Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content

5.1.2018.

P: Željeli bismo u potpori radu doktoranda uključiti suradnika koji već jest suradnik na dva istraživačka HRZZ projekta. Kod prijave IP-a to ne bi bilo moguće jer postoje pravila o broju projekata u kojima se može biti suradnik. Po svemu se čini da takva ograničenja ne vrijede za DOK prijave, jer to zapravo i nisu projekti, no cijenio bih Vaš precizan odgovor na ovo pitanje. Također, ako kao suradnika prijavimo nekog tko još nije sudjelovao u bilo kakvim HRZZ projektima, ima li on ili ona bilo kakva ograničenja u prijavi i sudjelovanju na bilo koji budućim HRZZ projektima (recimo IP).

O: „Projekt razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ po prijavnoj dokumentaciji, koncepciji, načinu vrednovanja te periodičnom vrednovanju rada istovjetan je ostalim projektima koje financira Hrvatska zaklada za znanost. Možete uključiti suradnika koji sudjeluje na projektima Zaklade. Ako kao suradnika prijavite nekog tko još nije sudjelovao u HRZZ projektima, neće imati ograničenja u prijavi i sudjelovanju na budućim HRZZ projektima jer je opis suradnika uključenih u rad s doktorandom moguć u Obrascu A, Odjeljak c: Plan razvoja karijere doktoranda (…opis istraživačke grupe s kojom mentor provodi istraživanje; drugi suradnici koji bi bili uključeni u rad s doktorandom i sl….)


15.12.2017.
 
P: zanima me je li u planovima zaklade da se ovaj projekt, ujedno i  natječaj nastavi i u 2019. godini. ili ovim natječajem završava mogućnost izobrazbe novih doktora znanosti.
O: Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost 2014. – 2018. predviđa raspisivanje natječaja za izobrazbu novih doktora znanosti na godišnjoj razini.

8.12.2017.

P: Kolika će biti plaća doktoranda zaposlenog preko ovog natječaja?
O: Plaća se obračunava s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta asistenta sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Financira se godišnja bruto II plaća doktoranda, troškovi prijevoza na posao i s posla te prigodne nagrade (božićnica i regres) sukladno kriterijima prihvatljivosti kako su definirani Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda i Uputom o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj 2014.-2020.
 
P: Otvoren je nov natječaj za HRZZ doktorande, zanima me kad se planira njegov završetak? Tj. kad će biti objavljen popis mentora koji mogu sklopiti ugovor s novacima.
O: Popis mentora odobrenih za financiranje objavit će se na mrežnim stranicama Zaklade u prvoj polovici 2018. godine.
 
P: Ukoliko student doktorand koji će biti zaposlen kroz ovaj natječaj, a na projektu mentora, obrani doktorsku disertaciju prije isteka predviđenih  4 godine, može li ostati u radnom odnosu do isteka ugovorene 4. godine i u kakvom statusu, te mijenja li mu se pri tome koeficijent složenosti poslova radnog mjesta?
O: Ako doktorand obrani doktorsku disertaciju prije ugovorenog kraja “Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, može ostati u radnom odnosu do isteka Projekta, te će mu se plaća uvećati za 15% zbog stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti.

5.12.2017.

P: Lijepo vas molim informaciju vezanu za početak financiranja projekta razvoja karijere mladih istraživača. Naime u tekstu natječaja naveden je rujan 2018. kao okvirni početak financiranja. Zanima me postoji li realna mogućnost početka financiranja ranije od rujna 2018. tj. da projekt karijere razvoja mladog istraživača započne prije?
O: Ukoliko vrednovanje pristiglih prijava, procedure organizacije kao i zakonske procedure objavljivanja javnih natječaja budu dozvoljavale, moguće je i ranije zapošljavanje doktoranda.
 
P: Budući da se plaće mlađih istraživača osiguravaju iz Europskog socijalnog fonda je li moguće tražiti iznos plaće za mlađe istraživače prema važećim pravilima institucije umjesto prema asistentskom koeficijentu iz Uredbe o koeficijentima? Naime, neke institucije u svojem Pravilniku o ustroju imaju kategoriju „mlađi istraživač“ s iznosom plaće definiranom odlukom čelnika institucije; tj. iznos plaće nije određen asistentskim koeficijentom. To nam je uredno prihvaćeno na svim dosadašnjim projektima iz ERDF-a, a čini mi se da je prihvatljivo i u projektima iz ESF-a, tj. da je u skladu s Uputom o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru ESF-a u Republici Hrvatskoj 2014.-2020. 
O: Organizacija je obvezna s doktorandom zaključiti ugovor o radu za radno mjesto asistent na određeno vrijeme, na razdoblje trajanja Projekta, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta asistenta sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Stoga nije moguće tražiti iznos plaće za mlađe istraživače prema važećim pravilima institucije.