Edit Content

17.05.2019.

P: Je li moguće kao suradnika na IP uključiti osobu koja je već voditelj jednog istrazivackog projekta HRZZ-a, te je suradnik na UKF projektu koji je trenutno u evaluaciji?
O: Navedeno je moguće s obzirom na to da sudjelovanje na UKF projektima ne ulazi u ograničenje o sudjelovanju na dva HRZZ projekta.

P: 1. Ima li kakvih ograničenja da osoba koja je suvoditelj na Programu znanstvene suradnje, natječajni rok veljača 2019. bude  suradnik na istraživačkom projektu na ovom natječajnom roku te je li prilikom ispunjavanja administrativnog obrasca to potrebno negdje posebno naznačiti.
2. Ukoliko je odgovor na gornje pitanje da, što je u tom slučaju potrebno odgovoriti na pitanje  “Je li predloženi korisnik VODITELJ na nekom od tekućih projekata u okviru programa „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF)?”   prilikom prijave  istraživačke skupine u administrativni obrazac?
O: 1. Osoba koja je na Programu znanstvene suradnje prijavljena u statusu suvoditelja na istraživačkom projektu s roka IP-2019-04 može sudjelovati u ulozi suradnika.
2. U navedenom slučaju korisnik se ne smatra voditeljem projekta.

P: Na stranicama Zaklade objavljen je minimalni postotaka radnog vremena voditelja supostavnih projekata, no ne i voditelja istraživačkih projekata. Prema Kolektivnom ugovoru za znanost, istraživači na znanstvenim institutima 90% svog radnog vremena trebaju posvetiti istraživanjima. Budući da sam kao suradnica uključena na još jedan Zakladin projekt, ljubazno Vas molim odgovor na pitanje koliki je minimalni postotak radnoga vremena predviđen za voditelje HRZZ istraživačkih projekata.
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici projekta od 26. ožujka.

P: Zanima nas možemo li za zadnju godinu projekta za specifične analize prijaviti osobu u status savjetnika ukoliko ta ista osoba već ima status suradnika na 2 projekta HRZZ-a?
O: Savjetnik nije uloga u kojoj prijavljujete osobe koje sudjeluju na projektima Zaklade. Jedan istraživač može sudjelovati na dva HRZZ projekta.

10.05.2019.

P: Mentorica sam HrZZ-doktorandici (“Projekt razvoja karijera mladih istraživača”; 2016-2020), na projektu koji je upravo završio. Ona bi na ovom natječaju bila suradnica na dva projekta, na jednom od njih ja se prijavljujem kao voditelj. Da li pod “Ostala dokumentacija“ suglasnost mentora mora biti na oba ta projekta ili samo na ovom drugom, na kojem ja nisam voditeljica? Tko sve mora potpisati tu suglasnost, osim mentora? Da li postoji neka špranca po kojoj se piše?
O: Potrebno je dostaviti suglasnost mentora za projekt na kojem niste voditelj jer je pretpostavka da je mentor suglasan da doktorand sudjeluje na projektu kojeg ste voditelj. r Istraživačke aktivnosti projekta moraju biti povezane s doktorskom disertacijom Suglasnost se dostavlja u slobodnoj formi, a potpisuje je mentor.

P: Je li moguće na projekt prijaviti tehničara koji je djelatnik Instituta iz druge države (u mom slučaju Slovenija), a autor je patentiranog instrumenta koji će biti korišten u projektu?
O: Tehničar može biti naveden kao suradnik te se u tom slučaju pridružuje projektu na jednak način kao i svi ostali suradnici neovisno o zaposlenju izvan Hrvatske.

P: Molim vas za odgovor može li se za suradnika na IP predložiti osoba koja je već voditelj jednog (aktualnog) Zakladinog IP-a  i prijavila se za suradnika na projektu suradnje s dijasporom (PZS)?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 8. ožujka 2019. godine.

07.05.2019.

P: Imam pitanje vezano uz pojam ‘suradnik’
1. Može li kvalificirana osoba važna za provođenje projekta biti suradnik na projektu, a da suradnju ostvaruje van radnog vremena u svojoj matičnoj organizaciji? Potencijalni suradnik je izuzetno motiviran za suradnju, ali njegova matična ustanova (neznanstvena) nema interesa za suradnju.
2. Da li je suglasnost njegove matične institucije neizostavna, ako se na toj instituciji neće provoditi istraživanja? Npr. postoji praksa izrade doktorata za osobne potrebe gdje se interes pojedinca nužno ne podudara s interesom institucije u kojoj radi.

O: 1. Da. Prihvatljivi suradnici na projektu su osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta.
2. Dovoljno je da pismo namjere potpiše samo suradnik, ako se ne radi o javnoj znanstvenoj organizaciji.

26.04.2019.

P: 1. Da li je moguće staviti suradnika koji je zaposlen na neodređeno (do kraja Jun ove godine) a da ga se ne predviđa kao zaposlenika na projektu u svojstvu podtdoktoranada. Naime, postoji velika vjerojatnost zapošljavanja istog ne jednom drugom inozemnom projektu u okviru druge institucije u HR pa bi se, ukoliko nas predloženi projekt bude odobren za financiranje, promijenila suradna ustanova?
2. Drugo pitanje se odnosi na mogućnost korištenja konzultantske usluge za osobu koja je već na druga dva IP u svojstvu suradnika odnosno nositelja. Da li je takvu osobu moguće navesti kao konzultanata, a dio poslova koje bi obavila odnosi se na bioinformaticke analize generiranih podataka?
O: 1. Navedenog suradnika moguće je uključiti u projektni prijedlog neovisno o organizaciji na kojoj je zaposlen.
2. Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04.

P: Iako je u prethodnim pitanjima i odgovorima bilo puno riječi o doktorandima, nisam našao konkretan odgovor na sljedeći problem tj. pitanje.
Naime, planiram u projekt kojeg prijavljujem uključiti i suradnika-doktoranda kojem bi platio dio školarine (20.000,00 kuna godišnje za ukupno 3 godine), a čija će tema doktorskoga rada biti vezana za temu istraživanja projekta (napominjem da nije riječ o budućem zapošljavanju). Trenutno na mojoj instituciji postoji nekoliko doktorskih studenata (koji studiraju iz vlastitih potreba, nisu zaposleni na mojoj instituciji, i uglavnom su u početnim fazama studija) koji pokazuju interes za moja istraživanja (a možda tijekom ove ili naredne godine bude i nekih novih kandidata – prema Uputama, status suradnika-doktoranda može se dati suradniku koji će tek postati student doktorskoga studija). Međutim, u ovom trenutku ne mogu biti siguran koji bi to student bio (između ostalog, kao mentor sam limitiran brojem doktorskih studenta kojima mogu biti mentor).
Nadalje, u Uputama, Cjelina C – Suradnici i istraživačka grupa, stoji da “Ako identitet doktoranda nije poznat u trenutku prijave projekta, potrebno je navoditi „doktorand“, te opis profila i kompetencija tražene osobe.”
Međutim, u Uputama, u dijelu Administrativni obrazac, stoji da “Prilikom prijave podnositelj projektnog prijedloga u sustav mora unijeti identifikacijski broj koji je dodijeljen svakom suradniku pri registraciji, nakon čega se dio podataka o suradnicima automatski upisuju u obrazac. Osobe koje nisu prethodno registrirane u EPP sustavu i nemaju identifikacijski broj neće se moći prijaviti kao suradnici.”
Moje se pitanje odnosi kako prikazati budućeg suradnika-doktoranda (kojem trenutno ne znam ime) u samoj prijavi (cjelina C) i sustavu (Administrativni obrazac)? Kako dobiti registracijski broj za Administrativni obrazac kada je osoba nepoznata? Ne mogu tražiti od nekoga da se registrira u EPP sustav, a da nisam siguran da će ta osoba zaista uzeti mene kao mentora i pisati doktorski rad na temu projekta. Da li to znači da ću u Cjelini C navesti “doktorand” i opis profila i kompetencija tražene osobe, a u Administrativnom obrascu uopće neću navoditi tog suradnika? Ili treba postupiti drugačije?
O: Status suradnika-doktoranda daje se suradniku koji je student doktorskoga studija ili će to tek postati i za pokrivanje troškova njegove školarine traži se potpora HRZZ-a, a čija je tema doktorskoga rada vezana za temu istraživanja projekta. U trenutku prijave nije nužno znati njegovo ime.
Točno, u Cjelini C Prijavnog obrasca, suradnike-doktorande koji još nisu poznati, u stupcu „ime i prezime“ potrebno je upisati „D“, a u Administrativni obrazac nije potrebno upisivati potencijalne suradnike-doktorande.

P: Interesira me odgovor na pitanje statusa suradnika doktoranda na projektu s obzirom na činjenicu da se ne zna ime i prezime kandidata.
Naime, na str. 16 Uputa za predlagatelje, piše:
“… Status suradnika-doktoranda daje se suradniku koji je student doktorskog studija ili će to tek postati (…) Prilikom prijave podnositelj projektnog prijedloga u sustav mora unijeti identifikacijski broj koji je dodijeljen svakom suradniku pri registraciji, nakon čega se dio podataka o suradnicima automatski upisuju u obrazac. Osobe koje nisu prethodno registrirane u EPP sustavu i nemaju identifikacijski broj neće se moći prijaviti kao suradnici…”
Predviđamo na projektu sudjelovanje dva doktoranda koji će biti zaposlenici na fakultetu u svojstvu asistenata, a čiji mentori će biti suradnici na projektu. Trenutno se za oba čeka odobrenje za raspisivanje natječaja temeljem slobodnih koeficijenata (vjerojatno do kraja godine), tako da na projektu za njih predviđamo troškove terenskog i laboratorijskog rada, kao i odlaske na kongrese, te za svakoga po 14 dana usavršavanja u inozemstvu. Za te doktorande, kao zaposlenike fakulteta, ne trebamo plaćati školarinu niti troškove plaće iz HRZZ projekta. Kako da te doktorande, koji trenutno nemaju ime i prezime (niti ikakav drugi podatak), a predviđamo da rade na projektu, unesemo u EPP sustav, jer u protivnom neće “postojati” na projektu? Postoji li mogućnost upisa imaginarne osobe (npr. da se u sve rubrike stavi “-“)?
Rečeno nam je na javnoj prezentaciji de se takva oznaka može staviti u slučaju neimanja nekog podatka, kao npr. kad se ne zna matični broj znanstvenika. Dakle, mogu li sve rubrike ostati prazne (tj., sa oznakom “-“), osim kod rubrike zvanje suradnika (u ovom slučaju: doktorand)? Ako ne, molim da nas savjetujete na koji način da takve suradnike (trenutno bez imena i prezimena) unesemo u EPP sustav, tj. da budu suradnici na projektu.
O: Suradnike za koje nisu još poznati podaci nije potrebno upisivati u EPP sustav, odnosno, u Administrativni obrazac. Oni se navode u Prijavnom obrascu u Cjelini B – Dio d2. Aktivnosti i istraživačka grupa u kojoj je potrebno pojasniti njihove uloge u projektnom prijedlogu i navesti opis profila i kompetencija traženog suradnika, te u Cjelini C u kojoj je moguće u stupcu „Ime i prezime“ upisati „-“, i u stupcu „Status na projektu“ dodijeliti slovnu oznaku „S“.

16.4.2019.

P: Sljedeće pitanja odnosi se članicu istraživačke grupe koja je na našem Odsjeku zaposlena kao asistent i postupku je izrade svoje doktorske disertacije, no njena doktorska disertacija nije izravno vezana uz projekt kojeg predlažem. Koji bi status bio odgovarajući za nju? Suradnik (S)?
O: Navedena asistentica se treba prijaviti u status: suradnik-istraživač.

P: Da li rektor sveučilišta može biti voditelj projekta kojeg namjeravamo prijaviti na natječaj za istraživačke projekte?
O: Rektor može biti voditelj projekta.

P: Pripremam novu projektnu prijavu u okviru trenutno objavljenog natječaja za istraživačke projekte HRZZ.
Na mom projektu (izbrisan broj projekta) koji završava (izbrisan datum). zaposlena je doktorandica (izbrisano ime i prezime). Ugovor o radu je međutim sklopljen (izbrisan datum), Po završetku doktorata prevela bi se na fakultetsko radno mjesto te bih je uvrstila kao suradnika u novu prijavu. Očekujemo da će (izbrisano ime) doktorirati do kraja ove kalendarske godine, ali ako se to i ne dogodi, preostaje joj još godina dana ugovora na četiri godine koji je potpisala.
Budući da će projekt (izbrisana šifra projekta) do početka novog projekta (ako bude prihvaćen za financiranje) biti završen zanima me mogu li i u kojem statusu (izbrisano ime i prezime) uvrstiti u prijavu – kao suradnika ili doktoranda.
Novi prijedlog logičan je nastavak njene doktorske disertacije pa bih je svakako voljela uključiti.
Pitanje postavljam zato što je što je (izbrisano ime i prezime) zaposlena u 100% radnog vremena na projektu (izbrisana šifra projekta)  i to je trenutno u koliziji sa angažmanom na bilo kojem drugom projektu, a nije mi jasno kako se to tretira u trenutku kad istraživački projekt završi i može li doktorand kojem je projekt na kojem je zaposlen završio prije isteka ugovora o radu biti prebačen na novi projekt istog mentora/voditelja.
O: Navedena se može prijaviti u status suradnik-istraživač, a njezina prijava mora biti podržana pismom mentora.

12.04.2019.

P: Molim Vas pojašnjenje stavka navedenog pod
1.3 Koja se vrsta istraživanja financira natječajem?
Ovim natječajem financirat će se projekti koji uključuju povezivanje znanstvenih organizacija, istraživača i opreme i okrupnjivanje istraživanja kako bi se na hrvatskim znanstvenim organizacijama stvorile jake istraživačke grupe čija istraživanja mogu biti međunarodno kompetitivna.
Da li mogu voditelj i suradnici biti samo s jedne institucije iz Republike Hrvatske ili je obavezno uključiti i suradnike s druge institucije?
Da li je dovoljno da su voditelj i suradnici s jedne institucije iz Republike Hrvatske uz jednog suradnika iz inozemstva?
O: Projekti koji će se podržati IP-2019-04 natječajem trebaju počivati na jakim istraživačkim grupama koje se stvaraju na hrvatskim znanstvenim organizacijama, čiji su voditelji međunarodno i nacionalno prepoznati znanstvenici i mogu uključiti povezivanje znanstvenih organizacija, te planiraju razvitak mladih istraživača. Okrupnjavanje istraživanja se potiče zbog podizanja kvalitete istraživanja i stvaranja međunarodno kompetitivnih i prepoznatljivih istraživačkih grupa. U skladu s navedenim predlagatelj je slobodan odabrati suradnike neovisno o njihovu mjestu rada uzimajući pritom u obzir kompetencije članova istraživačke grupe potrebne za izvršenje istraživačkih aktivnosti, budući da su kompetencije članova istraživačke grupe predmet vrednovanja.

P: 1. Potencijalni suradnik na projektu kojega prijavljujem će biti u mirovini iduće godine kada je planiran početak ovoga projekta, no i dalje će na sveučilištu biti formalno aktivan s nekim malim postotkom putem ugovorom sa sveučilištem. Isto tako navedeni znanstvenik već je suradnik na jednom HRZZ projektu s prošlog natječajnog roka IP 2018 i tamo je angažiran u postotku od 67%. Može li se navedeni znanstvenik prijaviti kao suradnik na projektu u nekom postotku (recimo 20%) na ovom natječajnom roku?
2. Na projektu postoji potreba za specifičnom ekspertizom određenog znanstvenika i to samo na početku projekta, u prvoj, maksimalno drugoj godini trajanja projekta. U tom smislu, sa li je predviđena mogućnost prijave potencijalnog suradnika na projekt samo na jednu ili dvije (prve) godine trajanja HRZZ projekta. Ili takve situacije treba rješavati normalnom prijavom suradnika na projekt (s time da su aktivnosti u koje je uključen koncentrirane u prvoj godini projekta), a onda nakon isteka prve (druge) godine projekta tražiti njegovo isključenje s projekta kako bi on svoje postotke mogao osloboditi/iskoristiti za druge aktivnosti?
O: 1. Da.
2. Navedenog znanstvenika potrebno je navesti u prijavi projektnog prijedloga kao suradnika te u Radnom planu naznačiti u kojim se aktivnostima očekuje njegov angažman. Tijekom razdoblja provedbe projekta, u slučaju da suradnik nije više potreban za provedbu aktivnosti, može se tražiti njegovo isključenje. Isključenje, kao i uključenje, suradnika predmet je vrednovanja.

05.04.2019.

P: Pitanje vezano za moguće sudjelovanje suradnika.  Može li na projektu biti suradnica izvanredna profesorica koja je zaposlenik našeg fakulteta ali je trenutno u statusu mirovanja zbog boravka u inozemstvu na (izbrisan naziv organizacije) fellowship-u? Vraća se na naš fakultet 01.10.2020 te je predviđeno njezino sudjelovanje na aktivnostima projekta koje su se događaju nakon toga datuma.
O: Da.

P: Prijavljujemo se za novi istraživački projekt Zaklade i zanima nas kako točno rješiti status suradnika koji će tijekom projekta otići u mirovinu. Odnosno, da li umirovljenik (profesor) moze biti istrazivac na projektu tijekom cijelog razdoblja trajanja projekta ili samo tijekom perioda trajanja radnog odnosa te u slučaju da istom bude odobren rad na 4h, da li je moguće da ostane suradnik na projektu? Koje formalne dokaze treba točno poslati da će suradnik koji će tijekom projekta otići u mirovinu biti u radnom odnosu još dvije godine od početka projekta?
O: Odgovor već postoji na mrežnoj stranici.

P: Zaposlila sam se kao doktorand (HRZZ “Projekt razvoja karijera mladih istraživača”)  preko projekta (obrisani podatci o projektu) koji je završio u rujnu i trenutno nisam na niti jednom projektu.
Još uvijek nisam doktorirala jer mi je ugovor do 1.12.2020. tako da sam i dalje u statusu doktorskog studenta – asistenta na (obrisani podatci).
Zanima me da li mogu biti prijavljena kao suradnik na Istraživački projekt IP-2019-04 za koje se sada raspisuje natječaj? Odnosno koji uvjeti vrijede za mene – isti kao i za ostale kolege doktorske studente – asistente odnosno da li mogu biti suradnik na maksimalno dva projekta?
O: Možete biti suradnik na dva projekta uz suglasnost mentora koju je potrebno priložiti prijavi na natječaj pod „Ostala dokumentacija“.

P: Pretpostavimo da se na novom projektu predvidi plaća za zapošljavanje poslijedoktoranda i na projektu zaposli poslijedoktorand, u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a po provedenom javnom natječaju. Ukoliko na Fakultetu, unutar kojeg se projekt prijavljuje i realizira, dođe do kadrovske mogućnosti zapošljavanja osobe koja je poslijedoktorand na Zakladinom projektu, može li ta osoba raskinuti svoj radni odnos sa Zakladom u svrhu ostvarivanja radnog odnosa poslijedoktoranda u suradničkom zvanju s Fakultetom? Naravno pod uvjetom da angažman poslijedoktorandovog rada na projektu ostaje i dalje isti, sukladno predloženom istraživanju. Svjesni smo činjenice da se sredstva koja su u tom slučaju bila namijenjena za plaću poslijedoktoranda ne mogu prenamijeniti.
O: Moguće je, no ističemo da HRZZ očekuje da osoba koja se zapošljava na projektu ispuni sve obveze u radnom planu projekta.

P: Imam pitanje vezano uz postotke radnog angažmana.
1. Nije mi jasno koliki postotak radnoga vremena utrošenoga na projekt mora imati voditelj projekta a koliki suradnici da bi projektna prijava imala mogućnost biti prihvaćena? Je li to točno određeno?
2. Odnosi li se taj postotak na postotak radnog angažmana na projektu, ili na postotak radnog vremena koje osobe na projektu odvajaju od svog radnog vremena na institucijama na kojima su stalno zaposlene?
3. Ako su suradnici na projektu inače u radnome odnosu na drugim institucijama nego što je institucija voditelja projekta, umanjuje li im se njihova plaća za taj postotak radnoga vremena koji moraju posvetiti projektu?
O: 1. i 2. HRZZ za Istraživačke projekte ne propisuje najmanji udio radnog vremena na projektu, no očekuje se da bude značajan i sukladan radnom planu projekta.
3. Za sudjelovanje na HRZZ projektu suradnici trebaju imati pismo namjere koje supotpisuje čelnik organizacije na kojoj su zaposleni. Materijalna prava zaposlenika određena su ugovorom s poslodavcem.

02.04.2019.

P: Imam pitanje vezano uz definiranje suradnika na projektu (natječaj „Istraživački projekti“).
Kako označavam suvoditelja projekta?  Da li je za suvoditelja potrebno priložiti životopis kao i za ostale suradnike ili dužu verziju kao za voditelja projekta?
O: Suvoditelj pri prijavi dostavlja sve podatke kao i voditelj projekta te se njegove/njezine kompetencije procjenjuju prema istim kriterijima kao i kompetencije voditelja projekta. U Administrativnom obrascu suvoditelja je u kategoriji „Status“ moguće navesti kao istraživača, a u kategoriji „Uloga“ može ga se navesti – suradnik/suvoditelj.

P: Prijavljujemo se za novi istraživački projekt Zaklade i zanima nas kako točno riješiti status suradnika koji će tijekom projekta otići u mirovinu. Odnosno, da li umirovljenik (profesor) može biti istraživač na projektu tijekom cijelog razdoblja trajanja projekta ili samo tijekom perioda trajanja radnog odnosa te u slučaju da istom bude odobren rad na 4h, da li je moguće da ostane suradnik na projektu? Koje formalne dokaze treba točno poslati da će suradnik koji će tijekom projekta otići u mirovinu biti u radnom odnosu još dvije godine od početka projekta?
O: Prihvatljivi suradnici na projektu su osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta te pritom nije nužno da su u radnom odnosu što znači da nije potrebno priložiti formalne dokaze o trajanju radnog odnosa, odnosno, suradnici mogu biti i umirovljenici.

P: Možete li mi, molim Vas, pomoći odgovoriti na pitanje može li osoba koja ima jednu ulogu (u statusu suradnika, 100 % vremena) na aktivnom HRZZ projektu (do 1.3.2021.) biti navedena kao suradnik na novom projektu koji se prijavljuje na natječaj 2019.?
O: Ako je suradnik 100 % radnog vremena uključen u provedbu aktivnosti na drugom projektu tada je njegovo radno vrijeme u potpunosti opterećeno aktivnostima tog projekta.

P: U projekt bi kao suradnika željeli uključiti znanstvenika koji je pod mentorstvom predloženog voditelja projekta stekao doktorat znanosti. Suradnik je zaposlenik privatne tvrtke čija djelatnost je vezana uz područje istraživanja predloženog projekta.
Je li moguće uključiti takvog suradnika i korištenje opreme te privatne tvrtke u realizaciju projekta? U slučaju pozitivnog odgovora, koju dokumentaciju je potrebno priložiti prijavi?
O: Da. Za navedenog suradnika potrebno je dostaviti pismo namjere koje potpisuje suradnik i čelnik njegove organizacije. Potrebno je, također, dostaviti pismo u kojem se detaljno popisuje i opisuje oprema koja se daje na raspolaganje za potrebe istraživačkih aktivnosti projekta. Navedeno pismo potpisuje čelnik organizacije i suradnik.

P: Je li moguće neke suradnike uključiti samo u jednome razdoblju projektnih istraživanja (npr. 3. i 4. godina, ali ne 1. i 2. i obratno)?. Naime, planira se prijava interdisciplinarnoga projekta pa bi uz dio tima koji bi sudjelovao u svim godinama, sudjelovanje pojedinih članova projektnoga tima bilo važno samo u nekim razdobljima.
O: Radnim planom projekta prikazujete sudjelovanje svakog suradnika u fazi istraživanja u kojoj se očekuje njegov angažman, dakle moguće je uključiti suradnike samo u određeno projektno razdoblje.

29.03.2019.

P: Molila bih Vas informaciju da li kolege iz bivše Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA), a koja je nedavno integrirana u Ministarstvo poljoprivrede mogu biti suradnici na istraživačkom projektu HRZZ?
Naime, HPA kao vodeća institucija koja se bavila uzgojno-selekcijskim radom posjeduje informacije neophodne za prijavu istraživačkog projekta od strane Agronomskog fakulteta stoga je suradnja između Ministarstva poljoprivrede i Agronomskog fakulteta neophodna i neizostavna. Nastavno na tu nezaobilaznu suradnju, koja je temelj prijave projekta, proizlazi upit.
O: Moguće je, ako je nužno i opravdano prirodom projekta.

P: Na mojem prijašnjem projektu (HRZZ-IP-2014-09) bila je upisana doktorandica, čiji su doktorski studij i izrada doktorata u potpunosti plaćeni s projekta. Po okončanju projekta ostat će zaposlena još otprilike godinu i pol (poslije toga je planiramo zaposliti kao poslijedoktorandicu preko MZOŠ-a, tzv. “razvojnih koeficijenata”). 
Odnose li se na nju ograničenja koja vrijede za doktorande, ili može li biti uključena kao suradnik-istraživač na dva projekta (od kojih je jedan moj, a na drugome sam suradnik)?
O: Za svakog istraživača vrijedi pravilo o sudjelovanju na najviše dva HRZZ projekta u ulozi suradnika.

P: Drugo pitanje se odnosi na broj suradnika. Je li broj suradnika u Istraživačkom projektu ograničen?
O: Ne postoji ograničenje u broju suradnika, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama te za svakoga suradnika mora biti jasno vidljiv angažman u izvršenju aktivnosti predviđenih radnim planom, što će se procjenjivati pri vrednovanju.

P: Može li mlada istraživačica, koja je prilikom prijave projekta navedena kao suradnica na projektu, kandidirati za postdoktorsku poziciju istog projekta u trenutku kada joj istekne postojeći ugovor o radu?
O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj i zaposliti najboljeg kandidata, odnosno, ako suradnica udovoljava uvjetima može se prijaviti na natječaj.

P: Može li umirovljeni professor emeritus s jednog američkog sveučilišta biti suradnik na istraživačkom projektu HRZZ-a?
O: Ne postoje ograničenja o prihvatljivosti suradnika na projektu s obzirom na njihovo zaposlenje.

P: Željela bih da Vas pitam da li mogu aplicirati za HRZZ projekt kao voditelj projekta, s obzirom da sam po prvi put u Hrvatskoj (do sada sam radila u inozemstvu, a nedavno sam počela voditi grupu na MedILS-u u Splitu), doktorska diploma mi je priznata u Hrvatskoj, ali još uvijek nisam završila proceduru izbora u zvanje, tj. nemam matični broj znanstvenika.
O: Polje „Matični broj znanstvenika“ nije obvezno, ali ako EPP sustav ne prihvaća da ostane neispunjeno, možete upisati „-“. Voditelj projekta mora biti u stalnom radnom odnosu.

P: Zanima me pod kojim se statusom može voditi stručni suradnik koji nam je neophodan za provedbu aktivnosti jer ima potrebne kompetencije i kvalifikacije (računalna analiza korpusa i odgovarajuće alatke za tu analizu). Možemo li takvu osobu voditi u statusu suradnika uz objašnjenje njegovih kompetencija i doprinosa na projektu.
O: Osobu koja Vam je neophodna za provedbu aktivnost i ima potrebne kompetencije i kvalifikacije moguće je uključiti kao suradnika.

P: Zaposlila sam se kao doktorand (HRZZ “Projekt razvoja karijera mladih istraživača”)  preko projekta (izbrisana šifra projekta) – (izbrisan naziv projekta) koji je završio u rujnu i trenutno nisam na niti jednom projektu.
Još uvijek nisam doktorirala jer mi je ugovor do 1.12.2020. tako da sam i dalje u statusu doktorskog studenta – asistenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Zanima me da li mogu biti prijavljena kao suradnik na Istraživački projekt IP-2019-04 za koje se sada raspisuje natječaj? Odnosno koji uvjeti vrijede za mene – isti kao i za ostale kolege doktorske studente – asistente odnosno da li mogu biti suradnik na maksimalno dva projekta?
O: Možete biti u statusu suradnika na najviše dva HRZZ projekta.

26.03.2019.

P: Također me zanima da li je moguće da voditelj Uspostavnog istraživačkog projekta bude netko kome će prije završetka projekta isteći postojeći ugovor o radu u okviru znanstvene institucije u kojoj je zaposlen, odnosno može li se u okviru projekta predvidjeti da se sredstvima projekta plaća poslijedoktorand koji je ujedno i voditelj projekta?
O: Odgovor je dostupan na mrežnim strancima Zaklade pod „Odgovori na upite UIP 2019“ u kategoriji „Prihvatljivi voditelji, istraživačka grupa, suradnici“.

P: Može li suradnik na projektu biti zaposlen na instituciji kao tehničar?
O: Ako je potrebno, tehničar može biti naveden kao suradnik te se u tom slučaju pridružuje projektu na jednak način kao i svi ostali suradnici. Tehničar ne mora biti na popisu suradnika.

P: 1. U kojem se statusu suradnik, koji je trenutno u statusu doktoranda na projektu koji završava 30.9.2019. (a zaposlen je preko Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, natječajni rok DOK-01-2018), prijavljuje na novi projekt (doktorand, poslijedoktorand), ukoliko je taj isti suradnik pri kraju doktorskog studija i vjerojatno će doktorirati do kraja ove kalendarske godine?
Ukoliko suradnika koji je trenutno još uvijek doktorand prijavljujem kao doktoranda na novi projekt, moje je pitanje može li se uz postojećeg doktoranda, prilikom prijave predvidjeti mjesto za još jednog doktoranda (kojemu bi se plaćala školarina za doktorski studij) te jednog poslijedoktoranda kojemu bi se isplaćivala plaća (ukupno 2 doktoranda i 1 poslijedoktorand)?
O: 1. Suradnika, koji je trenutačno u statusu doktoranda na projektu koji završava 30. 9. 2019., moguće je, na novi istraživački projekt, uključiti u status suradnika. Natječajem je istodobno  dopuštena školarina za jednog doktoranda i plaća za jednog poslijedoktoranda.

22.03.2019.

P: Molim vas da li projekt Hrvatske zaklade može prijaviti stručni savjetnik (ili suradnik) s doktoratom znanosti, jasno ako dekan Fakulteta se složi s istraživačkim projektom. Inače, istraživači su znanstveni suradnici, viši znanstveni suradnici i znanstveni savjetnici (na vlastiti zahtjev) u stalnom radnom odnosu (brisan naziv ustanove). Da li je mogućnost prijave projekta Hrvatske zaklade za znanost vezana uz radno mjesto na kojem rade osobe koje prijavljuju projekt. Vaši odgovori potencijalno će značajno povećati kompetitivnost i istraživačke mogućnosti naše grupe.
O: Voditelji projekta moraju zadovoljavati uvjete navedene u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 4 i 5.

P: Zanimalo bi me da li suradnik na Istraživačkom projektu trenutačno otvorenog natječaja može biti voditelj Uspostavnog projekta koji završava u rujnu 2019. godine?
O: Može.

P1.: Voditeljica sam istraživačkog projekta IP-2014-09-(izbrisana šifra projekta) koji završava 30. studenog 2019.
Uz to sam suradnica na projektu IP-09-2014-(izbrisana šifra projekta) koji najvjerojatnije završava u srpnju 2020. (4 godine ističu u veljači 2020., ali je zatraženo produženje od 5 mjeseci).
Obzirom da je predviđeni početak novih istraživačkih projekata tek početkom 2020. kada bi projekt čija sam voditeljica trebao biti završen, mogu li se kao suradnik prijaviti na ovom natječaju na jednom istraživačkom projektu?
U slučaju potvrdnog odgovora, da li će me voditelj projekta moći upisati kao suradnika u EPP sustav pošto sam trenutno na 2 HRZZ projekta?
P2.: Voditeljica sam i „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ DOK-01-2018. Na projektu je uposlena jedna doktorandica od 5. srpnja 2018. na period od 4 godine (do 4. srpnja 2022.).
Ukoliko odgovor pod 1. bude potvrdan i mogu se prijaviti kao suradnik na novom istraživačkom projektu na ovom natječaju, da li bi se na isti projekt kao suradnica mogla upisati i moja doktorandica koja je trenutno upisana samo pod jednim istraživačkim projektom (IP-2014-09-(izbrisana šifra projekta) koji završava 30. studenog 2019.)?
Kao odgovoran mentor garantiram da to ni u kom slučaju neće negativno utjecati na kvalitetnu izradu njenog doktorskog rada i da će isti biti obranjen na vrijeme.
Dapače, smatram da bi nove vještine koje bi doktorandica stekla i u ovom drugom istraživačkom projektu osnažilo njene kompetencije, cime bi postala konkurentnija na tržištu rada.
O: 1. Da. Navedeno će biti omogućeno u EPP sustavu, jer jedan od projekata na kojem ste suradnik završava prije 31.12.2019.
2. Da.

P: Ako je netko prijavio Quantera projekt u svojstvu voditelja konzorcija, može li onda prijaviti i HRZZ projekt u svojstvu voditelja? A svojstvu suradnika? S kojim najvećim postotkom radnog vremena?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5., jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva projekta HRZZ-a i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Aktivno sudjelovanje na natječaju QuantERA računa se kao i sudjelovanje na svim ostalim projektima koje financira HRZZ. U ovom slučaju moguće je prijaviti projekt na natječaju QuantERA i IP-2019-04, no, ako oba projektna prijedloga budu prihvaćena za financiranje, prijavitelj projektnog prijedloga morat će odabrati koji će projekt voditi. Ukoliko je riječ o suradniku, sukladno pravilima, moguće je biti voditelj konzorcija te suradnik na jednom HRZZ projektu.
Postotak radnog vremena suradnika nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima na kojima će suradnik sudjelovati.

P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaju za Istraživačke projekte navedeno je da voditelj projekta mora biti znanstvenik u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu. Da li to znači da može biti osoba koja je zaposlena na neodređeno, ali na 50%?
O: Da, moguće je. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje Zakladi predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.

P: U mirovinu odlazim u prosincu 2020. godine – dakle nakon prve godine trajanja projekta. Mogu li prijaviti projekt i voditi ga nakon odlaska u mirovinu, ako s fakultetom sklopim ugovor o radu na puno/nepuno radno vrijeme do kraja projekta ili do kraja treće godine trajanja projekta.
O: U ovom slučaju primjenjiv je dio Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga str. 6., Promjena voditelja projekta.

19.03.2019.

P: Natječajem IP-2019-04 je predviđena mogućnost promjene voditelja projekta u slučaju odlaska voditelja u mirovinu nakon 2 godine te preuzimanje te uloge od strane suvoditelja – treba li suvoditelj također biti s matične organizacije, tj. s iste organizacije kao i prvotni voditelj projekta?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade.

P: Zanima me može li znanstvenik prijaviti projekt kao voditelj na natječaju IP-2019-04 ukoliko je već prijavio projekt kao voditelj na nedavno zatvorenom natječaju, Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“?
P: Može li se osoba prijaviti kao voditelj na projektu po natječaju IP-2019-04 ako je ista osoba već prijavljena kao voditelj na programu ‘Znanstvena suradnja’ (rok 28.2.2019.)
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade.

15.03.2019.

P: 1. Da li u trenutku prijave projekta suvoditelj mora biti u STALNOM radnom odnosu na instituciji na kojoj je zaposlen voditelj projekta?
2. Da li u trenutku prijave projekta suvoditelj uopće mora biti u radnom odnosu na instituciji na kojoj je zaposlen voditelj projekta, ili je moguće da suvoditelj u slučaju odobrenja projekta bude zaposlen na projektu kojeg prijavljuje?
O: 1. Suvoditelj pri prijavi dostavlja sve podatke kao i voditelj projekta te se njegove/njezine kompetencije procjenjuju prema istim kriterijima kao i kompetencije voditelja projekta.
2. Ugovor o dodjeli sredstava za projekte koje će HRZZ podržati ovim natječajem potpisuju HRZZ, organizacija zaposlenja voditelja projekta i voditelj projekta, stoga suvoditelj može biti jedino iz organizacije u kojoj je zaposlen voditelj projekta.

P: U uvjetima natječaja i na radionici za natječaj Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ rečeno nam je da ista osoba može biti voditelj projekta na natječaju “Znanstvena suradnja“ i prijaviti kao voditelj Istraživački projekt IP-2019-04? Molila bih Vas još jednom jasnu potvrdu da je to moguće.
O: Moguće je.

P: 1. Može li doktorand na HRZZ projektu koji je u tijeku biti suradnik na istraživačkom projektu koji se prijavljuje na natječaj IP-2019-04 te u kojem najvećem postotku radnog vremena?
4. Suradnik sam na projektu HRZZ koji završava 2020. godine. Mogu li se u ovom natječajnom roku (natječaj IP-2019-04) prijaviti na dva istraživačka projekta, na jednom kao voditelj, a drugom kao suradnik?
O: 1. i 4. Na prvo i četvrto pitanje odgovori već postoje na mrežnoj stranici Zaklade.

P: Da li su zaposlenici/profesori s visokih učilišta prihvatljivi kao  suradnici na Istraživačkom projektu?
O: U Uputama, str. 15. i 16. pojašnjeni su prihvatljivi suradnici.

P: Može li suradnik na projektu biti znanstvenik iz inozemstva koji nema hrvatsko državljanstvo?
O: Može.

08.03.2019.

P: Trenutno sam suradnik na dva HRZZ projekta. Prvi projekt je na polovici provedbe a drugi je krenuo pred četiri mjeseca. Planiram se prijaviti kao voditelj projekta na ovom natječajnom roku i u tu svrhu bih se povukao s prvog projekta, pošto sam vezano za taj projekt odradio gotovo sve svoje zadatke. Sad me zanima da li se s prvog projekta moram povući odmah tako da u trenutku zatvaranja ovog natječaja budem aktivni suradnik samo na jednom HRZZ projektu ili se povući mogu i naknadno, tj. kad dobijem obavijest o rezultatima vrednovanja. Ovo pitam jer vidim da u uputama za podnositelje projektnih prijedloga stoji da se mogu prijaviti i znanstvenici koji su aktivni na dva projekta ako jedan od njih završava krajem ove godine. Tako da su oni tehnički u trenutku prijave aktivni na dva projekta i prijavljuju se na ovaj natječaj, a tako bih i ja bio aktivan na dva projekta u trenutku prijave, no do početka provođenja projekta bih se s jednoga povukao i ostao aktivan samo na jednom tekućem projektu.
P: Interesira me može li potencijalni voditelj (prijavitelj) HRZZ projekta uključiti potencijalnog člana u projektni tima u prijavu projekta, ako je taj član već na dva HRZZ projekta tijekom prijave. Iako bi se taj član isključio iz jednog od HRZZ projekata ukoliko se potencijalnom prijavitelju odobri financiranje HRZZ projekt. Dakle, potencijalni člana projektnog tima bi uvijek bio samo na dva HRZZ projekta.
P: Trenutno sam suradnik na 2 HRZZ projekta te me zanima da li se sa jednog moram izuzeti kao suradnik da bih na trenutno otvorenom natječaju mogla participirati kao voditelj?
O: U trenutku prijave projekta suradnik koji je već uključen na dva HRZZ projekta neće se moći navesti kao suradnik na projektu s roka IP-2019-04, niti će moći biti prijavitelj. Naime, sustav za prijavu projekata ne omogućava upis iste osobe u ulozi suradnika na više od dva HRZZ projekta.
U ovom je slučaju moguće ili da voditelj jednog od dvaju projekata zatraži isključenje spomenutog suradnika svog projekta, što se upućuje na vrednovanje, ili se može zatražiti njegovo naknadno uključenje na Vaš projekt u slučaju da bude financiran nakon što se steknu uvjeti za njegovo uključenje, odnosno po završetku jednoga od dvaju projekata na kojima je trenutno aktivan u statusu suradnika.

P: Zanima nas da li je kao suradnike (doktorande) moguće prijavit dva doktoranda zaposlena putem natječaja „Razvoj karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti“ koji su  trenutno angažirani na našem hrzz projektu koji završava  31. kolovoza  2019. godine.
Prvi doktorand je zaposlen 1.12.2016., a drugi 1.11.2018.
O: Suradnike je moguće prijaviti na natječaj IP-2019-04.

P: Može li strani državljanin biti suradnik na dva istraživačka projekta HRZZ-a (na svakom 50 %)? Računa li se njegov postotak istraživanja i u matičnoj zemlji?
O: Strani suradnici imaju jednak status kao i suradnici iz Republike Hrvatske, odnosno jedan istraživač može biti suradnik na najviše dva istraživačka projekta koja financira HRZZ. Postotak radnog vremena nije određen za suradnike, ali mora odgovarati projektnim aktivnostima. Ako je istraživanje u matičnoj zemlji suradnika vezano uz rad na projektu isto ulazi u rad suradnika na projektu.

P: Zanima me minimalni postotak sudjelovanja na istraživačkom projektu (tj. može li netko sudjelovati s manje od 30 %)?
Također, zanima me odnosi li se postotak sudjelovanja na projektu na nečije ukupno radno vrijeme? Primjerice, ako je netko zaposlen u sveučilišnoj nastavi, može li sudjelovati na projektu sa 100%? (tj. na dva projekta, na svakom po 30 %)?
O: Ako je riječ o suradnicima, nije određen najmanji postotak radnog vremena za suradnike, ali predviđeni postotak radnoga vremena mora odgovarati projektnim aktivnostima i pokazati da je predloženi suradnik nužan za provedbu radnog plana.
Postotak rada na projektu ulazi u ukupno radno vrijeme suradnika. U primjeru koji ste naveli, suradnik može biti aktivan na dva projekta i biti zaposlen u sveučilišnoj nastavi. Zaklada ne određuje postotke rada suradniku, već oni ovise o potrebama projekta te ih je potrebno dogovoriti s matičnom ustanovom suradnika.

P: Može li na novi natječaj za IP otvoren 28. veljače 2019. aplicirati kao suradnik, znanstvenik koji je već suradnik na Istraživačkom projektu HRZZ koji završava 30.09.2019.
O: Može. Prema Uputama za IP-2019-04 jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za ovaj natječaj gore navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji su voditelji projekta i/ili suradnici na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2019. godine

P: Mogu li se prijaviti kao suradnik na dva projekta po natječaju IP-2019-04 ako sam već prijavljen kao suradnik na programu ‘Znanstvena suradnja’ (rok 28.2.2019.)?
P: Moje je pitanje, mogu li biti suradnik istraživač kod prijave istraživačkog projekta na ovom natječaju (straživački projekti 2019) ako sam već suradnik na jednom projektu, koji je u tijeku, i ako sam prijavila projekt kao voditelj na sad zatvorenom natječaju, Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5., jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Aktivno sudjelovanje na natječaju „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori“ računa se kao i sudjelovanje svim ostalim projekta koje financira HRZZ, osim za situaciju kada je istraživač voditelj IP i voditelj PZS projekta.

P: Zanima me da li je mjesto savjetnika na HRZZ projektima ograničeno? Mogu li biti suradnik na 2 projekta I savjetnik na trećem?
O: Uloga savjetnika, odnosno, konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04.

P: Vezano na natječaj “Istraživački projekti” zanima me da li je podnositelj projektnog prijedloga i voditelj projekta ista osoba ili to mogu i ne moraju biti dvije?
O: Predlagatelj projektnog prijedloga i voditelj projekta su iste osobe. Od prijave projekta do sklapanja Ugovora od dodjeli sredstava osoba koja prijavljuje projekt je „Predlagatelj“, a od trenutka kada projekt počne ta ista osoba je „voditelj projetka.“

P: Ukoliko predloženi voditelj projekta nije prvi autor na radovima u prestižnim znanstvenim časopisima i njegova istraživanja nisu potpuno usmjerena prema temi projekta u posljednjih 5 godina, može li takav znanstvenik proći kao kompetentan voditelj projekta s obzirom na druge kompetencije i postignuća? Ukratko, pitanje je koji su najvažniji kriteriji za pozitivan ishod prijave s aspekta voditelja projekta?
O: Podaci navedeni u prijavnoj dokumentaciji predmet su vrednovanja, a svi kriteriji vrednovanja dostupni su na mrežnim stranicama natječaja.

P: Poštovani, interesira me je li moguće da voditelj istraživačkog projekta bude osoba koja obnaša upravljačku dužnost na fakultetu (u mom slučaju Prodekan). Moja konfiguracija radnog vremena je da 50% radim upravljačke poslove, a 50% redovne nastavne i znanstvene obveze
O: Voditelj istraživačkog projekta treba ispunjavati sve uvjete natječaja koji su pojašnjeni u Uputama, str. 5 i 6. Ne postoje ograničenja za osobe koje su na upravljačkim funkcijama ukoliko su u mogućnosti ispuniti obveze voditelja projekta.

P: Izabrana sam u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, a zaposlena na radnom mjestu stručna savjetnica u Hrvatskom šumarskom institutu na neodređeno vrijeme.
Molim Vas za odgovor da li imam pravo podnijeti prijavu projektnog prijedloga na natječaj „Istraživački projekti“ IP-2019-04.
O: Prema Uputama, u trenutku prijave i tijekom trajanja projekta podnositelj projektnoga prijedloga mora biti u stalnome radnom odnosu u znanstvenoj organizaciji u kojoj planira provesti istraživanje.
P: Vezano za natječaj IP 2019, molim vas pojašnjenje vezano za voditelje i suvoditelje projekta.
Kako je navedeno u uputama da voditelj ili suvoditelj moraju biti u stalnom radnom odnosu ili akademici kako bi bili prihvatljivi kandidati,  mogu li voditelji projekta biti članovi Akademije medicinskih znanosti Hrvatske koji nisu akademici niti su u stalnom radnom odnosu ?
O: Prema Uputama, str. 4. i 5., ako nisu u stalnome radnom odnosu, voditelj projekta mogu biti jedino redoviti članovi HAZU.

P: U pripremi je nekoliko istraživačkih projekata na kojima bih voljela sudjelovati. Budući da se radi o tri projekta, zanima me mogu li se prijaviti kao suradnik na sva tri pa ako sva tri budu financirana od strane Zaklade, nakon evaluacije odlučiti na koja dva ću sudjelovati?
O: Sustav za prijavu projekata ne omogućava upis iste osobe u ulozi suradnika na više od dva HRZZ projekta.

Edit Content

17.05.2019.

P: 1. Na projektu predviđam angažman dva doktoranda koji su zaposleni temeljem Projekata razvoj karijere, a  vezano za HrZZ istraživački projekt koji je završio u 2018. Njihov angažman bi bio 100% na novo predloženom projektu i očekuje se da će doktorirati za vrijeme trajanja projekta. Fakultet osigurava njihovo zapošljavanje nakon isteka njihovog ugovora sa HrZZ.  Koji je njihov status na novo predloženom projektu?
2. Na projektu predviđam angažman trećeg  doktoranda koji je isto zaposlen temeljem Projekta razvoj karijere (ja sam mentor), ali temeljem EU projekta za regionalni razvoj, koji isto završava za vrijeme trajanja novo predloženog projekta. Koji je min-max dopušteni postotak angažmana? Nakon toga, ovog kandidata bi zaposlila kao postdoktoranda na novo predloženom projektu. Koji je status ovog kandidata u trenutku prijave projekta?
3. Na projektu predviđam angažman četvrtog doktoranda koji je asistent zaposlen na fakultetu sa primjerenom nastavom obvezom, koji je min-max. dopušteni postotak angažmana, koji je status ovog kandidata?
Za niti jednog  od ovih kandidata se ne traži financiranje doktorskog studija.
Za sve kandidate, teme doktorskih disertacija, razvoj karijere i predloženi projekt povezuje ista znanstvena tema.

O: 1. i 3. U trenutku prijave na projekt navedene osobe mogu biti uključene u ulozi suradnika istraživača uz pisanu suglasnost mentora koju je potrebno priložiti prijavi na natječaj (pod Ostali dokumenti). Postotak sudjelovanja na projektu za suradnike nije određen.
2. Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto. U trenutku prijave na projekt navedena osoba može biti uključena u ulozi suradnika istraživača, a po otvaranju natječaja za poslijedoktoranda može se kandidirati za navedeno radno mjesto.
Postotak radnog vremena suradnika nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima.

P: 1. Može li se predvidjeti potreba za poslijedoktorandom ne od prve nego npr. od druge ili treće godine?
2. Može li se suradnik na projektu, koji je na projektu prijavljen od prve godine, i pod uvjetom da je npr. od treće godine predviđeno i odobreno mjesto poslijedoktoranda na projektu, prijaviti na natječaj za poslijedoktoranda (i imati pravo biti izabran na natječaju)?
O: 1. Navedeno je prihvatljivo.
2. Navedeno je prihvatljivo. Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto. Po otvaranju natječaja za poslijedoktoranda navedena osoba može se kandidirati za navedeno radno mjesto.

P: Je li u sklopu natječaja IP-2019-04 moguće na istom projektu zaposliti dva poslijedoktoranda u različito vrijeme? Primjerice zapošljavanje jednog poslijedoktoranda na period od dvije godine nakon čega bi se zaposlio drugi posslijedoktorand na period od jedne godine?
O: Zapošljavanje dva poslijedoktoranda moguće je isključivo u različitim razdobljima projekta.

P: Pod kategoriju ”suradnici” naveden je i suradnik-doktorand, koji će tek postati i tema mu je vezana za temu istraživačkog projekta.
1.Pitanje je, mora li doktorand biti zaposlen na instituciji (na
Sveučilištu) ili može biti suradnik (ne vezan niti za jednu instituciju, nit ugovor) na projektu no, da mu se iz projekta plati njegova školarina?
2.Jednako tako, može li student studirati u inozemstvu (doktorski studij je vezan za temu istraživačkog projekta)? Naše Sveučilište ima potpisanu suradnju sa Sveučilištem u Austriji (međunarodni/združeni studij).
3.Za školarinu se može izdvojiti najviše 20000kn godišnje, pitanje je isto tako, može li HRZZ direktno platiti iznos na račun fakultetu ili se novac doktorandu isplaćuje na njegov žiro račun? Oporezuje li se taj iznos, oduzimaju se ostale stavke od ukupnog iznosa koji se plaća doktorandu za školarinu?
Odlasci na nastavu, školovanje, noćenje i ostale potrebne obaveze mogu li se isto uključiti u trošak projekta za doktoranda-suradnika?
4.Pitanje je jednako tako, postoji li mogućnost uključivanja još jednog doktoranda na projekt (suradnika) i da se njemu namjene sredstva za doktorat ili se može samo jedan doktorand uključiti na projekt? Mogu li se možda neka druga sredstva npr. od opreme ili nekih drugih prenamijeniti za školarinu još jednog doktoranda? Ili može li se tijekom projekta prenamijeniti isplata školarine još jednom doktorandu?
O: 1. Trošak školarine za doktorski studij može se planirati za suradnike na projektu, neovisno o mjestu zaposlenja, ako je doktorski rad vezan uz provedbu projekta.
2. Suradnici na projektu koji su doktorski studenti mogu biti upisani na združeni studij.
3. Odobreni iznos financiranja HRZZ isplaćuje na račun matične organizacije voditelja. Prihvatljivi troškovi navedeni su Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 26. – 30.
Za ostala pitanja upućujemo Vas da se obratite stručnim službama na Vašoj matičnoj organizaciji.
4. U Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 27. pojašnjeni su prihvatljivi troškovi u kategoriji 2. Osoblje. Najviši dozvoljeni iznos za školarinu je 20.000 kn godišnje.

P: Da li se poslijedoktoranda može zaposliti projektu na dvije godine, na pola radnoga vremena?
O: Očekuje se da je poslijedoktorand zaposlen na puno radno vrijeme.

10.05.2019.

P: Prema izmjeni natječaja (vidi https://hrzz.hr/default.aspx?id=2570) pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom projektu najviše do dvije godine. Kako je zainteresirane kandidate za poslijedoktoranda teško ili gotovo nemoguće pronaći je li dozvoljeno planirati jednog poslijedoktoranda na projektu u ukupnom trajanju od dvije uzastopne godine s kliznim početkom rada na projektu? Na primjer jedna od mogućnosti kako to provesti bi bila da se u radnom planu predvidi fiksno zapošljavanje od 11-tog do 34-tog mjeseca projekta (što je ukupno 24 mjeseca) s time da ako kandidata nema u 11-tom mjesecu projekta onda se kroz izmjene radnog i financijskog plana rade odgovarajuće izmjene sve do trenutka zapošljavanja poslijedoktoranda.
O: U radnom planu moguće je planirati zapošljavanje poslijedoktoranda kako je navedeno.

07.05.2019.

P: 1. Naime, u odgovorima od 05.04. dali ste uputu da se doktorand zaposli na 100% radnog vremena koje uključuju i obveze vezane uz doktorski studij, dok s druge strane u uputama za podnositelje projektnih prijedloga stoji da se financirana školarina jednog doktoranda, te da su dopušteni su ugovor o djelu i ugovori o autorskom djelu za usluge koje su nužne i izravno vezane za provedbu ključnih aktivnosti na projektu, ali ne za članove istraživačke grupe.
U vašim daljnjim odgovorima na pitanja od 29.03. stoji da se doktorand može zaposliti putem zasebnog natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, no kako u svim natječajima stoji da član istraživačke grupe može sudjelovati u samo jednom projektu molim Vas da mi pojasnite kako je to moguće? Postoji li još neki način zapošljavanja doktoranda osim ovoga?
2. Također, molim Vas informaciju o tome kada se predviđa otvaranje natječaja za „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“?
3. I posljednje, je li dovoljno da član istraživačke grupe (točnije voditelj projekta) bude komentor doktorandu pošto Sveučilište koje želi prijaviti projekt nema vlastiti doktorski studij, ili član istraživačke skupine doktorandu mora biti isključivo mentor?
O: 1. U sklopu Istraživačkih projekata nije moguće financiranje plaće doktoranda iz projektnih sredstava. Doktorand se može zaposliti putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, a školarina se može pokriti iz sredstava istraživačkog projekta za tako zaposlenog doktoranda ili doktoranda koji je suradnik na projektu, a prima plaću iz drugih izvora.
2. Raspisivanje natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na koji će se moći prijaviti voditelji istraživačkih projekata s roka IP-2019-04, pratit će dinamiku rezultata vrednovanja istraživačkih projekata.
3. Voditelj projekta ne mora biti mentor doktorandu. Mentor doktorandu može biti suradnik na projektu, a moguće je i komentorstvo.

19.04.2019.

P: Mogu li kao mladi istraživač biti naveden kao suradnik u prijavi projekta i u slučaju dobivanja projekta kandidirati za doktoranda istog projekta?
Zaposlenik sam ustanove koja prijavljuje projekt, ali nisam počeo s doktorskim studijem niti ću početi u trenutku eventualnog dobivanja projekta.
O: Navedeno je moguće.

16.4.2019.

P: Želimo osobu koja je već upisala poslijediplomski doktorski studij na našoj Ustanovi uzeti kao istraživača na projektu i platiti joj školarinu, jer je pokazala znatne istraživačke sposobnosti. Osoba je nezaposlena i nema matični broj znanstvenika. Bila bi dosta angažirana na projektu.
I) S tim u vezi nas zanima:
1. Možemo li ju uzeti na projekt, ako nema matični broj znanstvenika?
2. Ako možemo onda kako ju navesti  kao suradnika ili doktoranda?
3. Možemo li joj platiti školarinu do 20.000,00 kn godišnje, bez zapošljavanja na projektu, znači samo ako je suradnik ili doktorand?
4. Možemo li joj sa sredstava projekta platiti, tj. nadoknaditi školarinu i unatrag (ono što je već sama platila)?
5. Treba li tema doktorata biti vezana, i ako da u kojoj mjeri za projekt?
6. Treba li mentor biti voditelj projekta ili može biti i neki drugi suradnik na projektu?
7. Koliki postotak radnog vremena bi se trebalo za nju navesti, tj. postoje li kakva ograničenja?
8. Treba li postojati pismo namjere za tu osobu i od koga?
O: 1. Da. Polje „Matični broj znanstvenika“ nije obvezno, ali ako EPP sustav ne prihvaća da ostane neispunjeno, možete upisati „-“.
2. Ako se sredstva za školarinu (ili dio školarine) pokrivaju iz projekta HRZZ-a, suradnik se navodi u statusu doktoranda.
3. i 5. Školarinu, do 20.000,00 kn godišnje, moguće je pokriti samo za osobu u statusu suradnika-doktoranda, odnosno za osobu koja je student doktorskoga studija ili će to tek postati, a čija je tema doktorskoga rada u potpunosti vezana za temu istraživanja projekta.
4. Odgovor je već dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 15. ožujka.
6. Mentor može biti i drugi suradnik.
7. Ako doktorand izrađuje doktorski rad na temu projekta očekuje se da udio radnog vremena bude u skladu s aktivnostima istog.
8. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 12, 24, navedena su pojašnjenja vezana za pisma namjere.

P: Ako će suradnik biti specijalizant medicine, koji će doktorirati na temi projekti, da li je njegova uloga na projektu suradnik-doktorand? Da li se njegov doktorat može staviti pod aktivnosti projekta?
O: Nije, njegov je status suradnik. Status suradnika-doktoranda daje se suradniku koji je student doktorskoga studija ili će to tek postati i za pokrivanje troškova njegove školarine traži se potpora HRZZ-a, a čija je tema doktorskoga rada vezana za temu istraživanja projekta.

P: Nastavno na informaciju dobivenu na predstavljanju natječaja za prijavu istraživačkih projekata održanog u petak, 5. travnja 2019., molim Vas za pojašnjenje statusa, odnosno zapošljavanje poslijedoktoranda: koja je gornja granica zapošljavanja poslijedoktoranda na projektu? Na predstavljanju je rečeno 2 godine! Da li će se ta informacija moći potvrditi i u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga?
O: Na mrežnoj stranici Zaklade dostupne su informacije o uvjetima zapošljavanja poslijedoktoranda.

09.04.2019.

P: Postoji li mogućnost da prijavljeni suradnik u projektu bude prijavljen na natječaj za doktoranda koji je predviđen projektom? Isti pritom ne bi u trenutku eventualnog dobivanja projekta započeo nijedan doktorski studij.
O: Na natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti prijavljuju se mentori doktoranada, a doktorandi se izabiru putem javnog natječaja. Mentor može biti suradnik na projektu.

P: Da li doktorand zaposlen preko razvoja karijera mladih istraživača na HRZZ projektu financiranom od 2016 može biti suradnik na istraživačkom projektu koji će se prijaviti na ovom pozivu.
O: Ako je doktorand 100 % radnog vremena uključen u provedbu aktivnosti na drugom projektu tada je njegovo radno vrijeme u potpunosti opterećeno aktivnostima tog projekta. Ukoliko opterećenje ne iznosi 100 % a novo predloženi projekt može se povezati s temom doktorske disertacije može biti suradnik.

05.04.2019.

P: Ljubazno molim odgovor na pitanje koliki postotak radnog vremena za rad na projektu je potrebno planirati za doktoranda, a koliki za poslijedoktoranda?
O: HRZZ natječajem predviđa se zapošljavanje poslijedoktoranda za provedbu projektnih aktivnosti i to za 100 % radnog vremena. Isti udio radnog vremena odnosi se i doktoranda ali uključuje i obveze vezane uz doktorski studij, odnosno sve ono što mentor smatra neophodnim za uspješnu izradu disertacije.

02.04.2019.

P: Ljubazno vas molim odgovor na pitanje vezano uz zapošljavanje poslijedoktoranda na projektu. Trenutno je na postojećem projektu koji završava 31.9.2019. zaposlen doktorand preko Projekta razvoja karijera mladih istraživača (koji ugovorom završava u 10. mjesecu 2020).
Želja nam je na ovom natječajnom roku predvidjeti mjesto za zapošljavanje poslijedoktoranda, na koje bi se ukoliko, zadovolji potrebne uvjete koje propisuje Zaklada, a nakon provedenog natječaja, zaposlio postojeći doktorand nakon što doktorira. Kako međutim nije moguće unaprijed predvidjeti eventualni početak novog projekta, pod uvjetom da se  odobri za financiranje, a sredstva za plaću poslijedoktoranda su namjenska, moje je pitanje sugerirate li da se plaća za zapošljavanje poslijedoktoranda predvidi za prvu ili za drugu godinu provedbe projekta?
O: HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta pa je u skladu s tim potrebno planirati troškove za poslijedoktoranda.
Voditelj odlučuje u kojoj fazi je potrebno zaposliti poslijedoktoranda i u skladu s time je potrebno prikazati troškove u financijskom planu. Zapošljavanje poslijedoktoranda mora biti u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i provodi se javnim natječajem.

P: Može li se poslijedoktorand, s obzirom da mu je znanstveno područje (doktorska disertacija) usko povezana s temom projekta, unaprijed definirati ili se svakako provodi javni natječaj?
O: Zapošljavanje poslijedoktoranda mora biti u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i provodi se javnim natječajem.

29.03.2019.

P: 1. Željela bih na projekt prijaviti osobu koja je doktorirala. Ta osoba je u stalnome radnome odnosu u školi, kao učiteljica. Ako zatražim zapošljavanje poslijedoktorandice, ona bi morala odnijeti pismo namjere ravnateljici škole, i ako projekt bude prihvaćen dati otkaz na svoje radno mjesto? Ili ima zakonsko pravo na “zamrzavanje” ili mirovanje svoga radnoga mjesta, dok traje projekt? Važan je odgovor na to pitanje, jer ta osoba ima troje djece i životno joj je važno da zadrži stalno radno mjesto.
2. Je li bolje da je prijavim kao suradnicu koja radi i dalje na svom radnom mjestu ali i na projektu? Mora li i u tom slučaju priložiti pismo namjere od ravnateljice?
O: 1. Status zaposlenog poslijedoktoranda na projektima HRZZ-a može trajati najdulje četiri godine. HRZZ na ostala pitanja nije u mogućnosti dati odgovore.
2. Navedenu osobu moguće je navesti kao suradnicu na projektu. U tom slučaju potrebno je dostaviti pismo namjere koje potpisuje suradnica i čelnik njezine organizacije.
DOPUNA ODGOVORA: Sukladno izmjenama natječaja IP-2019-04 i UIP-2019-04 odgovor na postavljeno pitanje više nije važeći.

P: Iako pretpostavljam da Vas zatrpavanu upitima, odlučio sam Vam se obratiti u nadi da ćete mi pojasniti nedoumicu.
Čitajući dokument čini se da samo jedna osoba može biti zaposlena na uspotavnom projektu u statusu doktoranda uz uvjet da upiše doktorat prve godine trajanja projekta. Time postaje član istraživačke grupe. Uz doktoranda na plaći može biti i poslijedoktorand koji je stekao taj status u proteklih sedam godina, a dio je istraživačke grupe. Voditelj ili poslijedoktorand koji je na plaći, a dio je istraživačke grupe, mora biti mentor doktorandu koji je dužan doktorirati u pet godina trajanja projekta na temi vezanoj za temu projekta (bar nekim djelom).
Pretpostavljam da ja kao redoviti profesor u trajnom zvanju trebam prijaviti na istraživački, a ne uspostavni projekt kojega ovdje spominjem. Problem s kojim se suočavam je sljedeći: kandidatkinja koju bih ja htio prijaviti na projekt upisuje doktorat komparativne književnosti sredinom ljeta, kada kod njih počinju upisi. Kako sam ja razumio upute to bi mogao biti problem, jer se od mene, ako smijem prijavljivat samo istraživački projekt, očekuje da na projekt prijavim poslijedoktoranda… ili sam se pogubio, ne znam.
Radi se o kolegici koja je kod mene magistrirala i koja je zavisila kulturologiju i jedna je od dvije najbolje studentice koje sam od povratka iz SAD (2003) imao na riječkom sveučilištu. Ona sama želi ostati u Rijeci i biti dijelom našeg odsjeka kojemu itekako nedostaje mladih kadrova njezina kalibra. Bilo bi najlakše kada bih ja mogao prijaviti uspostavni projekt, pa ako postoji ta mogućnost uključiti nju, molim vas da mi kazete postoji li ta mogućnost ili ne.
Ispričavam se ako sam zagnjavio. Iz dopisa Vam je, nadam se, jasno da se nisam baš snašao i puno bi mi pomoglo kada bih od Vas dobio pojašnjenje.
O: Iz sredstava istraživačkog projekta može se financirati isključivo poslijedoktorand. Doktorand se može zaposliti putem zasebnog natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. U tom slučaju možete predvidjeti doktoranda u radnom i financijskom planu  istraživačkog projekta iz kojeg se mogu pokriti troškovi školarine doktoranda.
Natječaj Uspostavni istraživački projekti namijenjen je mladim istraživačima, uvjeti za predlagatelje projektnih prijedloga nalaze se u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 5.

P: Može li se kao postdoktorand na projekt priključiti osoba koja neće biti zaposlena preko HRZZ Istraživačkog projekta kao postdoktorand nego će biti uposlena kao postdoktorand na Fakultetu na teret  odsječkih koeficijenata? Drugim riječima, je li status postodoktoranda moguć samo za one koji će biti zaposleni preko ovog projekta?
O: Status poslijedoktoranda dodjeljuje se suradniku koji je zaposlen na istraživačkom projektu te iz sredstava projekta prima plaću. Osoba koju ste naveli u pitanju na projektu može imati status suradnika.

P: Imam pitanje u vezi prijave suradnika koji je doktorand, ali nije zaposlen na našoj ustanovi, a nije kao doktorand zaposlen ni u drugoj ustanovi. Trebala li suradnika prijaviti kao suradnik, ili kao doktorand.
O: Status doktoranda dodjeljuje se suradniku kojemu se iz sredstava projekta plaća školarina. Osoba koju ste naveli u pitanju treba biti u statusu suradnika na projektu.

26.03.2019.

P: Mogu li kao suradnica (poslijedoktorand) biti zaposlena na Istraživačkom projektu institucije koja trenutno nije institucija u kojoj sam zaposlena, a u kojoj će mi ugovor o radu isteći u travnju 2020.? Odnosno, može li se unaprijed predvidjeti u financijskom planu Istraživačkog projekta plaću poslijedoktoranda od onog trenutka kada mu u trenutnoj instituciji zaposlenja istekne ugovor o radu?
O: Zapošljavanje poslijedoktoranda mora biti u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i provodi se javnim natječajem.

22.03.2019.

P: Još uvijek se čeka odobrenje raspisivanja natječaja (ako i bude odobren, vjerojatno neće biti do 30.4., nadamo se do 31.12.). Da li se može predvidjeti sudjelovanje na HRZZ projektu do dva doktoranda (terenski rad, diseminacija na kongresima) bez obzira što još nisu u radnom odnosu?
O: Da.

P: 1. Da li je moguće zaposliti doktoranda na trošak projekta ili je samo školarina prihvatljivi trošak?
2. Da li je nužno da na projektu bude zaposlen poslijedoktorand?
O: 1. – 2. Odgovori se već nalazi na mrežnoj stranici Zaklade.

P: 1. Na istraživačkom projektu planiramo zaposliti postdoktoranta. To je kolega koji je doktorirao u našoj ustanovi i bavi se područjem koje je bitan dio našeg projekta. Zanima me da li kod navođenja suradnika navodimo i njegovo ime i prezime i kako ga nazivamo (suradnik poslijedoktorant ili samo poslijedoktorant). Kako ga navodimo u radnom planu, da li koristimo inicijale ili samo kraticu (P)? Kako ga navodimo u tablici u dijelu C (Istraživačka grupa)? Da li se smije navesti ime i prezime tog postodoktoranta kojeg želimo na projektu, budući da se ta osoba bavi usko specijaliziranim područjem i svakako ga želimo angažirati.
P: 1. Treba li se osoba koja bi bila zaposlena kao poslijedoktorand registrirati u EPP sustav i trebam li ispuniti sve podatke za tu osobu, ili trebam ispunjavati obrasce u kojemu ću samo opisati što se očekuje od te osobe i kakve bi ona morala imati kvalifikacije? To pitam jer sam pronašla u odgovorima na pitanja s već zaključenih projekata sljedeće (citiram): “Budući da je za zapošljavanje poslijedoktoranda organizacija na kojoj se provodi projekt obvezna provesti javni natječaj za zapošljavanje te se očekuje zapošljavanje najboljeg kandidata, o čemu obavještava HRZZ, u projektnoj dokumentaciji nije moguće navođenje imena i prezimena poslijedoktoranda.”
O: 1. S obzirom na to da se zapošljavanje poslijedoktoranda provodi javnim natječajem i da u vrijeme prijave projekta poslijedoktorand nije poznat, u prijavnoj je dokumentaciji potrebno, umjesto imena i prezimena poslijedoktoranda, upisati slovnu oznaku – P.

P: Jedan od suradnika na projektu je osoba koja je specijalizant u bolnici u stalnom radnom odnosu. Na trećoj godini projekta planira upisati doktorski studij s temom vezanom uz sadržaj projekta.
1. Može li se dio troškova školarine (oko 30 000 HRK) pokriti sredstvima projekta tako da se ta sredstva predvide u 3. i 4. godini trajanja projekta?
2. U kojem statusu (istraživač ili doktorand) se prijavljuje suradnik na projekt ako je u stalnom radnom odnosu i upisuje doktorski studij u 3. godini projekta?
3. Mora li suradnik obraniti doktorski rad za vrijeme trajanja projekta ako se doktorski studij upisuje na 3. godini projekta?
O: 1. Prema Uputama za podnositelje projektni prijedloga, str. 27 dopušteni su troškovi školarine za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine)
2. Doktorand se prijavljuje na projekt u statusu suradnik – doktorand.
3. Tema doktorskog rada mora biti vezana za temu projektnog istraživanja.

15.03.2019.

P: Može li se i na  istraživačkim projektima zaposliti i doktoranda kao na uspostavnim projektima ili samo poslijedoktoranda, a da se doktorandu može isplatiti samo školarina?
O: Ne. Doktorand se može naknadno zaposliti na projektu putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Popis dopuštenih troškova nalazi se u dokumentu Upute za podnositelje projektnih prijedloga, str. 26.

08.03.2019.

P: Je li zapošljavanje poslijedoktoranda u projektni tim obavezno?
O: Zapošljavanje poslijedoktoranda nije obavezno.

Edit Content

19.04.2019.

P: Interesira me jel u sklopu prijave istraživačkog projekta moguć konzultantski oblik suradnje s osobom ili sa znanstveno-istraživačkom institucijom. Na koji način se to formalno kroz prijavu projekta ostvaruje- plaćene usluge ili istraživač suradnik? možda nešto treće?
O: Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04. Ako su za provedbu istraživačkih aktivnosti potrebne kompetencije navedenog istraživača moguće ga je uključiti u projekt u ulozi suradnika. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 26, 30, pojašnjeni su prihvatljivi troškovi vezani za usluge.

09.04.2019.

P: Vezano uz raspisani Natječaj za istraživačke projekte imam dva pitanja:
1. -Da li suradnici iz inozemstva mogu biti na više projekata?
2. -Da li kod prijave suradnici iz Hrvatske mogu biti na više od dva projekta?
O: 1. i 2. Za strane suradnike vrijede ista pravila kao i za hrvatske znanstvenike. Moguće je biti suradnik na dva istraživačka projekta.

P: Prijavljujem projekt na IP-2019-04 i kao voditelj projekta sam zaposlen na (izbrisan naziv organizacije). Jedna od mojih suradnica je prof. na (izbrisan naziv organizacije). Kako je projekt izrazito multidisciplinaran, na projektu bi zaposlili jednog doktoranda s (izbrisan naziv organizacije) jer je problematika doktorata najbliža tom području. Da li mentor doktoranda može biti prof. sa (izbrisan naziv organizacije) a ja kao voditelj projekta ko-mentor?
O: Moguće je biti komentor.

P: Konkretno pitanje je da je kolega koji bi sudjelovao na projektu službeno zaposlen kao stručni suradnik, a ujedno je i doktorand ali koji neće doktorirati na projektu kojeg prijavljujemo na ovom natječaju.
Možemo li mi na listi suradnika gdje se osobe vode kao ili doktorandi (D), ili postdoktorandi (P) ili suradnik (S) njega pisati kao doktoranda (D)?
Drugo pitanje je, da li se po novome konzultanti (osobe koje su već na drugim hrzz projektima i to na dva, pa ne mogu biti ravnopravni
suradnici) također pišu u tu listu ili ne?
O: 1. Slovna oznaka „D“ dodjeljuje se za doktoranda čije se zaposlenje planira projektom, što ovdje nije slučaj. S obzirom na to da se navedeni doktorand ne može zaposliti na projekt putem HRZZ-a i neće doktorirati na temu projektnog prijedloga, on može biti u statusu suradnika.
2. Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04 niti se navodi u prijavi. Istraživač može sudjelovati na dva HRZZ projekta.

02.04.2019.

P: Zanima me da li se na natječaj mogu prijaviti istraživačke grupe sa hrvatskih sveučilišta izvan RH, konkretno Sveučilišta u Mostaru?
O: Prema uvjetima natječaja voditelj, odnosno, prijavitelj projektnog prijedloga mora biti znanstvenik u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj, na ustanovi upisanoj u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost, no, za suradnike ne postoji takvo ograničenje.

29.03.2019.

P: Ukoliko projekt uključuje pokuse na životinjama, mora li istraživački tim uključivati osobu s potrebnim ovlaštenjima za rad s eksperimentalnim životinjama, ili pokuse može voditi i stručna osoba  koja ima potrebna ovlaštenja, ali, zbog formalnih ograničenja, nije član istraživačkog tima ?
O: U tom slučaju istraživačka grupa treba uključivati ovlaštenu osobu koja u projekt može biti uključena u ulozi suradnika ili tehničara.

P: Za potrebe planiranog istraživanja terenski rad tehničara i stručnih suradnika nam je neophodan. Prema natječajnoj dokumentaciji predviđeno je da projektom mogu biti pokriveni troškovi terenskog istraživanja za voditelja i suradnike (prijevoz, smještaj i dnevnice) ili troškovi tehničara (ugovorom o djelu ili računom). Budući da je nama za potrebe izvedbe planiranog projekta potrebna pomoć od tehničara i suradnika zaposlenih na našoj instituciji, jedina opcija nam je da se oni vode kao suradnici-istraživači. No, postoji restrikcija da jedan istraživač može biti samo na dva HRZZ projekta. A osoblje koje bi nama bilo nužno za projekt već sudjeluje na dva HRZZ projekta, no bez obzira na to imaju slobodnog vremena za dodatan posao. Kako se mogu osigurati sredstva za terenske troškove tih ljudi?
O: 1. Tehničar ne mora biti naveden u popisu suradnika te za njega ne vrijedi ograničenje prijave na dva HRZZ projekta. Tehničar za provedbu terenskih istraživanja može biti naveden u radnom planu, a troškovi terenskih istraživanja za tehničara obračunavaju se sukladno pravilima obračuna putnih naloga koja vrijede na organizaciji na kojoj se provodi projekt. Pri ugovaranju projekta voditelj Zakladi dostavlja popis tehničara koji će se uključiti u provedbu projekta.
P: A što je sa stručnim suradnicima? Da li oni imaju ograničenje prijave na dva HRZZ projekta?
O: Stručni suradnici nisu prepoznati uvjetima ovog natječaja. Za provedbu specifičnih projektnih aktivnosti u projektni prijedlog moguće je uključiti suradnike i tehničare kao što je pojašnjeno u prijašnjem odgovoru.

P: U uputama piše da je za istraživačke grupe s većim brojem istraživača moguće je tražiti do 1,5 M kuna. Možete li molim Vas definirati ‘veći broj istraživača’.
Ako se traži više od 1 M kuna, primjerice 1,1 M kuna, dolazi li do automatske diskvalifikacije projektnog prijedloga ili se opravdanost troškova projekta pregovara nakon što projekt dobije pozitivne recenzije?
O: Veličina istraživačke grupe mora odgovarati predviđenim aktivnostima, a troškovi moraju biti realni s obzirom na predviđeni broj članova istraživačke grupe i planirane aktivnosti. Procjenu opravdanosti veličine istraživačke grupe, kao i relevantnosti troškova, dati će panel za vrednovanje za svaki pojedini projekt pa HRZZ, u ovom trenutku, ne može davati odgovore na pitanja koja će procjenjivati panel za vrednovanje.

22.03.2019.

P: Može li se (ili baš nije preporučljivo) prijaviti istraživački projekt u kojemu bi bila samo dva istraživača, voditelj i poslijedoktorand?
O: 3. Broj članova istraživačke grupe nije definiran, ali mora odgovarati predviđenim projektnim aktivnostima. Procjenu opravdanosti veličine istraživačke grupe dat će panel za vrednovanje za svaki pojedini projekt. Upućujemo Vas da se upoznate sa ciljevima programa navedenima u tekstu natječaja Istraživački projekti.

P: Može li prijavitelj biti osoba koja je suradnik na istraživačkom projektu koji je u tijeku  (završava 2021.)  te je kao suradnik navedena u prijavi na natječaj za Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja” (UKF)?
O: S obzirom na ograničenja o sudjelovanju na HRZZ projektima, ako je jedan istraživač prijavljen kao suradnik na dva HRZZ projekta ne može prijaviti projekt.

15.03.2019.

P: Može li se ukupno opterećenje planirati u većem iznosu od 100%? (prema sadašnjim zakonskim uvjetima moguće je planirati za osobe u stalnom radnom odnosu do 130%; može li se planirati npr. 30% vođenje projekta, 50% uprava (prodekan), 50% nastava? Naravno ako Fakultet to dopusti.
O: HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje Zakladi predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.

08.03.2019.

P: Za provedbu istraživanja, potreban nam je tehničar za prikupljanje sekundarnih podataka i pomoć oko jednostavnih analiza. Može se li kao tehničar zaposliti student matične ustanove i platiti mu se studentskim ugovorom?
O: Trošak zapošljavanja tehničara nije prihvatljiv. U ovom slučaju, student se može uključiti na projekt u ulozi suradnika i za potrebe projekta obavljati potrebne zadatke.