17.05.2019.

P: Natječajem IP-2019-04 je određeno kako suvoditelj “potpisuje izjavu koja čini sastavni dio prijavne dokumentacije i Ugovora o financiranju u kojoj se određuje datum kada preuzima provedbu projekta, a koju supotpisuju voditelj projekta i čelnik organizacije”. Na što se točno odnosi izjava koja čini sastavni dio prijavne dokumentacije – mora li se suvoditelj potpisati na neki od obrazaca i formulara (Potpora organizacije, administrativni obrazac) koji čine dio prijavne dokumentacije?
Nadalje, zanima me gdje se u prijavnoj dokumentaciji mora naznačiti kad će suvoditelj preuzeti vođenje projekta; u radnom planu?
O: Suvoditelj i voditelj projekta te čelnik ustanove potpisuju izjavu u kojoj je potrebno naznačiti očekivano vrijeme kada suvoditelj preuzima vođenje projekta. Izjava se dostavlja u slobodnoj formi. Suvoditelj uz voditelja potpisuje cijelu projektnu dokumentaciju.

P: Imam nekoliko pitanja vezano za ovogodišnji natječaj “Istraživački projekti”.
1) Smije li se u dokumentaciji za natječaj IP-2019-04 (prijavni obrazac i radni plan) navesti ime i prezime potencijalnog doktoranda čija bi se školarina financirala iz sredstava projekta? Potencijalni doktorand u ovome slučaju već je surađivao s voditeljem projekta te je upisan zbog svojih sposobnosti i znanstvenih interesa koji se podudaraju s ciljevima projekta.
2) Ako se gore navedeno dopušteno, hoće li se moći ta ista osoba javiti i na javni natječaj raspisan u okviru natječaja “Projekt razvoja karijera mladih istraživača” izobrazba novih doktora znanosti”?
3) Stavka “2. Popis projekata prihvaćenih za financiranje, uloga na projektu (voditelj/suradnik) i izvor financiranja” iz popisa postignuća predlagatelja projekta u posljednjih 5 godina (prijavni obrazac i prošireni sažetak) odnosi se samo na projekte koji trenutno traju ili i na one koji su završili u posljednjih 5 godina?
O: 1. U dokumentaciji se može navesti ime i prezime suradnika doktoranda.
2. Moći će se javiti no putem natječaja “Projekt razvoja karijera mladih istraživača” izobrazba novih doktora znanosti” doktorandi se zapošljavaju na temelju provedenog javnog natječaja te se ne može unaprijed predvidjeti o kojem se kandidatu radi.
3. Navedeno se odnosi na sve projektne prijedloge na kojima je predlagatelj projekta sudjelovao u posljednjih 5 godina.

10.05.2019.

P: 1. Da li je moguće prijaviti isti projekt (sa istim nazivom) u drugo istraživačko područje? Na primjer, projekt je prijavljen u području X, odbijen je, te se ponovo prijavljuje u područje Y. Promjena područja se provodi zbog promjene nekih istraživačkih ciljeva.
2. Da li je u tom slučaju potrebno obrazlagati promjenu područja?

O: 1. Predlagatelj izabire jedno od ponuđenih znanstvenih područja (pri prijavi u EPP sustav) koje najbolje odgovara temi projektnoga prijedloga i u kojem će se projektni prijedlog vrednovati.
2. Promjenu područja nije potrebno obrazlagati.

30.04.2019.

P: Zanima me da li je kod ponovne prijave projekta moguće promijeniti područje u koje se prijavljuje, ili ono mora biti isto kao i kod prošle prijave.
Također, zanima me da li je moguće promijeniti naziv projekta, ili mora biti identičan onom prethodnom?

O: Predlagatelj projektnog prijedloga slobodan je izabrati područje u kojem prijavljuje projekt kao i naziv projektnog prijedloga.

26.04.2019.

P: Ljubazno bih molila pojašnjenje pri tumačenju pravila natječaja IP-2019-04:
“Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta.”
Odnosi li se “BITI voditelj i /ili suradnik” na SUDJELOVANJE na najviše dva projekta istovremeno, ili se odnosi i na samu PRIJAVU projekta?
Tj. smije li jedna osoba PRIJAVITI više od dva projekta, primjerice kao (1) voditelj na PZS-2019 (evaluacija u tijeku), (2) kao voditelj na IP-2019 te (3) kao suradnik na IP-2019, te u slučaju odobrenja više projekata prihvatiti samo prihvatljivi broj projekata, tj. potpisati ugovor samo za jedan ili dva projekta, koliko je dozvoljeno?
O: Ako ste prijavili projekt na natječaju PZS-2019-02 u ulozi voditelja, možete prijaviti projektni prijedlog na natječaj IP-2019-04 u ulozi voditelja ili sudjelovati na jednom istraživačkom projektu na roku IP-2019-04 u ulozi suradnika.

P: Molio bih Vas sljedeća pojašnjenja
a) u vezi s Administrativnim obrascem
1. Što bi i koliko trebalo upisati u stupac Uloga u dijelu 2. Suradnici?
2. Slobodna forma životopisa podrazumijeva da svaki suradnik sam oblikuje svoj životopis kako ga smatra prikladnim oblikovati (tablično, narativno) i da nije potrebno ujednačavanje na razini projekta dok god sadrži odgovore na pitanja predviđena u Uputama?
3. Pretpostavljam da se IUC u Dubrovniku smatra dijelom matične ustanove ako je podnositelj projektnog prijedloga zaposlenik sastavnice Sveučilišta u Zagrebu.
O: 1. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 16, nalazi se pojašnjenje upisa u polje – Uloga.
2. Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 8. ožujka.
3. Sveučilište u Zagrebu je jedan od osnivača Inter-univerzitetskog centra u Dubrovniku te se u smislu organizacije konferencija može smatrati dijelom matične ustanove.

P: U uputama za prijavu projekta stoji da je potrebno imati i Administrativni obrazac koji mora sadržavati vlastoručne potpise voditelja projekta i čelnika organizacije te pečat organizacije. No, na vašoj stranici ne nalazimo taj obrazac.
Možete li nam pomoći?
O: Administrativni obrazac ispunjava se upisivanjem podataka izravno u EPP sustav, nakon čega se generira PDF dokument koji je potrebno ispisati i ovjeriti na naveden način te ovjereni dokument podignuti u EPP sustav. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 12 i 13, nalaze se detaljne upute za popunjavanje Administrativnog obrasca.

16.4.2019.

P: Molim Vas odgovor na sljedeće pitanje. Suradnik sam na tekućem istraživačkom projektu, te sam suradnik u projektu koji je trenutno u fazi evaluacije. Mogu li prijaviti istraživački projekt kao voditelj u ovom natječaju te se izuzeti s mjesta suradnika ukoliko i projekt u kojem sam voditelj i projekt u kojem sam suradnik budu financirani?
O: Ukoliko je projekt koji je na evaluaciji HRZZ-ov projekt, navedeno nije prihvatljivo.

P: Na predstavljanju natječaja na Sveučilištu u Zagrebu u petak 8.4., izvršna direktorica Zaklade je najavila produženje roka za prijavu na natječaj. Ja bih vas ljubazno molila potvrdu te informacije i objavu iste na vašim web stranicama.
P: Nažalost, nisam mogla prisustvovati info danu održanom u petak, 5. travnja. Međutim, kolege koji su bili prenijeli su informaciju da je u sklopu info dana najavljeno produljenje roka za prijavu do 15. svibnja 2019. Molila bih Vas potvrdu je li to službena informacija i kada će biti objavljena na stranicama natječaja?
P: Na predstavljanju natječaja prošli petak u Zagrebu je rečeno da će rok za prijavu biti produljen do sredine svibnja, ali na stranicama HRZZ još uvijek nema informacije o produljenju. Hoće li do produljenja roka doći ili ne? Ako hoće, kada će novi rok biti objavljen?
P: Postoji li mogućnost produljenja roka prijave ili da li ste možda nešto tako planirali?
Naime uskršnji blagdani koji su ove godine jako blizu roku prijave su otegotna okolnost u koordinaciji suradnika ali i drugim aspektima (poput pronalaska lektora za pregled eng inačice prijave).
P: Na predstavljanju natječaja 05.04. 2019 (Sveučilište u Zagrebu) direktorica Zaklade jasno je rekla da će datum završetka Natječaja biti pomaknut na minimalno 15.05. 2019. Na HrZZ stranicama i dalje stoji rok 30.04. 2019. pa se sukladno tome i interni datumi pojedinih institucija vezano uz prikupljanje potrebnih potpisa ravnaju i dalje prema tom datumu. Možete li čim prije ažurirati taj datum i dati točnu informaciju o zatvaranju natječaja?
P: Nemam pitanje već zamolbu u svezi roka prijave projekta. Naime, na održanim predstavljanjima otvorenih natječaja Hrvatske zaklade za znanost; “Istraživački projekti” 2019. i “Uspostavni istraživački projekti”
2019. na Sveučilištima, dana 5. travnja, dobivene su informacije da će doći do pomaka (produljenja) roka prijave zbog tehničkih razloga vezanih za sustav prijave.
Ako se zaista namjerava pomaknuti rok za prijave, zamolio bi Zakladu da takvu odluku što prije objavi na mrežnim stranicama, jer bi takva i pravovremena informacija dobro došla nama koji radimo na dokumentaciji za prijavu projekta. Ponajviše zbog nadolazećih blagdana koji prethode terminu prijave.
O: Na mrežnoj stranici Zaklade dostupne su informacije o produljenju roka za prijavu na natječaj.

P: Imala bih nekoliko pitanja vezana uz natječaj IP-2019-04. Naime, čitajući odgovore objavljene danas, 12.4. 2019., naišla sam na sljedeći odgovor:
O: HRZZ je upoznat s odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje stoga će doći do izmjena uvjeta natječaja za Istraživačke projekte. Obavijest o izmjeni natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici HRZZ-a. Predlagatelji koji će se prijaviti na natječaj „Istraživački projekti“, rok 2019-04 ne moraju dostavljati potvrdu ustanove o postotku radnog vremena.
Moja pitanja vezana uz vaš odgovor glase:
1.  Je li zakonski pred sam kraj natječajnog roka mijenjati uvjete natječaja?
2. Kako ćemo, otvorivši mrežnu stranicu, znati je li nešto promijenjeno ili ne? Naime, već na samom početku natječaja došlo je do izmjene obrazaca što imam dokumentirano. Primjerice, dana 5.3. bili su dostupni obrasci i dokumenti koji su se odnosili na stari natječaj, a nekoliko dana nakon toga „pojavili“ su se „pravi“ obrasci.
3. Zbog čega još uvijek, tjedan dana nakon što je na predstavljanju objavljeno da će rok biti produljen, još uvijek stoji datum 30.04. 2019. kao rok za prijavu?
O: 1.- 3. Informacije o izmjenama uvjeta natječaja dostupne su na mrežnoj stranici Zaklade te će na prikladan način biti objavljene i u EPP sustavu. Manje tehničke izmjene obrazaca neće utjecati na vrednovanje ni na provedbu projekta.

12.4.2019.

P: Postoje kontradiktorne informacije o iznosu financiranja za IP. U dokumentu IP_2019_04 NATJECAJ na str. 4 piše „Financiranje projekta: od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna,“, a u dokumentu IP_2019_04 UPUTE ZA PREDLAGATELJE na str. 8 „Najveći iznos financiranja je do 1.000.000,00 kuna, odnosno… Iznimno u slučaju opravdano povećanih troškova materijala… za istraživačke grupe s većim brojem istraživača moguće je tražiti do 1.500.000,00 kuna…“ Koja od ove dvije formulacije vrijedi za tekući natječaj u 2019. godini?
O: Najveći iznos financiranja je do 1.000.000,00 kuna, odnosno za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti do 600.000,00 kuna. Iznimno u slučaju opravdano povećanih troškova materijala (potkategorija 1.1. Financijskog plana) ili nabavke znanstvene opreme (potkategorija 3.1. Financijskog plana) za istraživačke grupe s većim brojem istraživača moguće je tražiti do 1.500.000,00 kuna, odnosno do 900.000,00 kuna za društvene i humanističke znanosti.

09.04.2019.

P: Molim dodatne upute za prijavu istraživačkog projekta 2019 koje nisam uspio naći u Službenim Uputama za prijavu.
Čini mi se da je moj slučaj i neka vrsta presedana.
Zadovoljavam SVE uvjete natječaja. Imam se namjeru prijaviti kao voditelj interdisciplinarne grupe potrebne za scietific excellence funkcioniranje novih laboratorija instituta
No sada slijedi kvaka:
Ja ću 2020 godina, kada mi projekt koji će biti odobren i koji će biti  tek u početnoj fazi provedbe, navršiti uvjet za redovnu MIROVINU (veljača 2020) godine.
Kako u pravilima za prijavu projektnog prijedloga NIGDJE ne stoji niti nema ograničenja starosti, niti ima ikakvog drugog ograničenja molim da me uputite koje formalne postupke trebam odraditi da Prijava mojeg  projekta bude formalno (administrativno) valjana.
Da li je u redu da projekt prijavim kao voditelj s navedenim vremenom do roka 2020 koji spominjem , a nakon toga s 50% aktivnosti koliko mi sadašnji novi zakon dozvoljava aktivnosti uz redovitu mirovinu i imenovanje (odmah prilikom prijave) suvoditelja koji će stupiti u tu funkciju kada ja dobijem mirovinsko rješenje  tako da zajedno odradimo projekt do kraja, (suvoditelj bi bio legalni nasljednik istraživačke grupe u daljnjem znanstvenom poslu i aktivnostima u novom labosu)
Molim vrlo precizne upute jer projekt ću svakako prijaviti jer ne vidim prepreka. Molim  upute za prijavu, ne upute da projekt ne prijavljujem, a ako će uputa biti NE prijaviti tada molim potpuno pravno pojašnjenje i pojašnjenje zašto to nije u natječajnoj dokumentaciji.
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 6 navedena su pojašnjenja u slučaju umirovljenja voditelja projekta, odnosno prijavu suvoditelja.

P: 1. moraju li biografije konzultanata biti uređene na jednak način kao i ostalih suradnika na projektu?
2. moraju li se domaći i strani konzultanti na projektu logirati na stranicu i ispuniti podatke kao i ostali suradnici?
O: Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04.

05.04.2019.

P: U jednim od odgovora na Upite ste odgovorili:
O: 1. Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04.
Molio bih Vas da me uputite gdje mogu naći “Uvjete natječaja” i u njima ovu uputu?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 15 i 16 navedeni si prihvatljivi statusi na natječaju IP-2019-04.

29.03.2019.

P: Postoji li u ovom natječajnom roku mogućnost uključivanja konzultanata na istraživački projekt?  Ako je, na koji način to možemo napraviti?
O: Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04.

P: 1. U slučaju podugovaranja, odnosi li se uvjet za dostavljanje tri ponude i ako se za trošak podugovaranja biokemijskih analiza od Zaklade traži samo 35.000 KN, a iz vlastitih sredstava se pokrije ostatak istovrsnih analiza u istom podugovornom laboratoriju (npr. dodatni trošak od sljedećih 35.000 – 50.000 KN)? 
2. Za analize za koje je potrebno dostaviti 3 ponude, kakav je postupak ukoliko se u RH ne može dobiti više od jedne ponude, a analize su neophodno potrebne za provođenje projekta? Da li je u tom slučaju potrebno tražiti ponude od inozemnih laboratorija? 
O: 1. Za sve troškove usluga u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn potrebno je dostaviti tri ponude.
2. Moguće je tražiti ponude inozemnih laboratorija. Ako je riječ o specifičnim situacijama može se dostaviti jedna ponuda i obrazloženje da nema drugih dobavljača.

26.03.2019.

P: Imam dva upita vezano uz natječaj „Istraživački projekti“.
Na moj prvi upit već postoji donekle odgovor na stranicama Hrvatske zaklade za znanost, međutim odgovor mi nije jasan te Vas molim točan konkretan odgovor na moje pitanje.
Na nedavno zatvorenom natječaju, Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ (rok 28.2.2019.) prijavila sam projekt kao voditelj projekta, a moji suradnici iz laboratorija su suradnici na mom projektu.
 1. Na natječaj Istraživački projekti IP-2019-04 željeli bismo prijaviti 2 projekta. Na jednom projektu bih ja bila voditelj, a svi suradnici iz laboratorija suradnici na mom projektu, dok bi na drugom projektu kolegica bila voditelj, a svi suradnici iz laboratorija suradnici na njenom projektu uključujući i mene.
Da li je moguća takva prijava 2 istraživačka projekta s obzirom da je prethodni projekt samo prijavljen na natječaj „Znanstvena suradnja“, a ne i odobren?
Odnosno da li će u EPP sustavu biti moguća naša prijava na još 2 projekta ili na još samo jedan za svakog voditelja odnosno suradnika na projektu?
2. Drugi upit odnosi se na dozvole etičkih povjerenstava. Da li je potrebno priložiti sve dozvole etičkih povjerenstava već tijekom prijave projekta ili je moguće dostaviti dozvole tijekom postupka evaluacije projekta ili kada je projekt odobren, a prije sklapanja ugovora?
Naime postupci dobivanja etičkih dozvola znaju biti dugotrajni ili se etička povjerenstva sastaju relativno rijetko.
O: 1. Ako ste prijavili projekt na natječaju PZS-2019-02 u ulozi voditelja, možete prijaviti projektni prijedlog na natječaj IP-2019-04 u ulozi voditelja ili sudjelovati na jednom istraživačkom projektu na roku IP-2019-04 u ulozi suradnika. Suradnici koji su prijavljeni na Vašem projektnom prijedlogu na natječaju PZS-2019-02 mogu biti u ulozi suradnika na samo još jednom projektu na natječaju IP-2019-04. Naime, suradnici mogu sudjelovati samo na dva HRZZ projekta. Uvjet svega navedenoga je da već niste prijavljeni na drugim HRZZ projektima.
2. Pojašnjenje vezano za dostavu potvrda etičkih povjerenstava nalazi se u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 25.

P: Imam pitanja u vezi sudjelovanja na projektu. Može li voditelj projekta sudjelovati sa 30% radnog vremena na projektu, ili se očekuje da bude 50% ili čak 100%?
O: Postotak radnog vremena voditelja projekta nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.

P: U uputama piše da voditelj treba biti u stalnom radnom odnosu u znanstvenoj organizaciji koja ima dopusnicu i ispunjava minimalne uvjete za znanstvenu djelatnost. Pitanje glasi: hoće li voditelj uopće moći prijaviti projektni prijedlog u EPP-sustav, ako znanstvena organizacija trenutno nema dopusnicu i ne ispunjava minimalne uvjete. Ili će se to provjeravati u vrednovanjima, nakon prijave projekta.
O: Predlagatelj projektnog prijedloga neće moći prijaviti projekt ako organizacija nije upisana u Upisnik  znanstvenih organizacija.

P: Koliko je minimalni % radnog vremena na projektu propisan za voditelja projekta?
O: Postotak radnog vremena voditelja projekta nije definiran natječajem. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.

P: Poštovani, imala bih za Vas nekoliko pitanja vezano uz mogućnost mojega sudjelovanja na Istraživačkim projektima financiranim od Hrvatske zaklade za znanost:
1. Zanima me da li je moguće da netko bude suradnik u Istraživačkom projektu ukoliko će jedan dio vremena trajanja projekta biti na porodiljnom dopustu?
2. S obzirom da se očekuje da članovi projekta posvete projektu 70% svoga radnog vremena zanima me da li je moguće da netko tko koristi zakonsku mogućnost rada na pola radnog vremena (a drugu polovicu radnog vremena koristi porodiljni dopust na treće dijete) bude suradnik na Istraživačkom projektu?
O: 1. Moguće je.
2. Ako je riječ o suradnicima, nije određen postotak radnog vremena za suradnike, ali predviđeni postotak radnoga vremena mora odgovarati projektnim aktivnostima i pokazati da je predloženi suradnik nužan za provedbu radnog plana.

P: Je li moguće upisati doktorski studij tek na 3. godini projekta tako da se doktorat obrani nakon što projekt završi? Doktorski rad je, naravno, vezan uz temu projekta.
O: U radnom planu moraju biti vidljive aktivnosti i rezultati koje doktorand provodi. Radnim planom, također, mora biti jasno definirana tema koja mora biti vezana za projektno istraživanje.

22.03.2019.

P: U tekstu natječaja za istraživačke projekte, na strani 3, u drugoj točci, stoji da predloženi voditelj projekta mora biti sa: ” dokazanim uspješnim mentorstvom mladih istraživača”.
Kako ovu kvalifikaciju nisam posve jednoznačno pročitao, molim da mi pojasnite misli li se pri tome da voditelj treba biti dokazani uspješni mentor doktoranda, ili nešto drugo?
U slučaju da se zaista radi o doktorandima, to će mi biti eliminacioni kriterij za prijavu koju pripremam jer sam  na natječaju HRZZ “Projekt razvoja karijera mladih istraživača” tek sada dobio prvo voditeljstvo doktoranda.
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 5, među ostalim navedenim kriterijima, očekuje se da prijavitelj projektnog prijedloga ima iskustvo u vođenju istraživačke grupe i sposobnost uključivanja mladih znanstvenika u istraživanje. Ne radi se o eliminacijskom kriteriju, no možete navesti da ste dobili doktoranda.

P: Da li se zapošljavanje suradnika-poslijedoktoranda ili uključivanje suradnika-doktoranda u istraživački projekt IP-2019-04 može smatrati obaveznim ili preporukom?! Da li će uključivanje odnosno izostavljanje navedenih suradnika iz istraživačke grupe utjecati na vrednovanje projekta?!
O: Natječajem nije propisana obaveza zapošljavanja poslijedoktoranda ili doktoranda.

P: 1. Zanimalo bi me dali je u natječaju IP 2019 moguće zaposliti poslijedoktoranda na 2 godine (od ukupno 4 godine trajanja projekta), koji je bio 4 godine poslijedoktorand preko razvojnih koeficijenata MZO.
2. Dodatno pitanje, postoji li mogućnost zapošljavanja stručnog savjetnika preko otvorenog natječaja IP 2019.
O: 1. Ne.
2. Zapošljavanje stručnog savjetnika nije moguće prema uvjetima ovog natječaja.

08.03.2019.

P: U znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor birana sam u području prirodnih znanosti. Zaposlena sam na fakultetu koji je registriran i akreditiran u području biotehničkih znanosti.
Sa suradnicima, čiji su izbori u znanstveno-nastavna zvanja provedeni u područjima ili prirodnih ili biotehničkih znanosti, planiram prijaviti projekt u interdisciplinarnom području (prirodne i biotehničke znanosti).
Molim da se očitujete o prihvatljivosti i valjanosti prijave na natječaj.
O: Projekt se može prijaviti u onom području za koje je organizacija akreditirana. Ako je organizacija akreditirana za oba navedena područja za interdisciplinarne projekte potrebno je označiti prvo znanstveno područje u koje se uklapa tema istraživanja i sukladno tom području možete tražiti i financiranje.

P: Vezano za natječaj Istraživački projekti šifra natječaja IP 2019-04, da li je moguće da projekt traje kraće od četiri godine npr. tri godine. Prema vašoj propoziciji našao sam formulaciju Trajanje financiranja projekta: 4 godine ?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 8., programom „Istraživački projekti“ financiraju se projekti u trajanju od 4 godine.