17.1.2020.

P: Dana xx.xx.2018. godine temeljem Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju potpisan Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uklonjen naziv projekta“ (nositelj xx) unutar Poziva „yy – prvi poziv“
U projektu smo nužni zaposliti mladog istraživača kojem je ukupna plaća osigurana iz sredstava projekta.
Molimo Vas za odgovor da li je moguće se prijaviti na natječaj “Projekt razvoja mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” u cilju pokrivanja troškova školarine doktorskog studija te troškove dodatne izobrazbe i disemenacije rezultata – odnosno troškove koji nisu pokriveni Ugovorom dodjeli bespovratnih sredstava navedenog projekta.

O: Iz „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ financira se isključivo ukupni trošak plaće doktoranda, što uključuje: bruto II plaću, troškove prijevoza na posao i s posla te sredstva za ostale rashode za zaposlene. Sukladno uvjetima natječaja mentor ili organizacija na kojoj se doktorand zapošljava dužni su pokriti troškove doktorskog studija, usavršavanja, istraživanja i ostale troškove.