07.04.2020.

P: Smije li section B (Principal Investigator) biti dulji od 1 stranice?
O: Uvažavajući ograničenje prema kojem Prijavni obrazac ne smije biti dulji od 15 stranica (bez dijela C), dio B može biti dulji od jedne stranice.