15.04.2020.

P: Zanima me mogu li dvije osobe biti voditelji projekta, ili mora je obavezno da samo jedna osoba bude voditelj.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 06. travnja.
 
P: Dostavljaju li se pisma namjere kolega s drugih fakulteta u zemlji na hrvatskom ili engleskom jeziku?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
  
P: S obzirom da će dio realnih mjeriteljskih istraživanja na projektu biti izveden od Vanjske suradne ustanove – male privatne tvrtke, na koji način se troškovi takve usluge prikazuju u Troškovniku: kao usluga koja podliježe provedbi javnih i ostalih natječaja ili kao usluga unaprijed definirnaoj tvrtki jer nema načina da se netko drugi javi s istim certifikatima i mjernom opremom?  Može li takva tvrtka tj njeni radnici (jedan) biti suradnici na projektu?
O: Svi troškovi na projektima HRZZ-a da bi bili prihvatljivi moraju biti realizirani u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske, a slijedom toga i aktima HRZZ-a. Osobe zaposlene u tvrtki mogu sudjelovati na projektu kao članovi istraživačke grupe ali se tada ne može plaćati njihova usluga.
 
P: Da li za inozemnog suradnika u troškovniku možemo predvidjeti trošak i na koji način ako se on uplaćuje za suradnju Ustanove (u Belgiji), a ne osobe koja surađuje.
O: Za inozemne suradnike moguće je predvidjeti jednake troškove kao i za suradnike iz Republike Hrvatske s napomenom kako se troškovi konferencija za suradnike iz inozemstva mogu pokriti samo za konferencije koje se održavaju u Republici Hrvatskoj. Sredstva za provedbu projekta isplaćuju se na račun organizacije na kojoj je zaposlen voditelj projekta te nije dozvoljena njihova raspodjela trećim osobama. Plaćanje svih troškova projekta realizira organizacija voditelja.
 
P: Može li suradnik na projektu biti osoba koja je doktorski student na instituciji izvan Hrvatske, ali nije zaposlena na instituciji koja se bavi znanstveno-istraživačkim readom, već u tvrtki. Ako da, tko sve u tom slučaju potpisuje pismo namjere?
O: Može, a pismo namjere potpisuju suradnik.
 
P: Da li je dovoljno pismo namjere na engleskom, ili treba i na engleskom i na hrvatskom jeziku?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
 
14.04.2020.
 
P: Da li predlagatelj projektnog prijedloga može biti znanstvenik s doktoratom koji još nije stekao uvjete za znanstveno zvanje?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
 
P: Zanima me da li na projektima u sklopu natjecaja IP-CORONA-2020-04 mogu sudjelovati doktorandi koji su zaposleni na drugim HRZZ projektima.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 07. travnja.
 
P: Vidjela sam da se istraživači mogu prijaviti na više projekata, ako imaju neku posebnu ekspertizu te da će to biti predmet vrednovanja. Da li je isto ako se radi o stranim istraživačima?
O: Navedeno se odnosi i na suradnike iz inozemstva. 
 
10.04.2020.
 
P: Postoji li obrazac za pisma namjere – pisma namjere suradnika s drugih znanstvenih organizacija o sudjelovanju na projektu ili se radi o slobodnoj formi. U slučaju da se radi o slobodnoj formi, što se sve očekuje kao sadržaj pisma?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 09. travnja.
 
P: Željela bih uključiti suradnika na projektu koji je zaposlenik privatne tvrtke, a ima iskustvo i doktorat na tematici koju prijavljujem. Obično se u pismu namjere naznaci postotak radnog vremena. Je li moguće da u pismu namjere tvrtka da suglasnost za sudjelovanje na projektu izvan radnog vremena.
O: U pismu namjere za suradnike nije potrebno navoditi postotak radnog vremena, ali mora biti jasno navedeno da će suradnik biti u mogućnosti posvetiti određeni udio radnog vremena radu na projektu, sukladno planiranim projektnim aktivnostima, odnosno potrebama projekta.
 
P: Ljubazno Vas molim za informaciju vezano uz Pismo namjere, ukoliko je vanjski suradnik iz inozemstva da li je dovoljan samo potpis suradnika ili je potreban i pečat institucije iz inozemstva.
O: Za sve suradnike koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj nije potreban pečat, a pismo namjere potpisuje samo suradnik.
 
09.04.2020.
 
P: Trenutno sam u pripremi projekta vezanog uz tematski natječaj za istraživače projekte IP-CORONA-2020-04 pa bih Vas ljubazno molila pojašnjenje za dva pitanja:
1. U jednom od odgovara 1.04. napisali ste kako članovi istraživačke grupe mogu imati ulogu doktoranda, poslijedoktoranda, suradnika istraživača, tehničara ili konzultanta. Znači li to da npr. informatičar koji je zaposlen na instituciji prijavitelja može biti član istraživačke grupe, posebno jer će obavljati značajan dio posla vezan uz tehničku potporu oko samog projekta. Ako da, može li se tog člana uputiti na radionicu ili konferenciju i pokriti iz troškova projekta, naravno, ako je sve vezano uz potrebe projekta i temu istraživanja?
2. Mogu li članovi istraživačke grupe biti studenti? S obzirom da oni nisu zaposleni na organizaciji voditelja, već su studenti, pretpostavljam da i oni trebaju dostaviti pisma namjere? Ali i da za njih vrijede sva pravila i mogućnosti kao i za ostale članove u smislu financiranja konferencija npr. i slično?
O: 1. Predlagatelj projektnog prijedloga samostalno odabire članove istraživačke grupe, ovisno o planiranim aktivnostima koje će biti potrebno provesti. Informatičar zaposlen na instituciji prijavitelja može biti član istraživačke grupe kao tehničar te se može uputiti na radionicu. Konzultantima se smatraju osobe koje se jednokratno ili u više navrata angažira za rješavanje specifičnog problema ili pitanja u istraživanju, a za koje voditelj i suradnici nemaju dovoljno iskustva ili znanja. S obzirom na navedeno, za konzultante nije moguće predvidjeti troškove odlazaka na radionicu ili konferenciju.
2. Studenti mogu sudjelovati na projektu u statusu suradnika istraživača. Dovoljno je da pismeno u e poruci potvrde svoje sudjelovanje na projektu.
 
P: Može li se jednu osobu prijaviti kao istraživača na jednom projektu, a kao konzultanta na drugom?
O: U slučaju sudjelovanja jednog istraživača na dva projekta različitih tematika, isto će se razmotriti prilikom vrednovanja projektnog prijedloga.
 
P: Najljepše Vas molim odgovor na pitanje može li ista osoba biti prijavljena kao voditelj jednoga
IP-CORONA-2020-04 projekta i suradnik na drugom IP-CORONA-2020-04 projektu?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 07. travnja.
 
P: Može li se u svojstvu suradnika prijaviti student preddiplomskog ili diplomskog (ili integriranog) studija (dakle, ne student poslijediplomskog studija)? Ukoliko može, tko bi trebao potpisati pismo potpore kao čelnik ustanove? 
Isto pitanje (te odgovor) postoji na prethodnom natječaju IP-2020 02 https://hrzz.hr/default.aspx?id=2647 za datum 28. 01. 2020. te me zanima vrijede li ista pravila i na ovom natječaju?
O: Studenti mogu sudjelovati na projektu u statusu suradnika istraživača. Dovoljno je da pismeno u e poruci potvrde svoje sudjelovanje na projektu.).
 
P: Molim Vas za pojašnjenje u vezi pisma namjere. Potpisuje li pismo namjere samo suradnik na projektu ili i suradnik na projektu i čelnik njegove ustanove? Ukoliko pismo namjere treba potpisati i čelnik ustanove suradnika na projektu, je li prihvatljivo pismo ovjeriti na načine predviđene za Obrazac potpore organizacije (elektronički potpis, faksimil, originalni potpis i pečat organizacije), te pismo dostaviti u roku za prijavu na natječaj kao tekst e-poruke koju upućuje čelnik organizacije i suradnik na projektu na e-adresu ip-corona@hrzz.hr ?
O: Ako je suradnik zaposlen, pismo namjere potpisuju suradnik i čelnik njegove ustanove, a u slučaju da suradnik nije zaposlen, pismo namjere potpisuje samo suradnik. Pismo namjere se sastavlja u slobodnoj formi, a ono što treba sadržavati, ukoliko je moguće, je potpis čelnika ustanove i suradnika te pečat ustanove ako je zaposlen, odnosno samo potpis suradnika (ako suradnik nije zaposlen). Ukoliko nije trenutno moguće, potpis i pečat dostavit će se naknadno.
 
P: Može li  prijavitelj projekta biti konzorcij (tri Sveučilišta) jedan voditelj. Ako da idu li onda tri pisma potpore?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 06. travnja.
 
P: Na natječaj IP-CORONA-2020-04 pripremam projektnu prijavu koja uključuje rad znanstvenika s tri institucije (Klinika za infektivne bolesti, Zavod za transfuzijsku medicine i Sveučilište u Zagrebu). Za realizaciju projekta biti će angažirani ne samo ljudski, nego i infrastrukturni kapaciteti triju institucija.
U natječaju je definiramo da potporu istraživanju mora dati samo institucija prijavitelja. Mogu li potporu istraživanju dati i partnerske organizacije na neki način?
O: Potpora organizacija na kojima su zaposleni suradnici koji će sudjelovati na projektu može biti iskazana kroz pisma namjere suradnika.
 
07.04.2020.
 
P: Molim Vas informaciju koju nisam pronašao unutar seta “pitanja i odgovora”.
Naime, kolega i ja se već pomalo bavimo proučavanjem i istraživanjem novonastale situacije, ali tek smo asistenti na drugim projektima i ovim se bavimo u slobodno vrijeme te smo dobili ponudu za priključenje jednom istraživačkom timu koji će aplicirati na ovaj natječaj.
Zanima nas, postoji li mogućnost simultanog rada na dva projekta HRZZ-a kao asistenti na projektima (doktorandi) s obzirom na činjenicu da smo potpisali ugovor koji obuhvaća 100% radnog vremena na projektima na kojima smo trenutno raspoređeni?
O: To je moguće isključivo ako je dodatna aktivnost dogovorena s mentorom i ukoliko neće utjecati na istraživački rad vezan uz doktorsku disertaciju te sam tijek izrade doktorske disertacije.
 
P: Mogu li privatne tvrtke sudjelovati kao suradnici na projektu? Nadalje me zanima da li se u trošak projekta može staviti njihova usluga obrade nekog skupa podataka metodologijom koja samoj istaživačkoj grupi nije dostupna?
O: Pojedinačne osobe djelatnici privatnih tvrtki mogu sudjelovati na projektu u statusu suradnika istraživača. Osobama koje sudjeluju na projektu nije moguće isplatiti naknadu za obavljene usluge.  Međutim, ukoliko privatna tvrtka čiji djelatnici nisu suradnici na projektu izvrši neku uslugu koja je planirana u financijskom planu moguće je pokriti taj trošak.
 
P: Je li moguće prijaviti dva različita projekta u dvije različite grupe odn. s dvije različite skupine?
O: Jedna osoba može biti voditelj samo jednog projekta prijavljenog na ovaj natječaj, a u slučaju sudjelovanja jednog istraživača na dva projekta različitih tematika, isto će se razmotriti prilikom vrednovanja projektnog prijedloga te se iznimno može prihvatiti ukoliko ta osoba ima neku posebnu ekspertizu.
 
P: Ima li neki optimalni broj članova koji sudjeluju za sudjelovanju u projektnom timu?
O: Natječajem nije predviđeno ograničenje broja članova istraživačke grupe. Članove samostalno odabire predlagatelj, ovisno o planiranim aktivnostima koje će biti potrebno provesti.
 
06.04.2020.

P: Saznao sam da je otvoren natječaj “Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije (IP-CORONA-2020-04)”, te sa suradnicima razmišljam o prijavi. Međutim već sam suradnik na jednom HRZZ projektu, a i prijavljen sam kao suradnik na drugom HRZZ projektu na natječaju IP-2020-02. Budući da postoji ograničenje sudjelovanja na najviše 2 HRZZ projekta, vrijedi li to i za ove projekte tj. mogu li ja sudjelovati u prijavi na ovaj natječaj?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
 
P: Zanima me mogu li sudjelovati u prijavi projekta ako već sudjelujem u jednom HRZZ projektu te sam prijavljena kao suradnik na drugom koji je trenutno u procesu vrednovanja (ne znam kad će biti rezultati).
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
 
P: Je li moguće biti voditelj jednog i suradnik na drugom HRZZ projektu i, plus toga, suradnik za projektu IP-CORONA-2020-04.
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika.
 
P: Mogu li se na projekt kao suradnici prijaviti osobe koje trenutno nisu zaposlene na domaćem, već na inozemnom, sveučilištu?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti i istraživači s inozemnih ustanova. Suradnici na projektu mogu biti istraživači koji svojim kompetencijama doprinose provedbi projekta, natječajem nisu propisani formalni uvjeti.
 
P: Moju ekipu zanima da li voditelj ovog projekta može biti i voditelj budućeg projekta za koji bi aplicirali sljedeće kalendarske godine? U natječaju ne vidimo ograničenje broja istraživača, postoji li ograničenje?
O: Status istraživača na ovom natječaju neće se povezivati s drugim HRZZ redovitim natječajima. Natječajem nije predviđeno ograničenje broja članova istraživačke grupe.
 
P: Molim Vas za pomoć u svrhu tumačenja statusa istraživača prilikom prijave projekta IP-CORONA-2020-04. Vrijedi li i kod ovog posebnog poziva ograničenje da se znanstvenik može odazvati pozivu na samo dva HRZZ projektna prijedloga?
O: S obzirom na to da je jedan od ciljeva natječaja okrupnjivanje istraživačkog problema u vrlo kratko vremenskom roku, jedan istraživač na ovom natječaju ne može istovremeno biti prijavljen na više projekata. Iznimka su suradnici s vrlo uskom ekspertizom ukoliko su uistinu neophodni za dva projekta. Takav slučaj može biti iznimka no nikako pravilo i razmotrit će se prilikom vrednovanja projektnog prijedloga.
 
P: Trebaju li konzultanti na projektu također dostaviti pisma namjere?
O: Pisma namjere potrebno je dostaviti za sve članove istraživačke grupe koji su zaposleni na organizaciji različitoj od organizacije voditelja.

P: Može li voditelj projekta iz natječaja IP-CORONA-2020-04 biti poslijedoktorand u sur. zvanju znanstvenog suradnika koji je zaposlen na sastavnici Sveučilišta, a čija je plaća financirana iz proračuna trenutno aktivnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost?
O: Poslijedoktorand čija se plaća financira sredstvima HRZZ projekta ne može biti voditelj projekta na ovom natječaju.
 
03.04.2020.
 
P: Tko može biti voditelj, a tko suradnici s obzirom na angažmane na drugim HRZZ projektima? Primjerice voditeljica sam aktivnog projekta, te kandidat za suradnika na HRZZ projektu koji je u evaluaciji pa ne znam je li se mogu prijaviti na ovaj natječaj i u kojem svojstvu voditelj/suradnik.
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači koji su međunarodno i/ili nacionalno prepoznati, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika).
 
P: 1. Na poslijednjem natječajnom roku (02/2020) prijavio sam projekt i ujedno sam suradnik na jednom tekućem istraživačkom projektu HRZZ-a. Smijem li se prijaviti na natječaj IP-CORONA-2020-04 u svojstvu
 voditelja projekta?
2. Projektna istraživanja vezana za coronavirus uključivala bi i suradnju s inozemnim znanstvenicima s izvaneuropskih ustanova. Mogu li ti znanstvenici biti članovi istraživačke grupe? Možete li, molim Vas,
 pojasniti uvjete koje moraju zadovoljavati članovi istraživačke grupe?
O: 1. Na natječaj se mogu prijaviti međunarodno i/ili nacionalno prepoznati istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika).
2. Članovi istraživačke grupe mogu biti i istraživači s inozemnih ustanova. Suradnici na projektu mogu biti istraživači koji svojim kompetencijama doprinose provedbi projekta, natječajem nisu propisani formalni uvjeti.
 
01.04.2020.
 
P: Mogu li se kao prijavitelj i suradnici navesti osobe koje su već prijavljene na 2 HRZZ projekta?
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o broju tekućih projekata na kojima su suradnici i/ili voditelji.
 
P: Molim Vas za informaciju tko sve može biti voditelj projekta odnosno suradnik. Naime voditeljica sam projekta koji je u tijeku, a prijavljena sam i kao suradnik na projektu koji je u postupku vrednovanja. Mogu li biti voditelj, odnosno suradnik na projektu na navedenom natječaju?
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači koji su međunarodno i/ili nacionalno prepoznati, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika). 
 
P: Da li se mogu prijaviti na IP-CORONA-2020-04 kao voditelj projekta ukoliko sam već na prethodnom UIP projektu prijavljen kao voditelj projekta, a na još jednom UIP kao suradnik?
O: Možete se javiti na ovaj natječaj.
 
P: Može li prijavitelj biti poslijedoktorand kojem ugovor ističe za 2,5 godine?
O: Voditelj projekta mora biti međunarodno i/ili nacionalno prepoznati istraživač s iznimnim postignućima te osoba koja je u mogućnosti okupiti jaku istraživačku grupu koja može uspješno odgovoriti na izazove postavljene temama koje će se financirati u okviru ovog natječaja. Ako su ovi uvjeti zadovoljeni poslijedoktorand može biti prijavitelj projektnog prijedloga. Istraživači koji ne udovoljavaju uvjetima za voditelja projekta, mogu na ovom natječaju sudjelovati kao suradnici u nekoj od istraživačkih grupa.
 
P: Da li se na natječaj mogu javiti znanstvenici koji u ovom trenutku imaju aktivan HRZZ projekt? Da li na tom natječaju kao suradnici mogu biti prijavljeni dijelom svojeg radnog vremena postojeći novaci na tim HRZZ projektima?
O: Na natječaj se mogu prijaviti i znanstvenici koji su u trenutku prijave voditelji HRZZ projekta kao i postojeći doktorandi na tim projektima.
 
P: Zanima me minimalan dopušteni broj znanstvenika za prijavu projektnog prijedloga te mogu li znanstvenici na projektu (izuzev voditelja projekta) biti iz inozemstva.
O: Natječajem nije predviđeno ograničenje broja članova istraživačke grupe, a u grupi mogu sudjelovati i inozemni istraživači. Predlagatelj projektnog prijedloga samostalno odabire članove istraživačke grupe koji, prema procjeni predlagatelja, mogu provesti aktivnosti planirane projektnim prijedlogom.
 
P: Može li jedan te isti istraživač biti predložen kao član tima na više od jednog projekta u ovom natječaju? 
O: Jedan istraživač na ovom natječaju ne može istovremeno biti prijavljen na više projekata jer je jedan od ciljeva natječaja okrupnjivanje istraživačkog problema u vrlo kratko vremenskom roku.
 
P:  Istraživač sam na jednom projektu, a također sam u prijavi drugog projekta kao istraživač. Da li je moguće da sudjelujem u prijavi ovog projekta?
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika).
 
P: Mogu li se prijaviti kao istraživač (suradnik) i sudjelovati na ovom projektu ako već sudjelujem na jednom istraživačkom projektu HRZZ kao suradnik, te sam prijavljena kao suradnik na uspostavnom istraživačkom projektu koji još uvijek nije prihvaćen odnosno u postupku je vrednovanja (UIP-2020-02)? Također, hoće li u tom slučaju prijava na ovaj natječaj i sudjelovanje u ovom projektu utjecati na mogućnost sudjelovanja u projektu UIP-2020-02, ako bude odobren (s obzirom na planirani početak i završetak ovog projekta)?
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika). Status istraživača na ovom natječaju neće se povezivati s drugim HRZZ redovitim natječajima.
 
P: Da li sudionik na projektu može biti netko tko već radi kao suradnik na dva HRZZ projekta?
O: Osoba koja ima status suradnika istraživača na dva HRZZ projekta, može sudjelovati i na ovom natječaju u statusu suradnika ili voditelja.
 
P: Zanima me postoji li za ovaj natječaj ograničenje za prijavu i sudjelovanje kao u prethodnim natječajima.
Naime, moj mentor je suradnik na tekućem projektu HRZZ-a te je prijavio projekt na natječaju IP-2020-02. Na projektu s natječaja IP-2020-02 sam i ja prijavljena kao suradnik. Zanima me može li moj mentor prijaviti projekt na tekući natječaj i mogu li ja na njemu biti navedena kao suradnik s obzirom na spomenuta sudjelovanja na HRZZ projektima.

O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja u statusu voditelja ili suradnika. Pritom je svakako potrebno voditi računa o tome da će istraživač koji planira biti angažiran na više projekata HRZZ-a biti u mogućnosti na svakom od tih projekata provesti sve zadane aktivnosti u predviđenim rokovima kako se ne bi ugrozila njihova provedba. 
 
P: Lijepo vas molim informaciju je li moguće u okviru natječaja za korona projekte predvidjeti, osim suradnika, i savjetnike na projektu, dakle, osobe sa savjetničkom/savjetodavnom ulogom.
Na kojem se jeziku dostavljaju pisma namjere suradnika i trebaju li i savjetnici, ako su dopušteni na projektu, također dostaviti pisma namjere. Nadalje, pretpostavljam da se obrazac potpore organizacije dostavlja na jeziku na koje je i sastavljen, dakle samo na hrvatskom. Finalna provjera: tekst projektnog prijedloga pišemo samo na engleskom, zar ne?

O: Članovi istraživačke grupe mogu imati ulogu doktoranda, poslijedoktoranda, suradnika istraživača,  tehničara ili konzultanta.
Pisma namjere dostavljaju se samo na engleskom jeziku, bez obzira je li riječ o suradnicima s hrvatske ili inozemne ustanove.
Prijavni obrazaci financijski plan ispunjavaju se na engleskom, a obrazac Potpora organizacije na hrvatskom jeziku.
 
P: Imam pitanje administrativne prirode. Naime, može li predlagatelj biti poslijedoktorand u sur. zvanju znanstvenog suradnika, a zaposlen na sastavnici Sveučilista?
O: Voditelj projekta mora biti međunarodno i/ili nacionalno prepoznati istraživač s iznimnim postignućima te osoba koja je u mogućnosti okupiti jaku istraživačku grupu koja može uspješno odgovoriti na izazove postavljene temama koje će se financirati u okviru ovog natječaja. Ako su ovi uvjeti zadovoljeni poslijedoktorand može biti prijavitelj projektnog prijedloga. Istraživači koji ne udovoljavaju uvjetima za voditelja projekta, mogu na ovom natječaju sudjelovati kao suradnici u nekoj od istraživačkih grupa.
 
P: Mogu li voditelj i suradnici već biti prijavljeni na 2 projekta Zaklade koji su trenutno na vrednovanju?
O: Na natječaj se mogu prijaviti istraživači koji su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja u statusu voditelja ili suradnika.