Edit Content

17. 5. 2019.

P: Jesu li priopćenja sa skupova koji se traže u cjelini A prijavnog obrasca izlaganja na skupovima i bez objave ili isključivo objavljena izlaganja u zbornicima i časopisima?
O: Prihvatljivo je oboje.

P: Na temelju odgovora, dojma sam da se NIŠTA ne smije brisati iz obrazaca. Naslovna stranica mi je sada oblika: upute, zatim podatci u formatu danim oblikom u uputama. To dovodi do apsurdnog izgleda dokumenta, promotrimo samo npr. naslovnu stranicu:

Naslovna stranica:
• Ime i prezime predlagatelja projektnog prijedloga (PI)
• Naziv organizacije u kojoj će predlagatelj provoditi projekt
• Puni naziv projektnog prijedloga
• Trajanje projektnog prijedloga (u mjesecima)
(jer ovo ne smijem brisati, a zatim u nastavku popunjavam:)
Naslovna stranica:
• Voditelj (PI): izbrisano
• Organizacija: izbrisano
• Naziv projekta: izbrisano
• Trajanje projektnog prijedloga: 60 mjeseci
S ovim sam upravo potrošio jednu stranicu od njih 17, a jedina relevantna informacija je stala u četiri retka. S time da sam u ta četiri retka ponovio naslov koji se malo iznad nalazio u poprilično velikom fontu.
Pustimo estetiku i ima li to smisla – ako želite tako strukturiran dokument, ispoštovat ću to.

No, s obzirom da u prve tri stranice trebaju stati relevantna postignuća (na prvu stranicu) i životopis (na sljedeće dvije), zanima me je li se u brojanje stranica uvrstila naslovna stranica?
Ako je vaš odgovor DA, onda primijetite da su upute za popunjavanje životopisa i relevantnih postignuća već zauzeli više od jedne stranice (dakle, za relevante informacije preostaje manje od jedne stranice), pa vas molim samo da još jednom potvrdite da je to upravo ono što želite: NE BRISATI NI JEDAN DIO OBRASCA.
O: Naslovna stranica ne ulazi u ograničenje broja stranica.

P: U uputama za prijavitelje na strani 18, u dijelu  2.4.2 Upute za ispunjavanje Prijavnog obrasca je napisano kako naslovna stranica Prijavnog obrasca treba sadržavati sažetak i ne smije biti numerirana. Skidanjem obrasca s Vaših stranica, prva tj. naslovna strana Prijavnog obrasca je po defaultu numerirana što se ne može mijenjati, i ne sadrži stavku “sažetak”. Kako postupiti kod tog, poštivati ono što piše u uputama za prijavu uspostavnih projekata ili poštivati formu obrasca?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 12. ožujka.

7. 5. 2019.

P: Molim vas pojašnjenje sljedeće stavke iz dokumenta Prijavni obrazac:
Dio f. Resursi (opišite troškove predloženog projekta, uključujući i materijalne resurse koje za potrebe istraživanja na raspolaganje daje organizacija.) 
U napomeni je navedeno sljedeće: (Napomena: Kako bi se panelima za vrednovanje olakšala procjena resursa, u opisu resursa trebaju se prikazati podaci navedeni u financijskome planu.)
Što konkretno znači trebaju se prikazati podaci navedeni u financijskom planu?
Znači li to da se trebaju upisati nazivi stavki i ukupni iznosi koji se traže (uz obrazloženje) ili se opisno treba navesti ugrubo što se traži uz obrazloženje?
O: U Prijavnom obrascu dio g. Resursi potrebno je pojasniti opravdanost troškova navedenih u Financijskom planu.

30. 4. 2019.

P: Molim Vas da mi odgovorite na par pitanja.

  1. Imam pitanje vezano za popis postignuća predlagatelja. Možete li mi pobliže objasniti razlike između: 2. Publikacije kojima se pokazuje samostalnost u istraživanju;3. Priopćenja s konferencija i/ili monografije; 4. Publikacije nastale za vrijeme izrade doktorata i broj citata. Naime, neki radovi nalaze se i u kategorijama najbitnijih članaka i u kategoriji publikacija nastalih za vrijeme izrade doktorata.
  2. Također, što znači Publikacije kojima se pokazuje samostalnost u istraživanju? Jesu li to radovi koje smo objavili sami ili su to radovi koje smo radili s različitim istraživačkim skupinama ili su to radovi na kojima smo prvi autori?
  3. Ako imamo velik broj radova s konferencija, što da radimo s radovima koji ne stanu na jednu stranicu? Jednostavno ih brišemo i ostavljamo najbitnije?
  4. Pod točkom 5 popisa postignuća piše poslijedoktorsko usavršavanje. Ista stvar se traži i kasnije u CV- predlagatelja. Je li potrebno ponavljati?

O: 1. Ako točke 2. 3. i 4. podrazumijevaju iste publikacije potrebno ih je navesti u svim točkama.
2. Publikacije kojima se pokazuje samostalnost u istraživanju odnose se na znanstvene publikacije na kojima je prijavitelj projektnog prijedloga nositelj problematike ili autor koji je najviše pridonio rješavanju konkretnog problema.
3. U popisu postignuća (track record) navode se najvažniji radovi u posljednjih pet godina.
4. Informacije o poslijedoktorskom usavršavanju potrebno je navesti u popisu postignuća i u životopisu predlagatelja projektnog prijedloga.

26. 4. 2019.

P: Da li se u prijavnom obrascu mogu izbrisati dijelovi koji objašnjavaju što treba pisati u svakoj sekciji sivim slovima i pisati samo BOLD crne podnaslove?
P: Da li se unutar prijavnog obrasca mogu izbrisati objašnjenja pojedinih sekcija npr. sve ovo napisano ispod sekcije “Etička pitanja” da se dobije na dodatnom prostoru za pisanje?
Dio h. Etička pitanja
Sva istraživanja koja financira Hrvatska zaklada za znanost moraju biti u skladu s relevantnim nacionalnim i međunarodnim propisima o etičnosti istraživanja.
Na Uputama za prijavu na natječaje HRZZ-a nalazi se tablica Etička pitanja. Ako se na Vaše istraživanje primjenjuje neko od pitanja u tablici, molimo da prijavi projektnog prijedloga, pod dodatnu dokumentaciju, priložite potvrdu nadležnog Etičkog povjerenstva o etičnosti istraživanja. Ako potvrda nije dostavljena prilikom prijave projektnog prijedloga, može biti zatražena tijekom vrednovanja i mora biti dostavljena do otvaranja pregovora o radnom i financijskom planu za projektne prijedloge koji se predlažu za financiranje.
O: Prijavnu dokumentaciju nije dopušteno mijenjati.

P: 1. Trebam pomoć vezanu uz popunjavanje prijavnog obrasca. Obrasci na engleskom i hrvatskom jeziku se razlikuju, pri čemu se posebno razlikuju uvjeti naznačeni u cjelini A, dio a i dio b. S obzirom na različite navedene uvjete, kako osigurati sadržajnu istovjetnost projektnih prijedloga (kao što se traži na str. 5 dokumenta “TEKST NATJEČAJA “Uspostavni istraživački projekti” UIP-2019-04 (.pdf)”?
2. Također, i dio a i dio b treba popuniti s podacima o poslijedoktorskom usavršavanju, s tim da je u dijelu a) potrebno navesti podatke o poslijedoktorskom usavršavanju u inozemstvu. Znači li to da u dijelu b) treba navesti samo podatke o poslijedoktorskom usavršavanju u inozemstvu ili o poslijedoktorskom usavršavanju u inozemstvu u Hrvatskoj (ponoviti informaciju iz dijela a)?
3. U dijelu a) obrasca na engleskom jeziku
(UIP-2019-04_Application_form.docx) izričito se navodi ograničenje od 5 godina (“Applicant’s track record in the last 5 years”). U stavci 4) dijela a) treba navesti publikacije nastale tijekom doktorata i broj njihovih citacija. Što učiniti u slučaju da je od završetka doktorata ili objave publikacija nastalih tijekom doktorata proteklo 5 ili više godina?
O: 1. i 3.  Prema Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga, na str. 11, u popisu postignuća potrebno je navesti track record u posljednjih pet godina koji uključuje najvažnije radove na kojima je voditelj projekta vodeći autor te ostala relevantna postignuća.
2. U dijelu b potrebno je navesti usavršavanja u Hrvatskoj i u inozemstvu, a u dijelu a samo u inozemstvu, ako je primjenjivo.

19. 4. 2019.

P: 1. Ako želim pozvati (jednog od konzultanata) kao predavača na matičnu instituciju (trebala bih mu platiti dolazak), da li da eksplicitno pišem njegovo / njezino ime u sekciji g Prijavnog obrasca te u radnom planu?
2. U Prijavnom obrascu se sekcija g ponavlja 2 puta: g. Resources i g. Ethical issues. Pretp. da je riječ o slučajnoj pogrešci. Da li da to samo ispravimo (h. Ethical issues) ili ostavimo kako je?
O: 1. Moguće je u Prijavnom obrascu i u Radnom planu navesti ime pozvanog predavača.
2. U engleskoj verziji Prijavnog obrasca moguće je izmijeniti slijed oznaka i navesti kako je predloženo u pitanju – h. Ethical issues.

16. 4. 2019.

P: Javljam se s upitom o track recordu voditelja u zadnjih pet godina (u proširenom sažetku). S obzirom da sam bila na dva porodiljna dopusta u posljednjih pet godina i da su mi zbog toga neke reference značajnije iz prethodnog razdoblja, je li moguće navesti popis postignuća koji se odnosi na dulje vremensko razdoblje? Ako je to moguće, kako treba izračunati vremensko razdoblje?
O: U prijavnom obrascu, Cjelina A, u polju – Prekidi u karijeri, potrebno je navesti vrijeme trajanja porodiljnog dopusta te u dodatnoj dokumentaciji priložiti potvrdu o njegovu korištenju. U tom je slučaju moguće navesti popis postignuća (track record) za razdoblje od pet godina produljeno za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta.

12. 4. 2019.

P: Možete li mi molim Vas pojasniti ispunjavanje Prijavnog obrasca, dio d. Radni plan. Naime, u opisu je navedeno da treba ovaj dio popuniti slijedeći navedenu strukturu d.1. Ciljevi, d.2. Aktivnosti… Znači li to da pod samom točkom d. Radni plan ne treba pisati ništa već odmah pisati dio d.1. Ciljevi…?
O: U Prijavnom obrascu, Cjelina B, dio d. Radni plan – potrebno je ispuniti prema zadanim potkategorijama počevši od d1. Ciljevi do d3. Očekivani rezultati. Pod točkom d. Radni plan – ne treba ništa pisati.

9. 4. 2019.

P: Dali se napomena ” Publications shall be referenced with the complete  list of authors; abbreviations such as etc. or similar are to be avoided. The first and last name of the Applicant must be highlighted underlined or bold) in the publications list.” koja se pojavljuje samo u engleskoj verziji application forme a odnosi se na dio a1 odnosi samo na taj dio ili se u cijelom dijelu a trebaju navoditi kompletna imena i lista svih autora? Ili se može u dijelu a1 navesti kompletna lista sa punim nazivom časopisa u u dijelovima a2 i a4 skraceni naziv, npr prvi autor et.al, naziv časopisa, volumen i stranice. U mom slučaju nemoguće je npr. pod dio a1 navesti 5 radova, pod dio a2 6 radova i pod dio a4 još četiri rada koja se odnose na traženo (radovi nisu isti) koristeći Vaše zadane veličine slova. 
Zapravo mi se čini da nas koji imamo puno radova (vise od 20 u posljednjih 5 godina) diskriminirate ovakvom formom.
O: U popisu postignuća potrebno je navesti publikacije koje su najznačajnije za provedbu predloženog projekta, pritom navodeći imena svih autora i puni naziv publikacija. Ako je riječ o publikacijama s velikim brojem autora potrebno je navesti prvog i zadnjeg autora te naznačiti mjesto na kojem je naveden predlagatelj projektnog prijedloga i izravnu poveznicu na cjelokupan popis autora.

5. 4. 2019.

P: 1. Da li se reference u prijavnom obrascu koriste u svim cjelinama obrasca (A, B i C) ili samo u početnom dijelu Cjelini B dio a?
2. U prijavnom obrascu Cjelini C da ali moram navesti svoj životopis opet iako je već na samom početku u Cjelini A? Da li se uopće u Cjelini C navode uloge i zadaće predlagatelja projekta?
O: 1. Upute za ispunjavanje Prijavnog obrasca detaljno su pojašnjene u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 18-22. Prilikom ispunjavanja prijavnih obrazaca preporuka je voditi se kriterijima za vrednovanje kako bi se vrednovateljima omogućio što bolji uvid u kvalitetu projektnog prijedloga.
2. Nije potrebno ponavljati životopis predlagatelja u Cjelini C. Moguće je navesti uloge i zadaće voditelja projekta u Cjelini C.

P: Imam pitanja o uputama za ispunjavanje prijavnog obrasca, cjelina B, dio a. Trenutno stanje u području istraživanja.
U obrascu se navodi : Opišite trenutno stanje u području istraživanja, istaknite najvažnije publikacije; dok je u Uputama za ispunjavanje mnogo detaljnije navedeno :  Opišite trenutno stanje u istraživanom području, posebno izravnu povezanost s predloženim istraživanjem; opišite kako će predloženo istraživanje pridonijeti razvitku području kroz izravnu povezanost s projektnim prijedlogom, opišite kako će predloženo istraživanje doprinijeti razvitku novih istraživanja te koji je jedinstveni doprinos predloženog istraživanja. Navedite članove istraživačke grupe i suradnike na projektu i opišite koja će biti njihova uloga. Ukoliko je primjenjivo, definirajte multidisciplinarne ili interdisciplinarne aspekte projektnog prijedloga.
Pitanje 1 : koji pristup pri ispunjavanju primijeniti – iz obrasca, uputa ili njihovu kombinaciju?
Pitanje 2 : Ukoliko je potrebno navoditi suradnike i članove grupe, je li ih je na ovom mjestu potrebno navesti imenom i prezimenom, ili samo kroz njihovu ulogu u projektu u smislu (područja) istraživanja kojim se bave/će se baviti? 
Pitanje 3 : Da li se najvažnije publikacije mora navesti kao reference u sklopu ovoga dijela obrasca ili ih je dovoljno prikazati na kraju obrasca na za to predviđenom dijelu? 
O: 1. U uputama za predlagatelje projektnih prijedloga iznesene su detaljne, a u obrascu okvirno upute za ispunjavanje obrasca. Od predlagatelja projekta očekuje se da ocijeni koji su od navedenih podataka ključni za prikaz stanja u području.
2. Potrebno je navesti doprinos članova istraživačke grupe i suradnika na projektu te njihovu ulogu.
3. Popis referenci potrebno je navesti na za predviđenom dijelu obrasca, dok se u opisu stanja u području očekuje da će navesti reference kojima se potkrepljuju navodi u ovome dijelu obrasca.

P: u Cjelini B prijavnog obrasca Dio d. Radni plan; d2: Aktivnosti i istraživačka grupa spominje se „ ..plan upravljanja provedbom projekta“.
Nije mi jasno što točno pod tim mislite kada se sve aktivnosti detaljno opisuju pod aktivnosti istog d2 odjeljka te još dodatno u Cjelini C pod Istraživačka grupa?
O: Plan upravljanja provedbom projekta navodi se samo u Prijavnom obrascu u cjelini B – d2. Aktivnosti i istraživačka grupa odnosi se na kratak opis radnog plana u kojem se trebaju povezati ciljevi i aktivnosti.

2. 4. 2019.

P: 1. U prijavnom obrascu potrebno je napraviti naslovnu stranicu pa vas molim pojašnjenje jel se ta stranica radi kao nova odmah nakon  prve stranice na kojoj je napisana šifra projekta i upute za pisanje?
2. Ako je odgovor na prethodno pitanje ‘DA’, onda mi se cijeli obrazac pomiče za još jednu stranicu pa dio A upada u 3-5, a dio B 6-19. Tako se onda gubi uvjet 1-3 za dio A i 4-17 za dio B. Jel to u redu ili je potrebno prenumerirati stranice?
O: 1- 2 U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 18. navedene su upute za ispunjavanje Prijavnog obrasca.

P: Da li glavne istraživačke aktivnosti moraju biti napisane poimence i koliko ih detaljno treba navesti u odnosu na Cjelinu C gdje se baš opisuju uloge i zadaće članova grupe.
O: 1. U Cjelini B, d2. Aktivnosti i istraživačka grupa navode se i obrazlažu najvažnije grupe aktivnosti istraživačke grupe koje dovode do ostvarenja ciljeva. Pritom aktivnosti ne trebaju biti detaljno opisane, budući da se detaljna struktura prikazuje u radnome planu. U cjelini C Prijavnog obrasca naglasak se stavlja na istraživačku grupu pri čemu se određuje uloga svakog pojedinog člana istraživačke grupe.
2. Ako se radi o organizaciji skupova/konferencija/kongresa/radionica u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 28. navedeni su dopušteni troškovi u okviru kategorije 4. Diseminacija i suradnja.
Sva sredstva koja se planiraju utrošiti za projektne aktivnosti navode se u Financijskom planu unutar predviđenih kategorija, a ista moraju biti opravdana aktivnostima navedenim u Radnom planu.

P: U aplikacijskom obrascu tražite da planirane radove ispisujemo u dijelu d2 (traže se plan diseminacije);  u dijelu d3 Očekivani rezultati (navedite planirane rezultate)  te u dijelu e (navedite planirani način diseminacije i objave rezultata istraživanja te planirane vrste i rang publikacija). Jel to zaista potrebno 3 puta ponavljati? Recenzenti će komentirati da u projektu ima nepotrebnog ponavljanja.
O: Prijavni obrazac nije dopušteno mijenjati i potrebno ga je ispuniti prema uputama. U cjelini d2 potrebno je obrazložiti radni plan projekta kroz povezivanje faza istraživanja, povezivanja aktivnosti, rezultata i resursa te diseminacijske aktivnosti koje ne moraju uključivati samo znanstvene publikacije. U cjelini d3 prikazuju se očekivani istraživački rezultati, a u cjelini e prikazuje se detaljan plan publiciranja.

29. 3. 2019.

P: Molim Vas pojašnjenje. U cjelini B prijavnog obrasca se dio b i dio f dosta preklapaju. Molim Vas pojašnjenje što gdje više naglasiti?
O: U cjelini B prijavnog obrasca u dijelu b potrebno je opisati kako se predloženo istraživanje uklapa u okvir međunarodno prepoznatljivih i nacionalno relevantnih tema. U dijelu f potrebno je opisati postupak uspostave istraživačke grupe te novog smjera istraživanja, neovisnog od dosadašnjeg rada s mentorom.

P: Da li je moguće u prijavnom obrascu u Cjelini A dijelu a napisati dvije stranice, a u dijelu b jednu stranicu. Ukupno će opet biti 3 stranice, samo obrnuto pošto puno više mjesta zahtjeva upravo dio a, a ne dio b.
O: Pri ispunjavanju Prijavnog obrasca nužno je poštovati dopuštene duljine svake cjeline.

P: U prijavnom obrascu u opisu predlagatelja stoji sljedeće:
Dio a (najviše 1 stranica):
Popis postignuća (Track-record) predlagatelja projektnog prijedloga uključujući:
1. Važne (najviše pet) publikacije u vodećim časopisima; 2. Publikacije kojima se pokazuje samostalnost u istraživanju; 3. Priopćenja s konferencija i/ili monografije; 4. Publikacije nastale za vrijeme izrade doktorata i broj citata; 5. Poslijedoktorska izobrazba u inozemstvu (ako je primjenjivo); 6. Pozvana predavanja na međunarodne konferencije i/ili ljetne škole; 7. Druga važna akademska postignuća.
Možete li biti jasniji oko unosa svih ovih podataka pošto je doista teško sve navedene stavke unijeti na samo jednoj stranici. Na koji način je dozvoljeno unositi sve tražene podatke, a da ostane razumljivo. Da li naslovi publikacija i konferencija moraju biti napisani ili samo broj, volumen i godina časopisa. Da li se mogu navesti kod publikacija svi autori i doi broj bez naslova radova?
2. Da li se font može smanjiti na fpnt 9 za ovu stavku ili i ona mora biti font 10?
O: 1. Način citiranja treba biti u skladu sa standardima znanstvenoga polja u kojem se projektni prijedlog prijavljuje. U popisu postignuća potrebno je prikazati selektirane informacije koje su najznačajnije i ključne za provedbu predloženog projekta.
2. Veličinu ni font slova nije dopušteno mijenjati.

26. 3. 2019.

P: Molim Vas da mi pojasnite kako pripremiti Dio b. Povezanost projektnog prijedloga s trenutnim stanjem u području istraživanja, koji je sastavni dio Prijavnog obrasca (Cjelina B; Projektni prijedlog).
U uputama stoji “Opišite kako se predloženo istraživanje uklapa u okvir međunarodno prepoznatljivih i nacionalno relevantnih tema”, dok je u objašnjenju u samoj špranci Prijavnog obrasca navedeno “opišite važnost istraživanja predložene teme, istraživanja koje ste dosad, za vrijeme doktorskog studija i poslijedoktorskog usavršavanja, proveli u ovom području, najvažnije rezultate i njihovu povezanost s predloženim istraživanjem te važnost uspostavljanja istraživačke grupe u ovom području istraživanja”.
P: Je li potrebno u Cjelini B Prijavnog obrasca sljedeće dijelove:
Dio a. Trenutno stanje u području istraživanja Dio b. Povezanost projektnog prijedloga s trenutnim stanjem u području istraživanja Dio f. Uspostava nove istraživačke grupe i istraživanja ispuniti u skladu s uputama u Prijavnom obrascu ili u skladu s uputama u dokumentu Upute za predlagatelje projektnih prijedloga?
S obzirom da su upute u spomenutim dokumentima prilično različite, mislim da je važno utvrditi koje bi od njih trebalo slijediti.
O: Prijavni obrazac potrebno je popuniti prema uputama iz obrasca.

12. 3. 2019.

P: Je li na naslovnoj stranici Prijavnog obrasca potrebno navesti Sažetak projektnog prijedloga?
O: U Prijavnom obrascu nije potrebno navesti sažetak projektnog prijedloga. Sažetak se navodi u Administrativnom obrascu te u obrascu Prošireni sažetak.

8. 3. 2019.

P: Zanima me da li postoji neki obrazac od HRZZ za upisivanje životopisa ili se po datom predlošku z predlagatelja projekta?
O: Životopis predlagatelja projekta je potrebno ispuniti prema zadanom predlošku koji se nalazi u Prijavnom obrascu.

P: Molim Vas, da li se može upotrijebiti Europass-ov CV te načni redoslijed prema Vašem predlošku?
O: Životopis se treba prilagoditi formi navedenoj u Prijavnom obrascu.

P: Navodi se da opis Istraživačke grupe tj. pojedinačne uloge članova treba opisati na 1 stranici. Citiram. “Dio a. Istraživačka grupa (opišite uloge i zadaće članova planirane istraživačke grupe te postotak vremena koje će posvetiti projektnom prijedlogu) (najviše 1 stranica)”
Da li se to misli da svi suradnici moraju biti na jednoj stranici ili svaki na najviše jednoj stranici?
O: Opis istraživačke grupe sa članovima i njihovim zadaćama je potrebno opisati na jednoj stranici.

Edit Content

7. 5. 2019.

P: Premda je pitanje već postavljeno, još bih jednom htjela provjeriti jednu sekciju u obrascu ‘Prošireni sažetak’. Na hrv su sve rubrike različite (uz track-record ih ima 6), dok je u engl. obrascu jedna rubrika više za pisati (“Describe the research methodology”) i čini se suvišnom (ima ih ukupno 7)? Ako ćemo dva puta ponavljati istu stvar (uz modifikacije), to će nas svakako koštati prostora i ograničenja na 4 stranice. Stoga bih htjela provjeriti:
– Da li smijemo obrisati tu rubriku?
– Ako ne, možemo li samo u jednoj rečenici napisati “See the section ‘Describe the research methods.'” ili nešto slično?)
O: Obrasce za prošireni sažetak potrebno je popuniti u onome obliku o kojima su dostupni na mrežnim stranicama.

26. 4. 2019.

P: Molim vas da me uputite u daljnje postupanje glede neujednačenosti obrazaca koje sam uočio. Naime, u obrascu Prošireni sažetak na hrvatskom jeziku ne postoji rubrika za opis metodologije koja će se koristiti u projektu, dok u istom obrascu u verziji na engleskom jeziku postoji ta rubrika. Treba li u obrascu na hrvatskom jeziku opisati metodologiju rada?
P: U obrascu ‘Extended abstract’ se dva puta navodi poglavlje metodologije (‘Describe research methodology’ i ‘Describe research methods’). Radi li se o pogrešci? Jer obrazac na hrvatskom nema dupliranje metodologije/metoda.
P: Engleska verzija Proširenog sažetka sadržava dio Describe the research methodology i dio Describe the research methods. Možete li objasniti razliku između ova dva dijela, pogotovo s obzirom na to da u hrvatskoj verziji postoji samo jedan takav dio pod naslovom Opišite metode istraživanja. S obzirom na ograničenje od 4 strane, ovo poduplavanje teksta se čini nepotrebnim.
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 19. travnja.

19. 4. 2019.

P: Imam pitanje vezano za obrazac Prošireni sažetak. Naime, engleska i hrvatska verzija nisu jednake, tj. u engleskoj ima dio “Describe the research methodology.” koji nedostaje u hrvatskoj verziji pa me zanima treba li taj dio zanemariti u engleskoj ili ga treba dodati u hrvatsku s obzirom na ograničenje od 4 stranice.
O: Obrazac za prošireni sažetak potrebno je popuniti u onome obliku o kojem je dostupan na mrežnim stranicama. Nije dozvoljeno mijenjati pitanja u obrascu.

5. 4. 2019.

P: Obrazac za prošireni sažetak u početnom dijelu kaže Popis postignuća (Track-record) voditelja projekta u zadnjih 5 godina (najviše 1 stranica, uključujući: … 3. Dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima (uloga na projektu (voditelj/suradnik), najvažnije publikacije proizašle s tog projekta i najvažnije rezultate) Misli li se pod najvažnije publikacije s projekta na publikacije kojima je predlagatelj trenutnog projekta koautor ili neovisno o tome na najvažnije publikacije s projekta?
O: U popisu postignuća potrebno je navesti publikacije na kojima je predlagatelj koautor, a koje su najznačajnije i ključne reference za provedbu predloženog projekta.

19. 3. 2019.

P: Molim Vas pojašnjenje vezano uz obrazac Prošireni sažetak. Iz uputa za prijavitelje ne proizlazi jasno treba li napisati sažetak od najviše 4 stranice i potom dodatno ispuniti tablicu s pitanjima ili je tablica s pitanjima predviđena za prošireni sažetak od 4 stranice pri čemu je jedna stranica predviđena za popis postignuća.
O: Prošireni sažetak projektnoga prijedloga može sadržavati najviše četiri stranice pri čemu popis postignuća treba biti na, najviše, jednoj stranici.

P: 1. Da li reference treba pisati i u “Proširenom sažetku” ili ih je dovoljno navesti u “Prijavnom obrascu” na mjestu gdje se i spominju?
2. U Proširenom sažetku piše da treba navesti 5 publikacija, konferencija, poglavlja u knjizi… da li se to odnosi na ukupno 5 bilo kojih od ovih stavki?
O: 1. Reference se navode samo u Prijavnom obrascu.
2. U Proširenom obrascu potrebno je navesti ukupno pet publikacija koje mogu obuhvaćati:  radove u recenziranim znanstvenim časopisima, poglavlja u knjigama, radove s konferencija, monografije, itd.

Edit Content

17. 5. 2019.

P: Da li mi možete objasniti stavku u radnom planu gdje se navodi u uputama za predlagatelje kao obavezan cilj “Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja”? Treba li navesti općenito “bit će podnesena prijava drugom izvoru financiranja” ? Koliko se tih prijava očekuje, i treba li navesti kome se prijavljuje?
O: Cilj „Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja“ moguće je u Radnom planu navesti u nazivu kako je predloženo u Uputama.  Navedeni cilj odnosi se na prijavu projektnog prijedloga na natječaje koje financiraju drugi izvori. Broj prijava nije unaprijed definiran.

P: 1. Traje li obavezni cilj „Uspostava istraživačke grupe“ točno od 1. do 12. mjeseca, ili može trajati i duže (s obzirom da se poslijedoktorand planira zaposliti kasnije)?
2. Veže li se aktivnost zapošljavanja poslijedoktoranda (P) uz cilj „Uspostava istraživačke grupe“ ili uz neki od drugih ciljeva na kojima će P sudjelovati?
3. Smatrate li da je bolje aktivnosti napredovanja doktorskog studenta na studiju vezati uz obavezni cilj „Uspostava istraživačke grupe“ ili uz neku od drugih istraživačkih aktivnosti na kojima sudjeluje doktorski student?
4. Mora li cilj „Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja“ obavezno trajati do kraja projekta (60. mjeseca) ili može završiti i ranije, s obzirom da planiramo prijavu na EU projekte u razdoblju od 48.-51. mjeseca (ovisno o točnom datumu raspisa natječaja) i nakon toga ne bi mogli opravdati nikakve druge aktivnosti?
5. Zahtijeva li objava rada u časopisu dvije aktivnosti (1. pisanje i slanje rada, 2. objavljivanje rada) ili se može sve prikazati kroz jednu aktivnost i pripadajući rezultat? Da li je u tom slučaju dovoljno kao rezultat navesti „rad poslan u časopis“ ili rezultat mora biti „rad objavljen u časopisu“?
6. Da li je opravdano planirati da se isti rezultat objavi u časopisu i prezentira na konferenciji?
7. Smatra li se da je opravdano da član grupe sudjeluje u aktivnostima samo tijekom 2 godine (za dio analiza za koji je neophodan), ako cjelokupni projekt traje 5 godine ili se mora uključiti u i u ostale aktivnosti tijekom cijelog trajanja projekta?
O: 1. Navedeni cilj može se planirati i u kasnijim razdobljima projekta.
2. Aktivnost zapošljavanja poslijedoktoranda potrebno je vezati za cilj „Uspostava istraživačke grupe“
3. Navedene aktivnosti potrebno je vezati za znanstvene ciljeve, no moguće ih je vezati i za druge ciljeve ako smatrate da je to potrebno.
4. Navedeni prijedlog prijave na druge izvore financiranja u mjesecima koje ste naveli je prihvatljiv.
5. Aktivnosti vezane za objavu znanstvenih radova moguće je prikazati kao „rad poslan u časopis“ i „rad objavljen u časopisu“ ako su te dvije aktivnosti ostvarene u dva razdoblja. U slučaju da su obje aktivnosti ostvarene u jednom razdoblju dovoljno je navesti da je rad objavljen u časopisu i pri tome navesti kvartilu časopisa prema WoS-u ili Scopusu u kojem se planira objavljivanje.
6. – 7. Navedeno je prihvatljivo.

P: Možete li, u kontekstu obaveznog cilja u prvoj godini projekta “Uspostavljena istraživačka grupa i/ili laboratorij”, objasniti koja je razlika između istraživačke grupe i laboratorija?
O: Cilj „Uspostava istraživačke grupe“ odnosi se na osnivanje istraživačke grupe koja će provoditi
Istraživanje na projektu. Uspostava laboratorija odnosi se na osiguranje prostora, opreme i  popratnih aktivnosti ako je to nužno za provedbu projekta.

10. 5. 2019.

P: 1. Obrazac radni plan: U oglednom primjeru koji ste dali je za svaku aktivnost predviđen i određeni deliverable (rezultat). Je li to neophodno tako raditi ili možemo imati više aktivnosti koje rezultiraju jednim rezultatom?
2. Obrazac radni plan: U oglednom primjeru koji ste dali (str. 32) je npr. za prve četiri aktivnosti dana kontrolna točka M1.4. Po mom mišljenju taj milestone bi se trebao zvati M1.1 jer je to prva kontrolna točka. Moje pitanje je: moramo li se slijepo držati ovog obrasca ili možemo tablicu odnosno numeraciju prilagoditi svom nahođenju?
O: 1. Za svaku aktivnost potrebno je vezati točku provjere (M) i/ili rezultat D. Ako više aktivnosti pridonosi ostvarenju jednog rezultata za navedene aktivnosti moguće je vezati točke provjere ili rezultat u obliku izvješća u kojima će se pojasniti što se u određenom periodu ostvarilo.
2. Numeraciju ciljeva, aktivnosti, točaka provjere i rezultata potrebno je prilagoditi za svaki projektni prijedlog. Numeracija točaka provjere i rezultata povezana je s numeracijom aktivnosti iz koje proizlaze, primjerice, za aktivnosti A1.4 veže se točka provjere s oznakom M1.4. neovisno o tome ako je to prva točka provjere u Radnom planu.

P: Moj projekat uključuje uzgoj biljaka i tretman isti kroz duži period od 3 mjeseca (9 mjeseci) stoga nema smisla da aktivnosti u radnom planu pišem po 3 mjeseca. Kroz taj period konstantno pratim parametre koji se na kraju obrađuju. Zbog čega ste predvidjeli da aktivnost traje max 3 mjeseca?
O: Ako se aktivnost provodi unutar istog izvještajnog razdoblja moguće je prikazati trajanje aktivnosti u periodu od 9 mjeseci te prikazati rezultat u istom periodu.

07. 5. 2019.

P: Da li pod aktivnostima u radnom planu treba navesti plaćanje školarine za doktoranda (i tako tijekom tri godine)? Ako ne treba, na koji način da vežemo financijski plan (stavka tuition fee) s radnim planom (svugdje piše: “use the mark from the Work Plan”)? Nadalje, na koji način da stavku godišnjih plaća u financijskom planu vežemo s radnim planom? Da li to znači da trebamo staviti pod aktivnosti i isplatu plaća (na godišnjoj razini)?
O: U Radni plan se ne navode tehničke aktivnosti vezane za plaćanje školarine za doktoranda i isplate plaće za poslijedoktoranda. Navedene troškove potrebno je vezati za jednu od aktivnosti na kojima će raditi doktorand, odnosno poslijedoktorand.

19. 4. 2019.

P: 1. U uputama za predlagatelje u radnom planu stoji:
“Trajanje aktivnosti za prvu godinu (prvih 12 mjeseci) nužno je prikazati u rasponu od najduže 3 mjeseca trajanja po aktivnosti.”
U kojem je vremenskom rasponu najbolje prikazati aktivnosti u sljedećih 4 god.?
2. U uputama za predlagatelje str. 6 stoji:
“U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači kao suradnici, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe niti mogu biti uključeni u radni i financijski plan.”
Ako su mi suradnici s inozemnih institucija i trebam njihove savjete za pomoć oko nekih aktivnosti u projektu, da li je potrebno pisati skype meetings u radni plan?
O: 1. Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 16. travnja.
2. U tom slučaju u Radnom planu nije potrebno navoditi radne sastanke koji će se održati Skypeom.

16. 4. 2019.

P: 1. U obrascu radnog plana vezano na plan diseminacije i objavljivanja: jel potrebno dodati posebnu tablicu s objasnjenjima gdje i kada i s kojom temom ce se objavljivati radovi ili se pod planom objavljivanja i diseminacije misli njihovo dodavanje kao aktivnosti unutar vec predvidjenih ciljeva?
2. U radnom planu potrebno je predvidjeti aktivnosti ne dulje od tri mjeseca za prvu godinu. Jel to znaci da se za preostale cetiri godine mogu predvidjeti aktivnosti i dulje od tri mjeseca? I postoji li prijedlog optimalnog trajanja jedne aktivnosti?
O: 1. Diseminacijske aktivnosti potrebno je navesti u okviru Radnog plana, odnosno, ne navode se u odvojenoj tablici. Potrebno ih je vezati za istraživačke ciljeve uz koje je vezana tema pojedinog znanstvenog rada.
2. Trajanje aktivnosti za prvu godinu nužno je prikazati u rasponu od najdulje 3 mjeseca trajanja po aktivnosti. Aktivnosti radnog plana za svako naredno razdoblje potrebno je prikazati slijedom logike istraživanja, a prema potrebi će se aktivnost radnog plana za svako naredno razdoblje detaljnije razraditi (s rasponom od najviše 3 mjeseca).

12. 4. 2019.

P: Molim Vas za pojašnjenje u vezi plana diseminacije i objavljivanja i usavršavanja.
1. U uputama u dijelu 2.4.6 Radni plan stoji kako radni plan mora sadržavati plan diseminacije i objavljivanja. Treba li taj plan navesti kao poseban cilj i onda navesti sve publikacije ili je prihvatljivo u radnom planu navesti publikacije kao aktivnosti (i rezultate) pojedinih istraživačkih ciljeva?
2. U uputama je također navedeno kako u planu treba navesti projektnu godinu u kojoj se planira slanje i objava rada u časopis. Časopisi u kojima sam ja slala radove najčešće ne navode vrijeme potrebno za recenziranje, a i kad je rad prihvaćen za objavu, zna proći više mjeseci dok ne bude objavljen. Također, moguće je da rad bude odbijen pa ga treba
slati u drugi časopis. U kontekstu navedenog kako navesti projektnu godinu u kojoj se planira objava rada i što ako rad ne bude u njoj objavljen?
O: 1. Plan diseminacije u Radnom planu potrebno je navesti kao aktivnosti pojedinih znanstvenih ciljeva.
2. Pri prijavi projektnog prijedloga potrebno je planirati aktivnosti objavljivanja uzimajući u obzir vrijeme potrebno za recenziju radova. U slučaju odstupanja od predviđenog roka za objavu voditelj projekta navedeno odstupanje prikazuje pri dostavi periodičnog izvješća uz pojašnjenje kada se očekuje objava rada, odnosno navodi da je rad poslan u časopis, ili je u tijeku recenzija ili je prihvaćen za tisak.

9. 4. 2019.

P: Kako u radnom planu navesti da se radi neka laboratorijska obrada za koju nemamo istraživača da li samo navesti što će se raditi bez istraživača?
O: U Radni plan je potrebno navesti sve istraživačke aktivnosti koje su nužne za ostvarenje rezultata i tko će od članova istraživačke grupe pratiti tijek aktivnosti, a u prijavnom obrascu je potrebno pojasniti tko će te aktivnosti realizirati.

5. 4. 2019.

P: U tablici primjera ispunjavanja radnog plana (u uputama) stoji da jedan od ciljeva mora biti “Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja” pri kraju HRZZ projekta – na sto se tu točno misli?
O: Prema natječaju UIP-2019-04, od uspostavljene istraživačke grupe očekuje se da će pokušati ostvariti međunarodno istraživačko umrežavanje, pokušati prijavu na programe EU i druge kompetitivne istraživačke natječaje tijekom provedbe projekta, a posebice u zadnje dvije godine provedbe projekta.

P: Po pitanju objašnjavanja uloge doktoranda za kojeg se traži financiranje na uspostavnom istraživačkom projektu, da li je među aktivnosti, rezultate i radni plan projekta potrebno detaljno stavljati faze razvoja njegove doktorske disertacije (nacrt, obrana nacrta, i sl.), te samu temu doktorskog rada, ili je prihvatljivo da to proizađe tokom same implementacije projekta?
O: U Prijavnom obrascu u cjelini C  potrebno je opisati zadaće doktoranda, koje će biti vidljive i u uključenosti doktoranda u provedbu aktivnosti u radnom planu. U dokumentu radnog plana, na godišnjoj je razini potrebno predvidjeti jednu aktivnost vezanu za fazu razvoja doktorske disertacije.

2. 4. 2019.

P: U radnom planu na početku gdje se upisuju informacije za voditelja i naziv projekta i trajanje zadani font je 9. Jel ga potrebno mijenjati u zahtjevani 10?
O: Pri unosu podataka u prijavnu dokumentaciju potrebno je koristiti veličinu slova 10.

Edit Content

17. 5. 2019.

P: Na str. 28 Uputa za predlagatelje projektnih prijedloga piše da su dopušteni troškovi naknade za objavu radova s otvorenim pristupom, isključivo u vrhunskim časopisima (do 10.000 kuna na godinu). S obzirom da se u našem području naknada u vrhunskim časopisima kreće oko 2.500-3000 € te da je navedeno ograničenje iznosa vezano za godinu a ne za časopis, molio bih da mi potvrdite da li je moguće predvidjeti trošak od 20.000 kn za objavu jednog rada u časopisu, a što će se isplatiti kroz dvije godine, u dvije rate po 10.000 kn?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 10. svibnja.

07. 5. 2019.

P: Mogu li u financijskom planu, pod kategorijom “terensko istraživanje”, navesti istraživački rad u arhivu i knjižnicama, ili je za takvu vrstu istraživanja predviđena neka druga kategorija?
O: Navedeno je moguće.

Edit Content

29. 3. 2019.

P: Dali je ovaj obrazac potpore koji je objavljen na Vašoj stranici samo za ustanovu prijavitelja ili i članovi grupe s drugih institucija moraju potpisivati isti obrazac? Ili oni pišu proizvoljni obrazac kao pismo namjere? Konkretno u mom slučaju će se sva istraživanja vršiti na mojoj matičnoj ustanovi no neka metodologija će se prenositi iz inozemstva te su mi zbog toga potrebni članovi grupe iz inozemstva.  Jer i ideja jest da se započnu nova istraživanja u Hrvatskoj. Ne vidim da se mora popisivati njihova oprema i sl. ako na njoj neće raditi.
O: Obrazac Potpora organizacije ovjerava se potpisom predlagatelja projektnog prijedloga, potpisom čelnika organizacije predlagatelja, te pečatom organizacije. Članovi istraživačke grupe s drugih institucija moraju potpisati pismo namjere.

Edit Content

17. 5. 2019.

Da li je potrebno priložiti pisma namjere za suradnike na projektu koji nisu član istraživačkog tima? Ukoliko da, tko ga potpisuje?
P: Pisma namjere dostavljaju se samo za članove istraživačke grupe.

P: Podrazumijeva li se da (a) pod “Letters of intent” utočim dokumente na engleskom, a pod “Pisma namjere” dokumente na hrvatskom ili se podrazumijeva da (b) i hrvatske i engleske verzije zajedno spojene utočim i pod “Letters of intent” i pod “Pisma namjere” ili se očekuje da (c) svaki sudionik od svoje institucije traži dvojezično pismo namjere, pa da ih razdvojim po jezicima i utočim? Ako je to negdje specificirano u natječajnoj dokumentaciji, bio bih vam zahvalan da mi ukažete na to.
O: Članovi istraživačke grupe iz inozemstva trebaju dostaviti pismo namjere samo na engleskom jeziku koje se podiže u obje verzije natječajne dokumentacije. Članovi istraživačke grupe iz Hrvatske dostavljaju pismo namjere na hrvatskom i engleskom jeziku, pisma namjere na hrvatskom jeziku prilažu se uz prijavnu dokumentaciju na hrvatskom jeziku, a pisama namjere na engleskom uz dokumentaciju na engleskom jeziku.

07. 5. 2019.

P: Jedan član skupine djeluje kao docent na fakultetu, instituciji koja je u popisu ustanova iz sustava znanosti koji vodi MZOS. Međutim sada vrši funkciju u Hrvatskoj narodnoj banci koja nije na tom popisu.- Pitanje je:
a. Tko potpisuje pismo namjere? 
b. Može li on uopće biti član istraživačke skupine? 
O: 1. Pismo namjere potpisuje čelnik organizacije na kojoj je zaposlena navedena osoba.
2. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 6, navedeni su uvjeti koje treba zadovoljiti član istraživačke grupe.

P: 1. Potpisuje li Pismo namjere za člana istraživačke grupe s Hrvatskih studija njihov pročelnik ili sam rektor?
2. Također, suradnik na projektu nam je Institut u Njemačkoj – treba li pismo namjere i za njih, treba li na hrvatskom ili samo na engleskom, i treba li biti navedena točna osoba s kojom se vrši suradnja ili se može napisati Institut pa da potpiše njihov čelnik? Treba li za njih postotak radnog vremena odrediti?
O: Pismo namjere potpisuje čelnik organizacije, u ovom slučaju rektor.
2. Prema uvjetima natječaja inozemne organizacije ne mogu biti suradnici na projektu. Upućujemo Vas na Upute za predlagatelje projektnih prijedloga, str. 6. u kojima je pojašnjeno tko može sudjelovati u provođenju istraživačkih aktivnosti.

12. 4. 2019.

P: Imam još (trenutno) dva pitanja vezana na CV i Pismo namjere:
1. Je li istraživači s hrvatskih institucija koji nisu na instituciji predlagatelja pišu Pismo namjere i na hrvatskom i na engleskom jeziku?
2. Je li istraživači stranci s inozemnih institucija pišu i CV i Pismo namjere samo na engleskom jeziku ili je potrebno prevesti oba i na hrvatski jezik?
O: 1. Članovi istraživačke grupe iz Hrvatske dostavljaju pismo namjere na hrvatskom i engleskom jeziku.
2. Članovi istraživačke grupe iz inozemstva dostavljaju životopis i pismo namjere samo na engleskom jeziku.

5. 4. 2019.

P: Nastavno na odgovor koji ste dali
P: Mogu li se kao članovi istraživačke grupe prijaviti studenti?
O: Studenti se mogu prijaviti u statusu člana istraživačke grupe te je u EPP sustavu potrebno odabrati status – istraživač. 
Možete li mi reći čiju potporu institucije oni potpisuju? Svoju na kojoj su zaposleni? (Koja nije sastavnica sveučilišta)
O: Pismo namjere potpisuje u ovome slučaju potpisuje samo član istraživačke grupe (student).

29. 3. 2019.

P: Dali članovi grupe iz inozemstva, konkretno BIH, moraju potpisivati pismo i na hrvatskom i na engleskom ili samo engleskom?
O: Pisma namjere moguće je dostaviti samo na engleskome jeziku za inozemne suradnike kojima hrvatski jezik nije materinski.

P: U Uputama za prijavu Uspostavnih istraživačkih projekata stoji:
„Potpisano pismo namjere za sudjelovanje u predloženome projektu za sve članove istraživačke grupe koji nisu zaposleni na organizaciji koja je nositelj projekta; (pismo namjere članova istraživačke iz Hrvatske potpisuje čelnik matične organizacije člana istraživačke grupe i član istraživačke grupe; pismo namjere člana istraživačke grupe iz inozemstva potpisuje član istraživačke grupe)“ , dok ste u odgovorima na pitanja od datuma 08.03.2019. napisali:
„P: Da li je dovoljno za članove istraživačke grupe iz inozemstva da na pismu namjere bude samo njihov potpis, ili je potreban njihov potpis i potpis voditelja institucije na kojoj su zaposleni?
O: Za članove istraživačke grupe iz inozemstva pisma namjere potpisuju član istraživačke grupe i čelnik njegove matične ustanove.“
Ovim putem Vas molim da jasno razjasnite koju od navedenih uputa treba poštivati: da li  Izjavu za člana istraživačke skupine iz inozemstva potpisuje samo taj član, ili i član i čelnik njegove institucije!
O: Za članove istraživačke grupe iz inozemstva pisma namjere potpisuju član istraživačke grupe i čelnik njegove matične ustanove.

15. 3. 2019.

P: Moraju li za članove istraživače grupe koji su upisali doktorat, a dolaze iz privatnog sektora, Pismo namjere  također potpisati voditelji njihove institucije?
O: U ovome slučaju s obzirom na to da se iz Vašeg pitanja može zaključiti da je izrada doktorata vezana uz provedbu projekta pismo namjere trebaju potpisati i voditelji institucije.

12. 3. 2019.

P: Zanima me da li na Pismu namjere za suradnike treba pisati koliko % vremena će provoditi tj. kolika im je opterećenost na projektu? Te da li treba Pismo namjere osim za članove istraživačkog tima koji nisu iz matične ustanove napisati i za suradnike koji nisu iz matične ustanove?
O: Suradnici ne dostavljaju pisma namjere niti sudjeluju u provedbi radnog plana projekta. Pismo namjere potrebno je isključivo za članove istraživačke grupe koji nisu sa matične ustanove te je u njima potrebno navesti postotak radnog opterećenja na projektu.

8. 3. 2019.

P: Da li je dovoljno za članove istraživačke grupe iz inozemstva da na pismu namjere bude samo njihov potpis, ili je potreban njihov potpis i potpis voditelja institucije na kojoj su zaposleni?
O: Za članove istraživačke grupe iz inozemstva pisma namjere potpisuju član istraživačke grupe i čelnik njegove matične ustanove.