Edit Content

17. 5. 2019.

P: Na tekućem istraživačkom HRZZ projektu moj angažman iznosi 40%. Mogu li biti prijavitelj uspostavnoga projekta, ako je minimum angažmana na uspostavnom projektu za voditelja 50%?
O: Sukladno odluci o izmjeni postotka radnog vremena, voditelji projekata trebaju posvetiti najmanje 55 % svoga radnog vremena radu na projektu, prema tome možete prijaviti projektni prijedlog na natječaju UIP-2019-04.

07. 5. 2019.

P: Trenutno sam zaposlen na fakultetu u inozemstvu, ali sam istovremeno u postupku zapošljavanja na fakultetu u Hrvatskoj. Fakultet u hrvatskoj izdat će mi pismo potpore i garantirat će mi zaposlenje tijekom trajanja projekta, što zadovoljava uvjete natječaja. No, EPP sustav mi ne dozvoljava prijaviti UIP projekt sa stranom adresom. Koja je preporučena procedura u ovome slučaju? Promijeniti adresu u adresu buduće ustanove?
O: U EPP sustavu potrebno je navesti podatke organizacije na kojoj ćete se zaposliti. Navedena organizacija treba ovjeriti „Administrativni obrazac“ i obrazac „Potpora ustanove“.

26. 4. 2019.

P: U opisu uspostavnih projekata HRZZ-a navedeno je sljedeće:
“predlagatelj projektnog prijedloga može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ Istraživačkom projektu ili može biti prijavljen kao suradnik na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj Istraživački projekti u 2019. godini;”
Ja sam suradnica na dvama HRZZ-ovim istraživačkim projektima, od kojih jedan, projekt (izbrisan naziv projekta), prestaje s ovom godinom, dakle, u vrijeme trajanja uspostavnoga projekta kojega prijavljujem, bila bih suradnica na jednome HRZZ-ovom projektu.
Molim Vas za savjet je li to prihvatljivo i ako nije, možete li mi predložiti neko najpovoljnije rješenje ove situacije?
O: Prema uvjetima natječaja UIP-2019-04, na str. 3, jedan istraživač može istodobno biti aktivan na dva HRZZ projekta. Ako navedeni projekt završava do 31. prosinca 2019. možete prijaviti Uspostavni istraživački projekt.

12. 4. 2019.

P: U natječajnoj dokumentaciji na str. 5 navodi se tko sve može biti predlagatelj UIP-a. Može li osoba koja je zaposlena na stručnome radnom mjestu u sustavu znanosti biti predlagatelj s važnom napomenom da je riječ o osobi (1) s doktoratom, (2) izborom u znanstveno zvanje i (3) upisanom u Upisnik znanstvenika MZO-a.
Drugim riječima, možete li potvrditi da je definicija znanstvenika, kako ju tumači Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju (NN 123/2003, članak 31. “Znanstvenici u smislu ovoga Zakona su osobe koje su sukladno ovom Zakonu izabrane u odgovarajuća znanstvena zvanja i upisane u Upisnik znanstvenika.”) primjenjiva i kod vas u HRZZ-u?
O:  Navedena osoba može biti predlagatelj UIP-a, pod uvjetom da matična organizacija ispunjava uvjete natječaja (akreditacija).

P: Imala bih dva pitanja:
1) Što ako predlagatelj projektnog prijedloga odnosno voditelj u međuvremenu  ide na rodiljni dopust ili duže bolovanje? Može li se odgoditi početak provedbe projekta?  Što se događa ako ključni članovi
istraživačkog tima idu na rodiljni dopust pa istraživački tim nije u mogućnosti pratiti radni plan i financijski plan projekta?
2) Smije li biti voditelj netko tko je trenutno voditelj međunarodnog zajedničkog znanstveno-istraživačkog (hrvatsko-slovenskog) projekta MZO (Bilateralne suradnje), koji završava u prosincu 2019. s obzirom na uvjet iz natječaja “nije voditelj projekta financiranog iz drugih izvora u okviru natječaja sličnih ciljeva”.
O: 1. Odgovori su već dostupni na mrežnoj stranici Zaklade od 8. ožujka.
2. Prema Uputama za predlagatelje projektnih  prijedloga, str. 5., navedena osoba zadovoljava uvjete za prijavu projektnog prijedloga na natječaj UIP-2019-04.

9. 4. 2019.

P: Uvjeti natječaja i odgovori na pitanja suptilno, ali nedovoljno jasno, razlikuju status suradnika i voditelja kod prijava projekata u 2019.
Pojašnjeno je da znanstvenik koji je suradnik na aktivnom IP projektu i suradnik na natječajnom roku PZS-2019, ne može biti prihvatljivi predlagatelj u svojstvu voditelja na natječajnom roku UIP-2019.
Konkretno, da li znanstvenik koji je suradnik na aktivnom IP projektu i predlagatelj u svojstvu voditelja na natječajnom roku PZS-2019, može biti prihvatljivi predlagatelj u svojstvu voditelja na natječajnom roku UIP-2019, pri čemu bi predlagatelj morao odabrati samo jedan projekt za vođenje ako bi i PZS i UIP bili dodijeljeni?
O: Moguće je prijaviti PZS-2019-02 i UIP-2019-04, no u slučaju da oba projektna prijedloga budu prihvaćena za financiranje, voditelj projekta morat će odabrati koji će projekt provoditi.

P: Molim Vas pojašnjenje u vezi prihvatljivih voditelja Uspostavnih istraživačkih projekata. Trenutno nisam voditelj, niti suradnik na HRZZ projektima, ali sam voditelj projekta za koji su temeljem internog natječaja Sveučilišta u Osijeku odobrena manja sredstava, a projekt završava u ožujku 2020. Zadovoljavam li uvjete voditelja za prijavu projekta u okviru UIP-2019 ili IP-2019 natječaja?
O: Prema Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga, na str. 5. zadovoljavate uvjete za prijavu projektnog prijedloga na natječaj UIP-2019-04.

P: Upute za predlagatelje projektnih prijedloga natječaj Uspostavni istraživački projekti na stranici 5 definiraju uvjete koje mora zadovoljavati predlagatelj projektnog prijedloga i nigdje ne kažu da voditelj mora biti zaposlen na znanstveno-nastavnom ili znanstvenom radnom mjestu. Može li predlagatelj biti netko tko ima izbor u znanstveno zvanje u odgovarajućem području i zaposlen je na suradničkom ili nastavnom radnom mjestu?
O: Uvjetima natječaja nije definirano treba li predlagatelj projektnog prijedloga biti zaposlen na znanstveno-nastavnom ili znanstvenom radnom mjestu.

P: Molim dodatne upute za prijavu uspostavnog projekta 2019 koje nisam uspio naći u Službenim Uputama za prijavu.
Čini mi se da je moj slučaj i neka vrsta presedana. Zadovoljavam SVE uvjete natječaja, posebno uvjet da sam doktorat stekao najmanje 2 i najviše 7 godina od datuma roka za prijavu projekta. Imam se namjeru prijaviti kao voditelj koji bi uspostavio istraživačku grupu potrebnu za scietific excellence funkcionirnaje novih laboratorija instituta
No sada slijedi kvaka:
Ja ću 2020 godina, kada mi projekt koji će biti odobren i koji će biti  tek u početnoj fazi provedbe, navršiti uvjet za redovnu MIROVINU (veljača 2020) godine.
Kako u pravilima za prijavu projektnog prjedloga NIGDJE ne stoji niti nema ograničenja starosti prijavitelja, niti ima ikakvog drugog ograničenja s time u vezi molim da me uputite koje formalne postupke trebam odraditi da Prijava mojeg uspostavnog projekta bude formano (administrativno) valjana.
Da li je u redu da projekt prijavim kao voditelj s navedenim vremenom do roka 2020 koji spominjem , a nakon toga s 50% aktivnosti koliko mi sadašnji novi zakon dozvoljava aktivnosti uz redovitu mirovinu i imenovanje (odmah prilikom prijave) suvoditelja koji će stupiti u tu funkciju kada ja dobijem mirovinsko rješenje  tako da zajeno odradimo proket do kraja, (suvoditelj bi bio legalni nasljendik istraživačke grupe u dlajnjem znanstvenoom poslu i aktivnostima u novom labosu)
Molim vrlo precizne upute jer projekt ću svakako prijaviti jer ne vidim prepreka. Molim  upute za prijavu, ne upute da projekt ne prijavjujem, a ako će uputa biti NE prijaviti tada molim potpuno prvano pojašnjenje i pojašnjenje zašto to nije u natječajnoj dokumentaciji.
Ista pitanja vrijede i za prijavu istraživačkog projekta (pitanja vezana uz umirovljenje) molim i za taj slučaj prijave iste odgovore (dodatno ću ih uputiti na odgovarajuću adresu elektorničke pošte.)
O: Voditelj uspostavnog istraživačkog projekta koji financira HRZZ mora biti u radnom odnosu za trajanja projekta. Prema uvjetima natječaja za UIP-2019-04 nije predviđeno imenovanje suvoditelja.
Ljubazno Vas upućujemo na Upute za predlagatelje projektnih prijedloga, str. 3. i 4. u kojima su pojašnjeni ciljevi uspostavnih istraživačkih projekata.

P: U Natječaju piše da voditelj projekta mora biti 70% radnog vremena zaposlen na projektu. Međutim, prema Granskom kolektivnom ugovoru to nije moguće jer je primjerice za docenta maksimalan rad u znanosti 63%. Možete li odgovoriti hoće li biti promjene ovog uvjeta i hoće li biti problem ako nam institucija potpiše rad na projektu od 63%?
O: HRZZ je upoznat s odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje stoga će doći do izmjena uvjeta natječaja. Obavijest o izmjeni natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici HRZZ-a.

P: Ako sam poslijedoktorand na Medicini u sklopu HRZZ projekta (izbrisan naziv projekta), iako to iz nekog razloga nije vidljivo na mojem profilu među aktivnim prijedlozima, te suradnik na jednom tekućem projektu (izbrisana šifra projekta), mogu li prijaviti Uspostavni istraživački projekt? Bilježi li se to kao jedno suradništvo ili dva?
O: Ako ste kao poslijedoktorand zaposleni na HRZZ projektu ne možete se prijaviti na ovaj natječaj.

5. 4. 2019.

P: Zaposlenik sam jedne sastavnice (izbrisan naziv sveučilišta). Doktorirao sam pred tri godine i namjeravam se prijaviti na natječaj za Uspostavne istraživačke projekte kao voditelj projekta.
Imam dva pitanja u vezi voditelja projekta:
1) Postoji li mogućnost da se moja prijava automatski odbaci ili se značajno smanji šansa za dobivanje sredstava ukoliko nikada nisam bio na postdoktorskom usavršavanju u inozemstvu?
2) Može li se kao postdoktorsko usavršavanje uvažiti boravak u trajanju od jedne godine na drugom sveučilištu ili fakultetu unutar Hrvatske, nakon stjecanja doktorata?
O: 1. i 2. Poslijedoktorsko usavršavanje u inozemstvu, kao i sve ostale kvalifikacije predlagatelja projekta predmet su vrednovanja, a nisu administrativni uvjet temeljem kojeg se prijava prihvaća ili odbija.

2. 4. 2019.

P: Obzirom da mi je sad u zadnjem natječaju odobren projekt Izobrazbe novih doktora znanosti, jel se mogu prijaviti kao voditelj ovoga projekta? Ako da, u popunjavanju profila u EPP sustavu, jel za pitanje ‘Jeste li trenutno voditelj nekog HRZZ projekta?’ pišem odgovor ‘DA’ ili ‘NE’?
O: Sudjelovanje na natječaju Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti ne ograničava vašu prijavu na natječaj UIP-2019-04. U tom je slučaju u EPP sustavu za pitanje „Jeste li trenutno voditelj nekog HRZZ projekta?“ potrebno označiti „NE“ s obzirom na to da uloga mentora u programu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ ne ulazi u ograničenje uloga o sudjelovanju na HRZZ projektima.

29. 3. 2019.

P: 1. Ja sam trenutno na poslijedoktorskom usavršavanju u Kyotu. Na (izbrisan naziv organizacije) mi je trenutno ugovor na mirovanju, međutim izabran sam u docenta, te novi ugovor očekujem da će biti potpisan prije ljeta 2019. Možete li me savjetovati po pitanju toga da li je neka dodatna dokumentacija (osim dokumenta potpore institucije) potrebna pri prijavi projekta?
2. Da li mogu ispuniti i poslati prijavu za uspostavni samo na engleskom?
O: 1. Prema uvjetima natječaja, matična organizacija mora jamčiti da će voditelj biti zaposlen tijekom trajanja projekta što mora biti vidljivo iz obrasca Potpora organizacije.
2. Prijavnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku.

P: Zanima me da li voditelj projekta može biti osoba zaposlena na radnom mjestu poslijedoktoranda kojoj ističe ugovor za vrijeme trajanja projekta?
S obzirom da Ministarstvo zadnjih 6 mjeseci nije odobrilo niti jedno radno mjesto u matičnoj instituciji unatoč postojećim koeficijentima, postoji realna mogućnost da voditelju i članovima istraživačke skupine isteknu ugovori prije kraja projekta što automatski znači da većina poslijedoktoranata ne može uopće prijaviti projekt.
O: Prema uvjetima natječaja, matična organizacija mora jamčiti da će voditelj biti zaposlen tijekom trajanja projekta što mora biti vidljivo iz obrasca Potpora organizacije.

26.3.2019.

P: 1. Zanima me da li je moguće da netko bude voditelj ili član istraživačke grupe u Uspostavnom istraživačkom projektu ukoliko će jedan dio vremena trajanja projekta biti na porodiljnom dopustu?
2. S obzirom da se očekuje da voditelj projekta posveti projektu 70% svoga radnog vremena zanima me da li je moguće da netko tko koristi zakonsku mogućnost rada na pola radnog vremena (a drugu polovicu radnog vremena koristi porodiljni dopust na treće dijete) bude voditelj Uspostavnog istraživačkog projekta?
3. Također me zanima da li je moguće da voditelj Uspostavnog istraživačkog projekta bude netko kome će prije završetka projekta isteći postojeći ugovor o radu u okviru znanstvene institucije u kojoj je zaposlen, odnosno može li se u okviru projekta predvidjeti da se sredstvima projekta plaća poslijedoktorand koji je ujedno i voditelj projekta?
O: 1. Ako voditelj nije u mogućnosti provoditi projektne aktivnosti dulje od tri mjeseca dužan je o tome obavijestiti Zakladu. U slučaju da voditelj projekta ode na porodiljin dopust može tražiti mirovanje projekta do povratka, što znači – pauziranje financiranja projekta i provođenja projektnih aktivnosti.
2. S obzirom na ciljeve Uspostavnog istraživačkog projekta očekuje se vrlo visok angažman voditelja projekta što je neophodno obrazložiti u prijavi a panel će procijeniti prihvatljivost.
3. Matična organizacija mora jamčiti da će voditelj biti zaposlen tijekom trajanja projekta što mora biti vidljivo iz obrasca Potpora organizacije. Prema uvjetima natječaja, trošak plaće voditelja projekta nije moguć.

P: Mogu li prijaviti uspostavni projekt u trajanju 4 godine ako sam zaposlena kao viši asistent – poslijedoktorand na javnom znanstvenom institutu do rujna 2021. godine? Koje je najmanje moguće trajanje projekta?
O: Programom Uspostavni istraživački projekti financiraju se projekti u trajanju od 5 godina.
Matična organizacija mora jamčiti da će voditelj biti zaposlen tijekom trajanja projekta što mora biti vidljivo iz obrasca Potpora organizacije.

P: Doktorirala sam u srpnju 2008. Majka sam troje djece – prvo dijete sam rodila 1994 dok sam još bila redoviti student Sveučilišta u Zagrebu. Za drugo dvoje djece koristila sam rodiljni dopust. Da li će se i za prvorođeno dijete vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžiti za 16 mjeseci? Odnosno da li sam u mogućnosti na ovom natječajnom roku biti suradnik ili voditelj uspostavnog istraživačkog projekta?
O: Možete se prijaviti na natječaj jer prema uvjetima natječaja, str. 3 (fusnota 1), mogućnost prijave na natječaj može se produljiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina.

P: U tekstu natječaja stoji da je predlagatelj projektnog prijedloga znanstvenik koji je za vrijeme trajanja projekta zaposlen na javnom sveučilištu. Da li poslijedoktorand kojemu ugovor ističe prije predviđenog kraja projekta može biti voditelj uspostavnog istraživačkog projekta.
O: Matična organizacija mora jamčiti da će voditelj biti zaposlen tijekom trajanja projekta što mora biti vidljivo iz obrasca Potpora organizacije.

22.. 3. 2019.

P: Mogu li se prijaviti kao voditelj na natječaj UIP-2019 ako sam trenutno suradnik na jednom tekućem HRZZ IP-2018 projektu i prijavljen sam kao suradnik na natječaj PZS-2019 koji je u postupku evaluacije.
O: Ne. Uvjeti za prijavu na natječaj navedeni su u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 5.

P: Prema naputcima za prijavu uspostavnog projekta (UIP-2019-04) za predlagatelja stoji “da je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj.”. Doktorirao sam 26. srpnja 2012., a rok za podnošenje prijave je 30. travnja 2019. godine. S obzirom na buduće rezultate natječaja te na eventualni početak projekta u 2020., moje je pitanje da li kao predlagatelj kvalificiram za prijavu uspostavnog ili istraživačkog projekta?
O: Da.

15. 3. 2019.

P: Zanima me da li mogu prijaviti uspostavni istraživački projekt kao voditelj ako sam zaposlena na određeno vrijeme kao poslijedoktorand te mi ugovor ističe za vrijeme trajanja projekta (2021. godine).
P: Već deset godina sam zaposlena na javnom institutu, kao znanstveni novak – na mjestu asistenta. Zbog prekida u karijeri (dva porodiljina dopusta) šestogodišnji ugovor za znanstvenog novaka istekao je u drugom mjesecu 2019. Trenutno sam u postupku dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za poslijedoktoranda. Nakon isteka ugovora za znanstvenog novaka dobila sam ugovor o radu do 31.12.2019.
Mogu li biti predlagatelj projekta na pozivu Uspostavni istraživački projekti 2019.? Da li bi bilo prihvatljivo ukoliko u pismu potpore institucije bude navedeno osigurano radno mjesto tijekom trajanja projekta?
Trenutno sam suradnik sam na uspostavnom istraživačkom projektu HRZZ-a do 2023.
O: Predlagatelj projektnog prijedloga u trenutku prijave potporom organizacije mora jamčiti da je voditelj projekta zaposlen tijekom trajanja projekta.

P: Da li podnositelj uspostavnog projekta može biti perspektivni mladi znanstvenik koji u trenutku podnošenja prijave još nije formalno zaposlen na Fakultetu (zbog trenutno nepostojanja raspoloživog koeficijenta za radno mjesto), no aktivan je u nastavi te ima izbor u naslovno zvanje docenta (sa sklopljenim ugovorom za taj dio angažmana), a osobito je aktivan i u istraživačkoj domeni, jer ima izbor u zvanje znanstvenog suradnika te je i do sada bio vanjski suradnik na znanstvenim projektima HRZZ na istoj ustanovi? Potporu ustanove za vlastiti uspostavni projekt može dobiti, a očekivana mogućnost njegova zaposlenja je početak 2020.
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 5 navedeni su uvjeti koje predlagatelj projektnog prijedloga mora zadovoljavati. Voditelj uspostavnog istraživačkog projekta mora biti zaposlen s početkom projekta.

P: Trenutno sam suradnik na jednom HRZZ IP-2018 projektu i prijavljen sam na natječaj PZS-2019 kao suradnik. Mogu li se prijaviti kao voditelj na natječaj UIP-2019?
U slučaju da projekt prijavljen na PZS-2019 bude odobren, imao bih opciju isključiti se s tekućeg projekta IP-2018 jer je moj doprinos mali i koncentriran u prvoj godini projekta.
S obzirom na tekst natječaja mislim da se mogu prijaviti jer “u trenutku prijave nisam voditelj niti na jednom projektu koji financira HRZZ, nisam voditelj HRZZ-ovog Uspostavnog istraživačkog projekta, neću biti prijavljen kao suradnik na ovom natječajnom roku (UIP-2019-04) te nisam voditelj projekta financiranog iz drugih izvora u okviru natječaja sličnih ciljeva;”
I “predlagatelj projektnog prijedloga može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ Istraživačkom projektu” (suradnik sam na jednom tekućem projektu) i neću ” biti prijavljen kao suradnik na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj Istraživački projekti u 2019. godini.”
O: Odgovor na pitanje vezano uz ograničenja o sudjelovanju već postoje na mrežnoj stranici Zaklade.

12. 3. 2019.

P: Temeljem novog natječaja za prijavu uspostavnih projekata objavljeno je da će se vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata.
Majka sam troje djece rođene 2008., 2010 i 2012. g, a akademski stupanj doktorice znanosti stekla sam 22.10.2010.g. Sukladno natječajnoj dokumentaciji, vrijeme od stjecanja doktorata se u mome slučaju produljuje za 48 mjeseci. Trenutno nisam voditelj niti suradnik na HRZZ projektima.
Molim Vas povratnu informaciju da li udovoljavam vremenskim uvjetima natječaja za predlagatelje projekta?
O: Prema uvjetima natječaja, str. 3, mogućnost prijave na natječaj se može produžiti sukladno navedenom, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina.

P: Koristim priliku da za svaki slučaj provjerim mogu li biti voditelj na Uspostavnom projektu koji bi sada prijavljivao ako sam trenutno suradnik na jednom uspostavnom istraživačkom projektu financiranom od strane HRZZ i voditelj na jednom internom projektu, financiranome od strane matične institucije. Interni projekt će završiti do 31. 1. 2020. godine, no moguće ga je završiti i ranije ove godine, ako zbog vođenja internog projekta ne mogu biti voditelj na Uspostavnom projektu HRZZ-a koji bi sada prijavljivao? Sve ovo pitam jer mi nije sasvim jasna rečenica s 5. stranice Uputa: “u trenutku prijave … nije prijavljen kao suradnik na ovom natječajnom roku (UIP-2019-14) te nije voditelj projekta financiranog iz drugih izvora u okviru natječaja sličnih ciljeva”.  Spomenuti interni projekt sam preuzeo od mentora nakon što je otišao u mirovinu.
O: Ako ste suradnik na jednom HRZZ projektu možete prijaviti uspostavni istraživački projekt.

P:Doktorirao sam 17.11.2017. mogu li prijaviti uspostavi? Tj. Gleda li se godina doktorata ili točan broj dana?
O:Prema Uputama, str. 5., prijavitelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2 godine prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj.

P: Doktorirala sam 2011. godine te sam u tome trenutku po svim uvjetima ‘osim petogodišnjeg docentskog staža) uključujući objavljene radove ispunjavala uvjete za izvanrednog profesora. Docent sam postala 2014. godine. Godinu dana ranije, 2013. godine, na našoj skupini predmeta na fakultetu gdje smo nastavu do tada obavljale dvije profesorice i ja, jedna je profesorica umirovljena. Nakon toga smo preostala profesorica i ja same držale svu nastavu dok i ona nije umirovljena 2016. godine. Nekoliko mjeseci prije njenoga umirovljenja dobili smo asistenta doktoranda, s kojim sam sama držala svu nastavu (cca 500 norma sati za mene) do kada 2018. godine nismo dobili još jednoga asistenta te smo sada ekipirani.
Ja sam i dalje jedini nastavnik na desetak predmeta koji može biti voditelj kolegija te držati predavanja i seminare te će tako biti minimalno do 2022. godine ukoliko bi asistenti doktorirali u roku, što po mojoj procjeni nije izgledno.
Moje je pitanje: postoji li mogućnost da HRZZ uvaži ove okolnosti te mi dopusti prijavljivanje na uspostavni projekt. Naime zbog iznimno velikoga nastavnoga i administrativnoga opterećenja od 2013. do 2018. godine nisam uspjela adekvatno razvijati i znanstveni dio karijere te sam tek sada u mogućnosti uspostaviti svoju istraživačku grupu.
O: 1. U Uputama, str 5., detaljno su pojašnjeni uvjeti koje mora zadovoljavati predlagatelj projektnog prijedloga.

8. 3. 2019.

P: U najavi raspisivanja natječaja za IP i UIP 2019 (objavljenoj na mrežnim stranicama HRZZ-a 07.01.2019.) stajalo je da „Svi voditelji i suradnici HRZZ projekata koji završavaju do 31. prosinca 2019. mogu se prijaviti na natječaje u 2019. godini, sukladno uvjetima natječaja.“  Međutim, u otvorenom natječaju navedeno je samo „…predlagatelj projektnog prijedloga može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ Istraživačkom projektu…“
Znači li to da, ako sam suradnik na 2 istraživačka HRZZ projekta, bez obzira što jedan od ta 2 projekta završava tijekom 2019. godine, ne mogu prijaviti UIP na ovom natječajnom roku
O: Svi voditelji i suradnici HRZZ projekata koji završavaju do 31. prosinca 2019. mogu se prijaviti na natječaje u 2019. godini, što bi u konkretnom slučaju značilo da možete prijaviti projektni prijedlog na natječaj UIP-2019-04.

P: Zanimala bi me koja je tolerancija na uvjet o stjecanju doktorata znanosti kod prijave Upostavnih istraživačkih projekata.
Naime, doktorirao sam 02.05.2017. čime mi na dan zatvaranja 30.04.2019. nedostaje dva dana da ispunim uvjet od najmanje 2 godine.
Znače li ta dva dana automatsko odbijanje projektnog prijedloga ili će biti prihvaćen na ocjenjivanje ?
O: Prema Uputama, predlagatelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2 godine prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj.

P: Zaposlenica sam (izbrisan naziv organizacije) i planiram prijaviti projekt na natječaj za Uspostavnu potporu koji je raspisan 28. veljače 2019. godine. Prije same prijave, zanima me što se događa ukoliko projekt bude prihvaćen te ukoliko, tijekom provedbe, voditelj projekta ode na rodiljni dopust? Što se događa ukoliko doktorand ode na rodiljni dopust?
P: Kakva su pravila ukoliko potencijalna voditeljica ili pak neka od članica tima ima porodiljini tijekom trajanja projekta – sto se u tom slučaju događa s projektom? Da li je predvidjena takva mogućnost?
P: Što ako tokom trajanja uspostavnog istraživačkog projekta voditelj projekta ode na plaćeni (ili neplaćeni) dopust, zbog razloga koji nemaju izravne veze sa samim projektom (npr. obnašanje javne dužnosti, rodiljni dopust, usavršavanje u inozemstvu, i sl.)? Da li se projektne aktivnosti (i zacrtani rezultati) privremeno „pauziraju“  u periodu odsustva voditelja projekta i nastavljaju nakon njegovog povratka ili postoji obaveza izvršavanja tih aktivnosti uz preuzimanje obaveza vođenja projekta od strane nekog drugog člana istraživačke skupine?
O: U slučaju da voditelj projekta ode na porodiljin dopust može tražiti mirovanje projekta do povratka. S druge strane, ako doktorand ide na porodiljin dopust, projektne aktivnosti za koje je bio zadužen preraspodjeljuju se ostalim članovima istraživačke grupe.
Osim zdravstvenih razloga i nepredviđenih situacija, sve ostale situacije pojedinačno će se razmatrati s obzirom na specifičnosti ovog natječaja i činjenicu da njima voditelj projekta pokreće vlastitu istraživačku grupu.

P: Ja sam poslijedoktorand na (izbrisan naziv organizacije) s punim radnim vremenom. Ugovor mi traje do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta, najduže do 23.10.2020. Moje pitanje je: mogu li biti predlagatelj projektnog prijedloga premda trenutno nisam u stalnom radnom odnosu?
U slučaju da se zahtjeva da predlagatelj u trenutku prijave bude u stalnom radnom odnosu, da li je moguća prijava koja bi bila uvjetovana time da do početka projekta pređem u stalni radni odnos?
O: Prema Uputama, u trenutku prijave predlagatelj projektnog prijedloga mora biti u stalnom radnom odnosu.

P: Trenutno sam zaposlena na jednom institutu u inozemstvu te sam doktorirala u 11. mjesecu 2017. Zanima me da li se mogu prijaviti na natječaj za uspostavne projekte kako bi svoju karijeru nastavila u Hrvatskoj, također s obzirom na to da bi tek s predviđenim početkom projekta (siječanj 2019.) napunila dvije godine od doktorata.
O: Prema Uputama, predlagatelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2 godine prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj.

P: Ja sam voditelj individualnog projekta kojeg financira (izbrisan naziv organizacije) (financije vrlo male, tek za jedan kongres ili članarinu, čisto simbolično) bez mogućnosti financiranja laboratorijskog rada.
Ujedno ću biti prijavljena kao suradnik na Istraživačkom projektu HRZZ-a na ovom tekućem natječaju 2019. godine.
Pitanje glasi: Da li se ja mogu prijaviti kao voditelj Uspostavnog projekta HRZZ-a na ovom tekućem natječaju 2019. godine?
O: Što se tiče ograničenja sudjelovanja u natječajima HRZZ-a, u ovoj situaciji moguće je prijaviti Uspostavni istraživački projekt.

P: Stekao sam doktorat prije godinu i pol dana. Mogu li se svejedno prijaviti na natječaj?
O: Prema Uputama, predlagatelj prijedloga je znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj.

P: Molio bih Vas za informaciju vezano za prijavu uspostavnog projekta (2019), naime prošle godine sam prijavio ERC Starting grant koji je trenutno u postupku evaluacije (voditelj) a obzirom na  članak u natječaju:
„u trenutku prijave nije voditelj niti na jednom projektu koji financira HRZZ, nije (bio) voditelj HRZZ-ovog Uspostavnog istraživačkog projekta, nije prijavljen kao suradnik na ovom natječajnom roku (UIP-2019-04) te nije voditelj projekta financiranog iz drugih izvora u okviru natječaja sličnih ciljeva“
Da li svejedno mogu prijaviti Uspostavni istraživački projekt?
S obzirom da mi je od doktorata prošlo 6.5 godina ako ne mogu, onda planiram prijavu Istraživačkog projekta.
O: Prema Uputama, str. 5., zadovoljavate uvjete za prijavu projektnog prijedloga na natječaj UIP-2019-04 s obzirom da trenutno niste voditelj ERC projekta.

P: Kao voditelj sam prijavila projekat u sklopu PZS-2019-02 te sam suradnik na HRZZ projektu koji završava 31.8.2019. Prema tome, nisam voditelj ni jednog trenutnog projekta, a s početkom ovog projekta završit će i projekat na kojem sam suradnik. Mogu li prijavit UIP-2019-04 kao voditelj? Na radionici za PZS-2019-02 bilo nam je rečeno da će to biti moguće.
O: Moguće je prijaviti PZS-2019-02 i UIP-2019-04, no u slučaju da oba projektna prijedloga budu prihvaćena za financiranje, voditelj projekta morat će odabrati koji će projekt provoditi.

P: U Natječaju za Uspostavne istraživačke projekte piše da od doktorata smije proći najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj. Ja sam doktorirao 18.04.2012. sto je 12 dana prije roka za predaju projektnog prijedloga. Da li to znaci da vise ne mogu prijaviti Uspostavni istraživački projekt nego isključivo standardni Istraživački projekt?
O: U ovom slučaju može se prijaviti samo Istraživački projekt.

P: Želio bih se prijaviti za uspostavni projekt, međutim doktorirao sam 30. ožujka 2012. godine čime, za mjesec dana prelazim ograničenje od maksimalno 7 godina od doktorata do trenutka prijave, koji je kraj travnja. Zanima me znači li ovo automatsku eliminaciju zbog formalnih razloga, ili se ipak mogu javiti.
O: Prema uvjetima natječaja UIP-2019-04 predlagatelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji je doktorat stekao najviše sedam godina prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj, što je u ovom slučaju 30. travanj.

P: Kako mi ugovor na određeno vrijeme na mjestu višeg asistenta/poslijedoktoranda ističe početkom srpnja 2019, a očekivani početak financiranja uspostavnog HRZZ projekta je siječanj 2020, da li spadam u kategoriju koja se može prijaviti kao predlagatelj projektnog prijedloga?
O: Prema Uputama, predlagatelj projektnog prijedloga u vrijeme prijave projekta mora biti zaposlen na ustanovi na kojoj planira provoditi istraživanje.

Edit Content

17. 5. 2019.

P: Ukoliko doktorand koji će biti uključen u projekt prima placu u ustanovi gdje se vrši istraživanje, ali će imati plaćenu školarinu iz projekta koliki postotak radnog vremena mora biti na projektu?
O: Postotak radnog vremena koji navedeni doktorand posvećuju provedbi projekta ne može biti manji od 30%.
P: Molila bih za dodatno pojašnjenje uvjeta za zapošljavanje doktoranda koji bi trebao doktorirati u okviru projekta. U ranijim odgovorima ste naveli da bi trebalo zaposliti osobu koja još nije upisala doktorski studij ili je na početku doktorskog studija, odnosno zaposliti doktoranda koji prema svom ugovoru o studiranju ima pravo na status doktoranda još najmanje četiri godine. Također, naveli ste da se doktorandima koji su već upisani na doktorski studij ugovor o radu umanjuje za trajanje doktorskog studija koji su već odslušali. 
S obzirom da je u Pravilniku o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu navedeno da “Student ima pravo završiti studij pod uvjetima pod kojima ga je upisao u roku od osam godina” (članak 8), je li moguće zaposliti doktoranda koji je upisan u 3. godinu studija, a koji bi htio promijeniti temu svog doktorskog istraživanja (nova tema odgovara projektu)? Bi li u tom slučaju bilo moguće zaposliti doktoranda na 4 godine umjesto na 2? Naime, ako se u obzir uzmu izmjene u temi i nacrtu doktorskog istraživanja koje bi doktorand trebao napraviti te sama provedba longitudinalnog istraživanja, period od 2 godine ne bi bio dovoljan da doktorand izvrši sve obveze i doktorira prije isteka ugovora. 
O: Ako bi na javnom natječaju bio izabran kandidat koji je već bio zaposlen trajanje njegovog novog ugovora o radu umanjiti će se za trajanje doktorskog studija koji je već odslušao.

P: 1. Je li se doktorand kojeg ćemo zaposliti u prvoj godini upisuje u Administrativni obrazac i ako da pod kojim imenom?
2. Što se upisuje u Administratzivnom obrascu za članove tima pod ULOGA?
O: 1. Za zapošljavanje doktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto. Sukladno tome, u trenutku prijave na projekt u Administrativnom obrascu nije moguće navesti ime i prezime doktoranda. Ako se planira zapošljavanje doktoranda u okviru programa Uspostavni istraživački projekti navedeno je potrebno prikazati u Prijavnom obrascu u Cjelini C Istraživačka grupa, a umjesto imena i prezimena člana istraživačke grupe, potrebno je navesti oznaku D (doktorand).
2. U polju uloga opisuju se obveze člana istraživačke grupe.

07. 5. 2019.

P: 1. Imam upit vezan za zapošljavanje postdoktoranda. Naime, u projektnom prijedlogu planiramo zapošljavanje na postdoktoranskom mjestu osobe koja bi trebala imati vrlo specifične kompetencije, s obzirom da će projekt zahtijevati rad s konkretnom, zahtjevnom opremom. S obzirom da projektom želimo unaprijediti poprilično nerazvijeno područje istraživanja u Hrvatskoj, htjeli bismo dati priliku za znanstveni rad i zapošljavanje osobi čiji je dosadašnji rad (kroz temu doktorata, radionice, ljetne škole, usavršavanja, itd.) u području teme projekta te uključuje određeno znanje u radu sa spomenutom opremom. Nismo sigurni koliko takvih mladih istraživača uopće ima, znamo za nekolicinu koji zadovoljavaju uvjet o vremenu proteklom od doktorata, no po novim, izmijenjenim uvjetima ne smije proći više od 10 godina od upisa na doktorski studij. S obzirom na to da ti mladi istraživači nemaju stalno zaposlenje, ili nemaju radno mjesto koje bi im omogućilo rad u znanosti, zanima nas može li se to (nezaposlenost ili rad izvan znanosti) smatrati prekidom u karijeri zbog kojega se takvu osobu može zaposliti bez obzira na protek nešto više od 10 godina od upisa doktorskog studija (naravno da pritom zadovoljavaju sve ostale uvjete)?
2. Drugo pitanje se odnosi na to da, ukoliko to nije moguće, što ako ne uspijemo naći adekvatnu osobu za mjesto predviđeno projektnim prijedlogom?
O: 1. Kandidati koji se planiraju prijaviti na natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda trebaju zadovoljiti sve navedene kriterije. U tekstu natječaja, str. 3 fusnota 1, pojašnjena su prihvatljiva odstupanja vezana za prekide u karijeri.
2. Sva odstupanja od planiranih aktivnosti predmet su vrednovanja stoga nije moguće unaprijed odgovoriti na postavljeno pitanje. Očekuje se da voditelj projekta predloži moguće rješenje svih predviđenih rizika.

26. 4. 2019.

P: Znanstveni sam suradnik  te naslovni poslijedoktorand na (izbrisan naziv organizacije), zaposlen sam na neodređeno vrijeme u (izbrisan naziv organizacije). Voditelj projekta je (izbrisan naziv organizacije) i zaposlenik (izbrisan naziv organizacije) – ustanova u kojoj će se provodit projekt).
Mogu li se prijaviti na Uspostavni istraživački projekt 2019 voditelja u svojstvu poslijedoktoranda?
O: U trenutku prijave na projekt možete biti uključeni u ulozi istraživača ako nije prošlo više od 7 godina od doktorata. Status poslijedoktoranda dodjeljuje se članu istraživačke grupe za čije se zapošljavanje i troškove plaće traži potpora HRZZ-a. Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto.

16. 4. 2019.

P: 1. Molim vas potvrdite da doktorand može dobivati placu od institucije u kojoj je zaposlen i u kojoj se provodi projekt a iz projekta će mu biti plaćena školarina? Koliko radnog vremena treba provesti na projektu?
2. Molim Vas potvrdite da istraživač može biti doktorand koji izrađuje temu doktorata koja nije dio ovog projekta ali je njegova aktivnost nužna u radu ovog projekta (nije posve jasno iz opisa istraživačke grupe)
O: 1. Navedeni doktorand može biti član istraživačke grupe i iz projekta je moguće planirati troškove školarine. Udio radnog vremena koji članovi istraživačke grupe posvećuju provedbi projekta ne može biti manji od 30 %.
2. Ako je opravdano potrebama projekta navedeni doktorand može biti član istraživačke grupe.

P: Službene informacije s prezentacije Uspostavnih projekata kažu sljedeće (slide 10):
 POSLIJEDOKTORAND
• Član projektnoga tima čiji se troškovi plaće prikazuju financijskim planom projekta (najkraće 3, najdulje 24 mjeseca).
• U jednom se razdoblju, iz projektnih sredstava, može pokriti plaća doktoranda i/ili poslijedoktoranda u trajanju od najdulje 2 godine.
Upute za predlagatelje projektnih prijedloga na natječaj USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
• Očekuje se da se na projektu od prve godine provedbe zaposli doktorand,u trajanju od predvidivo 4 godine.Tijekom provedbe projekta moguće je zaposliti poslijedoktoranda. Iz projektnih sredstava ne može istovremeno biti zaposleno više od jednoga doktoranda/poslijedoktoranda. Financiranje plaće poslijedoktoranada iz sredstava HRZZ projekata moguće je isključivo nakon suglasnosti HRZZ-a koja se temelji na relevantnim zakonima, propisima i odlukama. Poslijedoktorand se može financirati iz Državnog proračuna najviše 4 godine, a do 6 godina uz iznimku da su dodatne 2 godine financirane iz međunarodnih projektnih sredstava takvo projektno financiranje ne uključuje HRZZ s obzirom da se financira iz Državnog proračuna)2.
Molim Vas da jasno napišete koliko dugo može bit zaposlen doktorand, a koliko poslijedoktorand na Uspostavnom projektu? Jer informacije s prezentacije i iz uvjeta natječaja se ne slažu.
O: Poslijedoktoranda je iz sredstava HRZZ projekta moguće zaposliti na razbolje od najdulje 2 godine, a doktoranda na najdulje 4 godine.

12. 4. 2019.

P: Imam upit vezano za zapošljavanje postoktoranada u sklopu uspostavnih projekata. Je li moguće da se osobu, koja je doktorirala prije 3 godine prijavi kao člana istraživačkog tima (istraživač), s obzirom na veliko iskustvo u dijelu istraživanja, te se potom ta ista osoba prijavi na natječaj za poslijedoktoranda? Ako je moguće, može li ta osoba istekom predviđene 2 godine na poziciji poslijedoktoranda nastaviti raditi kao član projekta?
O: Prema Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 6 osoba koju ste naveli zadovoljava uvjete za člana istraživačke grupe. Zapošljavanje poslijedoktoranda provodi se javnim natječajem te se ne može unaprijed precizirati ime i prezime. Ako navedena osoba zadovoljava kriterije za prijavu na natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda može se prijaviti na javni natječaj.
S obzirom na to da se radi o osobi kojoj od doktorata nije prošlo više od 7 godina, može biti član istraživačkog tima u statusu istraživača nakon isteka statusa poslijedoktoranda.

P: Zamolio bih Vas za informaciju može li se uspostavni projekt prijaviti bez namjere zapošljavanja doktoranda niti poslijedoktoranda, dakle samo sa znanstvenicima kao članovima istraživačke skupine čija je plaća financirana iz drugih izvora?
Ako je to moguće, koji je maksimalni iznos financiranja koji se može tražiti?
O: Zapošljavanja doktoranda i/ili poslijedoktoranda treba planirati uspostavnim projektom.

9. 4. 2019.

P: 1. Molim Vas pojašnjenje je li moguće prijaviti zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda na UIP 2019 na način da se jedan doktorand/poslijedoktorand zaposli kod voditelja projekta na jednom Sveučilištu u Hrvatskoj, a drugi kod drugog suradnika na drugom Sveučilištu u Hrvatskoj ?
2. Je li moguće prijaviti zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda na UIP 2019 na način da se jedan doktorand/poslijedoktorand zaposli kod voditelja projekta na jednoj sastavnici a drugi kod drugog suradnika na drugoj sastavnici unutar istog Sveučilištu u Hrvatskoj ?
O: 1. i 2. Cilj programa Uspostavni istraživački projekti je osnivanje istraživačke grupe na matičnoj organizaciji predlagatelja projektnog prijedloga. Navedeno mora biti razrađeno i vidljivo u prijavi projektnog prijedloga jer je jedan od ključnih elemenata vrednovanja.

P: Zanima me postoji li određeno vremensko ili financijsko ograničenje u slučaju zapošljavanja poslijedoktoranda i doktoranda tj. planiram u prijedlogu naznačiti zapošljavanje poslijedoktoranda na 4 godine i doktoranda na 3,5 godine. Izlazi li takvo zapošljavanje van okvira UIP pravilnika?
P:Molim vas možete li mi potvrditi: planiram na UIP zapošljavanje poslijedoktoranda (na 4 godine) i doktoranda (na 4 godine)? Je li to u skladu s (pročitanim) uputama?
O: Iz sredstava HRZZ-a doktoranda je moguće zaposliti najdulje na 4 godine, a poslijedoktoranda najdulje na 2 godine.

5. 4. 2019.

P: Koja su vremenska ograničenja od strane HRZZ-a pri zapošljavanju doktoranda odnosno poslijedoktoranda? Vidio sam u prijašnjim odgovorima da se spominjalo doktorand 4 god, a poslijedoktorand 2 godine. Molio bih za potvrdu ove info, te jel postoji tu ikakva fleksibilnost?
O: Točno, iz sredstava HRZZ-a doktoranda je moguće zaposliti najdulje na 4 godine, a poslijedoktoranda na 2 godine.

P: U uputama za predlagatelje u dijelu koji se odnosi na zapošljavanje poslijedoktoranda navodite sljedeće:
“Financiranje plaće poslijedoktoranada iz sredstava HRZZ projekata moguće je isključivo nakon suglasnosti HRZZ-a koja se temelji na relevantnim zakonima, propisima i odlukama. Poslijedoktorand se može financirati iz Državnog proračuna najviše 4 godine, a do 6 godina uz iznimku da su dodatne 2 godine financirane iz međunarodnih projektnih sredstava takvo projektno financiranje ne uključuje HRZZ s obzirom da se financira iz Državnog proračuna)2”
U ranijim uputama navodite da se doktorand može zaposliti na najviše 4, a poslijedoktorand na 2-24 mjeseca.
Naša pitanja su sljedeća:
1. Je li moguće zaposliti poslijedoktoranda na trajanje od maksimalno četiri godine tijekom čijeg zaposlenja će osoba biti financirana iz sredstava HRZZ projekta?
2. Je li moguće da za mjesto poslijedoktoranda konkurira osoba koja je u prijavi samog projekta navedena u statusu suradnika?
O: 1. Poslijedoktoranda je iz sredstava HRZZ projekta moguće zaposliti na razbolje od najdulje 2 godine.
2. Ako ispunjava uvjete, za mjesto poslijedoktoranda može konkurirati osoba koja je prijavljena u statusu suradnika.

P: Bi li za zapošljavanje na mjesto doktoranda dolazila u obzir osoba koja je koja je već radila na projektu HRZZ-a (natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”), ali je projekt napustila nakon 2 godine i još nije doktorirala (odradila je sve druge obaveze na studiju)?
O: Odgovor se već nalazi na mrežnoj stranici Zaklade, među odgovorima od 15.03.2019.

2. 4. 2019.

P: U slučaju da se prvu godinu nitko ne javi za doktoranda na natječaj, a plaća je uračunata za prvu godinu, da li se pred kraj prve godine radi prebačaj (prenamjena) financija te se prebacuje u drugu godinu? Što ako se uopće niti jednu godinu ne javi niti jedan kandidat na natječaj?
O: Ako tijekom projekta dođe do neočekivanih izmjena u sastavu istraživačke grupe voditelj projekta predlaže na koji način će se osigurati provedba planiranih aktivnosti te uključuje li navedeno izmjene u sastavu istraživačke grupe. Svako odstupanje od planiranih aktivnosti predmet je vrednovanja.
U slučaju da se tijekom prve godine ne zaposli doktorand sredstva planirana za plaću doktoranda moguće je prenijeti u naredno razdoblje, najduže do konca financiranja projekta.

P: 1. Ukoliko znam koga ću zaposliti kao doktoranda na projekt, mogu li odmah njezino ime i prezime i podatke upisati u tablicu za članove istraživačke skupine i priložiti životopis ili samo navodim doktorand bez osobnih podataka?
O: Za zapošljavanje doktoranda na projekt organizacija sukladno pozitivnim pravnim propisima mora provesti javni natječaj nakon čega se HRZZu na suglasnost upućuje dokumentacija o provedenom natječaju i prijedlog kandidata. Zapošljavanje doktoranda moguće je tek nakon suglasnosti HRZZ.

P: 1. Što se događa ako se na javni natječaj ne javi niti jedan kandidat za mjesto doktoranda, a prema tekstu natječaja je zapošljavanje doktoranda obvezno ili se eventualno zaposli kasnije i tada ne stiže doktorirati za vrijeme trajanja projekta?
2. Što se događa ako doktorand da otkaz ili se dese neke druge nepredviđene okolnosti, da li je tada potrebno vratiti sredstva uložena u njegove plaće?
O: 1. U slučaju da se tijekom prve godine ne zaposli doktorand sredstva planirana za plaću doktoranda moguće je prenijeti u naredno razdoblje, najduže do konca financiranja projekta. S obzirom na to da se natječajem UIP-2019-04 financiraju projekti u trajanju od pet godina očekuje se da u tijeku provedbe projekta doktorand obrani doktorsku disertaciju.
Svako odstupanje od planiranih aktivnosti predmet je vrednovanja.
2. Odstupanje od planiranih aktivnosti predmet je vrednovanja. Uslijed nepredviđenih okolnosti nije predviđen povrat sredstava uloženih u plaću doktoranda.

P: Da li je sljedeći scenarij moguć: tijekom prve godine projekta namjeravam zaposliti doktoranda iz projektnih sredstava, a tijekom druge postdoktoranda (ukupno kraće od 4 godine). Njihovi identiteti nisu poznati u ovom trenutku. Također tijekom projekta bi se grupi pridružio još jedan doktorand ili doktorandica, čija bi plaća bila financirana iz drugih sredstava.
O: Moguće je istovremeno zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda – doktoranda u trajanju do 4 godine, a poslijedoktoranda 2 godine.

P: 1. Da li ja kao prijavitelj uspostavnog projekta moram nužno izdvojiti financije za plaću doktoranda ili taj doktorand može biti netko tko je već upisao recimo prvu ili drugu godinu doktorskog studija?
2. Da li se nakon odobrenja financiranja ja kao prijavitelj uspostavnog projekta dodatno moram prijaviti na natječaj HRZZ-a za doktoranda ili je mojim financijskim planom automatizmom za doktoranda osigurana plaća?
3. Ako bi se odobrilo financiranje od siječnja 2020, a upisi u doktorski studij su tek u rujnu 2020. onda teoretski taj doktorand ima nešto malo više od 3 godine  vremena za doktorirati? Je li to u redu? Što ako se uopće nitko ne prijavi?
O: 1. Član istraživačke grupe može biti doktorand kojemu je plaća pokrivena iz drugih izvora.
2. Ako se planira zapošljavanje doktoranda u okviru programa Uspostavni istraživački projekti tada se sredstava za plaću planiraju u financijskom planu i isplaćuju u okviru projekta. Natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ je zaseban natječaj na koji se, također, možete javiti. U tom slučaju moguće je imati dva doktoranda.
3. Natječajem UIP-2019-04, predviđeno je zapošljavanje doktoranda u trajanju od četiri godine (8 semestara), a projektni prijedlog se planira u trajanju od pet godina. Dakle, doktorand se može zaposliti i prije upisa u doktorski studij koji traje 6 semestara.
Ako tijekom projekta dođe do neočekivanih izmjena u sastavu istraživačke grupe voditelj projekta predlaže na koji način će se osigurati realizacija planiranih aktivnosti te uključuje li navedeno eventualne izmjene članova istraživačke grupe. Svako odstupanje od planiranih aktivnosti predmet je vrednovanja.

29. 3. 2019.

P: Zanima me mogu li prve tri godine projekta zaposliti doktoranda a zadnje dvije zaposliti poslijedoktoranda?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 19. ožujka.

P: 1. Mogu li doktorand i poslijedoktorand biti istovremeno zaposleni na projektu?
2. Ako je financiranje plaće doktoranda planirano iz sredstava natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, treba li tog doktoranda planirati kao člana grupe ili ne? Što se događa u slučaju da su aktivnosti projekta dodijeljene doktorandu, a sredstva na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača“ ne budu odobrena?
3. Slično pitanje imam i za zapošljavanje poslijedoktoranda; namjera mi je zaposliti poslijedoktoranda, čija bi se plaća financirala sredstvima programa Obzor2020. S obzirom na neizvjesnost ishoda natječaja, treba li tog poslijedoktoranda planirati kao člana grupe ili ne? Što se događa u slučaju da su aktivnosti projekta dodijeljene poslijedoktorandu, a sredstva na programa Obzor2020 ne budu odobrena?
O: 1. Da.
2. Navedenog doktoranda treba planirati kao člana istraživačke grupe ako se zapošljava na projekt. Ukoliko sredstva za doktoranda ne budu odobrena bit će potrebno revidirati radni plan.
3. Ako je za provedbu projektnih aktivnosti nužno zaposliti poslijedoktoranda moguće ga je planirati, no, ako je poslijedoktorand uključen u provedbu aktivnosti na drugom projektu tada je njegovo radno vrijeme opterećeno aktivnostima drugog projekta.

P: U Uputama za prijavitelje stoji: „Status doktoranda daje se članu istraživačke grupe koji je student doktorskog studija ili će postati student doktorskog studija tijekom prve godine provedbe projekta i čija je tema doktorskog rada vezana uz temu istraživanja projektnog prijedloga, a za pokrivanje troškova plaće traži se potpora HRZZ-a.“, no u odgovorima na ranije postavljena pitanja, potvrdili ste mogućnost da u projektu kao član istraživačke skupine sudjeluje doktorand koji se financira (i doktorirati će) na nekom drugom projektu??
Molim objašnjenje, te odgovor na sljedeće pitanje: Mogu li u projektu kao članove istraživačke skupine predvidjeti doktoranda 1 (nepoznatog, traži se financiranje plaće od strane HRZZ, tek će biti izabran i upisati doktorski studij u prvoj godini projekta) i doktoranda 2 (već ima upisan doktorat, temu i mentora koji nisu na matičnoj instituciji, ali istraživački interesi doktoranda i njegov dosadašnji rad izravno je povezan s temom projekta)?
O: Da.

19. 3. 2019.

P: Moj plan je u Uspostavnom projektu uzeti prve tri godine doktoranta a zadnje dvije poslijedoktoranta. Zanima me da li je to na spomenuti način izvedivo.
O: Očekuje se da se na projektu od prve godine provedbe zaposli doktorand koji će primati plaću iz projekta HRZZ-a te treba provesti istraživanje za svoj doktorski rad. U skladu s time očekivano zaposlenje doktoranda je četiri godine.
Moguće je istodobno zaposliti doktoranda i poslijedoktoranda.

15. 3. 2019.

P: Da li HRZZ dozvoljava zapošljavanje i financiranje doktoranda, koji se želi prebaciti kao novak na 2. godinu Doktorskog studija – Biomedicina sa Doktorskog studija – Biotehnologija, pod novom temom koja bi bila u sklopu mog uspostavnog projekta?
Dakle, da li HRZZ dozvoljava “prebačaj”, umjesto upisa “iznova” te financira doktorat tog novaka sljedeće 4 godine ili čak 3 godine?
O: Zapošljavanje doktoranda na projektu HRZZ-a provodi se sukladno zakonu putem javnog natječaja. Ako bi na javnom natječaju bio izabran kandidat koji je već bio zaposlen trajanje njegovog novog ugovora o radu umanjiti će se za trajanje doktorskog studija koji je već odslušao.
Potrebno je obratiti pozornost na to da se zaposli doktorand koji prema svom ugovoru o studiranju ima pravo na status doktoranda još najmanje četiri godine. Dakle, trebalo bi zaposliti osobu koja još nije upisala doktorski studij ili je na početku doktorskog studija. Navedeni je uvjet uključen u ovaj natječaj jer je predviđeno da doktorand počne i provede svoje doktorsko istraživanje u okviru projekta koji financira Zaklada te da tijekom projekta izradi i obrani doktorsku disertaciju čija je tema vezana uz temu projekta.

P: Na Uspostavnom projektu se planira zapošljavanje doktoranda. Predlagatelj projektnog prijedloga bi doktorandu bio mentor. Ukoliko se na matičnoj ustanovi, na kojoj su zaposleni mentor i doktorand, ne pokrene doktorski studij, je li dopušteno da doktorand upiše doktorski studij na sveučilištu u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske? Iako bi doktorand bio upisan na doktorskom studiju izvan matičnog sveučilišta, mentor bi i dalje ostao isti (s matičnog sveučilišta ), a doktorand bi sva istraživanja provodio na matičnom sveučilištu.
O: Dopušteno je.

P: Ako je Uspostavnim istraživačkim projektom predviđeno zapošljavanje doktoranda u skladu s dijelom Uputa da se radi o: „članu istraživačke grupe koji je student doktorskog studija ili će postati student doktorskog studija tijekom prve godine provedbe projekta i čija je tema doktorskog rada vezana uz temu istraživanja projektnog prijedloga, a za pokrivanje troškova plaće traži se potpora HRZZ-a“, može li to biti osoba koja nije poznata u trenutku prijave, već će nakon odobravanja projekta biti raspisan natječaj (za sve zainteresirane, neovisno o tome imaju li upisan doktorat ili će ga tek upisati ako budu prihvaćeni) i doktorand će tek tada biti izabran?
O: 1. Da, zapošljavanje se provodi nakon provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, detaljnije informacije dostupne su na poveznici .

P: 1. Na uspostavnom istraživačkom projektu mora biti prijavljen doktorand koji će doktorirati na tom projektu
2. Doktorand može biti osoba već zaposlena u ustanovi gdje će se provoditi ovaj projekt i dobiva plaću od te ustanove. Da li se i tada planira njegova plaća iz ovog projekta ili samo troškovi doktorata?
O: 1. Doktorand čije se zapošljavanje planira na projektu, odnosno čija će plaća biti pokrivena iz sredstava projekta, za vrijeme trajanja projekta treba izraditi i obraniti doktorsku disertaciju čija je tema vezana uz temu projekta.
2. Ako doktorand već prima plaću na ustanovi, iz sredstava projekta mogu se tražiti sredstva za školarinu.

12. 3. 2019.

P: Da li je zapošljavanje doktoranda/poslijedoktoranda obavezno na Uspostavnom istraživačkom projektu? Ako nije da li nezapošljavanje utječe na vrednovanje i odabir projektnih prijedloga?
O: Zapošljavanja doktoranda i/ili poslijedoktoranda treba planirati uspostavnim projektom.

P: 1) Je li prihvatljivo da se na projektu zaposli doktorand krajem prve godine projekta, npr. u 10., 11. ili 12. mjesecu projekta?
2) Je li prihvatljivo da doktorand zaposlen na projektu ima dva mentora, gdje bi jedan mentor bio predlagatelj projektnog prijedloga, a drugi mentor bi bio član istraživačke grupe (obojica u zvanju docenta)
O: 1.Očekuje se da doktorand stekne doktorat znanosti za vrijeme trajanja projekta.
2. Doktorand zaposlen na projektu mora biti član istraživačke grupe, doktorat mora steći na istraživanju koje je predloženo projektom i mentor mora biti član istraživačke grupe.

P: 1. Treba li doktorand financiran iz projekta biti upisan na doktorski studij na matičnoj instituciji voditelja ili je doktorandu dopušteno upisati doktorski studij na drugoj instituciji? Ukoliko doktorand smije upisati doktorski studij na drugoj instituciji, smije li ta institucija biti izvan Hrvatske, npr. u Sloveniji?
2. Je li nužno da voditelj projekta ujedno bude i mentor doktorandu financiranome iz projekta ili doktorandu mentor može biti i druga osoba s projekta ili izvan projekta?
O: 1 – 2 Doktorand na projektu je član istraživačke grupe i treba biti zaposlen na matičnoj ustanovi na kojoj se istraživačka grupa osniva, što je jedan od osnovnih ciljeva ovog natječaja.

P: Da li osoba sa sljedećim karakteristikama može biti budući doktorand na HRZZ uspostavnom projektu kojemu se planira u financijskom planu plaća u sljedeće 4 godine:
1. ako je već bila suradnik na istraživačkom HRZZ projektu koji završava u2019.-toj, no nije dobivala plaću preko HRZZ projekta
2. imala je upisan doktorski studij (jedan smjer) no nije obranila doktorat
3. sada bi upisala opet doktorski studij (drugi smjer) na planirano mjesto doktoranda koji dobiva plaću od HRZZ
O: Zapošljavanje doktoranada na projekte Hrvatske zaklade za znanost mora se provesti sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te ostalim propisima i koeficijentima koji vrijede pri ustanovi na koju se zapošljava. Po izboru kandidata Zaklada daje suglasnost temeljem dostavljene dokumentacije. Po dobivanju suglasnosti Zaklade može se potpisati ugovora s kandidatom.

8. 3. 2019.

P: Što znači “Očekuje se da se na projektu od prve godine provedbe zaposli doktorand, u trajanju od predvidivo 4 godine”? Je li zapošljavanje doktoranda u punom radnom vremenu obavezno? Planiram u sklopu financijskog plana financiranje jednog doktorata, međutim ne u punom radnom vremenu doktoranda. Je li to moguće?
O: Ako se na uspostavni istraživački projekt zapošljava doktorand, njega je obvezano zaposliti u punom radnom vremenu na razdoblje do najviše 4 godine. Zapošljavanje u nepunom radnom vremenu nije prihvatljivo. Članovi istraživačke grupe mogu biti i doktorandi čija se plaća financira iz ostalih izvora.

Edit Content

17. 5. 2019.

P: Zanima me da li mogu biti prijavljena kao član istraživačke grupe sa 70% radnog vremena budući da je HRZZ istraživački projekt na kojem sam suradnik s istim postotkom vremena, a koji je trebao završiti u rujnu 2019. godine, dobio produžetak do kraja siječnja 2020.
O: Prema Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga, str. 15. postotak radnog vremena koje članovi istraživačke grupe posvećuju provedbi projekta ne može biti manji od 30%.

P: Prijavit ću UIP na ovom natječaju , no isto tako planiram biti aktivna kao suradnik na još jednom UIPu, također prijavljenom na istom natječaju. Vidim iz odgovora da se to ne može pa mi molim recite u kojem statusu se mogu prijaviti na drugi projekt na ovom natječaju.
O: U Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 5 pojašnjene su prihvatljive uloge predlagatelja projekta na natječaj UIP-2019-04.

Ako je jedna osoba već istraživač (član projektnog tima) na postojećem uspostavnom istraživačkom projektu HRZZ-a, može li ta osoba sudjelovati kao istraživač (član projektnog tima) u dva projektna prijedloga na trenutnom Natječaju HRZZ-a (jedan projektni prijedlog prijavio bi se na Natječaj za uspostavne istraživačke projekte, a drugi projektni prijedlog prijavio bi se na Natječaj za istraživačke projekte) ili samo na jednom projektnom prijedlogu?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 26. travnja za natječaj UIP-2019-04 i od 29. ožujka za natječaj IP-2019-04.

P: Može li član istraživačke grupe biti osoba koja ima dva doktorata, prvi doktorat iz 2009. godine i drugi doktorat iz 2015. godine čime bi ušla u dopušteni vremenski okvir od 7 godina od stjecanja doktorata?
O: Navedeno ovisi o doktoratu s kojim se navedena osoba kvalificira na prijavu na natječaj UIP-2019-04.

P: mogu li studenti diplomskih studija biti članovi istraživačkoga tima?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 12. travnja.

P: Molim da mi pojasnite za suradnike koji nisu financirani članovi istraživačke skupine (npr. znanstvenici sa stranih sveučilišta kojima je prošlo više od 7 godina od doktorata)
1) Moraju li oni imati profil u Hrzz-epp?
2) Moram li ih dodati u “A2 – Istraživačka skupina” unutar HRzz-epp
3) Imam njihova “Pisma namjere” koja su potpisali osobno (nisu potpisali čelnici ustanove) i životopise koje sam mislio priložiti prijavi. Je li to uredu? Ako nije molim da navedete što za njih trebam učiniti.
O: Suradnici ne sudjeluju u provedbi projekta stoga se ne trebaju prijaviti u EPP sustav niti je za njih potrebno dostaviti pisma namjere.

10. 5. 2019.

P: Kao članicu istraživačke grupe uključila bi istraživačicu koja je doktorirala 2010. godine, a od 2012. godine zaposlena je na visokoškolskoj ustanovi. S obzirom da je bila na dva porodiljna dopusta, ali prije nego što je doktorirala i prije nego što se zaposlila na fakultetu, može li biti dio istraživačke grupe? Prema mojem razumijevanju uputa može jer ne postoji ograničenje da su porodiljni dopusti trebali biti u vrijeme poslijediplomskog usavršavanja i rada na visokoškolskoj ustanovi. Ako je tome tako, što je potrebno priložiti kao dokaz s obzirom da joj ustanova na kojoj trenutno radi ne može izdati potvrde o korištenju porodiljnih dopusta. 
O: Mogućnost prijave na natječaj može se produljiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina.
Potvrda kojom se dokazuje produljenje vremena od stjecanja doktorata može se zatražiti od HZZO-a ili se može priložiti druga dokumentacija iz koje je vidljiv broj djece članice istraživačke grupe.

P: S obzirom na novi Kolektivni ugovor i odluku HrZZ o izmjeni UIP natječaja prema kojoj voditelj projekta svome projektu mora posvetiti minimalno 55% svoga radnog vremena, možete li mi reći koji je maksimalni postotak radnog vremena kojim može biti opterećen suradnik u prijavi IP projekta, ako ista osoba prijavljuje UIP projekt kao voditelj (55%)?
Odnosno, kojim maksimalnim postotkom može biti opterećen suradnik u prijavi IP projekta na tekućem natječaju, ako planira prijaviti UIP projekt kao voditelj na budućim natječajima?
O: Postotak sudjelovanja na projektu za suradnike nije određen. Istraživačke aktivnosti provode članovi istraživačke grupe. Sukladno Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 15, udio radnog vremena koje članovi istraživačke grupe posvećuju provedbi projekta ne može biti manji od 30 %.

07. 5. 2019.

P: Tekst natječaja kaže: “najmanji broj članova istraživačke grupe jest tri (uključujući voditelja projekta i poslijedoktoranda ILI doktoranda čije je zapošljavanje predviđeno predloženim financijskim planom). U prvoj godini grupu mogu činiti dva člana ako je planom predviđeno da će se grupa povećati radi ostvarivanja ciljeva projekta” – zbunjuje me ovo “ili” i ovo da u prvoj godini mogu biti zaposlena dva člana (a ostale 4 moraju biti tri člana?). Konkretno, prijavila bih projekt kao voditelj, i preko projekta (putem natječaja) bih tražila jednog doktoranda od prve do kraja četvrte godine projekta, a također putem natječaja bih za 4. i 5. godinu zaposlila i jednog postdoca. Dakle, od prve do kraja treće godine, doktorand i ja bismo bili jedini članovi grupe. Je li to dozvoljeno?
O: Prema uvjetima natječaja u prvoj godini projekta istraživačku grupu mogu činiti dva člana uz uvjet da se od druge godine projekta u istraživačku grupu uključi najmanje još jedan član istraživačke grupe.
P: Može li članom istraživačke grupe biti znanstvenik koji je stekao doktorat znanosti na sveučilištu izvan Republike Hrvatske, zaposlena je na instituciji koja je u sustavu znanosti u Republici Hrvatskoj (http://pregledi.mzos.hr/Ustanove_Z.aspx), ali još uvijek nema Matični broj znanstvenika.
O: Navedeno nije ograničenje za uključenje znanstvenika u istraživačku grupu.

P: Mogu li na projektu suradnici biti ljudi iz industrije koji će pomoći prilikom razvoja sustava na kojem i uz pomoć kojega će se raditi istraživanje. Stručnjaci iz industrije nisu na doktoratu, ali posjeduju vrlo relevantna znanja koja bi bila od koristi projektu.
Sam sustav koji se razvija ne bi imao komercijalnu namjenu niti primjenu te stoga nije primjenjiv za natječaje poput IRI-ja.
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga u provedbi uspostavnog istraživačkog projekta sudjeluju članovi istraživačke grupe, a pomoć u provedbi istraživačkih aktivnosti mogu obavljati i ostali istraživači (suradnici).
Ulogu navedenih suradnika potrebno je pojasniti u Prijavnom obrascu, u Cjelini B.

P: Koliki postotak na projektu mogu imati članovi istraživačke grupe ako su zaposleni preko HRZZ DOK projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača” gdje im je već upisani postotak od 100% a rečeno je da mogu biti članovi istraživačke skupine HRZZ uspostavnog projekta?
O: Doktorand može biti uključen u rad na projektu uz suglasnost mentora te ukoliko su istraživačke aktivnost vezane uz temu njegove disertacije. Njegov angažman na uspostavnom istraživačkom projektu mora biti u obimu koji ne narušava rad na disertaciji odnosno ugovorenom Planu razvoja karijere doktoranda.

P: Osoba planirana biti članicom istraživačke grupe u uspostavnom projektu još je uvijek na drugom porodiljnom dopustu, ali kad bi projekt započeo s aktivnostima u siječnju 2020., njen bi porodiljni dopust završio.
Koliko se mjeseci računa i do kojeg datuma, ako se želi pribrojati taj drugi porodiljni dopust u izuzeće od trajanja razdoblja od stjecanja doktorata? Naime, osoba je vrlo bitna za istraživačku grupu, a ukoliko bi se računalo vrijeme od početka drugog porodiljnog dopusta do dana završetka natječaja, osoba od stjecanja doktorata ima 7 godina i mjesec dana. Postoje li iznimke s obzirom na uključivanje osoba u istraživačku grupu?
O: Zaklada će uzeti u obzir članove istraživačke grupe koji su doktorat znanosti stekli prije više od 7 godina ako dostave potvrdu o rodiljnom dopustu, odnosno rodiljnim dopustima, pa će to razdoblje biti oduzeto od vremena proteklog od dana stjecanja doktorata. Za majčinstvo će se vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produljiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina.

P: Kako za članove grupe koji su na istoj instituciji kao i predlagatelj ne treba Pismo namjere, za njih nema nikakvog drugog posebnog dokazivanja da su suglasni oni i čelnik institucije da sudjeluju u projektu?
O: Suglasnost za sudjelovanje navedenih članova istraživačke grupe na projektu temelji se na ispunjenom te potpisanom i ovjerenom Administrativnom obrascu.

26. 4. 2019.

P: Može li član istraživačke grupe na Uspostavnom istraživačkom projektu biti suradnik na jednom tekućem Istraživačkom projektu HRZZ-a i suradnik na jednom Istraživačkom projektu HRZZ-a prijavljenom na ovom natječajnom roku?
O: Navedeno nije moguće s obzirom na ograničenje o sudjelovanju na najviše dva HRZZ projekta.

P: 1. Koliki je maximalni broj članova
2. Da li moguće na projektu zaposliti od prve godine jednog poslijedoktoranda i dva doktoranda? (Koji su svi financirani sredstvima projekta)
Razlog zašto pitam jer je zaposlenje poslijedoktoranda pod obavezno, a obzirom da ste naveli kao CILJ “uspostava istraživačkih grupa\timova” zanima nas koliko maximalno članova može biti u timu koje možemo financirati iz projekta
O: 1. Prema uvjetima natječaja, na str. 4, najmanji broj članova istraživačke grupe jest tri (uključujući voditelja projekta i poslijedoktoranda ili doktoranda čije je zapošljavanje predviđeno predloženim financijskim planom). U prvoj godini istraživačku grupu mogu činiti dva člana ako je planom predviđeno da će se grupa povećati radi ostvarivanja ciljeva projekta. Najveći broj članova grupe nije određen, ali treba odgovarati potrebama projekta.
2. Očekuje se da se na projektu od prve godine provedbe zaposli doktorand, u trajanju od predvidivo 4 godine, a tijekom provedbe projekta moguće je zaposliti i poslijedoktoranda. Iz projektnih sredstava, istodobno, mogu biti zaposleni jedan doktorand i jedan poslijedoktorand.

P: Zanima me da li član istraživačke grupe može biti specijaliznat treće godine specijalizacije koji je zaposlen u ustanovi u kojoj će se provoditi projekt, koji tek planira upisati doktorski studij u prvoj godini provedbe projekta, koji će aktivno sudjelovati na ovome projektu te planira ovim projektom izraditi doktorsku disertaciju obzirom da je područje specijalizacije kojom se bavi usko vezano za temu projektnog prijedloga? Da li je dozvoljeno njega navesti u projektnom prijedlogu kao člana istraživačke grupe koji će si trošak školarine financirati iz ovoga projekta, ili ta osoba ima samo status suradnika, bez mogućnosti sudjelovanja u financijskom i radnom planu projekta?
O: Navedena osoba može biti član istraživačke grupe i u projektnoj prijavi mu je potrebno dodijeliti ulogu doktoranda s obzirom na to da se iz troškova projekta planira pokriti trošak školarine.

P: Može li status studenta – istraživača imati doktorski student koji pohađa doktorski studij na drugom sveučilištu? (ne na organizaciji koja prijavljuje projekt), (a zaposlen je na trećoj instituciji na kojoj ima nastavničko, a ne znanstveno zvanje). U tom slučaju tko potpisuje pismo namjere? (Osim studenta doktorskog studija)
O: Navedena osoba može biti član istraživačke grupe u ulozi istraživača. Pismo namjere potpisuje čelnik ustanove na kojoj je zaposlen navedeni doktorski student.

19. 4. 2019.

P: Smijem li dva člana mog istraživačkog tima kojima istječe Ugovor o radu na Sveučilištu prije završetka ovog projekta ostaviti kao istraživače (researchers) unutar istraživačkog tima, te ih kao takve ostaviti u financijskom i radnom planu ili ih moram staviti u svojstvo suradnika (koje ne smijem uključiti u financijski i radni plan)?
O: Navedene osobe mogu ostati u statusu člana istraživačke grupe nakon isteka Ugovora o radu.

P: Imamo dva pitanja vezana uz članove istraživačke skupine.
1. Može li prihvatljivi član istraživačkog tima biti osoba koja će se u ovom pozivu prijaviti kao član na uspostavni projekt (naš projekt) i kao član na jedan istraživački projekt?
2. Može li prihvatljivi član istraživačkog tima za uspostavni projekt na ovom pozivu biti osoba koja je već član istraživačkog tima HRZZ istraživačkog projekta i član je istaživačkog tima Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“, prijavljen u veljači 2019. za koji još nema rezultata?
O: 1. Može, osim ako nije riječ o doktorandu i poslijedoktorandu koji su zaposleni na uspostavno istraživački projekt i koji 100 % radnog vremena moraju posvetiti radu na projektu.
2. S obzirom na to da je moguće sudjelovati na najviše dva HRZZ projekta, navedeno nije prihvatljivo.

P: Prema Uputama za prijavitelje (UIP-2019-04):
“Članovi istraživačke grupe koji su doktorandi, koji sudjeluju u provedbi projekta, čija je tema doktorskog istraživanja vezana uz predloženi projekt i očekuje se da doktoriraju tijekom provedbe projekta, a njihova je plaća osigurana iz drugih izvora se navode kao istraživači.”
Kolegica je doktorand na (izbrisan naziv organizacije) zaposlena u (izbrisan naziv tvrtke), tema doktorata nije joj vezana uz predloženi projekt, očekuje se da će doktorirati tijekom provedbe projekta a plaća joj je osigurana iz drugih izvora. Mogu li je uključiti kao člana istraživačke grupe sa statusom istraživača?
O: Ako je opravdano potrebama istraživačkih aktivnosti navedenu studenticu doktorskog studija moguće je uključiti u istraživačku grupu.

P: 1. Može li član istraživačke grupe biti trenutni doktorand na inozemnom sveučilištu, koji je ujedno i strani državljanin?
2. Može li član istraživačke grupe biti zaposlenik druge hrvatske institucije koji je trenutno zaposlen kao viši stručni suradnik u znanosti i obrazovanju na neodređeno, a u postupku je prijave na doktorat (upisi su tek krajem godine)?
O: 1. Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici iz inozemstva.
2. Ako je opravdano potrebama istraživačkih aktivnosti, moguće je navedenog suradnika uključiti u istraživačku grupu. U Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga, na str. 6, navedeni su uvjeti koje trebaju zadovoljiti članovi istraživačke grupe.

P: Može li član istraživačkog tima na Uspostavnom istraživačkom projektu biti mlada osoba koja ima doktorat znanosti i radi kao freelancer u udruzi i ne planira se zaposliti kao posliijedoktorand na projektu?
O: Može, ako zadovoljava uvjete navedene u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 6.

P: Trebaju li se za Uspostavne istraživačke projekte u EPP sustav prijaviti i suradnici, koji nisu članovi istraživačke grupe?
O: Suradnici se ne trebaju prijaviti u EPP sustav.

P: 1. Zanima me je li osoba na radnom mjestu stručni suradnik u SZVO zaposlena na javnom znanstvenom institutu, koja je u statusu doktoranda (doktorat financiran od strane projekta znanstvenog centra izvrsnosti) prihvatljiv član istraživačke grupe u statusu  – istraživač, obzirom da se tema doktorata poklapa s planiranom prijavom?
2. Isto tako, zanima me je li osoba na radnom mjestu stručni savjetnik zaposlena u županijskoj ustanovi za istraživanje, koja je u statusu doktoranda (doktorat financiran vlastitim sredstvima) prihvatljiv član istraživačke grupe u statusu – istraživač, obzirom da se tema doktorata poklapa s planiranom prijavom?
O: 1. i 2. Osobe navedenog statusa ispunjavaju uvjet za člana istraživačke grupe.

P: 1. Kao člana istraživačke grupe uključila bi tehničara koji je ujedno i student. On je zaposlen na neodređeno na istoj instituciji na kojoj je i voditelj. Bio bi aktivan i neophodan član istraživačke grupe. Treba li za njegovu prijavu dopuštenje ustanove ili samo njegova izjava kao studenta?
2. Suradnik kojem je prošlo više od 7 godina od doktorata bio bi savjetnik budućem doktorandu, a voditelj projekta mentor. Je li to moguće?
3. Da li je moguće pisati za suradnika (dakle, ne člana istraživačke grupe)  kolegu koji je prijavljen na dva IP HRZZ projekta u svojstvu suradnika?
4. Treba li dotičnim suradnicima  (2 i 3) potvrda institucije ili samo njihov izjava, obzirom da nisu članovi istraživačke grupe?
O: 1. Za članove istraživačke grupe s matične ustanove voditelja nije potrebno dostaviti pismo namjere.
2. Suradnik koji je doktorirao prije više od sedam godina može biti savjetnik budućem doktorandu, a voditelj projekta – mentor.
3. Navedeno je moguće s obzirom na to da uloga suradnika na uspostavno istraživačkim projektima ne ulazi u ograničenje o sudjelovanju na dva HRZZ projekta.
4. Suradnici ne trebaju dostaviti pismo namjere s obzirom na to da ne sudjeluju u provođenju istraživačkih aktivnosti.

P: Da li doktorandi koji su zaposleni preko HRZZ DOK projekata mogu biti dio istraživačke skupine?
O: Doktorandi zaposleni preko natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ mogu biti članovi istraživačke grupe.

16. 4. 2019.

P: Molila bih informaciju može li se na ovom natječaju UIP-2019-04 znanstvenik (do 7 god nakon završetka doktorata) prijaviti kao član istraživačke grupe s minimalnim opterećenjem radnog vremena od 30% ako će još biti prijavljen na projektu na natječaju IP-2019-04 kao suradnik-istraživač s 40% opterećenja, a trenutno je suradnik-istraživač na jednom HRZZ projektu iz 2016. s opterećenjem od 20%?
O: Jedan istraživač može sudjelovati na najviše dva HRZZ projekta.

P: Ovim putem se javljamo s dva upita vezano za predlaganje projektnog prijedloga na natječaj Uspostavni istraživački projekti (UIP-2019-04).
Naime zanima nas sljedeće:
1. Mogu li i u kojem svojstvu biti uključeni u projekt doktorandi koji su ujedno asistenti (u radnom odnosu) na našem doktorskom studiju na (izbrisan naziv organizacije) a već su prije upisani na studij i  imaju temu doktorske disertacije koja je u skladu s temom projekta koji ćemo predložiti ali ne bi direktno vezali svoj doktorat za projekt tj. završetak disertacije?
2. Mogu li se i u kojem svojstvu na projekt priključiti kolege docenti ili profesori s (izbrisan naziv organizacije) i (izbrisan naziv organizacije)?
O: 1. Navedeni doktorandi mogu se uključiti na projekt u ulozi istraživača ako je to opravdano potrebom projekta.
2. U Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 6 navedeno je tko može sudjelovati u istraživanju i u kojoj ulozi.

P: Može li se kao član istraživačkog tima, kao istraživač, uključiti doktorand kojemu se plaća i školarina plaća iz drugih izvora, a čija tema doktorata nije povezana s temom projekta koji se prijavljuje? Stoga bi i bio uključen kao istraživač.
O: U projekt mogu biti uključeni znanstvenici čija je uloga neophodna za provedbu istraživanja, njihova uloga u projektnom prijedlogu treba biti jasno obrazložena i vidljiva iz Radnog plana.

12. 4. 2019.

P: Možete li molim Vas pojasniti sljedeće:
1. Može li se isti znanstvenik (2-7 god nakon završetka doktorata))  sudjelovati u ulozi člana istraživačke grupe i/ili suradnika prijaviti na dva različita projekta u okviru istog natječaja  UIP-2019-04?
2. Ukoliko se znanstvenik (2-7 god nakon završetka doktorata) prijavi kao suradnik na ovom natječaju UIP-2019-04, može li se prijaviti kao voditelj na narednom natječaju za UIP koje će se raspisati za vrijeme trajanja provedbe ovog projekta?
3. Ukoliko se znanstvenik (2-7 god nakon završetka doktorata)  prijavi kao član istraživačke grupe  na ovom natječaju UIP-2019-04 s min opterećenjem radnog vremena od 30%, hoće li se moći prijaviti kao suradnik ili voditelj na narednim natječajima HRZZ-a koji će biti objavljeni za vrijeme trajanja provedbe ovog projekta?
O: 1. Moguće je da isti znanstvenik sudjeluje na dva HRZZ projekta s roka UIP-2019-04 na jednom u ulozi člana istraživačke grupe, a na drugom u ulozi suradnika ili na dva HRZZ projekta u ulozi suradnika s obzirom na to da uloga suradnika ne ulazi u ograničenje o sudjelovanju na najviše dva HRZZ projekta.
2. Moguće je, budući da suradnici ne sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti.
3. Nismo u mogućnosti odgovoriti na ovaj upit s obzirom na to da nisu poznati uvjeti budućih natječaja.

P: Poštovani, zanima me da li je moguće kao člana istraživačke grupe (istraživača) navesti inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti doktorandi, poslijedoktorandi i znanstvenici koji su stekli doktorat najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj, te studenti. Sukladno uvjetima natječaja, inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike ne ispunjava uvjete za člana istraživačke grupe.
Za provedbu opsežnih pomoćnih poslova koji su usko vezani za provedbu istraživanja moguće je predvidjeti troškove tehničke pomoći koje voditelj projekta dokazuje računom ili ugovorom o djelu.

P: Ljubazno Vas molim informaciju, može li se osoba koja je trenutno kao suradnik uključena u provedbu HRZZ projekta koji traje do 2021. na ovom natječaju prijaviti kao suradnik na dva projekta (jednom istraživačkom te jednom uspostavnom) te se nakon postupka evaluacije povuci s jednog?
O: S obzirom na ograničenje o sudjelovanju na najviše dva HRZZ projekta, navedeno nije moguće. Kompetencije istraživačke grupe predmet su vrednovanja te se isključenjem suradnika iz projekta ugrožava provođenje planiranih aktivnosti.

9. 4. 2019.

P: Zamolio bih Vas za informaciju oko pojma “suradnik”. Naime, u Natječaju (str. 19) piše sljedeće:
“Navodi se status na projektu (voditelj/suradnik/član istraživačke grupe), voditelji projekata navode najvažnije publikacije proizašle s tog projekta, a u slučaju projekata koji su završeni do roka za prijavu na natječaj IP-2019-04 i najvažnije rezultate. “
Postoji li razlika između pojma “suradnik” i pojma “član istraživačke grupe”?
O: U provedbi uspostavnog istraživačkog projekta sudjeluju članovi istraživačke grupe, a pomoć u provedbi projektnih aktivnosti mogu obavljati i ostali istraživači (suradnici). Prema tome, suradnici se ne navode u Radnom i Financijskom planu nego se njihov doprinos može navesti u Prijavnom obrascu, u Cjelini B.

P: Mogu li prihvatljivi članovi istraživačke grupe biti i stranci, tj. znanstvenici zaposleni na inozemnim sveučilištima?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti istraživači iz inozemstva.

P: Prema uputama, istraživački tim čine predlagatelj/voditelj, članovi istraživačke grupe među kojima se razlikuju članovi, na čije se se aktivnosti smiju predvidjeti sredstva osigurana projektom, te suradnici začije aktivnosti se ne planiraju sredstva. S obzirom na interdisciplinarnost istraživanja, planiram uključiti i studenta diplomskog studija koji će imati važnu ulogu u jednom dijelu istraživanja. Zanima me mogu li ga uključiti kao člana te iz sredstava predvidjeti troškove konferencije i/ili ljetne škole?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 6, studente je moguće uključiti u istraživačku grupu i za njih predvidjeti troškove kao i za ostale članove istraživačke grupe.

P: Ako su članovi moje postojeće grupe na institutu tehničar i istraživač inženjer (oboje VSS), i primaju plaću od instituta, mogu li oni biti dio istraživačke grupe na projektu? Istraživač inženjer je ujedno i doktorski student koji sam financira doktorat – može li mu HRZZ kroz uspostavni projekt nastaviti plaćati studij?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti doktorandi, poslijedoktorandi i znanstvenici koji su stekli doktorat najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj, te studenti. Prema podacima koje ste naveli, tehničar ne ispunjava uvjete za člana istraživačke grupe.
Istraživaču koji je student doktorskog studija, iz sredstava projekta, moguće je pokriti trošak školarine ukoliko je član istraživačke grupe.

5. 4. 2019.

P: Nastavno na već postavljeno pitanje i naveden odgovor:
Precizno, zanimalo bi me s obzirom na to da dugi niz godina surađujemo sa znanstvenicima iz određenih institucija izvan Hrvatske, smijemo li ih staviti kao suradnike na uspostavnom projektu?
O: Da. U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači kao suradnici, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe niti mogu biti uključeni u radni i financijski plan.”
moja pitanje glase:
1. U kojem dijelu dokumentacije navodimo suradnike koji ne mogu biti članovi istraživačke grupe obzirom da nisu iz RH ili radi datuma obrane disertacije (dulje od 7. godina)?
2. Obzirom da ne mogu biti dio financijskog i radnog plana, je li potrebno navoditi njihove životopise u prijavnom obrascu? Odnosno, gdje ih se uopće navodi, u kojoj formi?
O: 1. i 2. Suradnike i njihov doprinos možete navesti u Prijavnom obrascu, u Cjelini B. Za suradnike se ne dostavljaju životopisi niti se navode u cjelini C prijavnog obrasca ni u Administrativnom obrascu.

P: Zanima me je li moguće istraživača koji će biti član tima, a sada je na poziciji postdoktoranda na fakultetu i ugovor mu ističe prije kraja predlaganog HRZZ projekta, nakon isteka njegove postdok pozicije ostaviti kao suradnika na projektu čak i ako ne nađe odmah novi posao ili ako prije isteka ugovora ili odmah nakon isteka ugovora napreduje na mjesto docenta?
O: Ako se radi o osobi kojoj od doktorata nije prošlo više od 7 godina, može biti član istraživačkog tima u statusu istraživača.

P: Može li član istraživačkog tima za uspostavni projekt biti osoba koja nema doktorat (ima magisterij znanosti) ali je starosne dobi 50 godina?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 6, član istraživačke mogu biti: doktorandi, poslijedoktorandi i znanstvenici koji su stekli doktorat najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj te studenti. U navedenom slučaju, osoba može biti u statusu suradnika, a ne člana istraživačkog tima te se ne uključuje u radni i financijski plan.

P: U procesu sam oblikovanja prijave za Uspostanvi projekt pa mi nije jasno tko može imati status doktoranda na projektu i istraživača. Možete li mi molim vas to pojasniti i konkretno odgovoriti na dva pitanja:
Koji status ima osoba koja je doktorski student, nije zaposlena na fakultetu niti će to biti – ali svojom temom doktorske disertacije je dijelom istraživačke skupine?
Koji status imaju doktorandi zaposleni na fakultetu ali članovi drugih HRZZ projekata koji svojom uskom specijalnosti doprinose timu, a neće biti financirani (Plaća) s uspostavnog projekta?
Ako sam dobro shvatila iz teksta natječaja odgovor bi trebao biti da oni imaju status istraživača ali u opisu te funkcije je izričito napisano da su to pojedinci koji su doktorirali u posljednjih 7 godina.
O: Osoba koja je doktorski student, a nije zaposlena na fakultetu može biti član istraživačke skupine u svojstvu istraživača. Doktorand zaposlen na fakultetu a koji bi bio uključen u rad na projektu također ima status istraživača.

2. 4. 2019.

P: 1. U jednom od odgovora napisali ste da se studenti preddiplomskog/diplomskog studija stavljaju u kategoriju suradnika, a u drugom odgovoru kao članovi istraživačkog tima. Molim vas potvrdu u koju kategoriju se stavljaju?
2. U svojem projektu planiram kao suradnike uključiti dva profesora iz inozemstva s dvije različite institucije koji već imaju svoje svjetski prepoznate grupe (nije u planu uključivati članove istraživačkog tima s ovih institucija). Jel dozvoljeno planirati usavršavanje na njihovim institucijama kako bi se od njih učilo o uspješnom osnivanju grupe i istraživanju?
3. Obzirom da se ovim projektom pruža prilika uspostave vlastite istraživačke grupe, jel moguće zaposliti višeg tehničara koji je potreban za izradu eksperimentalnih sustava u radionici u sklopu laboratorija?
O: 1. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 6., studenti mogu biti članovi istraživačke grupe. Studentima se dodjeljuje uloga suradnik – istraživač.
2. Usavršavanje u istraživačkim aktivnostima moguće je provoditi na institucijama u inozemstvu, kod inozemnih suradnika. Obrazloženje potrebe usavršavanja i kompetencija stečenih usavršavanjem predmet je vrednovanja.
3. Prema uvjetima natječaja za uspostavno istraživačke projekte predviđeno je zapošljavanje doktoranda i/ili poslijedoktoranda.
Za provedbu opsežnih pomoćnih poslova koji su usko vezani za provedbu istraživanja prihvatljivi su troškovi tehničke pomoći. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 26. pojašnjeni su troškovi tehničara.

P: U raspisanom natječaju, kao voditelj uspostavnih istraživačkih projekata, u istraživački tim dodao bih jednog člana. Međutim, on se već prijavio kao suvoditelj  na vaš projekt partnerstvo u istraživanjima tj. znanstvena suradnja. Mogu li ga dodati kao člana istraživačkog tima ili?
O: Programi „Partnerstvo u istraživanjima“ i Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ su dva različita programa.
U programu „Partnerstvo u istraživanjima“ ne postoji uloga „suvoditelj“, ali istraživač koji je suradnik na projektu iz navedenog programa može biti član istraživačke grupe na projekta s natječaja UIP-2019-04.
Ako je istraživač suvoditelj ili suradnik na Programu suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ može biti član istraživačke grupe, uzimajući u obzir ograničenje sudjelovanja na HRZZ projektima što je pojašnjeno u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 5.

P: Molim vas pojašnjenje u svezi prihvatljivosti suradnika. Može li osoba koja prijavljuje uspostavni projekt kao voditelj na ovom natječaju (UIP2019) biti i suradnik na drugom uspostavnom projektu unutar istoga natječaja?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 5. navedeni su uvjeti koje moraju ispunjavati prijavitelji projektnih prijedloga. Osoba koja prijavljuje uspostavni projekt kao voditelj na natječajnom roku UIP-2019-04 ne može biti suradnik na drugom projektu na ovom natječajnom roku.

P: Može li član istraživačke skupine biti osoba koja je zaposlena u zdravstvenoj ustanovi i planira upisati doktorat. Naime, osoba radi u mikrobiološkom laboratoriju KBC-a i aktivno bi radila na projektu, međutim još nema upisani doktorat. Znam da je u uputama navedeno da član mora biti doktorand, ali može li to biti osoba koja će postati doktorand tijekom provedbe istraživanja. Doktorat će biti financiran iz drugih izvora.
O: Članovi istraživačke grupe moraju ispunjavati uvjete navedene u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 6. Očekuje se aktivna uključenost svih članova istraživačke skupine te na projekt mogu biti uključeni članovi čija je uloga neophodna. Uloga treba biti jasno obrazložena i vidljiva iz radnog plana projekta.

29. 3. 2019.

P: Da li je, zbog specifičnosti teme i istraživačkih interesa, moguće angažman jednog člana istraživačke skupine u statusu istraživača planirati tek od  3. godine pa do kraja trajanja projekta (jer se prije toga niti neće razviti rezultat kojeg on treba nadograditi)?
O: Da, ako je opravdano potrebama projekta.

P: 1. Zbunjuje me što ste u odgovoru na moje prethodno pitanje o zapošljavanju doktoranda rekli da može dobivati plaću iz drugih izvora ali mora doktorirati na projektu i to shvaćam. Ali onda sam pročitala da doktorand koji nije zaposlen je član istraživačke skupine. Odnosi li se to na doktoranda ne nužno s ovog projekta. Vrijedi li prvi zaključak?
2. Može li na ovom natječaju ista osoba biti prijavljena kao istraživač na uspostavnom projektu i na istraživačkom projektu?
O: 1. Član istraživačke grupe može biti doktorand koji prima plaću iz drugih izvora.
2. Da.

P: Ljubazno bih Vas molila za tumačenje sljedeće točke o tome što se trenutno otvorenim natječajem za uspostavne projekte neće financirati:
“Istraživanja koja se provode kao dio suradnje u međunarodnim kolaboracijama ili kao dio međunarodnih (longitudinalnih) istraživanja ili kao dio dugotrajnih istraživanja. “
Precizno, zanimalo bi me s obzirom na to da dugi niz godina surađujemo sa znanstvenicima iz određenih institucija izvan Hrvatske, smijemo li ih staviti kao suradnike na uspostavnom projektu?
O: Da. U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači kao suradnici, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe niti mogu biti uključeni u radni i financijski plan.

26. 3. 2019.

P: Molim Vas informaciju, da li u statusu istraživača može biti student doktorskog studija koji još nije doktorirao, zaposlen je i prima plaću od drugih izvora, i tema mu nema veze s mojim projektom niti će imati poveznica?
O: Moguće je, ako je student doktorskog studija ima potrebne kompetencije za provedbu projektnih aktivnosti i ako postoje opravdani razlozi za njegovo uključenje u istraživačku grupu.

P: Zanima me sljedeće: može li se na UIP kao dio istraživačke grupe staviti osoba koja je diplomirala 2003. godine i koja bi sada upisala doktorat u sklopu projekta? Odnosno je li to na određeni način minus za projekt prilikom vrednovanja?
O: Doktorand može biti član istraživačke grupe no sukladno pravnim propisima RH doktorandi se zapošljavaju temeljem javnog natječaja te nisu unaprijed poznati. Ukoliko je riječ o doktorandu koji već radi na Vašoj ustanovi a doktorat bi izradio u sklopu predloženog projekta može biti član istraživačke grupe.

P: Može li član istraživačkog tima biti osoba koja je doktorirala prije nešto manje od 2 godine, zaposlena je u velikoj farmaceutskoj industriji u SAD-u, u istraživanju i razvoju, na poslovima usko vezanima uz temu projekta, te se i dalje, uz suglasnost svoje institucije, bavi znanstvenim radom?
O: Da.

22. 3. 2019.

P: Može li se član istraživačkog tima koji je u statusu postdoktoranda (po prvi put) na Sveučilištu u Zagrebu (plaća mu ide s MZO-a) nakon isteka tog statusa zaposliti u svojstvu postdoktoranda na HRZZ UIP-u (i da ga se financira s tog projekta)?
O: S obzirom da nije navedeno trajanje statusa poslijedoktoranda na Sveučilištu u Zagrebu, ne možemo dati precizan odgovor. Međutim, status poslijedoktoranda na projektima HRZZ-a može biti odobren najdulje u trajanju od četiri godine uzevši u obzir koliko je osoba prethodno već bila zaposlena na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda. Prije provedbe projekta bit će dostupne detaljne upute o zapošljavanju poslijedoktoranada.

P: Zanima me da li istraživače koji će mi biti članovi tima, a sada su na pozicijama postdoktoranada (njih dvoje) na fakultetima i ugovori im istječu prije kraja ovog projekta, mogu nakon isteka njihovih postdok pozicija ostati kao suradnici na projektu iako ne znaju hoće li nakon isteka ugovora odmah naći novi posao ili biti neko vrijeme na burzi? Dakle, da li suradnici na našim projektima moraju biti zaposleni ili mogu neko vrijeme (dok ne nađu posao) biti na burzi i istovremeno suradnici na UIP-u?
O: Mogu biti članovi istraživačke grupe i sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti.

P: Što se tiče Uspostavnog istraživačkog projekta, mogu li članovi istraživačke grupe diplomirati doktora medicine više od 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj? Odnosi li se ovaj zahtjev na liječnike (i sve studente medicine) su stekli doktorat najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj?
O: Prihvatljivi članovi istraživačke grupe su: doktorandi, poslijedoktorandi i znanstvenici koji su stekli doktorat najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj, te studenti.

19. 3. 2019.

P: Ako se suradnici koji nisu dio istraživačke grupe spominju kroz prijavu zbog povezanosti sa projektom, ulogama u projektu, da li se uopće oni evaluiraju. Tj. da li netko tko nije dio istraživačke grupe, pošto  to ne može biti zbog uvjeta za prijavu uspostavnog projekta(maksimum 7 god od doktorata)jest zapravo suradnik i smije biti još samo na jednom projektu HRZZ suradnik ili voditelj projekta HRZZ prema uvjetu koji nalaže da suradnik može biti na maksimum 2 HRZZ projekta ili voditelj i suradnik HRZZ projekta.
P: U Uputama piše sljedeće: “u provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe”
 Moja pitanja glase:
1 . što to znači “mogu sudjelovati”?
2. ako sudjeluju, da li im se to računa kao suradništvo te mogu još samo a jednom projektu biti suradnik ili voditelj
O: U provedbi uspostavnog istraživačkog projekta sudjeluju članovi istraživačke grupe koja se uspostavlja za provedbu predloženog istraživanja te je predmet vrednovanja.
U radnom planu projekta kao i u administrativnom obrascu navode se samo članovi istraživačke grupe, stoga samo za njih vrijedi ograničenje o broju projekata na kojima sudjeluju.
U provedbi istraživanja može se uspostaviti suradnja s drugim istraživačima, ali ta suradnja ne može biti ključna za provedbu istraživačkih aktivnosti.

P: Zanima me može li za UIP član istraživačke grupe biti osoba koja je doktorirala prije godinu dana?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 6 je navedeno koje uvjete mora zadovoljiti član istraživačke grupe.

P: Da li je moguće za člana istraživačkog tima imati stranca koji ima manje od 7 godina nakon doktorata zaposlenog na stranoj instituciji? Osoba se bavi problematikom kojom se ne bavi nitko u Hrvatskoj i nužna je za provedbu projekta.
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici.

P: 1. Suradnici koji ne mogu biti dio istraživačke grupe (prošlo im je više od 7 god od doktorata) ali su bitni za provedbu projekta se navode gdje točno?
2. Da li se navode u radnom planu?
3. Da i treba i njihove životopise priložiti?
4. Da li treba pismo namjere potpisati član istraživačke grupe koji je zaposlen u matičnoj ustanovi kao i voditelj?
5. Da li pismo namjere potpisuje i suradnik koji nije dio istraživačke grupe?
O: 1. – 2. odgovori su već dostupni na mrežnoj stranici.
3. i 5. Za suradnike se ne dostavljaju životopisi niti pisma namjere; projekt provodi istraživačka grupa, a suradnike možete navesti u  Prijavnom obrascu u Cjelini B.
4. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 23 navedene su smjernice vezane za pisma namjere.

15. 3. 2019.

P: Član istraživačke grupe može biti doktorand koji će raditi važan dio istraživanja ali doktorirat će na drugom projektu
O: Da.

P: Doktorirala sam 10.12.2010. godine, i od tada do danas imala jedan porodiljni – za koji se (ako sam dobro shvatila) računa 16 mjeseci trajanja. Kad se sve to zbroji dolazim do datuma 10.4.2019. sto je u vremenu prijave projekta, ali 20 dana prije konačnog roka.
Postoji li mogućnost da budem član istraživačke grupe na UIP-u ili se zbilja računa samo konačni datum prijave, 30.4.2019.?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 6 prihvatljivi članovi istraživačke grupe mogu biti doktorandi, poslijedoktorandi i znanstvenici koji su stekli doktorat najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj.

P: Mogu li članovi istraživačke grupe može biti istraživači s hrvatske i/ili inozemne institucije koji su zaposleni na određeno, a stekli su doktorat 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj?
O: Da.

P: 1. Može li se u projekt u svojstvu člana istraživačke grupe uključiti:
1a) docent sa sveučilišta B iz Hrvatske koji je stekao doktorat znanosti prije 5 godina bez prekida u karijeri
1b) docent sa sveučilišta C iz, primjerice, Kanade, koji je stekao doktorat znanosti prije 5 godina bez prekida u karijeri
 2. Može li se u projekt u svojstvu suradnika uključiti:
2a) osoba iz prakse, koja ima ured u Hrvatskoj?
2b) docent sa sveučilišta B iz Hrvatske koji je stekao doktorat znanosti prije 5 godina bez prekida u karijeri
2c) docent sa sveučilišta C iz, primjerice, Kanade, koji je stekao doktorat znanosti prije 5 godina bez prekida u karijeri
2d) profesor sa sveučilišta C iz, primjerice Kanade, koji je stekao doktorat znanosti prije 15 godina bez prekida u karijeri
2e) docent sa sveučilišta A iz Hrvatske koji je stekao doktorat znanosti prije 15 godina bez prekida u karijeri
 3. U projekt bi se uključivali studenti preddiplomskog i/ili diplomskog studija.
– Treba li za njih navoditi imena?
– Ako student diplomira tijekom trajanja projekta je li ga moguće zadržati na projektu u svojstvu suradnika
– ako student diplomira, može li ga se zamijeniti s drugim studentom?
O: 1. U Uputama, str. 6. navedeni su uvjeti koje mora zadovoljavati član istraživačke grupe.
2. Ne možete nikoga uključiti na projekt u svojstvu suradnika.
3. Članovi istraživačke grupe unose se imenom i prezimenom u Radni plan i u ostalu prijavnu dokumentaciju u kojoj je potrebno. Vezano uz Vaša pitanja koja se odnose na provedbu projekta upućujemo Vas na Upute za popunjavanje izvješća za projekte HRZZ-a

P: Mogu li članovi istraživačke  grupe koji  su doktorandi, koji sudjeluju  u  provedbi  projekta,  čija je tema  doktorskog istraživanja vezana uz predloženi projekt i očekuje se da doktoriraju tijekom provedbe projekta, a njihova je plaća osigurana iz drugih izvora i navode se kao istraživači biti jedan od članova osnovne istraživačke skupine svih 5 godina?
O: Da.

P: Može li član projektnog tima biti osoba koja je stekla doktorat znanosti, primarno je zaposlena u jednom Kliničkom bolničkom centru,  a radi kao vanjski suradnik na Medicinskom fakultetu?
Ukoliko je odgovor potvrdan, da li smo u tom slučaju obvezni priložiti odobrenje poslodavca Kliničkog bolničkog centra ili i Medicinskog fakulteta?
O: Može u skladu s uvjetima propisanima Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 6. Za navedenog člana istraživačke grupe potrebno je dostaviti pismo namjere KBC-a ukoliko se projekt povodi na drugoj ustanovi.

P: Naime, niti moji suradnici niti ja trenutno nemamo tekućih HRZZ projekata, niti smo suradnici na projektima. Stoga se prijavljujemo na aktualne natječaje “Znanstvena suradnja”, “Uspostavni projekti” i “Istraživački projekti”. Pošto ne možemo znati kakva će biti evaluacija projektnih prijava, pitanje glasi da li je dozvoljeno u fazi prijave da smo dodani na više projekata od dozvoljenog kao suradnici? Ukoliko netko od suradnika bude na više prihvaćenih projekata za financiranje od dozvoljenog, on će odabrati na kojem će projektu sudjelovati, a na kojem ne?
O: Odgovori na pitanja vezana uz ograničenja o sudjelovanju već postoje na mrežnoj stranici Zaklade. U EPP sustavu nećete se moći prijaviti na više projekata od onog što je dopušteno natječajem.

P: Ako je osoba suradnik na već postojećem istraživačkom HRZZ projektu u 100% angažmanu, kako ta ista osoba može biti suradnik na uspostavnom projektu u ovom pozivu i u kojem postotku?
O: U provedbi uspostavnog istraživačkog projekta sudjeluju članovi istraživačke grupe, a pomoć u provedbi projektnih aktivnosti mogu obavljati i drugi istraživači sukladno Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 6.

P: 1. Zanima me može li član istraživačke grupe biti doktorand čije je uže područje djelovanja vezano za ovaj projekt, ali doktorirat će na drugom?
2. Može li se zaposliti doktorand koji je već zaposlen u ustanovi u kojoj se provodi istraživanje, ali biti će uključen i raditi na projektu?
O: 1. Može.
2. Budući da je uvjetima natječaja predviđeno zapošljavanje doktoranda u trajanju od četiri godine, potrebno je obratiti pozornost na to da se zaposli doktorand koji prema svom ugovoru o studiranju ima pravo na status doktoranda još najmanje četiri godine. Dakle, trebalo bi zaposliti osobu koja još nije upisala doktorski studij ili je na početku doktorskog studija. Navedeni je uvjet uključen u ovaj natječaj jer je predviđeno da doktorand počne i provede svoje doktorsko istraživanje u okviru projekta koji financira Zaklada te da tijekom projekta izradi i obrani doktorsku disertaciju čija je tema vezana uz temu projekta.

12. 3. 2019.

P: Prema točki 1.1 u Uputama, tumačim da projekt nije dozvoljeno provoditi izvan Hrvatske? No, smiju li na projekt, u istraživačku grupu, biti uključeni i mladi istraživači izvan Hrvatske? Upisuju li se i strani državljani u EPP sustav?
Jedan o temeljnih ciljeva istraživanja je osnivanje istraživačke grupe na matičnoj ustanovi voditelja.
P: 1. Je li dopušteno u okviru Uspostavnog istraživačkog projekta imati savjetodavnu skupinu koju bi činili istraživači koji su doktorat znanosti stekli prije, primjerice, 10 godina? Ili na projektu ne može biti niti jedan član koji je doktorat stekao prije, primjerice, 10 godina?
2. Je li moguće u projekt uključiti stručnjake iz građevinske prakse isključivo u savjetodavnu grupu, kao suradnike. Grupa stručnjaka iz prakse bi se, primjerice, jednom godišnje sastajala s istraživačkom grupom i diskutirala rezultate istraživanja. Upisuju li se i stručnjaci iz prakse u EPP sustav?
O: 1. Uvjeti za članove istraživačke grupe opisani su u Uputama, str. 6.
2. Savjetodavna grupa nije prepoznata uvjetima ovog natječaja.

P: 1. Na projektu razlikujemo članove tima (grupe) i suradnike (iako nije uvijek jasno preklapaju li se te dvije skupine ili ne).
Pretpostavljajući da se skupine ne preklapaju zanima me može li član istraživačke grupe biti kolegica s druge institucije kojoj je prošlo manje od 7 godina od doktorata?
2. Može li član istraživačke grupe biti osoba koja ima više od 7 godina od doktorata ukoliko je imala prihvatljive pauze u karijeri (dakle, iste uvjete kao i voditelj tima – na str. 2 se ne doima da se primjenjuju isti uvjeti)?
O: 1. Može.
2. Prihvatljivi članovi istraživačke grupe su znanstvenici koji su stekli doktorat do najviše 7 godina u skladu sa opravdanim prekidima u karijeri što je pojašnjeno fusnotom u tekstu Natječaja “Uspostavni istraživački projekti”, str. 3.

P: Mogu li kao članovi istraživačke skupine biti uključeni i istraživači (do 7 godina od doktorata) iz inozemstva (glavni partner projekta je strana institucija iz Francuske) te može li im se platiti dolazak u Hrvatsku na radne sastanke i radionice, kao i odlazak hrvatskih članova istraživačke skupine na radionice i radne sastanke sa ostalim članovima u Francusku?
Također, mogu li i stariji istraživači (koji su stekli doktorat prije više od 7 godina) biti imenom i prezimenom uključeni u projekt i na koji način? Može li se u opisu projekta i metodologiji istraživanja navesti njihova imena ako su važni (kao mentori) za provedbu određenih projektnih aktivnosti te mogu li ući u financijski plan pod stavkom ‘gostovanje inozemnih znanstvenika’?
O: 1. Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici iz inozemstva. Prihvatljivi troškovi opisani su u Uputama, str. 25. Prijava partnerske ustanove iz inozemstva nije predviđena ovim natječajem, pa Vas upućujemo da pogledate i druge natječaje Zaklade ukoliko bi se projekt više uklapao u te programe.
2. Uloga znanstvenika koji su stekli doktorat prije više od 7 godina može biti opisana u Prijavnom obrascu, međutim ne mogu biti navedeni u radnom planu niti je moguće planirati troškove za njih. Dozvoljeni troškovi opisani su u Uputama za prijavitelje.

P: Da li osoba koja je suradnik na aktivnom Istraživačkom projektu koji završava 31.03.2021 može biti prijavljena kao istraživač na dva uspostavna projekta na ovom natječaju?
O: Jedan istraživač može istodobno biti aktivan na dva HRZZ projekta.

P:U tekstu Natječaja „Uspostavni istraživački projekti“ UIP-2019-04  piše “najmanji broj članova istraživačke grupe jest tri (uključujući voditelja projekta i poslijedoktoranda ili doktoranda čije je zapošljavanje predviđeno predloženim financijskim planom)”.
Može li nova istraživačka grupa biti sastavljena od voditelja/prijavitelja, doktoranda i posliedoktoranda zaposlenog na određeno vrijeme, 1-2 godine, te članova koji su prijavljeni kao suradnici.
O: Zapošljavanje doktoranda i/ili poslijedoktoranda obavezno je u punom radnom vremenu.
Suradnici ne mogu biti članovi istraživačke grupe, ali mogu pomagati u provedbi projekta.

P: Mogu li članovi istraživačke grupe biti zaposleni ili primati stipendiju u nekoj inozemnoj ustanovi/sveučilištu? Moraju li svi članovi istraživačke grupe biti zaposleni na matičnoj ustanovi/predlagatelju?
U praksi, bi li bilo moguće da istraživački tim čine voditelj projekta, doktorand koji će biti zaposlen na projektu i član grupe koji je zaposlen u inozemstvu, ali ravnopravno doprinosi istraživanjima, uz privolu svoje matične organizacije?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici zaposleni na inozemnim ustanovama kao i znanstvenici zaposleni na matičnoj ustanovi voditelja projekta.
Navedeni prijedlog članova istraživačke grupe je prihvatljiv ako je usklađen s općim uvjetima natječaja.
P: 1. Može li se status člana istraživačke grupe dati osobi koja nije stekla doktorat znanosti (npr. stručni suradnici, viči stručni suradnici i stručni savjetnici u javnim znanstvenim institutima)?
 2. Treba li za članove istraživačke grupe uz životopis također priložiti TrackRecord po uzoru na obrazac prijavitelja ili ne?
O: 1. Popis prihvatljivih članova istraživačke grupe naveden je u Uputama, str. 6.
2. U životopis suradnika je potrebno navesti informacije iz kojih će se dobiti uvid u kompetencije suradnika relevantne za provedbu projekta. Može se koristiti i predložak za životopis prijavitelja, no u skladu sa dozvoljenim ograničenjima.

P: 1. Mogu li članovi istraživačke skupine biti studenti doktorskog studija koji nisu zaposleni na fakultetu? Je li oni imaju status doktoranda ili status doktoranda ima samo član koji je zaposlen na puno radno vrijeme? Također druga dva člana su doktorandi na fakultetu (asistenti) i koji oni imaju status?
2. Što znaci status suradnika? Može li osoba koja je zaposlena na zdravstvenoj ustanovi i na specijalizaciji je  i planira upisati doktorat može biti član istraživačke skupine?
O: 1. Članovi istraživačke grupe mogu biti studenti doktorskog studija bez obzira na mjesto zaposlenja ako je njihovo sudjelovanje na projektu opravdano temom istraživanje. Status doktoranda na projektu imaju samo studenti zaposleni na projekt putem natječaja koji financira HRZZ. Sve osobe koje zadovoljavaju uvjete za prihvatljive članove istraživačke grupe propisane Uputama, str. 6., mogu se uključiti na provedbu projekta.
2. Na drugo pitanje odgovor već postoji na mrežnoj stranici Zaklade.

8. 3. 2019.

P: Da li članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici iz inozemstva koji zadovoljavaju kriterij o 7 godina od doktorata? / Molila bih Vas za informaciju: mogu li članovi istraživačke grupe biti znanstvenici koji rade na institucijama izvan RH ako ispunjavaju ostale propisane uvjete?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti i znanstvenici iz inozemstva ako ispunjavaju sve propisane uvjete.

P: Dali član istraživačke grupe može biti istraživač s inozemne institucije koji ima između 5-7. godina od stjecanja doktorata? S obzirom da osnivam nove istraživačke teme u HR nužna mi je suradnja s inozemstvom te transfer znanja.
O: Mogu.

P: 1. Mogu li istovremeno na projektu biti zaposleni jedan doktorand i jedan poslijedoktorand?
2. Može li se status istraživača dodijeliti osobi koja će doktorirati prije početka projekta, a njeno sudjelovanje u istraživačkoj grupi se planira od 2. godine projekta?
3. Može li se status istraživača dodijeliti nezaposlenoj osobi koja je stekla doktorat do prije 7 godina do datuma isteka za prijavu na natječaj UIP-2019-04?
4. Može li se status istraživača dodijeliti osobi zaposlenoj u privatnom sektoru koja je stekla doktorat do prije 7 godina do datuma isteka za prijavu na natječaj UIP-2019-04?
5. Može li se i pod kojom kategorijom prijaviti asistent na fakultetu koji za vrijeme trajanja natječaja je još na doktoratu, a tema mu je bliska temi projekta?
O: 1-4 Može
5. Prema Uputama, prihvatljivi članovi istraživačke grupe mogu biti doktorandi, poslijedoktorandi i znanstvenici koji su stekli doktorat najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj te studenti.

P: Mogu li članovi istraživačke grupe biti studenti? Koji status se dodjeljuje studentima prilikom prijave projekta?
O: Studenti se navode u statusu suradnika, jednako kao i svi ostali suradnici (osim doktoranada i poslijedoktoranada).

P: Da li osoba koja nema broj znanstvenika (samo doktorand s upisanim doktorskim studijem, nije u službi asistenta još uvijek) može biti član istraživačkog tima?
O: Student doktorskog studija može biti prijavljen u statusu suradnika ako je njegov angažman potreban na projektu – njegov angažman treba biti vidljiv u radnom planu s obzirom na to da studenti mogu biti članovi istraživačke grupe.

P: Kako se dokazuje status suradnika koji ne ulazi u kategoriju istraživačke grupe (“1.2 Tko može biti predlagatelj projektnog prijedloga i član istraživačke grupe?, U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači kao suradnici, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe niti mogu biti uključeni u radni i financijski plan.”)? U konkretnom slučaju radi se o 4 istraživača s inozemnih institucija (Nizozemska, Švicarska, Češka i Njemačka) kod kojih bi se vršilo usavršavanja članova istraživačke grupe (“2.4.5 Financijski plan, Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, 4) DISEMINACIJA I SURADNJA, usavršavanje za voditelja projekta i članove istraživačke grupe”), posebice doktoranda (kojemu je istraživač iz Njemačke planiran kao ko-mentor uz mene kao drugog ko-mentora) koji se planira uzeti na projekt.
O: U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači u statusu suradnika, međutim, suradnici nisu članovi istraživačke grupe te stoga nisu uključeni u radni i financijski plan.
Suradnike je moguće spomenuti u opisu projekta u Prijavnom obrascu.

P: Da li član istraživačke grupe može biti istraživač koji ima 5-7 godina od doktorata i trenutno je suradnik na HRZZ projektu koji završava 31.8.2019. te je suradnik na dva projekta koja su predana na natječaj  PZS-2019-02?
O: Navedeni suradnik ne može biti član istraživačke grupe na natječaju UIP-2019-04.

P: 1. Navedeno je očekivanje da voditelj UIP-a za provedbu troši 70% svog radnog vremena. Odnosi li se isto na suradnike?
2. Postoji li mogućnost da stranci budu suradnici na projektu?
3. Da li je ovaj UIP namijenjen znanstvenicima u početnoj fazi karijere – dakle docentima ili se na njega mogu prijavljivati i npr. izvanredni profesori – ako zadovoljavaju kriterij da nije prošlo vise od 7 godina od doktorata?
O: 1. Doktorand i poslijedokorand koji se zapošljavaju na trošak HRZZ-a 100 % svog radnog vremena trebaju posvetiti projektnim aktivnostima, dok za ostale suradnike postoci radnog vremena nisu definirani.
2. Članovi istraživačke grupe mogu biti iz inozemstva.
3. Na natječaj UIP-2019-04 mogu se prijaviti i izvanredni profesori ako zadovoljavaju kriterije za predlagatelja projektnog prijedloga.

P: Da li se u pravila o prihvatljivim prijaviteljima i suradnicima na uspostavnim i istraživačkim projektima ubrajaju i projekti “Znanstvena suradnja” u programu suradnje s dijasporom i “Stjecanje iskustva” u programu povezivanja znanstvenika. Konkretnija pitanja glase:
1. da  li moguće biti istovremeno biti suradnik na projektima u programima “Znanstvena suradnja”, “Istraživački projekti” i “Uspostavni projekti”,
2. da li je moguće biti prijavitelj projekta u programu “Uspostavni projekti” i suradnik u programima “Istraživački projekti” i “Znanstvena suradnja”,
3. da li je moguće biti prijavitelj projekta u programu “Istraživački projekti” i suradnik u programima “Uspostavni projekti” i “Znanstvena suradnja”,
4. da li je moguće biti prijavitelj projekta u programu “Stjecanje iskustva” i suradnik u programima “Istraživački projekti” i “Znanstvena suradnja”.
O: 1-4 ni jedna od navedenih kombinacija nije prihvatljiva s obzirom na ograničenja o sudjelovanju na HRZZ projektima koje obuhvaća i sudjelovanje na projektu PZS.

P: Da li voditelj uspostavnog projekta može biti suradnik na još jednom uspostavnom projektu?
P: Znači li da predlagatelj uspostavnog istraživačkog projekta nije u mogućnosti biti istovremeno i suradnik na drugom uspostavnom istraživačkom projektu u istom pozivu? Također, znači li i da predlagatelj uspostavnog projekta ne može istovremeno biti ni suradnik na istraživačkom projektu koji se prijavljuje na ovom pozivu?
O: Prema Uputama, voditelj projekta s natječaja UIP-2019-04 ne može prijavljen kao član istraživačke grupe na ovom natječajnom roku (UIP-2019-04), međutim može biti prijavljen kao suradnik na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj Istraživački projekti u 2019. godini.