17. 5. 2019.

P: Da li je dovoljno priložiti rodne listove djece kao dokaz o produljenu od 16 mjeseci za svako rođeno dijete, za period od 7 godina od doktorata?
O: Navedeno je prihvatljivo.
P: Podrazumijeva li se da kao “Certificate of PhD” i “Potvrda o doktoratu”
utočim u sustav isti dokument, oba puta na hrvatskom (s obzirom da je dokument izdan samo na hrvatskom jeziku)?
O: U obje verzije dokumenata potrebno je podignuti potvrdu o doktoratu na hrvatskom jeziku.

P: Imam pitanja u vezi potvrde na temelju koje možemo tražiti produljenje roka prijave na UIP ako smo doktorirali prije više od 7 godina.
1. Da li potvrda o rodiljnim dopustima treba biti napisana i na hrv. i na engl. ili je dovoljno samo na jednom jeziku (i kojem)?
2. Da li rodne listove djece i potvrde o rodiljnim dopustima generiramo kao jedan dokument ili možemo uploadati svaki posebno?
3. Da li se za svako dijete rođeno nakon stjecanja doktorata mogućnost prijave na UIP natječaj produljuje za 16 mj. bez obzira na to koliko smo vremena proveli na rodiljnom / roditeljskom dopustu?
O: 1. Navedenu potvrdu potrebno je dostaviti samo na hrvatskom jeziku.
2. Svu potrebnu dokumentaciju možete dostaviti u jednom dokumentu skenirano u PDF formatu.
3. Točno.

P: Kako se provodi postupak etičkog vrednovanja i jeli potreban s obzirom da je moj projekt na području humanističkih znanosti i da nema nikakvog testiranja ili eksperimentiranja?
O: U Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na stranici 21. dostupna je poveznica na tablica etičkih pitanja.  Ako se na Vaše istraživanje primjenjuje neko od pitanja u tablici, prilikom prijave projektnoga prijedloga potrebno je priložiti potvrdu nadležnoga Etičkog povjerenstva o etičnosti istraživanja.

10. 5. 2019.

P: Imam dva pitanja koja se odnose na udio radnog vremena predviđenog za provedbu projektnih aktivnosti.
1) Od matične institucije (izbrisan naziv ustanove) smo nedavno dobili mail kojim se definira (citirajući novi kolektivni ugovor, Članke 67. i 68.) koji dio radnog vremena voditelj projekta, PhD studenti odnosno PostDoc-ovi smiju koristiti za provedbu istraživačkih aktivnosti. U neizmijenjenom obliku prenosim taj dio email poruke:

U skladu s navedenim,

  • voditelj projekta može za rad na projektu planirati do 55% radnog vremena (45 % znanost + 10% institucijski doprinos i administrativni poslovi)
  • suradnik na projektu koji je zaposlen na znanstveno-nastavnom radnom mjestu  do 45 % radnog vremena
  • suradnik na projektu koji je zaposlen na radnom mjestu asistenta  do 67,5 % radnog vremena 
  • suradnik na projektu koji je zaposlen na radnom mjestu poslijedoktorand  do 56,2 % radnog vremena

Zanima me koji je stav HRZZa prema tome, s obzirom da u svojim odgovorima uredno spominjete posvećenost pojedinih kategorija zaposlenika od 100%. Npr. u odgovoru na 2. pitanje od 19.4. pišete: …“ doktorandu i poslijedoktorandu koji su zaposleni na uspostavno istraživački projekt i koji 100 % radnog vremena moraju posvetiti radu na projektu“.
2) nastavno na prvo pitanje, a odnosi se na prijavitelja/potencijalnog nositelja UIPa i njegov angažman. Trenutno sam suradnik na jednom HRZZ istraživačkom projektu u kojem sam se obvezao participirati s 20% radnog vremena. Na vlastitom UIPu kojeg prijavljujem očekivani, a ujedno i kolektivnim ugovorom maksimalni dozvoljeni angažman mi iznosi 55%. Očito, 75% radnog vremena je neprihvatljivo za provedbu projektnih aktivnosti s obzirom na docentsko radno mjesto. Zanima me stav HRZZ prema takvoj situaciji. Da li je potrebno da se skinem s tog drugog projekta odmah sada, ili da čekam rezultate natječaja za UIP, pa tek u slučaju odobravanja vlastitog projekta tražim odjavu s tog drugog projekta gdje sam suradnik ili nešto treće?
O: 1. Istraživači kojima će iz sredstava projekta biti pokriveni troškovi plaće i školarine trebaju posvetiti 100 % radnog vremena radu na projektu. Ostali članovi istraživačke grupe trebaju posvetiti najmanje 30 % radnog vremena radu na projektu.
2.  Sukladno odluci o izmjeni postotka radnog vremena, voditelji projekata trebaju posvetiti najmanje 55 % svoga radnog vremena radu na projektu, a izvedivost predloženog projekta je predmet vrednovanja.
Na adresu e-pošte uspostavni@hrzz.hr upućuju se pitanja vezana uz natječajne uvjete. HRZZ ne može komentirati upute ustanove na kojoj ste zaposleni. Vaše radno opterećenje na projektima HRZZa mora biti adekvatno predviđenim istraživačkim aktivnostima.

P: Smije li se na mjesto postdoktoranda zaposliti osoba kojoj je prošlo više od deset godina od upisa doktorata, a koja nema stanke u karijeri poput rodiljnog dopusta, ali također nije ni uspjela u tom desetljeću pronaći zaposlenje u sustavu visokog obrazovanja?
O: Sukladno uvjetima natječaja navedeno nije moguće.

P: 1. Na projektu planiram zaposliti jednog doktoranda u prvoj godini čim prije, međutim za očekivati je da će od trenutka početka projekta do stvarnog zaposlenja (potpisivanja ugovora) proći nekoliko mjeseci zbog natječajnog roka i ostalih administrativnih postupaka. U uputama piše da je tijekom prve godine potrebno da su barem dva istraživača u projektnom timu. Izuzima li se ovih prvih nekoliko mjeseci do zaposlenja doktoranda od ovog pravila zbog toga sto nije moguće s datumom početka projekta zaposliti i čovjeka? Dakle, od početka projekta do zaposlenja doktoranda tj. potpisivanja ugovora, bila bih sama na projektu (uz konzultante-suradnike unutar institucije koje navodim u tekstu prijave).
2. Na projektu bih također kao člana istraživačkog tima stavila jednu kolegicu s iste institucije kao moja, koja je trenutno na dva HRZZ projekta od kojih jedan završava s kolovozom ove godine. Međutim njezin voditelj projekta je tražio produženje tog projekta, sto znaci da će projekt vjerojatno konačno završiti tijekom 2020. Mogu li onda navesti tu kolegicu kao člana svojeg istraživačkog tima koji će se pridružiti timu tek u 2.godini projekta? Drugim riječima, hoću li moći tu osobu unijeti u EPP sustav (ona je dakle na projektu za koji se traži produženje od rujna 2019, i na još jednom koji će trajati još neko vrijeme)?
O: 1. Navedeno je moguće uz napomenu da uloga „konzultanti-suradnici“ nije predviđena projektnim prijedlogom.
2. S obzirom na ograničenje o sudjelovanju na najviše dva HRZZ nije moguće u prijavu projektnog prijedloga uključiti navedenu znanstvenicu. Za trajanja projekta možete podnijeti zahtjev za uključivanjem članova istraživačke grupe.

07. 5. 2019.

P: Molim vas da nam na obrazložite na temelju činjenica zašto ste donijeli tako dramatičnu promjenu pravila u zadnji tren u svezi zapošljavanje poslijedoktoranda i srezali im maksimalno vrijeme zaposlenja s četiri na dvije godine i što trebaju napraviti prijavitelju koji su već napisali projektnu prijavu prema prvotnim pravilima?
O: Potrebno je prilagoditi projektnu prijavu sukladno važećim uvjetima natječaja.

P: Je li potrebno prijavi priložiti i prijevod doktorske diplome na engleski jezik, ako je diploma na hrvatskom jeziku i ako je diplomu izdalo hrvatsko sveučilište?
Ako da, je li potreban ovjereni prijevod ili je dovoljan neovjereni prijevod?
O: Dovoljno je priložiti diplomu na hrvatskom jeziku.

P: Da li možemo obrisati: “Please abide by the following text formatting constraints: font Open Sans or Arial, minimum font size: 10, margins (right and left margins 2.0, bottom margin 1.5), single line spacing.” bilo na kojem obrascu?
O: Obrasce nije dopušteno mijenjati stoga navedeno nije dozvoljeno brisati.

30.04.2019.

P: Članica istraživačkog tima iz Republike Srbije ima potvrdu o stečenom stupnju doktorice znanosti na njihovom službenom pismu, ćirilici. Zanima nas treba li prijevod na hrvatski ili engleski jezik i treba li taj prijevod biti ovjeren od strane sudskog tumača ili je dovoljno od strane njezine Institucije?
O: Svi članovi istraživačke grupe trebaju dostaviti životopis u kojem je potrebno navesti informacije iz kojih će se dobiti uvid u kompetencije članova istraživačke grupe. Potvrdu o stečenom doktoratu nije potrebno dostaviti.

P: Da li je moguće imati konzultanta na HRZZ projektu?
Ukoliko da, da li je potrebno navoditi njegov životopis u prijavnom obrascu?
O: Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja UIP-2019-04. Osim članova istraživačke grupe koji provode istraživačke aktivnosti na projektu mogu biti angažirani i suradnici sukladno Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 6.

26. 4. 2019.

P: Trenutno pripremam prijavu za Uspostavne istraživačke projekte pa bih Vas ljubazno molila odgovore na nekoliko pitanja.
1. Dodatni dokumenti: treba li potvrda Etičkog povjerenstva biti i na engleskom jeziku ili samo na hrvatskom? Isto me zanima i za ostale dodatne dokumente koje trebam priložiti, npr. ponude za opremu, sporazum sa školama o provedbi istraživanja – je li potrebno sve te dodatne dokumente također prevoditi na engleski (ili hrvatski)?
2. Doktorat znanstvenog novaka: u sklopu projekta planiram zaposliti znanstvenog novaka čija će tema doktorata (čitavo istraživanje) biti provedeno u sklopu Uspostavnog istraživačkog projekta. No, otvorila nam se mogućnost da znanstveni novak doktorski studij upiše na Humboltovom sveučilištu u Berlinu. Time bismo otvorili suradnju s jednom izuzetno važnom institucijom izvan RH, doktorand bi imao dva mentora – jednog profesora iz Berlina i mene kao predlagateljicu projekta. Dakle, projekt bi se proveo na instituciji u Hrvatskoj, ali bi osoba doktorirala (imala diplomu doktorata) Humboltovog sveučilišta. Da li time kršimo bilo koja pravila vezana uz projekt? Nisam pronašla u dokumentima da diploma mora biti sa hrvatskog sveučilišta, ali bi za svaki slučaj htjela provjeriti.
3. Status na projektu: ako je osoba trenutno u statusu doktoranda (dakle u vrijeme prijave projekta će još uvijek biti doktorand) no do kraja ove godine će doktorirati za što imam i potvrdu mentora, dakle postat će poslijedoktorand, na koji način tu osobu prijavljujem na projekt – u statusu istraživača (jer trenutno nema doktorat) ili statusu poslijedoktoranda (koji će imati na početku projekta)?
4. U uputama piše kako Potpora organizacije mora biti jasna, mjerljiva i detaljna – možete mi pojasniti ili dati primjer na koji način ćete mjeriti potporu organizacije?
O: 1. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti samo na hrvatskom jeziku.
2. Što se tiče poslijedoktorskog studija u inozemstvu, načelno natječajem nije predviđeno financiranje doktorskog studija izvan Republike Hrvatske. Iznimke su moguće, a svako je obrazloženje predmet vrednovanja iako, načelno se podupire doktorski studij u Hrvatskoj kako bi mogli biti sigurni da će mentor doktorandu uistinu biti hrvatski znanstvenik zaslužan za financiranje samog doktoranda, odnosno znanstvenik koji je prošao vrednovanje te s kojim je Hrvatska zaklada za znanost sklopila ugovor o financiranju.
3. Status doktorand i poslijedoktorand dodjeljuje se članovima istraživačke grupe kojima je iz sredstava projekta pokriven trošak plaće, odnosno školarine. Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto. U trenutku prijave na projekt navedena osoba može biti uključena u ulozi istraživača, a po otvaranju natječaja za poslijedoktoranda može se kandidirati za navedeno radno mjesto.
4. Sva prijavna dokumentacija vrednovat će se prema kriterijima za vrednovanje koji su dostupni na mrežnoj stranici Zaklade.

16. 4. 2019.

P: Kada je riječ o potvrdi nadležnog etičkog povjerenstva, na što se točno misli? Prijavljujem UIP u kojemu će se raditi s uzgojnim životinjama. Da li se pod nadležno etičko tijelo tu misli na Etičko povjerenstvo za  zaštitu životinja koje se koriste u znanstvene svrhe pri Upravi za  veterinarstvo i sigurnost hrane (Ministarstvo poljoprivrede)? Ako da, da li to znači da treba već sada njima poslati “Zahtjev za  odobrenje projekta” ili je to neki drugi oblik potvrde?
O: Ako je riječ o istraživanju koje uključuje rad sa životinjama potrebno je tražiti odobrenje Ministarstva poljoprivrede koje se dostavlja do kraja pregovora o doradi radnog i financijskog plana.

P: Na predstavljanju projekata rečeno je da je rok produžen 15 dana. Zašto nema službene informacije na stranicama? Ili je informacija s predavanja poluslužbena, pa moguće i netočna?
O: Na mrežnoj stranici Zaklade dostupne su informacije o produljenju roka za prijavu na natječaje.

12. 4. 2019.

P: Vezano uz usavršavanje, u Uputama je navedeno kako usavršavanje mora imati program prema kojem se provodi. Je li potrebno priložiti nekakav dokaz prilikom prijave projekta?
O: Dokaz o sudjelovanju na usavršavanju potrebno je dostaviti uz periodično izvješće. Pri prijavi nije potrebno prilagati dokaze.

9. 4. 2019.

P: Je li dovoljno priložiti potvrdu ustanove u koji radim o trajanju porodiljnog dopusta u svrhu produženja vremena od doktorata ili je potrebna neka druga potvrda?
O: Dovoljno je priložiti potvrdu ustanove o trajanju porodiljnog dopusta na hrvatskom jeziku za obje verzije prijavne dokumentacije jer se radi o potvrdi koja omogućuje utvrđivanje administrativnih uvjeta za prijavu na natječaj.

P: Planiram istraživanje na određenom svrsishodnom uzorku ispitanika. Je li potrebno pribaviti možda neku potvrdu kojom potvrđujem da ću moći doći do određenih ispitanika (radi se o braniteljskoj populaciji uglavnom)?
O: Ovisno o vrsti istraživanja koja se kane provesti među ispitanicima potrebno je dostaviti potvrdu Etičkog povjerenstva što je detaljnije pojašnjeno u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 34.

P: 1. Ako sam zaposlena kao poslijedoktorand na (izbrisan naziv organizacije) (ugovor do 31.05.2020.), te dodatno kao voditelj grupe na privatnom znanstvenom institutu (izbrisan naziv organizacije) koga prijavljujem kao matičnu organizaciju koja mi daje potporu. Nakon isteka ugovora na medicini bit ću zaposlena na institutu. Eksperimenti će se odvijati na institutu, te će dio istraživačke grupe biti upravo s te institucije.
2. Ukoliko u trenutku prijave nemam znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, ali s obzirom na broj bodova i trenutne radove u draftu uskoro ću to i postati, smijem li u plan staviti da ću zaposliti doktoranda kojem ću nakon primanja u zvanje moći biti mentor?
3. Životopisi suradnika se ne prilažu, ako sam dobro shvatila iz već postojećih odgovora. Prilažu li se životopisi svih članova istraživačke skupine ili samo voditelja?
O: 1. Matična ustanova je ona na kojoj je voditelj projekta zaposlen i na kojoj se provodi projekt, a koja ispunjava uvjete propisane natječajem.
2. Pri prijavi projektnog prijedloga potrebno je predvidjeti zapošljavanje doktoranda, a odabir mentora će se provesti naknadno.
3. Potrebno je priložiti životopis predlagatelja projektnog prijedloga i svih članova istraživačke grupe čije se zapošljavanje ne planira putem projekta.

5. 4. 2019.

P: U tekstu natječaja “Uspostavni istraživački projekti” strana 3, fusnota 1 stoji da će se za majčinstvo vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata.
1. Koju je dokumentaciju potrebno predati kako bi se iskoristila ova mogućnost, koje sve informacije mora sadržavati i na kojem jeziku? Kolegica koju namjeravam prijaviti kao članicu istraživačke grupe rodila je izvan Hrvatske, a potvrde o rođenju i rodiljnom dopustu su na engleskom, odnosno španjolskom jeziku. Treba li ih prevoditi na hrvatski i engleski?
2. Produžuje li se vrijeme proteklo od stjecanja doktorata za 16 mjeseci za svako dijete bez obzira na to koliko vremena je suradnica provela na dopustu?
O: 1. Potrebno je dostaviti Rodni list djeteta, na hrvatskom ili engleskom jeziku.
2. Mogućnost prijave na natječaj može se produljiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina.

2. 4. 2019.

P: 1. Jel potrebno dostaviti diplomu doktorata za sve članove istraživačkog tima ili samo za voditelja?
2. Jel potrebno dostaviti ugovor o radu za sve članove istraživačkog tima ili samo za voditelja?
O: 1. Potrebno je dostaviti diplomu samo za predlagatelja istraživačkog projekta.
2. Ugovor o radu je potrebno dostaviti za članove istraživačke grupe koji se planiraju zaposliti na projektu, odnosno, za one koji će primati plaću iz projekta, nakon što se odobri njihovo zapošljavanje. Predlagatelj projektnog prijedloga mora dostaviti dokaz o svom zaposlenju što može biti Ugovor o radu.

29. 3. 2019.

P: Molim Vas za pojašnjenje, tj. gledište osoba koje kreiraju kriterije za evaluaciju projekata u sljedećoj situaciji za koju nisam siguran da je propisana pravilima. 
1. Može li se prijaviti projekt pri čemu voditelj ima trenutno zaposlenje na instituciji, poznato je da će se raspisati natječaj za docentsko mjesto čiji rezultati će biti poznati nakon administrativne provjere, ali prije evaluacije projekata? Tj. možete li takve prijave uzeti u obzir za evaluaciju uvjetno da kandidat dobije stalnu poziciju do trenutka kad kreće evaluacija?
2. Na koji način se evaluiraju projekti u kojima bi prijavitelj želio zasnovati grupu u deficitarnom području za koje se obrazovao u inozemstvu, a ne postoje iskusniji suradnici baš u tom području? Je li bolje prijaviti takav projekt u grupi od 1 ili 2 istraživača ili u suradnji sa suradnici u bliskim područjima?
O: 1. Kako bi prijava bila administrativno prihvatljiva matična organizacija mora jamčiti da će voditelj biti zaposlen tijekom trajanja projekta što mora biti vidljivo iz obrasca Potpora organizacije.
2. Za provedbu uspostavno istraživačkog projekta nisu predviđeni suradnici nego osnivanje vlastite istraživačke grupe. Natječajem je propisan i najmanji broj članova istraživačke grupe. Suradnici su mogući ali se ne uključuju u radni i financijski plan te se istraživanje kao i uspostava grupe ne može temeljiti na njima.

26. 3. 2019.

P: Do kada TOČNO tijekom procesa evaluacije se može priložiti odobrenje etičkog povjerenstva za predloženo istraživanje?
O: Potvrdu Etičkog povjerenstva potrebno je dostaviti uz prijavu na natječaj ili što prije za trajanja vrednovanja.

P: 1. Zanima me može li organizacija Voditelja odnosno Prijavitelj (humanističke znanosti) zaposliti doktoranda koji dolazi iz drugog znanstvenog područja (prirodne znanosti) iz projektnim ciljevima opravdanih razloga? Podrazumijeva se da će taj doktorand upisati doktorski studij iz prirodnih znanost i može li u tom slučaju voditelj projekta biti komentor doktorata dok bi mentor doktorata doktorandu bio Suradnik na projektu i to iz doktorandovog primarnog istraživačkog područja.
2. Je li moguće u tom slučaju prijaviti interdisciplinarni projekt? Organizacija Prijavitelja je akreditirana isključivo u okviru humanističkih znanosti (jedno polje) i može li ona uopće prijaviti interdisciplinarni projekt?
O: 1. Prema uvjetima natječaja doktorand zaposlen na projektu mora izraditi i obraniti doktorsku disertaciju čija je tema vezana za temu projekta. Ako postoje opravdani razlozi za njegovo uključenje u projektne aktivnosti isti se može uključiti kao član istraživačke grupe. U Cjelini C prijavnog obrasca potrebno je opisati raspodjelu uloga i zadataka članova istraživačke grupe te opis profila i kompetencija potrebnog doktoranda.
2. Projekt je moguće prijaviti u područje za koje je akreditirana matična ustanova predlagatelja. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 16., pojašnjeno je kako postupiti ako se prijavljuje interdisciplinarni projektni prijedlog.

22. 3. 2019.

P: Što se događa u slučaju da predlagatelj UIP tijekom trajanja projekta odobrenog za financiranje trajno napusti matičnu ustanovu (raskid ugovora o radu)?
1. Mora li se Zakladi vratiti dio sredstava do tog trenutka iskorišten za projekt? Ako da – koji dio sredstava se vraća i tko je obveznik (matična ustanova ili predlagatelj osobno)?
2. Sto se događa s doktorandom zaposlenim na tom projektu?
3. Postoji li mogućnost “prijenosa” projekta u drugu ustanovu koja bi također omogućavala izvedbu projekta?
4. Možete li objaviti šprancu ugovora koji se potpisuje između predlagatelja, matične ustanove i HRZZ?
O: 1 – 3 Očekuje se da će predlagatelj projektnog prijedloga koji prijavi Uspostavno istraživački projekt biti zaposlen na ustanovi za vrijeme provođenja projekta. Sve navedene situacije će Zaklada naknadno vrednovati.
2. Prestankom financiranja projekta prestaje i financiranje plaća zaposlenih iz projektnih sredstava.
4. Ugovor o dodjeli sredstava nije javno dostupan već se dostavlja predlagateljima čiji su projekti odobreni za financiranje.

P: Je li moguće podnijeti prijavu samo na engleskom jeziku ili se zahtjev mora podnijeti na hrvatskom i engleskom jeziku?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 10 prijavna dokumentacija mora biti na službenim obrascima na hrvatskom i na engleskom jeziku.

P: Zbunjuje me u kojem rodu treba pisati projekat. Do sada uvijek sam pisala projekat u ime cijele istraživačke grupe odnosno npr. ” Mi predlažemo…..”, “Voditeljica projekta XY ima iskustva u ….”. 
Međutim sada me zbunjuje konkretno dio B.b. gdje u zagradi piše…. 
“istraživanja koje ste dosad, za vrijeme doktorskog studija i poslijedoktorskog usavršavanja, proveli u ovom području, najvažnije rezultate i njihovu povezanost s predloženim istraživanjem te važnost uspostavljanja istraživačke grupe u ovom području istraživanja” što shvaćam kao pitanje postavljeno meni kao pojedincu.
Dakle dali da onda pišem u trećem rodu npr. “Predloženi voditelj XY kroz svoj je doktorski rad stekao je iskustvo u….” ili da pišem “Kroz svoj doktorski rad stekao sam iskustvo u…”
O: U dijelu prijave u kojem je riječ o postignućima voditelja projekta piše se u prvom licu jednine, a u dijelu prijave u kojem se navode aktivnosti projektnog tima piše se u prvom licu množine,  odnosno u onom licu koje je potrebno sukladno opisima aktivnosti.

12. 3. 2019.

P: U natječajnoj dokumentaciji postoji ograničenje na jednog zaposlenog doktoranda i na plaćanje jednog doktorata. Ne predstavlja li to ograničenje određenu pristranost prema znanostima koje troše mnogo na opremu i terenska istraživanja, u odnosu na one znanosti koje prvenstveno ulažu u ljude? Zar se interes HRZZ-a za većim brojem visokoobrazovanih i društvu znanja ne bi trebao očitovati upravo kroz broj doktoranda koji uspijevaju doktorirati na kompetitivnim projektima, a ne kroz sam broj projekata ili količinu opreme? Zar ljudi nisu najveća vrijednost? Molio bih vas da o tome razmislite makar u budućim pozivima. Dodatno, s ovakvim ograničenjem nemoguće je da se s UPI-a prijavi na kasniji natječaj HRZZ-a za plaću doktoranda (jer se ne može predvidjeti plaćeni doktorat), a također nema ni mogućnosti pregovaranja s tvrtkama da plate doktoranda za kojeg postoji predviđeno makar financiranje doktorata.
O: Svake godine Zaklada otvara natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na koji se voditelj uspostavnog projekta može prijaviti.

P: 1. Promatra li se projekt kao interdisciplinarni ukoliko su članovi istraživačkog tima iz različitih polja (npr. građevinarstvo i arhitektura) ili isključivo ako su članovi iz različitih područja (npr. tehničke i društvene znanosti)?
2. U Uputama na 7. stranici piše: “Ovim natječajem neće se financirati istraživanje čija je svrha komercijalna…” Ako bi se u okviru Uspostavnog projekta radilo na istraživanju novog građevinskog materijala i definiranju novog konstrukcijskog elementa za građenje, smatra li se to komercijalnim? U okviru projekta bi se proizveo samo onaj broj elemenata koji je nužan za provedbu eksperimentalnog istraživanja i za provjeru hipoteza.
O: 1. Voditelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je on zaposlen. Tema projekta određuje znanstveno područje projekta, dok članovi istraživačke grupe mogu biti iz različitih područja ako je to potrebno za provođenje projektnih aktivnosti.
2. Ukoliko se radi o istraživanju čiji su rezultati blizu primjene u gospodarstvu predlažemo Vam da pročitate uvjete za natječaj „Partnerstvo u istraživanjima“ jer se takva istraživanje ne mogu podržati u okviru ovog natječaja.

P: Na koji je način predviđeno formalno evidentiranje aktivnosti i uloge suradnika na projektu kojima je od doktorata prošlo više od sedam godina te samim time ne ulaze u kategoriju prihvatljivih članova istraživačke grupe.
Obzirom na važnost ove kategorije suradnika za kvalitetu provedbe samog istraživanja, zanima me je li njihovo uvrštavanje predviđeno samo u narativnom dijelu projektne prijave, primjerice u Cjelini B a. Trenutno stanje u području istraživanja, gdje se navodi sljedeće: „Navedite članove istraživačke grupe i suradnike na projektu i opišite koja će biti njihova uloga.“ (str. 19. Uputa) ili ih se navodi još negdje u projektnoj prijavi.
Također, molim Vas dodatna pojašnjenja vezana uz pitanje na koji je način predviđeno evidentiranje radnog opterećenja ove kategorije suradnika u slučaju da projekt bude prihvaćen za financiranje, obzirom da nisu predviđeni radnim i financijskim planom.
O: Ulogu suradnika je moguće navesti u Prijavnom obrascu u Cjelini B.
Postotak sudjelovanja na projektu za suradnike nije određen. Očekuje se da projektne aktivnosti provodi u najvećoj mjeri istraživačka grupa.

8. 3. 2019.

P: Zanima me pošto se prijavljujem na Uspostavni i pokušavam uspostaviti novi animalni model, te me zanima sljedeće. Ako u prvoj godini ne uspijem uspostaviti dotični animalni model, da li postoji mogućnost prelaska na drugi sličan uz obrazloženje?
O: Sve izmjene projektnih aktivnosti su predmet vrednovanja te vrednovatelji ocjenjuju jesu li izmjene metodologije i smjera istraživanja opravdane.

P: Zanima me da li postoji neki obrazac od HRZZ za upisivanje životopisa ili se po datom predlošku z predlagatelja projekta?
O: Životopis predlagatelja projekta je potrebno ispuniti prema zadanom predlošku koji se nalazi u Prijavnom obrascu.

P: Pojam datum stjecanja doktorata; iz natječaja se odnosi na datum obrane doktorske disertacije ili datum izdavanja diplome/potvrde o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti?
O: Datum kada je doktorska disertacija javno obranjena.