Edit Content

Uzimajući u obzir izvanredne okolnosti, HRZZ će uvažiti kašnjenja, prilagodbe i odgode planiranih aktivnosti na ugovorenim projektima zbog više sile uzrokovane potresom u Zagrebu i/ili epidemijom virusa SARS-CoV-2. Pozivaju se voditelji projekata i/ili čelnici ustanova da o takvim okolnostima obavijeste HRZZ putem elektroničke pošte.

Edit Content

Na projektima HRZZ-a zaposlen je značajan broj doktoranada i poslijedoktoranada. Unatoč posebnim prilagodbama projekata (nastalim zbog više sile uzrokovane potresom u Zagrebu i/ili epidemijom virusa SARS-CoV-2) odobrava se isplata plaća za doktorande i poslijedoktorande zaposlene na Uspostavnim istraživačkim projektima i Istraživačkim projektima do 1. listopada 2020. u sljedećim slučajevima:

  • ukoliko je institucija na kojoj su zaposleni voditelji projekta podnijela molbu za zamrzavanjem svih ugovornih obveza prema Zakladi s obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju ili zbog posljedica potresa u Zagrebu
  • ukoliko je institucija na kojoj su zaposleni voditelji projekta podnijela molbu za odgodom periodičnih izvješća uzrokovanu trenutačnom epidemiološkom situacijom ili posljedicama potresa u Zagrebu
  • ukoliko je voditelj/ica podnio/la molbu za odgodom izvješća uzrokovanu trenutačnom epidemiološkom situacijom ili zbog posljedica potresa u Zagrebu
  • ukoliko je voditelj/ica podnio/la molbu za mirovanjem ugovornih obveza s obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju ili zbog posljedica potresa u Zagrebu
  • ukoliko postoje ostali formalni razlozi uzrokovani trenutačnom epidemiološkom situacijom ili posljedicama potresa u Zagrebu zbog kojih voditelj ne može pravodobno podnijeti periodično izvješće (nemogućnost ovjere dokumentacije i slično)
  • ukoliko postoje ostali razlozi zbog kojih rad na projektu nije moguć u skladu s ugovorenim radnim planom (nemogućnost nabave ili dostave opreme i sitnog potrošnog materijala kao što su rukavice, maske, pipete i slično, nemogućnost rada u laboratoriju ili terenskog istraživanja i slično).

U navedenim slučajevima potrebno je obavijestiti HRZZ putem elektroničke pošte o postupanju vezanom za isplatu plaća mladim istraživačima zaposlenima na ustanovi na kojoj se provodi projekt.

Edit Content

Kako bi se premostilo trenutačno razdoblje izvanrednih okolnosti nastalih zbog pandemije SARS-CoV-2 te tako osigurala redovita isplata ugovornih obveza financiranih projekata HRZZ-a, Upravni odbor je donio odluku o privremenom načinu isplate ugovorene rate projekata u dvije rate, sukladno odobrenim projektnim razdobljima.