Titula, ime i prezime

Ustanova

dr. sc. Marijeta Kralj

Institut Ruđer Bošković

prof. dr. sc. Hrvoje Banfić

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

dr. sc. Tihomir Balog

Institut Ruđer Bošković

prof. dr. sc. Fran Borovečki

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Olga Gornik

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

doc. dr. sc. Željka Krsnik

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Davor Želježić

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Boris Labar

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. lvan Bubić

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Marko Samardžija

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

doc. dr. sc. Alenka Gagro

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

doc. dr. sc. Relja Beck

Hrvatski veterinarski institut

prof. dr. sc. Asja Čelebić

Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

prof. dr. sc. Toni Valković

Klinički bolnički centar Rijeka

prof. dr. sc. Goran Tešović

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

dr. sc. Vlatka Mejaški Bošnjak

 

prof. dr. sc. Alemka Markotić

Klinika za infektivne bolesti ”Dr. Fran Mihaljević”

dr. sc. Ivan Gornik

Klinički bolnički centar Zagreb

prof. dr. sc. Zdravko Janicki

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Vesna Jureša

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Irena Žuntar

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

prof. dr. sc. Ana Marušić

Sveučilište u Splitu, Medicinski Fakultet

prof. dr. sc. Vladimir Mićović

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

izv. prof. dr. sc. Dean Konjević

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić

Institut za antropologiju

prof. dr. sc. Biljana Nigović

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Prof. dr. sc. Željan Maleš

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Jurislav Babić

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet

prof. dr. sc. Mladen Brnčić

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

dr. sc. Igor Lukić

Institut za poljoprivredu i turizam

prof. dr. sc. Dubravka Samaržija

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,Prehrambeno-tehnološki fakultet

dr. sc. Ivan Župan

Sveučilište u Zadru

Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Goran Kušec Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek
prof. dr. sc. Vlatka Rozman Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek
dr. sc. Domagoj Šimić Poljoprivredni institut Osijek
dr. sc. Vjekoslav Živković Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
prof. dr. sc. Edi Maletić Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
dr. sc. Ivan Župan Sveučilište u Zadru
dr. sc. Katja Žanić Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
prof. dr. sc. Ante Ivanković Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

dr. sc. Jelena Budak

Ekonomski institut

prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet

prof. dr. sc. Nataša Šarlija

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet

prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu

prof. dr. sc. Ksenija Dumičić

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Gordana Vilović

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti

prof. dr. sc. Zrinjka Peruško

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti

izv. prof. dr. sc. Sonja Špiranec

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Neven Vrček

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike

prof. dr. sc. Marija Maja Jokić

Institut za društvena istraživanja

prof. dr. sc. Sanja Roić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Branislava Baranović

Institut za društvena istraživanja

prof. dr. sc. Zoran Kurelić

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti

prof. dr. sc. Dagmar Radin

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti

prof. dr. sc. Ivan Rimac

Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu

Titula, ime i prezimeUstanova
prof. dr. sc. Amir KapetanovićInstitut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
prof. dr. sc. Hrvoje BanfićSveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Đurđica MiletićSveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet
prof. dr. sc. Renata FrancInstitut društvenih znanosti Ivo Pilar
dr. sc. Ivan GornikKlinički bolnički centar Zagreb
prof. dr. sc. Zvjezdan PenezićSveučilište u Zadru
prof. dr. sc. Dinka Čorkalo BiruškiSveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Kornelija MrnjausSveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Marko Petrak Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
izv. prof. dr. sc. Mirela Župan Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Alan Uzelac Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Amir Kapetanović

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Davor Dukić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Sanja Roić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Neven Jovanović

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Tamara Tvrtković

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji

prof. dr .sc. Josip Lisac

Sveučilište u Zadru

Titula, ime i prezime

Ustanova

dr. sc. Davor Pećnjak

Institut za filozofiju

dr. sc. Luca Malatesti

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji

prof. dr. sc. Ante Mateljan

Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet

prof. dr. sc. Nadežda Čačinovič

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić

Sveučilište u Zadru

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Aleksandar Durman

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Robert Matijašić

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Stjepan Ćosić

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Zdenka Janeković Roemer

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Frano Dulibić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Anita Sujoldžić

Institut za antropologiju

dr. sc. Dragan Damjanović

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

prof. dr. sc. Grozdana Marošević

Institut za etnologiju i folkloristiku

dr. sc. Jadranka Grbić

Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Sanja Roić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

dr. sc. Irena Martinović Klarić

Institut za društvena istraživanja

Titula, ime i prezime Ustanova
izv. prof. dr. sc. Marijana Peričić Salihović Institut za antropologiju
prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Brankica Mravinac Institut Ruđer Bošković
izv. prof. dr. sc. Sven Jelaska Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Mladen Šolić Institut za oceanografiju i ribarstvo
dr. sc. Zrinka Kovarik Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
prof. dr. sc. Živana Ninčević Gladan Institut za oceanografiju i ribarstvo
prof. dr. sc. Gordana Lacković-Venturin Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Titula, ime i prezime Ustanova
izv. prof. dr. sc. Krešimir Kumerički Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Nenad Pavin Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Biljana Lakić Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Petar Pervan Institut za fiziku
prof. dr. sc. Miroslav Požek Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Andreja Gajović Institut “Ruđer Bošković”
dr. sc. Bojana Hamzić Institut za fiziku
dr. sc. Vernesa Smolčić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

prof. dr. sc. Mirko Orlić

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

dr. sc. Slobodan Miko

Hrvatski geološki institut

prof. dr. sc. Ivan Sondi

Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

prof. dr. sc. Mladen Juračić

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Titula, ime i prezime Ustanova
dr. sc. Kata Majerski Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Robert Vianello Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Davor Kovačević Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Ivan Halasz Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Maja Pavela-Vrančić Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Nives Galić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
prof. dr. sc. Milan Sak-Bosnar Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Ninoslav Truhar Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
prof. dr. sc. Mladen Jurak Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Borka Jadrijević Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Ozren Perše Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Nenad Antonić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

izv. prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek

prof. dr. sc. Tatjana Rukavina

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

prof. dr. sc. Srečko Pegan

Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

prof. dr. sc. Miljenko Lapaine

Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

izv. prof. dr. sc. Marina Franulović

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

prof. dr. sc. Nenad Vulić

Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet

prof. dr. sc. Joško Parunov

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

prof. dr. sc. Josip Brnić

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Titula, ime i prezime

Ustanova

doc. dr. sc. Igor Majnarić

Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet

dr. sc. Josip Terzić

Hrvatski geološki institut

prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet

prof. dr. sc. Damir Modrić

Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet

Titula, ime i prezimeUstanova
izv. prof. dr. sc. Robert CupecSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek
prof. dr. sc. Domagoj JakobovićSveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
prof. dr. sc. Srete NikolovskiSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek
prof. dr. sc. Tihana Galinac GrbacSveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
izv. prof. dr. sc. Saša SladićSveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
prof. dr. sc. Adrijan Barić

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

prof. dr. sc. Damir Šljivac

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek