Ciljevi natječaja su izrada baze podataka hrvatskoga strukovnog nazivlja (usustavljenih terminoloških zbirki) pojedinih struka uz prijevodne istovrijednice na drugim jezicima (u prvom redu na engleskom, a po mogućnosti i na drugim europskim jezicima) te sustavna i kontinuirana suradnja stručnjaka pojedinih struka i jezikoslovaca. Natječajem se izgrađuje terminološka infrastruktura kakvom već raspolažu gotovo sve europske države, što je osobito važno za hrvatski jezik otkad je postao službenim jezikom Europske unije. Normiranje nazivlja neodgodiv je i dalekosežan zadatak, stoga će HRZZ nastaviti financirati projekte koji će rezultirati izgrađenim i usustavljenim nazivljem pojedinih struka.