Akademik Ivica Kostović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Upravnog odbora

Davor Majetić, Hrvatska udruga poslodavaca – zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Ilija Živković, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Georg Drezner, Poljoprivredni institut Osijek – član Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Stipan Jonjić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci – član Upravnog odbora

Dr. sc. Mirjana Maksić, Institut Ruđer Bošković – članica Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Ljlijana Marks, Institut za etnologiju i folkloristiku – članica Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Vladimira Vađić, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada – članica Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Mirko Zelić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – član Upravnog odbora