Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu – CHANSE

Natječajem „Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu” financirat će se izvrsni transnacionalni i višedisciplinarni istraživački projekti koji će nastojati doći do spoznaja o tome kako digitalne inovacije pokreću društvene i kulturne promjene no i kako na te inovacije utječu društvo i kultura.

Teme Natječaja:

1. Kulturna transformacija u digitalnom dobu
2. Digitalizacija i društvena transformacija.

Ukupni proračun Natječaja: 36 milijuna EUR. Preporučeni maksimalni proračun pojedinog projekta iznosi 1,500,000 EUR.

Trajanje projekta: 24 – 36 mjeseci

Projektni konzorcij: mora se sastojati od najmanje četiri voditelja (Principal Investigator), tj. partnera iz četiri ili više zemalja koje sudjeluju u natječaju (pravilo 4-4). Svaki voditelj mora biti prihvatljiv prema uvjetima nacionalne organizacije za čije se financiranje prijavljuje i koji su opisani u dokumentu National/Regional Eligibility Requirements.


Natječajna dokumentacija:

Tekst Natječaja (na engleskom)

Upute za hrvatske prijavitelje na transnacionalne natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2021. godini
Nacionalni/regionalni uvjeti prihvatljivosti za voditelje (na engleskom)

Često postavljana pitanja (na engleskom)

Službeni prijavni obrasci dostupni su na mrežnim stranicama konzorcija CHANSE.


Predviđeni vremenski okvir Natječaja:

  • Rok za podnošenje skraćenih prijedloga: 7. svibnja 2021. u 14:00 CET
  • Poziv za podnošenje cjelovitih prijedloga: rujan 2021.
  • Rok za podnošenje cjelovitih prijedloga (samo na poziv): 7. prosinca 2021.
  • Postupak prigovora: ožujak 2022.
  • Rezultati natječaja: svibanj/lipanj 2022.
  • Početak financiranih projekata: najranije rujan/listopad 2022.


Prijava i vrednovanje prijava provodit će se u dva koraka. Prvo se podnose skraćeni projektni prijedlozi. Ako taj sažetak bude odobren, voditelji će dobiti poziv da podnesu cjelokupni projektni prijedlog. Skraćeni projektni prijedlozi podnose se putem elektroničkog sustava EPSS do 7. svibnja 2021. u 14:00 CET.

Voditelj hrvatskog partnera u konzorciju najkasnije tri dana nakon podnošenja projektne prijave obvezan je Hrvatskoj zakladi za znanost dostaviti sljedeće dokumente:

  • Kopiju podnesene projektne prijave
  • Financijski plan hrvatskog partnera
  • Obrazac “Potpora Organizacije” potpisan i pečatiran od strane čelnika Organizacije


Za sva pitanja o ovom Natječaju obratite se voditeljici Odjela za međunarodne programe i fondove gđi Jasminki Boljević na adresu: jasminka@hrzz.hr.

Edit Content

19. 3. 2021.

P: Postoji li mogućnost da hrvatski istraživački tim prijavi/angažira – na mjestu savjetnice/konzultantice – osobu iz inozemstva.

O: Da, možete prijaviti. Uloga konzultanata je isključivo savjetodavna te oni ne sudjeluju u izvršavanju projektnih aktivnosti, te se stoga ne navode u radnome planu i ne prilaže se njihov životopis.

Za sve je konzultante potrebno dostaviti pismo namjere te jasno objasniti njihovu ulogu.

Za konzultante je dozvoljeno pokrivanje troškova puta, prijevoza i dnevnica u slučaju dolaska na matičnu organizaciju provođenja projekta s ciljem pomoći voditelju i suradnicima.


P: Zanima me je li na projektu moguće zaposliti jednu osobu u statusu poslijedoktoranda i jednoj osobi osigurati sredstva školarine doktorskog studija ili se te dvije stavke budžeta međusobno isključuju? Također, je li moguće umjesto osobe u statusu poslijedoktoranda zaposliti osobu u statusu doktoranda, no bez plaćanja školarine?

O: Na projektu je moguće zaposliti samo poslijedoktoranda te je moguće osigurati školarinu za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine).


P: S obzirom da je u cijeloj grupi samo jedna osoba muškog spola, zanima nas je li zbog rodne ravnoteže na kojoj se inzistira nužno “poraditi” na rodnoj strukturi uključenih osoba?

O: U slučaju podjednakog broja bodova nakon vrednovanja, primijenit će se sljedeći selekcijski kriteriji :

1) ako je moguće, svaka organizacija će financirati barem jedan projekt;

2) financirat će se projekti iz sljedećih država: Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Luksembourg, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija


P: 1. Maksimalni iznos koji mogu tražiti kao partner iz Hrvatske je 100 000 EURA? Podrazumijeva li to cjelokupni iznos ili pak onaj koji će pokriti Zaklada, a ostatak bi trebalo se pokriti iz EU sredstava. Zbunjuje me taj dio u dokumentaciji koji se odnosi na “financiran od strane HrZZ-a”.

2. Cjelokupno praćenje projekta i administracijski zahtijevi bit će isti kao kod projekata UIP ili IP?

3. Kod troškova, može li se pod opremom pravdati i računalo za PI-a?

4. Dozvoljeno je zapošljavanje samo poslijedoktoranada, ali ne i doktoranda? Vrijedi li i za te poslijedoktorande ograničenje od 10 godina znanstvenog rada?

5. Pod troškove istraživanja može li se staviti unajmljivanje agencije koja bi provela anketno istraživanje?

6. Overhead institucijski troškovi su 5%? Računaju li se oni automatskim procesom od cjelokupnog iznosa, ili se pak moraju pravdati putem računa ili sličnoga?

O1. Maksimalni iznos koji hrvatski partneri mogu tražiti je 100 000 EUR.

O2. Praćenje projekta i administracijski zahtjevi definirani su natječajem. Koordinatori projekta trebat će podnijeti srednjoročno izvješće i konačno izvješće. HRZZ zadržava pravo da utvrdi posebnu dinamiku podnošenja znanstvenih izvješća za hrvatskog partnera, što će biti definirano u Ugovoru o dodjeli sredstava.

O3. Nabava osnovne informatičke opreme nije dozvoljena. Na stranici 6. Uputa za hrvatske prijavitelje za ERA-NET projekte možete pronaći popis prihvatljivih troškova.

O4. Dozvoljeno je zapošljavanje samo poslijedoktoranada. Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi najdulje deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti.

O5. Ne.

O6. Overhead troškovi su prihvatljivi jedino ako su dobro obrazloženi i moraju se pravdati računom.