Program “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”

Ovim programom potiče se razvoj suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjih voditelja ERC projekata radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjeti voditeljima ERC projekata koji se trenutačno provode i provodit će se u vrijeme planirano za posjet, u trajanju od 1 do 6 mjeseci.

Ukratko o natječaju:
Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
– Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.

Datum raspisivanja natječaja: 26. kolovoza 2019.
Rok za prijavu: 2. listopada 2019. do 13:00

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ će pokriti i trošak javnog prijevoza do mjesta institucije-domaćina.

Trajanje financiranja posjeta: od 1 mjeseca do 6 mjeseci
Okvirni kraj vrednovanja: prosinac 2019. godine.
Projekt treba provesti do kraja 2020. godine.

Napomena: Obavještavaju se svi kandidati za gostujuće istraživače da im sudjelovanje u programu ne pruža poseban tretman na natječaju za dodjelu ERC potpore.

Prijava na natječaj odvijat će se putem e-pošte programa ercpotpora@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju na engleskom i hrvatskom jeziku i poslati e-poštom. Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj popunjava se samo na hrvatskom jeziku, a pismo podrške voditelja ERC projekta popunjava se samo na engleskom jeziku.

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na ercpotpora@hrzz.hr.

Natječajna dokumentacija: 
Natječaj – Program podrške istraživačima za prijavu na potporu ERC (.pdf)

Prijavni obrazac (.doc)
Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj (institucija i istraživač) (.doc)
Letter of support of the ERC Principal Investigator (u slobodnoj formi)

Obrazac za vrednovanje istraživača i projekta (.doc)

Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes za ugošćivanje istraživača i sažeci njihovih projekata (.pdf, kontakt podaci voditelja dostupni na zahtjev)