07.09.2018.

P: Planiram prijavu na natječaj za izobrazbu doktora znanosti. Projekt na kojem bi eventualni doktorand radio je u fazi pregovora. Kod upisa osobnih podataka na portalu stoji pitanje: Jeste li trenutno suradnik na nekom od projekata koje financira HrZZ? Zanima me je li ispravno kliknuti na ne, obzirom da još formalno nisam suradnik?

O: Možete staviti da ste suradnik na projektu Zaklade koji je u financijskim pregovorima.

04.09.2018.

P: Prilikom prijave projekta u online obrascu u EPP sustavu (dio Projekt) treba ispuniti i polje link na projekt kao i ugovoreni iznos. Budući da se doktorand prijavljuje na projekt XX koji je odobren, ali nije ugovorena svota kao ni datum početka, molim informaciju što navesti u tom slučaju u pojedine ćelije koje su obavezne za unos u online obrascu (npr. ugovoreni iznos projekta, link na projekt itd.). Također, pod izbornikom Moj profil u EPP sustavu, kartica Znanstvena aktivnost trebam li odgovoriti potvrdno na pitanje o trenutnom voditeljstvu projekta financiranog od strane HRZZ-a? Nadalje, nakon ažuriranja osobnih podataka, uočio sam da se prilikom ispunjavanja online obrasca (Prijava projekta – dio Mentor) neki podatci nisu promijenili te još uvijek stoji da sam doc.dr.sc. što nije u skladu s ažuriranim podatcima.
O: Prilikom popunjavanja natječajne dokumentacije, za datum početka i završetka projekta možete staviti očekivani datum početka i završetka projekta, a za iznos na koji je projekt ugovoren, iznos koji je predviđen financijskim planom Istraživačkog projekta. U polje link na projekt možete napisati da je mrežna stranica trenutno u izradi. U karticu Znanstvena aktivnost odgovorite potvrdno na pitanje o trenutnom stanju projekta financiranog od strane Zaklade. Sustav automatski povlači podatke iz Vašeg profila te ukoliko je došlo do promjene titule molimo Vas da ažurirate Vaše podatke u EPP sustavu.


28.08.2018.

P: Tijekom prijave na natječaj, naišla sam u EPP sustavu, obavezno polje za LINK NA PROJEKT. Obzirom da ugovor još nije potpisan i projekt nije formalno ugovoren, takav link ne postoji (natječaj IP-01-2018). Na koji način popuniti to obvezno polje?
O: Možete napisati da je mrežna stranica trenutno u izradi.