31.08.2018.

P: Kada se radi prijava na natječaj za Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-09-2018), a doktorand bi bio angažiran na projektu HRZZ-a koji je u završnoj fazi odobravanja, molim vas da mi pojasnite kako je potrebno ispuniti rubrike koje se odnose na taj, još nepokrenuti, projekt? Primjerice, početak i završetak projekta (Obrazac B), iznos na koji je projekt ugovoren (Obrazac A), izvor financiranja (tablica, pri kraju Obrasca A) i sl.

O: Prilikom popunjavanja natječajne dokumentacije, za datum početka i završetka projekta možete staviti očekivani datum početka i završetka projekta, a za iznos na koji je projekt ugovoren, iznos koji je predviđen financijskim planom Istraživačkog projekta. Za izvore financiranja se navode oni izvori iz kojih će se pokrivati troškovi za rad doktoranda. Npr. ako su troškovi predviđeni Istraživačkim projektom koji je u fazi financijski pregovora, možete navesti one iznose koji su predviđeni u financijskom planu Vašeg istraživačkog projekta (HRZZ ili nekog drugog projekta).Ukoliko će troškovi biti pokriveni sredstvima ustanove tada se uz iznos kao izvor financiranja navodi ustanova, ili sredstva mentora i sl.

P: Zanima me, s obzirom da sam suradnik na projektu (istraživački projekt) za koji su trenutno otvoreni pregovori o radnom i financijskom planu, koji iznos da upišem u obrazac A pod “iznos na koji je projekt ugovoren”. Smije li se ta rubrika ostaviti prazna? Za trajanje projekta sam pisao “rujan 2018 – kolovoz 2022”. Također, kako trenutno ne znam kada ce ići natječaji za doktorande, ukoliko mi prijava bude uspješna, obrazac B ću svakako ažurirati prilikom zaposlenja doktoranda.
O: Za iznos na koji je projekt ugovoren, možete upisati iznos koji je predviđen financijskim planom Istraživačkog projekta. Sve se rubrike trebaju ispuniti, u protivnom EPP sustav neće dozvoliti zaključavanje prijave.

29.06.2018.

P: Obrazac A, odjeljak a (životopis mentora) u predlošku nije ograničen brojem znakova (npr. 4000 znakova s razmacima). U prethodnim natječajima za doktorande je postojalo ograničenje. Radi li se o omašci ili je jedino bitno da obrazac A ima najviše 7 stranica?
O: Kao što je napisano u Obrascu A, potrebno je poštivati zadani broj stranica, odnosno najviše 7 stranica. Odjeljak b: Popis postignuća u posljednjih 5 godina i Odjeljak c: Plan razvoja karijere doktoranda također sadrže ograničenja kojih se treba pridržavati. Odjeljci kod kojih nije ništa naznačeno, ne sadrže posebna ograničenja.