20.07.2018.

P: Mogu li se prijaviti na ovaj natječaj kao mentor ako sam u prethodnom natječaju već dobila jednog doktoranda vezanog uz isti HRZZ Uspostavni projekt?
O: Moguća je prijava kandidata za mentora s projekta za koji je već odobreno financiranje zapošljavanja doktoranda na prethodnim HRZZ natječajima.

P: Molim vas odgovor na jednu dvojbu vezano za mentorstvo. Doktoranda bi zatražio voditelj projekta koji je na xx fakultetu. Doktorand bi bio zaposlen na xx fakultetu, ali kako za potrebe projekta trebamo studenta s tehničkim znanjima (vjerojatno sa strojarstva) želja nam je da upiše doktorski studij yy. Uvjeti doktorskog studija yy je da student doktorskog studija mora imati mentora na strojarstvu (on je isto suradnik na projektu). U tom slučaju dodijeljeni mentor s xx fakulteta bi se vodio kao komentor. Da li je to u redu?
Mora li mentor doktorandu koji se zapošljava putem ovog natječaja biti i jedni mentor doktorske disertacije ili je moguće da doktorand uz mentora ima i komentora odnosno mentora 2 doktorske disertacije ukoliko se radi o disertaciji u interdisciplinarnom području? Ukoliko je odgovor DA treba li to navesti u prijavi?
O: Doktorand može imati komentora za izradu doktorske disertacije, u slučajevima kada je potrebna supervizija stručnjaka u drugom znanstvenom području što se treba pojasniti u prijavi na natječaj. Međutim, na natječaj se prijavljuje jedan kandidat za mentora koji prolazi postupak vrednovanja te se s njim potpisuje ugovor o međusobnim pravima i obvezama.