07.09.2018.

P: Srdačno Vas molim informaciju vezanu uz Potporu Organizacije u sklopu natječaja “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-09-2018)”. Da li je nužno da Organizacija osigurava troškove doktorskog studija? Drugim riječima, je li potpora Organizacije u tom smislu uvjet prijave na natječaj.(Prema tekstu natječaja nisam iščitao da je Organizacija obvezna osigurati financiranje troškova školarine doktorandu, no htio sam samo s Vama provjeriti)

O: Financiranje školarine kao i ostalih troškova znanstvenog razvoja doktoranda (materijalni troškovi istraživanja i slično) treba osigurati mentor doktoranda kao što je u natječaju i navedeno. Dakle, troškove školarine ne mora nužno pokriti Organizacija mentora. Školarina se može pokriti npr. i iz sredstava projekta ali nikako nije poželjno da troškove školarine snosi sam doktorand.

P: Kako izračunati troškove plaće za doktorande kad se unaprijed ne zna da li će odabrani kandidat biti iz Zagreba ili iz nekog dijela Zagrebačke županije, s obzirom na doprinose i prijevoz?
O: Trošak plaće doktoranda pokriva se iz „Projekta razvoja karijere doktoranda – izobrazba novih doktora znanosti“. Kada se doktorand zaposli, Zaklada jednom mjesečno refundira Organizaciji na kojoj je doktorand zaposlen potraživane troškove plaće za sve doktorande koji su zaposleni na toj Organizaciji prema obračunu kojega izrađuju službe, nadležne za obračun plaće na Organizaciji. Dakle, troškove za plaću doktoranda ne navodite prilikom popunjavanja prijavne dokumentacije.

P: Projektnim prijedlogom čije je pisanje u tijeku planirano je da bi doktorand trebao upisati poslijediplomski doktorski studij koji traje tri godine za studente koji studiraju u punom radnom vremenu. Može li trajanje projekta DOK-09-2018 unatoč tome biti 4 godine. Naime, još nije poznato kad će se otvoriti upisi na poslijediplomski doktorski studij te se ne može precizno poklopiti trajanje projekta s trajanjem studija.
O: Financiranje se može odobriti na 4 godine ukoliko se na javnom natječaju za doktoranda ne odabere kandidat za doktoranda koji već studira na doktorskom studiju.

P: Mogu li se na natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača izobrazba novih doktora znanosti” prijaviti suradnici na Znanstvenom centru izvrsnosti, a s obzirom da se ZCI nigdje u tekstu natječaja tj. uputstava izričito ne spominje? Konkretno, radi se o projektu „XX“ (MIS kod:XX), kojeg provodi „Znanstveni centar izvrsnosti za XX“. Ja kao potencijalni mentor sam zaposlen na YY.
O: Moguća je prijava voditelja ili suradnika na znanstvenim centrima ali jedan po projektu. U tom će slučaju, uz prijavu na natječaj, bit potrebno priložiti obrazloženje koliko pojedini centar ima projekata, što će svojim potpisom službeno potvrditi čelnik znanstvene organizacije nositeljice centra.

04.09.2018.

P: Suradnik sam na projektu UIP-2017-05-xxxx. Uz pretpostavku da moj prijedlog prođe na natječaju, zanima me kakav status će doktorand imati na spomenutom projektu. Naime, prema ugovoru uspostavnog istrazivačkog projekta, financiranje za diseminaciju znanja (konferencije i slično) je unaprijed predviđeno samo za suradnike na projektu koji su već definirani. Dakle, priključuje li se potencijalni doktorand uspostavnom projektu kao punopravni suradnik ili dobiva neki drugi status?

O: Doktoranda je potrebno uključiti kao suradnika na istraživačkom projektu na kojem je kandidat za mentora voditelj ili suradnik. U EPP sustavu postoje 3 statusa koje je moguće odabrati za suradnike na projektima Zaklade: istraživač, poslijedoktorand, doktorand. Dakle, ne postoji neki drugi status.

31.08.2018.

P: Docentica sam na xx fakultetu i suradnik istraživač na projektu HRZZ oznake UIP-2017-05-xxxx. Pišem Vam u ozbiljnom razmišljanju da se prijavim kao potencijalni mentor na predmetnom natječaju. Pročitavši sve na webu dostupne dokumente u vezi tog natječaja, shvatila sam da je poželjno osigurati i financiranje školarine doktoranda, međutim nisam stekla dojam da je to obavezan uvjet. Možete li mi molim Vas reći jesam li točno protumačila upute u tom smislu? Naime, ja sam ekonomistica tako da bi moj doktorand morao pohađati doktorski studij na drugoj instituciji, a ne na xx fakultetu, pa se nemamo mogućnost odreći svog prihoda od njegove školarine nego bismo kao organizacija koja će ga zaposliti morali platiti njegovu školarinu (ili njezin ostatak) yy fakultetu. Dobije li se u postupku evaluacije bolja ocjena ako riješimo školarinu ili je u redu ako školarinu doktorand plati sam?
O: Financiranje školarine kao i ostalih troškova znanstvenog razvoja doktoranda (materijalni troškovi istraživanja i slično) treba osigurati mentor doktoranda kao što je u natječaju i navedeno. Nikako nije poželjno da troškove školarine snosi sam doktorand.

28.08.2018.

P: Želja mi je prijaviti se kao mentor na natječaj HRZZ pod naslovom Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. Jedan od uvjeta mentora u natječaju navodi se da mora biti voditelj ili suradnik na projektima koji moraju trajati najmanje 18 mjeseci od dana završetka roka za prijavu. Naime, sudjelujem kao suradnik na dva prihvatljiva za ovaj natječaj projekta ali završavaju prije minimalno navedenih 18 mjeseci. U tijeku je prijava projekta na natječaj Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije na kojega bi vezao budućeg doktoranda, no rok za prijavu je 05.10.2018. godine, znači nakon roka za prijavu na gore navedeni natječaj. Nastavno na gore, moj upit glasi da li je moguće prijaviti se na natječaj bez obzira što ne zadovoljavam navedeni uvjet.

O: Jedan od uvjeta natječaja jest da je kandidat za mentora voditelj projekta ili suradnik na nekom kompetitivnom projektu koji traje najmanje 18 mjeseci od roka prijave na ovaj natječaj. U Vašem slučaju taj je kriterij nije ispunjen stoga nije moguća prijava na natječaj.

24.08.2018.

P: Mogu li se na natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti prijaviti i mentori kojima je odobren projekt na zadnjem natječaju HRZZ-a Istraživački projekti (IP-01-2018), a čiji se početak predviđa u drugoj polovici rujna. Ako da što da se napiše u Prijavnom obrascu pod datum početka i završetka projekta?

O: Na natječaj se mogu prijaviti kandidati kojima je odobreno financiranje Istraživačkog projekta s roka IP-01-2018. U Prijavnom obrascu za datum početka i završetka projekta možete staviti očekivani datum početka i završetka projekta.

14.08.2018.

P: Imam jedno pitanje vezano za prihvatljivost kandidata za doktoranda. Naime voditeljica sam Uspostavnog istraživačkog projekta koji je počeo ove godine i za koji smo proveli natječaj za dva doktoranda. Jedna odabrana doktorandica je na teret projekta, tj. na teret HRZZ,  a plaća druge bi bila iz naših sredstava. Obje počinju s radom 3.9. i nisu još uvijek upisale doktorski studij. Zanima me je li mogu prijaviti ovu drugu doktorandicu koja ide na naša sredstva na ovaj natječaj? Ili se to odnosi isključivo za nove, nepoznate osobe koje bi bile odabrane na novom javnom natječaju?
O: Sukladno uvjetima natječaja za “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, ukoliko kandidatu za mentora, nakon provedenog vrednovanja, bude odobreno financiranje, Organizacije na kojima su zaposleni mentori raspisuju javni natječaj za zapošljavanje doktoranada u skladu s pozitivnim pravnim propisima u RH i uvjetima koje je utvrdio Upravni odbor Zaklade, a koji su navedeni u natječaju (završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij; ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na doktorski studij; ne može biti odabran kandidat čije je doktorsko obrazovanje Zaklada već ranije financirala, ali je odustao od financiranja). Dakle, ukoliko Vam se odobri financiranje Organizacija mora raspisati javni natječaj za izbor doktoranda.

07.08.2018

P: Zanima me postoji li mogućnost da se natječajna dokumentacija preda popunjena na engleskom jeziku. Naime, na projektu imamo stalno zaposlenog suradnika koji je stranac (iz Japana) te koji bi se javio na ovaj natječaj za doktoranda. Kako hrvatskim jezikom ne vlada, zanima nas postoji li mogućnost prijave na engleskom jeziku čime bi se izbjegle eventualne promjene smisla prilikom prevođenja te olakšao cijeli proces?

O: Sukladno uvjetima natječaja, sva dokumentacija treba biti na hrvatskom jeziku.

27.07.2018.
 
P: Može li se na natječaj kao mentor javiti voditelj Jean Monnet Modul projekta? Jean Monnet projekt je prijavljen  i odobren  XX, voditelj projekta je profesor sa YY. U pravilima HZZ piše da  se doktorand zapošljava u organizaciji mentora, no može li se, s obzirom na okolnost da je matična ustanova na kojoj se provodi projekt XX,  radni odnos s doktorandom zasnovati na XX?
O: Na pitanje vezano za prihvatljivost projekta ne možemo odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno već znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt treba imati istraživačku dimenziju – projekti koji nemaju istraživačku dimenziju ne mogu biti temelj za prijavu, jer se očekuje da će doktorand na temelju istraživanja koje se provodi u okviru projekta izraditi doktorsku disertaciju.
Kako je navedeno u natječaju, doktorand se uvijek zapošljava na ustanovi na kojoj je odobreni mentor zaposlen.

20.07.2018.

P: Molimo vas za tumačenje vezano uz mogućnost prijave na natječaj  “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. U natječaju piše sljedeće: “Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave.” Profesor XX s YY je suradnik na istraživačkom projektu XX (i voditelj istraživačke skupine na XX) koji je financiran iz Europskih strukturnih fondova (Europski fond za regionalni razvoj) čije je trajanje do 30.9.2021. Istraživački rad doktoranda bio bi povezan u potpunosti s istraživačkim  aktivnostima na projektu XX. Da li se projekt XX kvalificira kao prihvatljiv projekt na temelju kojeg je moguće prijaviti se na natječaj?
O: Na to pitanje ne možemo odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno već znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Zaklada provjerava samo traje li projekt 18 mjeseci.

P: Molim vas pojašnjenje u vezi s natječajem Projekt razvoja karijera mladih istraživača koji je trenutačno u tijeku (DOK 09-2018). Istraživački projekt HRZZ-a kojemu sam voditeljica traje još 31 mjesec. Nejasna mi je stoga uputa da plan razvoja karijere treba biti razrađen za četiri godine u odnosu na činjenicu da moj projekt ne traje više ni pune tri, a da će vjerojatno u vrijeme završetka natječaja trajati još dvije (a financiranje se odobrava samo do kraja projekta, dakle doktorand kojemu bi eventualno suradnik na mojemu projektu bio mentor mogao bi biti financiran do dvije godine). Također mi nije jasno kako tu činjenicu pomiriti sa zahtjevom da je u planu razvoja karijere doktoranda kao obavezne aktivnosti potrebno navesti prijavu teme doktorskoga rada, obranu teme doktorskoga rada te obranu doktorskoga rada, što je u dvije godine nemoguće napraviti, odnosno podrazumijeva da se na projekt uzme doktorand koji je već upisan na doktorski studij i koji će do završetka projekta doktorirati. Zanima me može li se, teoretski, uopće na projekt koji ne traje još četiri godine (nego, primjerice, dvije) onda uopće uzeti čovjeka koji će tek upisati doktorski studij u školskoj godini 2019/2020 (jer je tada nemoguće da on doktorira tijekom trajanje projekta).
O: Sukladno uvjetima natječaja, kandidat za mentora mora biti voditelj ili suradnik na znanstvenom projektu koji traje najmanje 18 mjeseci od roka prijave. Međutim, neovisno o trajanju znanstvenog projekta, kandidati za mentora mogu zatražiti financiranje za doktoranda na najviše 4 godine. Također, Plan razvoja karijere doktoranda potrebno je razraditi na razdoblje od 4 godine. Ako kandidat za doktoranda već studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do 4 godine studija. Nakon provedenog javnog natječaja i izbora doktoranda, a prije sklapanja ugovora o dodjeli sredstava, mentor će ažurirati obrazac B sukladno uputama vrednovatelja te zahtjeva doktorskog studija. Doktorand se zapošljava na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“ koji može trajati 48 mjeseci. Doktorand se ne zapošljava na istraživačkom projektu mentora. Projekt mentora je samo jedan od uvjeta natječaja.

P: Može li kandidat (doktorand) biti upisan na Poslijediplomski doktorski studij izvan institucije koja je prijavitelj, dakle izvan institucije na kojoj će biti zaposlen? Na primjer radio bi na xx fakultetu kao asistent, a studirao na yy fakultetu gdje bih mu profesorica sa xx bila mentor? Tko u tom slučaju financira školarinu doktoranda, može li i to iz sredstava putem ovog natječaja?
O: Doktorand može upisati Poslijediplomski doktorski studij izvan institucije na kojoj je zaposlen. Iz „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ financira se isključivo ukupni trošak plaće doktoranda, što uključuje: bruto II plaću, troškove prijevoza na posao i s posla te sredstva za ostale rashode za zaposlene. Financiranje školarine kao i ostalih troškova znanstvenog razvoja doktoranda (materijalni troškovi istraživanja i slično) treba osigurati mentor doktoranda.

P: Planiram osobno (ili jedan od mojih suradnika) prijaviti na natječaj kao mentor, ali imam sljedeću dvojbu te Vas ljubazno molim za pojašnjenje: Voditelj sam hrvatskoga tima u kolaborativnom projektu Obzor 2020. Zaposlen sam na fakultetu (XX), ali fakultet nije hrvatski partner projekta nego je partner ustanova koja je u vlasništvu fakulteta (XX). Imam suglasnost dekana za provedbu projekta preko ustanove. Zanima me je li moguće iskoristiti takav projekt za prijavu za mentora navodeći taj projekt. Gdje bi se u tom slučaju doktorand trebao zaposliti, na fakultetu ili u ustanovi? Rado bismo da to bude na fakultetu – treba li u tom slučaju neka suglasnost ravnatelja ustanove u kojoj se izvodi projekt?
O: Možete se prijaviti s navedenim projektom na trenutno otvoreni natječaj. Doktorand se uvijek zapošljava na ustanovi na kojoj je mentor zaposlen, odnosno u Vašem slučaju na fakultetu. Suglasnost ravnatelja ustanove možete u EPP sustav podignuti kao dodatnu dokumentaciju.

17.07.2018.

P: Zanimala bi me informacija je li pod prihvatljive troškove plaće doktoranda uključen i osobni odbitak kao neoporezivi dio dohotka (uzdržavani član obitelji) koji vrijedi od 01.01.2017?
O: Osobni odbitak kao neoporezivi dio dohotka za uzdržavane članove obitelji je prihvatljiv trošak plaće doktoranda.

13.07.2018.

P: U tekstu natječaja navedeno je sljedeće:„Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade,  UKF a,  različitim  EU  (FP7,  Obzor  2020.)  i  drugim  međunarodnim kompetitivnim  projektima  uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave.“ Iz navedenog nije jasno moraju li mentori biti voditelji ili suradnici na navedenim znanstvenim projektima ili se mogu prijaviti i mentori koji nisu suradnici/voditelji navedenih znanstvenih projekata.

O: Na natječaj se mogu prijaviti kandidati za mentora koji su voditelji ili suradnici na nekom od znanstvenih projekata koji traje najmanje 18 mjeseci od roka prijave.

P: „S jednog projekta može se prijaviti samo jedan kandidat za mentora po natječajnom roku.“ Iz navedenog nije jasno odnosi li se pojam projekt na sudjelovanje voditelja/suradnika mentora na znanstvenim projektima Zaklade,  UKF-a,  različitim  EU  (FP7,  Obzor  2020.)  i  drugim  međunarodnim kompetitivnim  projektima odnosno o kojem je konkretno ovdje projektu riječ.
O: Pojam projekt s odnosi na znanstveni projekt na kojem je kandidat za mentora voditelj ili suradnik.

P:„Organizacije koje su raspisale natječaje provjeravaju ispunjavanje uvjeta prijavljenih kandidata i donose prijedlog za izbor doktoranada. Svoj prijedlog najbolje ocijenjenog doktoranda i dokaze o ispunjavanju uvjeta dostavljaju Zakladi koja daje suglasnost za zapošljavanje doktoranda.“ Iz navedenog nije jasno može li jedna organizacija nakon izvršenog internog natječaja predložiti za zapošljavanje samo jednog doktoranda ili više njih (ovisno o tome koliko mentora s pojedine organizacije bude izabrano na natječaju Hrvatske zaklade za znanost.
O: Organizacije na kojima su zaposleni mentori raspisuju javni natječaj za zapošljavanje onoliko doktoranada koliko je mentora s te organizacije izabrano za financiranje na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“

10.07.2018.

P: Može li se na ovaj natječaj prijaviti i kandidat čiji bi se doktorski rad odvijao u sklopu projekta Centar XX koji je još uvijek u postupku vrednovanja pri Ministarstvu gospodarstva ili se isključivo odnosi na kandidate koji se vežu na HRZZ projekte?
O: Moguća je prijava na natječaj za sve projekte koji su u fazi evaluacije. Međutim, ukoliko bude odobreno financiranje doktoranda, bit će potrebno dostaviti potvrdu da je projekt prihvaćen za financiranje te očekivani datum početka projekta. Ako Vaš projektni prijedlog ne bude prihvaćen za financiranje, prijava na „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ bit će administrativno odbijena jer će se u tom slučaju uzeti u obzir da niste voditelj ili suradnik međunarodno kompetitivnog projekta.

P: Imam jedno pitanje vezano za natječaj DOK-09-2018 (“Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”): Tekst uvjeta:„Kandidat za mentora– Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave.“ Je li prihvatljiv projekt financiran iz programa Europskog socijalnog fonda (ESF) koji koordinira MZO (konkretno natječaj UP.03.2.2.02 Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini.
O: Na to pitanje ne možemo precizno odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno. Zaklada administrativno provjerava trajanje projekta, a znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje.

06.07.2018.

P: Nije mi u potpunosti jasno financiranje, pa Vas molim za pojašnjenje “Iznos pojedinačnog financiranja odnosi se na iznos ukupnog troška plaće doktoranda, što uključuje: bruto II plaću, troškove prijevoza na posao i s posla te sredstva za ostale rashode za zaposlene.  Mjesto rada doktoranda mora biti u sjedištu ili u podružnici Organizacije. Zaklada na račun Organizacije uplaćuje sredstva za mjesečnu bruto II plaću doktoranda i ostale navedene troškove, a Organizacija doktorandu isplaćuje mjesečni iznos plaće. Organizacije su obvezne voditi evidenciju o doktorandima u svojim internim sustavima na isti način na koji vode evidenciju zaposlenika kojima se plaća isplaćuje iz vlastitih sredstava Organizacije.” Zanima me jesu li troškovi projekta i istraživački rad doktoranda pokriveni iz HRZZ projekta.
 
O: Od mentora se očekuje da vode doktoranda, osmisle njegov znanstveni razvoj, kao i da osiguraju financiranje ostalih troškova znanstvenog razvoja doktoranda (školarina za doktorski studij, materijalni troškovi istraživanja i slično). Troškovi istraživačkog rada doktoranda trebaju biti predviđeni istraživačkim projektom na kojem je mentor voditelj ili suradnik ali se ne pokrivaju „Projektom razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.
 
P: Može li se na natječaj prijaviti osoba koja nema završen diplomski integrirani studij iz područja u koje bi se prijavila za doktorat, ali već ima završen doktorat iz tog/srodnog područja?
O: Prilikom prijave na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ kandidati za mentora navode iz kojeg područja se planira zaposliti doktorand a za to je glavna kvalifikacija područje u kojem su doktorandi diplomirali. Dakle, na natječaj se može prijaviti osoba koja je završila diplomski studij u području navedenom u projektnoj prijavi mentora.

03.07.2018.

P: Javljam se s upitom u vezi natječaja za izobrazbu mladih doktora znanosti. Moj upit je sljedeći: je li moguće da mentor bude zaposlenik jedne prihvatljive organizacije, a da budući doktorand bude zaposlen na drugoj prihvatljivoj organizaciji uz prethodni dogovor s mentorom?

O: Budući da Organizacije na kojima su zaposleni mentori raspisuju javni natječaj za zapošljavanje doktoranada, doktorand se zapošljava na ustanovu na kojoj je mentor zaposlen.

P: Može li projekt znanstvenog centra izvrsnosti biti projekt za prijavu doktoranda (suradnik na projektu)?
O: Moguća je prijava voditelja ili suradnika na znanstvenim centrima ali jedan po projektu. U tom će slučaju, uz prijavu na natječaj, bit potrebno priložiti obrazloženje koliko pojedini centar ima projekata, što će svojim potpisom službeno potvrditi čelnik znanstvene organizacije nositeljice centra.

29.06.2018.

P: Voditelj sam uspostavnog istraživačkog projekta UIP-2017-05-XXXX i imam sljedeća pitanja: Vezano za natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti koji je otvoren 11. lipnja 2018., možemo li se javiti s ovim projektom na navedeni natječaj? Mogući mentori bili bi moji suradnici na projektu koji su u međuvremenu zaposlili kao docenti ili nastavnici s moje institucije koji znanstveno surađuju sa mnom dugi niz godina, a pokazali su se kao uspješni mentori.
O: Voditelj ili suradnici Uspostavnih istraživačkih projekata s natječajnog roka UIP-2017-05 su prihvatljivi prijavitelji. Podsjećamo, s jednog projekta može se prijaviti samo jedan kandidat za mentora po natječajnom roku.

26.06.2018.

P: Zanima me smije li doktorand studirati na doktorskom studiju van Republike Hrvatske (unutar EU, npr. susjedna Slovenija) i raditi u RH naravno s ciljem ostanka u RH.
O: Natječajem nije predviđeno financiranje doktoranda koji studira na doktorskom studiju izvan Republike Hrvatske.

P: Na mrežnim stranicama zaklade ste objavili odgovor na moje pitanje: Nastavno na objavljeni natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, molim odgovor na sljedeće pitanje: Može li se za kandidata za mentora prijaviti znanstvenik sa projektom koji je još u postupku evaluacije, s tim da će rezultati evaluacije biti poznati do okvirnog početka financiranja doktoranda? Međutim u odgovoru ste naveli da je to moguće u slučaju Istraživačkih projekta s roka IP-01-2018 i projekta u sklopu CSRP Hrvatsko-Švicarske suradnje. Molim vas da nam odgovorite da li to vrijedi i za HERA i H2020 projekte u fazi evaluacije?
O: Moguća je prijava na natječaj za sve projekte koji su u fazi evaluacije. Međutim, ukoliko bude odobreno financiranje doktoranda, bit će potrebno dostaviti potvrdu da je projekt prihvaćen za financiranje te očekivani datum početka projekta. Ako Vaš projektni prijedlog ne bude prihvaćen za financiranje, prijava na „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ bit će administrativno odbijena jer će se u tom slučaju uzeti u obzir da niste voditelj ili suradnik međunarodno kompetitivnog projekta.

P: Može li doktorand tijekom projekta sam sebi plaćati doktorat ili to mora institucija na kojoj se provodi projekt ili unutar samog projekta ako su predviđeni novci za isto? 
O: Od mentora se očekuje da osiguraju financiranje ostalih troškova znanstvenog razvoja doktoranda kao što su školarina za doktorski studij, materijalni troškovi istraživanja i slično.

P: Imam par pitanja u vezi raspisanog natječaja za Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, natječajni rok DOK-09-2018. Koliko vremena treba za rješenje natječaja, odnosno koje je procijenjeno vrijeme početka rada za mladog doktoranda od trena zatvaranja natječaja pošto je rok prilično nedefiniran (prva polovica 2019.)? Ako je projekt pokrenut na X ustanovi, a doktoranda uzima suradnik na projektu s Y ustanove, gdje je točno doktorand zaposlen i preko koje ustanove se vrši isplata plaće doktorandu? Tko financira troškove doktorata, pošto natječaj navodi samo financiranje plaće? Ako projekt na koji se uzima doktorand traje još cca. dvije godine, traje li financiranje doktoranda isključivo te dvije godine? Kako je definirana plaća na projektu?
 O: Nakon isteka roka za podnošenje prijava, Odjel za mlade istraživače Zaklade provodi administrativnu provjeru pristiglih prijava. Prijave koje su zadovoljile administrativnu provjeru upućuju se u postupak vrednovanja. Postupak vrednovanja traje otprilike tri mjeseca. Nakon završenog vrednovanja, Organizacije na kojima su zaposleni mentori raspisuju javni natječaj za zapošljavanje doktoranada u skladu s pozitivnim pravnim propisima u RH i uvjetima koje je utvrdio Upravni odbor Zaklade. Nakon raspisivanja natječaja, Organizacije provjeravaju ispunjavanje uvjeta prijavljenih kandidata i donose prijedlog za izbor doktoranada. Svoj prijedlog najbolje ocijenjenog doktoranda, uz potrebne dokumente, dostavljaju Zakladi koja daje suglasnost za zapošljavanje doktoranda. S obzirom na navedenu proceduru te broj sudionika koji sudjeluje u istoj, kao i različito vrijeme administracije unutar same Organizacije na kojoj je mentor zaposlen, nije moguće definirati točan početak rada doktoranda jer to ne ovisi isključivo o Zakladi već i o Organizaciji na kojoj je zaposlen mentor.
 Budući da Organizacije na kojima su zaposleni mentori raspisuju javni natječaj za zapošljavanje doktoranada, doktorand se zapošljava na ustanovu na kojoj je mentor zaposlen te Zaklada istoj Organizaciji uplaćuje sredstva za mjesečnu bruto II plaću doktoranda i ostale navedene troškove, a Organizacija isplaćuje plaću doktorandu.
Ovim natječajem financira se ukupni trošak plaće doktoranda, što uključuje: bruto II plaću, troškove prijevoza na posao i s posla te sredstva za ostale rashode za zaposlene. Od mentora se očekuje da osiguraju financiranje ostalih troškova znanstvenog razvoja doktoranda (kao što su školarina za doktorski studij, materijalni troškovi istraživanja i slično).
Jedan od uvjeta natječaja jest da je kandidat za mentora voditelj ili suradnik na nekom kompetitivnom projektu koji traje najmanje 18 mjeseci od roka prijave na ovaj natječaj. Međutim, neovisno o trajanju projekta, predviđeno trajanje financiranja doktoranda je najdulje četiri godine.
Plaća se obračunava s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta asistenta sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
 

19.06.2018.

P: Da li se na natječaj za program “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ mogu javiti i voditelji uspostavnih istraživačkih projekata, na mom projektu je već zaposlen dokorand. Ako da:  kako to utječe na projekt, da li je potrebno novo vrednovanje projekta ili nešto slično?
O: Na natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ mogu se javiti voditelji Uspostavnih istraživačkih projekata. Prijava na natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ ne utječe na Uspostavni istraživački projekt odnosno nije potrebno novo vrednovanje Projekta.


15.06.2018.


P: Vezano uz sljedeći kriterij za novootvoreni natječaj Razvoj karijere doktoranada Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima1 uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave. uz napomenu vezanu uz oznaku 1: Za ovaj se natječaj ne prihvaćaju sveučilišni, fakultetski, projekti HAZU, bilateralni, COST, IPA i slični projekti.
Zanima me je li prihvatljivo da je doktorand vezan uz projekt financiran strukturnim fondovima EU kroz natječaj Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja (oznaka KK.01.2.1.01) odnosno drugih projekata iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija kroz koje se provode istraživanja i razvoj, a koji su dobiveni kompetitivno, odnosno je li su od domaćih projekata prihvatljivi jedino projekti Zaklade.
O: Na to pitanje ne možemo precizno odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno. Zaklada administrativno provjerava trajanje projekta, a znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje.

P: Molim vas za informaciju da li se mogu prijaviti i kandidati čiji su projekti u sklopu CSRP Hrvatsko-Švicarske suradnje u postupku vrednovanja.
O: Na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ također se mogu prijaviti i kandidati čiji su projekti u sklopu CSRP Hrvatsko-Švicarske suradnje u postupku vrednovanja.

P: Nastavno na objavljeni natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, molim odgovor na sljedeće pitanje: Može li se za kandidata za mentora prijaviti znanstvenik sa projektom koji je još u postupku evaluacije, s tim da će rezultati evaluacije biti poznati do okvirnog početka financiranja doktoranda?
O: Na natječaj se mogu prijaviti također i kandidati čiji su Istraživački projekti s roka IP-01-2018 i projekti u sklopu CSRP Hrvatsko-Švicarske suradnje u postupku vrednovanja.

P: Ukoliko se nakon natječaja odabere kandidat koji je u tom trenutku već započeo prvu godinu doktorskog studija, zanima me postoji li mogućnost da mu se u okviru ovog programa financira i trošak prve godine studija (a ne samo narednih godina). Preciznije, može li mu se retroaktivno pokriti trošak cijele godine studija ili barem dio troškova, obzirom da će akademska godina još biti u tijeku.
O: Sukladno uvjetima natječaja, ako kandidat za doktoranda već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do 4 godine studija. Ovim natječajem financira se ukupni trošak plaće doktoranda, što uključuje: bruto II plaću, troškove prijevoza na posao i s posla te sredstva za ostale rashode za zaposlene. Dakle, nije moguće retroaktivno pokrivanje troškova plaće. Od mentora se očekuje da osiguraju financiranje ostalih troškova znanstvenog razvoja doktoranda (kao što su školarina za doktorski studij, materijalni troškovi istraživanja i slično).

P: Molim za informaciju u vezi natječaja “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” s rokom prijave 11. rujna 2018. Imam trogodišnji ESF projekt na kojem je XXX ustanova Partner, a XX Korisnik. XXX ustanova provodi istraživanje i razvoj. Ja sam voditelj projekta na XXX ustanovi. Kvalificira li me to za prijavitelja na ovaj natječaj?
O: Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave. Znanstveno-istraživačku komponentu projekta, temeljem kojeg se kandidat za mentora prijavljuje na trenutno otvoreni natječaj, ocjenjuju odbori za vrednovanje.

P: Suradnica na HRZZ projekta IP-2016-06-xxxx na prošlom  natječaju u svojstvu mentora prijavila je projekt razvoja karijera istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, za kojeg  je dobila odobrenje. Pitanje je: može li se neki drugi suradnik na istom projektu IP-2016-06-xxx prijaviti kao mentor na trenutno otvorenom natječaju.
O: S jednog projekta može se prijaviti samo jedan kandidat za mentora po natječajnom roku. Dakle, može se javiti drugi suradnik s Istraživačkog projekta kao mentor na trenutno otvorenom natječaju.

P: Vezano uz natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ zanima me može li se doktorand zatražiti za projekt za koji je već odobreno financiranje zapošljavanja doktoranda na prethodnom HRZZ natječaju?
O: Moguća je prijava kandidata za mentora s projekta za koji je već odobreno financiranje zapošljavanja doktoranda na prethodnim HRZZ natječajima.

P: Suradnik sam na projektu HRZZ-a (IP-09-2014) koji traje do xx.8.2019. Zanima me: mogu li se kao mentor javiti na natječaj na linku: https://hrzz.hr/default.aspx?id=2510 , tj. da ta osoba dođe raditi na XX Osijek (iako je voditelj projekta na YY Zagreb, tj. ja sam samo istraživač)? Ugovor s doktorandom se potpisuje na četiri godine, a kao što možete vidjeti projekt završava značajno ranije, pa me zanima predstavlja li to neki problem?
O: Prema pravilima natječaja, istraživački projekt na kojem je kandidat za mentora voditelj ili suradnik, mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave. Dakle projekt koji traju do kolovoza 2019. nisu prihvatljivi.