Napomene: pri objavi upita vodi se računa o zaštiti osobnih podataka i povjerljivih informacija, stoga će neki upiti biti uopćeni.

Molimo Vas da pročitate odgovore na ranije postavljena pitanja jer se na već odgovorena pitanja neće odgovarati ponovno.

Za upite molimo Vas da se obratite na adresu doktorandi@hrzz.hr