4. 02. 2020.

P: U uputama za prijavu istraživačkog projekta kako je za prijavu projektnog prijedloga potrebno za svakog suradnika unijeti njegov identifikacijski broj (IB).
Nakon prijave u EPP, pojam koji je najbliže gore navedenom na stranici moj profil je, Korisnički ID Da li je to identifikacijski broj (IB) kojeg tražite za prijavu?
O: Da, IB se odnosi na korisnički ID. U EPP sustavu, ID korisnika će se pojaviti kada popunite sve 4 kartice pod MOJ PROFIL za sva obvezan polja (*). Nakon toga u prvoj kartici OSOBNI PODACI na vrhu prikazati će se ID korisnika koji se sastoji od kombinacije brojeva i slova.

P: Ljubazno Vas molim pojašnjenje vezano uz prijavu u EPP sustav.
1.Trebaju li se svi suradnici na istraživačkom projektu prijaviti u EPP sustav?
2. Odnosi li se ta obveza i na suradnike iz inozemstva i profesore emerituse?
O 1. i 2.: Svi suradnici uključeni u projektni prijedlog trebaju se registrirati u EPP sustav.