Mreža BlueBio (ERA-NET Cofund in Blue Bioeconomy – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources) objavljuje drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga.

Poziv je usmjeren na sustave opskrbe u plavom biogospodarstvu: logistika i transport – od žetve do prerade.

Opseg poziva je financiranje projekata koji pojednostavljuju prijevoz (tj. logistiku, očuvanje i transport) bio-resursa iz žetve (ulov ili proizvodnja) do prerade kako bi se osiguralo npr. mogućnost utvrđivanja porijekla, kvaliteta, održivosti i potrebne količine ili pred-obrade bio-resursa kako bi se pretvorili u proizvode na tržištu. To uključuje i sustave opskrbe primarnim proizvođačima za aspekte koji utječu na bio-resurse kako se oni kreću dalje u lancu vrijednosti.

Sudjelovanje u pozivu: 15 partnera iz 13 zemalja osiguralo je 11 milijuna eura za ovaj poziv. Sljedeće partnerske zemlje osigurat će sredstva: Belgija, Hrvatska, Danska, Estonija, Grčka, Island, Irska, Latvija, Malta, Norveška, Portugal, Rumunjska i Španjolska. HRZZ sudjeluje s iznosom od 100.000 eura. U projektima mogu sudjelovati partneri iz svih država, pod uvjetom da osiguraju vlastita sredstva. 

Postupak prijave i vrednovanja: Projektne prijedloge podnose konzorciji koji se sastoje od istraživača/istraživačkih skupina najmanje tri partnera iz tri zemlje i najmanje jednog partnera iz industrije, a prijave se podnose u dva koraka (prvo se podnosi skraćeni prijedlog, dok se konačni prijedlog podnosi samo na poziv).

Koordinator konzorcija skraćene i konačne prijedloge ispunjava na obrascima koji se nalaze u nastavku, a podnosi ih putem elektroničkog sustava.

Rok za podnošenje skraćenih prijedloga je 14. rujna 2020. u 13:00 CET.

Predviđeni vremenski raspored:

8. lipnja: objava poziva
10. lipnja: prijave za virtualnu promociju natječaja i umrežavanje partnera za prijavu na b2matchu
18. lipnja: virtualna promocija natječaja i umrežavanje partnera, 1. dio (prezentacija alata za poziv i prijavu, kratko predstavljanje potencijalnih prijavitelja)
25. lipnja: virtualna promocija natječaja i umrežavanje partnera, 2. dio (sastanci potencijalnih podnositelja zahtjeva 1: 1 putem platforme b2match)
14. rujna: rok za podnošenje projektnih prijava

Poveznica na natječajnu dokumentaciju, na prijave za virtualnu promociju natječaja i umrežavanje partnera nalaze se na sljedećoj poveznici: https://bluebioeconomy.eu/bluebio-call-announcement/.

Upute za voditelje istraživačkih skupina iz Hrvatske u okviru projektnog konzorcija (hrvatski prijavitelji), u kojima su navedeni uvjeti koje moraju ispuniti i dokumentacija koju će morati dostaviti Hrvatskoj zakladi za znanost u roku od 2 dana od podnošenja projektnog prijedloga od strane cijelog konzorcija nalaze se u nastavku:

Svim se partnerima u projektnim konzorcijima preporučuje da provjere nacionalne kriterije i uvjete prihvatljivosti koje propisuje organizacija iz njihove zemlje jer su u njima navedene važne informacije.

Za dodatne informacije možete se obratiti sljedećim osobama:

  • Za virtualnu promociju natječaja i umrežavanje partnera: Ingeborg Korme, e-mail: iko@forskningsradet.no, The Research Council of Norway
  • Za prijave:
  • Hrvatski prijavitelji sa svojim se upitima vezanima uz hrvatski dio prijave mogu obratiti izravno Hrvatskoj zakladi za znanost:
    • Jasminka Boljević (voditeljica Odjela za međunarodne programe i fondove), e-mail: jasminka@hrzz.hr.