22. 2. 2019.

1. Kako se u sustavu registrira Osoba koja u Projektu predstavlja Partnera  Krovnu sportsku udrugu (HOO),  a nije zaposlenik te institucije, već je dopredjednik- volonter, obziorm da je ta osoba  u sustavu pri  registriraciji navela da je zapolenik  sasvim druge institucije  a ne  Partnera u kojem je dopredsjdnik-volonter ?
Ako predstavnik partnerske organizacije nije zaposlen na partnerskoj organizaciji, molimo da uz projektnu prijavu pod ostalu dokumentaciju priložite potvrdu o njegovoj funkciji u partnerskoj organizaciji.

19. 2. 2019.

1. Kad u sustavu dodajem partnere, sustav prihvaća ID članova projekta, a iz uputa je jasno da je partner institucija, a ne osoba. Unijela sam dvije osobe s iste partnerske institucije, pa sustav traži dokumente za svakog partnera, a dokumenti su isti jer su to dokumenti iste institucije. Da li unosim obje osobe s partnerske institucije ili samo jednu? Ili nešto treće?
Točno je da je partner organizacija, a ne osoba, ali se u EPP sustavu mora prijaviti jedna osoba po partnerskoj organizaciji kao predstavnik partnerske organizacije. Stoga je potrebno unijeti jednu osobu s jedne partnerske organizacije, a ako je potrebno, ostale osobe mogu se registrirati kao suradnici.
 
2. Mogu li,  sukladno uvjetima natječaja,  prihvatljivi Partneri biti Tijela državne uprave (konkretno Središnji državni ured za šport Vlade RH koji ima ulogu koordinacije dionika sustava sporta) i jedinice lokalane uprave i samouprave (Gradovi)
Da.
 
3. Da li je za prijavu projekta na Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ kao partnera moguće prijaviti inozemni fakultet?
Partnerske organizacije mogu biti isključivo organizacije iz Republike Hrvatske, ali moguće je uključiti znanstvenike iz inozemstva kao suradnike na projekt.

15. 2. 2019.

1. Smatra li se organizacija suvoditelja partnerskom organizacijom? Treba li dostaviti u tom slučaju Pismo obveze partnera organizacije suvoditelja i Izjavu partnerske organizacije?
Ne, organizacija suvoditelja nije partnerska organizacija te treba dostaviti samo pismo obveze za suvoditelja. Molimo da pročitate odgovor na upit objavljen 13. 2. 2019. u kategoriji Partnerske organizacije pod brojem 3.

13. 2. 2019.

1. Jel znanstvenici s Organizcije partner trebaju pisati Pismo namjere?

Obvezno je da se u EPP sustav registrira jedna osoba s partnerske organizacije koja će biti predstavnik partnerske organizacije. Ako postoji potreba za registriranjem dodatnih suradnika s te organizacije, tada su za njih potrebna pisma namjere.

2. Mogu li iste osobe u sustvau HRZZ registrirane kao istraživači na Projektu ujedno biti i predstvanici partnerskih organizacija uključenih u realizaciju projekta ?
Da. Ne postoje ograničenja u pogledu uloga vezana uz osobu koja je registrirana kao predstavnik partnerske organizacije. Predstavnik partnerske organizacije jest isključivo osoba koja služi za kontakt i organizaciju aktivnosti između partnerske organizacije i projektnog tima.

3. Citajuci malo pitanja i odgovore postalno mi je nejasno da bi bi kolega s druge Hrvatske institucije trebao biti partner ili suradnik? Koja je razlika izmedju ta dva statusa na projektu? S obzirom da pise da mozemo ukljiciti kolege s drugih institucija a da pri tome institucija ne bude partner, razmisljam sto je glavna ideja iza statusa partnera? I ako odlucimo da kolega bude naprosto suradnika s druge institucije koju necemo deklarirati kao partnetrsku, kako se onda pise letter of commitment? Pretpostvaljam da iako institucija nije partnerska da ipak treba neko pismo koji se potvrdjuje da je celnik ustanove suglasan da njihov zaposlenik sudjeluje na projektu i koristi resurse te institucije? Ili?
Partnerske organizacije uključuju se na projekt samo u slučaju da je potrebna suradnja cijele organizacije za izvršenje nekih projektnih aktivnosti (to npr. može biti škola ako je projektom planirano istraživanje na učiteljima, zdravstvena organizacija (bolnica, dom zdravlja) koja će ustupiti na korištenje svoje uređaje i sl.). Pritom partnerska organizacija ne mora imati znanstveni karakter, a predstavnik partnerske organizacije jest isključivo osoba koja služi za kontakt i organizaciju aktivnosti između partnerske organizacije i projektnog tima. Suradnici su sve one osobe koje će svojim angažmanom, u znanstvenom smislu, sudjelovati u izvršenju projektnih aktivnosti. Za sve suradnike koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji podnositelja prilažu se pisma namjere (ne pisma obveze – letter of commitment) u slobodnoj formi koja potpisuju suradnik i čelnik njegove organizacije zaposlenja.

4. Ako je voditelj projekta zaposlen na Fakultetu koji je dio SuZ, a ima suradnika s instituta i dio aktivnosti bi se trebao odvijati na institutu (koristeći tamošnju opremu i resurse), treba li onda institut biti partner ili se samo dotični znanstvenik prijavljuje kao suradnik?
Odluku o navedenom treba donijeti projektni tim. Što se tiče HRZZ-a, dovoljno je da se znanstvenik koji će sudjelovati u provođenju aktivnosti prijavi kao suradnik, ali treba voditi računa o tome da će mu potrebna oprema i resursi biti stavljeni na raspolaganje. Ako institut bude partnerska organizacija na projektu, tada će to biti regulirano ugovorom između matične i partnerske organizacije.

5. Da li je prihvatljivo da jedini suradnik sa jedne od partnerskih institucija bude znanstveni novak, ako nema seniornijih suradnika sa te partnerske institucije?
Ne postoje ograničenja u pogledu iskustva ili radnoga mjesta suradnika. Osoba koja će u EPP sustav biti registrirana kao predstavnik partnerske organizacije ne mora biti suradnik na projektu te ona služi kao posrednik između partnerske organizacije i matične organizacije, pa može biti i npr. djelatnik ureda za projekte ili administrativni djelatnik. Molimo, pogledajte i ostale danas objavljene odgovore vezane uz partnerske organizacije (posebno pitanje i odgovor 3.).

11. 1. 2019.

1. Da li partner na projektu može biti znanstvenik iz inozemstva (Švicarska) koji je ujedno i direktor firme koja obavlja analize potrebne za projekt, te omogućuje edukacije? Ili takva osoba može biti samo suradnik?
Partnerske organizacije su isključivo organizacije iz RH. Spomenuti znanstvenik može biti suradnik ili suvoditelj. Napominjemo da se partnerske organizacije na projektu ne mogu podugovarati.
 
2. Ukoliko osoba sudjeluje na projektu u statusu suradnika, mora li organizacija na kojoj je suradnik zaposlen biti ujedno i partner na projektu.
Ne.
 
3. Is it possible to have a co-leader laboratory and partner laboratory from the same University and how and which forms to fill out.
Only organizations from Croatia are acceptable as partner organizations according to the Call for proposals. Other members from the Co-leader’s organization are acceptable as team members.

7. 1. 2019.

1. Među partnerima, odnosno partnerskim organizacijama, u Natječaju i Uputama navodi se da su mogući partneri isključivo institucije u Hrvatskoj. I ovdje vidim osnovni problem: ja bih rado u projektu umrežio nekoliko hrvatskih znanstvenika u inozemstvu s različitih institucija, čak s različitih kontinenata, a omogućava mi se samo jedan suvoditelj i partneri samo iz Hrvatske. Moje je pitanje: kako da ja umrežim više hrvatskih znantsvenika u inozemstvu s više institucija u inozemstvu ako pravila nalažu samo jednog suvoditelja iz inozemstva  i partnere isključivo iz Hrvatske? Ja se iskreno nadam da je riječ o administrativnoj pogrešci, i da je naravno moguće imati više od jednog inozemnog partnera ili suvoditelja – jer cilj je ovog natječaja upravo umreženje hrvatskih znanstvenika u inozemstvu s domaćom bazom.

Moguće je kao suradnike uključiti više znanstvenika iz inozemstva, s tim da njihove organizacije zaposlenja ne trebaju biti partnerske organizacije na projektu kako bi oni mogli biti uključeni kao suradnici.
Partnerske su organizacije zamišljene kao cijele organizacije koje će sudjelovati u provedbi određenoga dijela projektnih aktivnosti (primjerice, ako se u sklopu projekta planira istraživanje koje uključuje učitelje, partnerska organizacija može biti jedna ili više škola).

2. U odgovorima objavljenim na stranicama Zaklade napisano je da suradnici mogu biti s bilo koje organizacije iz inozemstva. Da li je time institucija suradnika iz inozemstva zapravo partnerska institucija koja mora podnijeti obrazac Izjava partnera? Da li se na inozemnu instituciju odnosi i potvrda Porezne uprave o stanju javnog dugovanja?
Organizacije suradnika iz inozemstva (ni iz RH) ne moraju biti u statusu partnerskih organizacija na projektu.  Partnerske organizacije koje kao pravna osoba sudjeluju u provedbi dijela projektnih aktivnosti mogu biti isključivo organizacije iz RH.