13. 2. 2019.

1. Trenutno sam  voditelj HRZZ projekta (trajanje do 31.10.2022.) i vodim doktoranda koji je dodijeljen na HRZZ projektu (trajanje do 01.03.2021.). Nisam voditelj niti suradnik na drugim HRZZ ili UKF projektima. Bio sam voditelj UKF projekta (2013.-2015.). Da li se mogu prijaviti na projekt “Znanstvena suradanja”  čiji bi su-voditelj bio znanstvenik s kojim sam već imao  spomenuti UKF projekt ?
Da.

6. 2. 2019.

1. Ja sam trenutno voditelj uspostavnog istraživačkog projekta koji završava 2023. godine. Iz uvjeta za prijavitelje nisam siguran mogu li biti podnositelj prijedloga projekta znanstvene suradnje.
Možete biti podnositelj projektnoga prijedloga ako je spomenuta uloga jedina aktivna uloga koju imate u trenutku prijave na Program „Znanstvena suradnja“.

23. 1. 2019.

1. Voditelj sam projekta HRZZ IP-2018-01 i suradnik na projektu IP-2014-09 koji zavrsava 31.10.2019. godine. S obzirom da projekt do tada jos nece zapoceti mogu li se javiti na natjecaj.

U trenutku prijave na natječaj podnositelj i svi članovi tima moraju imati najmanje jednu slobodnu ulogu. Tu ne ulaze projekti koji završavaju do 31. 8. 2019. godine. Kako biste se mogli prijaviti, trebali biste osloboditi jednu ulogu.

2. Jel moze profesor koji je sluzbeno u mirovini (a koji je jos uvijek aktivan i posjeduje znanja neprocjenjive vrijednosti) sudjelovati kao istrazivac na projektu? Ako da, pod kojim uvjetima?
Kako bi bio prihvatljiv kao podnositelj, znanstvenik mora biti u radnom odnosu na matičnoj organizaciji provedbe projekta ili redoviti član HAZU.

3. Da li se na ovaj natječaj može javiti osoba (podnositelj) koja je trenutno voditelj na HRZZ “Istraživački projekt” (IP-06-2016) i HRZZ “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-01-2018) ?
Da.

16. 1. 2019.

1. Trenutno sam suradnik na dva HRZZ istraživačka projekta u tijeku, od kojih jedan završava prije 31. kolovoza 2019. godine, a drugi poslije. Mogu li prijaviti istraživački projekt kao voditelj, na natječaju PZS-2019-02?
Da. Trenutno aktivne uloge (voditelja ili suradnika) koje završavaju do 31. kolovoza 2019. godine ne računaju se u moguće dvije uloge.
 
2. U natječajnoj dokumentaciji navedeno je:  
“U vrijeme otvaranja Natječaja podnositelj može biti voditelj, suvoditelj ili suradnik2 na najviše jednom UKF ili HRZZ projektu koji je u tijeku.” 
Jeli moguće u trenutku prijave projekta 28.02.2019. ispuniti ovaj uvjet? lli će se eklicitno retroaktivno gledati na koliko smo projekata bili voditelji ili suradnici u trenutku raspisivanja natječaja – 03.01.2019.? 
U najavi projekta u 12.mj. ovo pravilo nije bilo napomenuto tako da predstavlja dosta veliku zapreku potencijalnim predlagateljima.
Pravilo se odnosi na datum otvaranja natječaja, ali ne računaju se uloge na projektima koji završavaju do 31. kolovoza 2019. godine.
 
3. Mogu li kao voditelj prijaviti projekt u sklopu trenutno otovrenog natječaja za Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“, a voditelj sam Istraživačkog HRZZ projekta koji završava 2021. godine te voditelj projekta „Projekt razvojakarijera mladih istraživača –izobrazba novih doktora znanosti“ koji je potpisan do 31.prosinca 2022.?
Da.

11. 1. 2019.

1. Ako je znanstvenik, voditelj HRZZ projekta, te voditelj HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“  da li može i u kojoj ulozi (VODITELJ / SURADNIK) sudjelovati u projektu Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“?
Da.
 
2. Voditeljica sam HRZZ projekta koji će uskoro početi (natječaj iz 2018) i po sljedećim uvjetima mislim da imam pravo prijaviti projekt: „U vrijeme otvaranja Natječaja podnositelj može biti voditelj, suvoditelj ili suradnik na najviše jednom UKF ili HRZZ projektu koji je u tijeku.“.
Da, ako trenutno imate jednu aktivnu ulogu (u statusu voditelja ili suradnika) na HRZZ ili UKF projektu, možete prijaviti projektni prijedlog na ovaj natječaj.

7. 1. 2019.

1. Da li je moguce prijaviti se kao voditelj na natjecaj “Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja” raspisan u sijecnju 2019, a zatim se takodjer prijaviti kao voditelj i na natjecaj  „Istraživački projekti“ koji je prema glasniku Hrvatske zaklade za znanost previdjen za veljaču 2019.godine, s obzirom da to tada nece biti poznati rezultati vrednovanja prvog natjecaja? Do sada nisam voditelj niti jednog Hrzz projekta vec samo suradnik na jednom Hrzz projektu.

 
U okviru Programa „Znanstvena suradnja“ nisu predviđena ograničenja za podnositelje u smislu mogućnosti prijava na druge trenutno aktivne natječaje HRZZ-a. Pritom su podnositelji dužni poštivati pravilo o sudjelovanju u statusu voditelja ili suradnika na najviše dva aktivna projekta istovremeno. Kod financiranih projekata mora biti riječ o različitim projektnim aktivnostima i ne smije biti preklapanja u radnom i financijskom planu.
U slučaju kada biste bili voditelj i na projektu financiranom u sklopu Programa „Znanstvena suradnja“ i „Istraživački projekti“, ne biste mogli biti u statusu suradnika ni na jednom drugom HRZZ projektu.
 
2. Nisam voditelj niti suradnik ni na jednom tipičnom HRZZ projektu (Istraživački, Partnerstvo i slično), no jesam voditelj projekata „Izobrazba mladih doktoranada“. Zanima me smijem li se javiti s prijedlogom projekta Znanstvena suradnja? Formulacije u točkama 5.1. i 5.4. Natječaja https://hrzz.hr/UserDocsImages/PZS/PZS-2019_Natje%C4%8Daj%20za%20prijavu%20projekatnih%20prijedloga.pdf mi nisu posve jasne, a i čini mi se jako čudno da se ne smijem javiti na ovaj natječaj samo zato jer imam financirane doktorande kroz HRZZ. Pretpostavljam da su svi relevantni znanstvenici u Hrvatskoj u istoj poziciji kao i ja pa ne vidim tko se uopće onda može javiti na ovaj natječaj. Ovaj natječaj mi je jako interesantan i pripremam se za njega još od njegove najave.
Na navedeni je upit odgovoreno 30. 11. 2018. godine u kategoriji Podnositelj.
 
3. Zanimalo bi me detaljnije da li moram biti ja nositelj projekta kao HR drzavljanin u inozemstvu ili mora biti moj voditelj (sadasnji)?
 
Prema uvjetima natječaja voditelj projekta mora biti znanstvenik zaposlen na znanstvenoj organizaciji u RH koja se nalazi u Upisniku znanstvenih organizacija MZO-a, a znanstvenik iz inozemstva prijavljuje se kao suvoditelj.

21. 12. 2018.

1. Ako je voditelj projekta osoba koja do sada nije imala doktoranda, tj. nije nikako mogla biti mentor mladog istraživača, znači li to da je ta osoba odmah diskvalificirana ili će na evaluaciji za to područje dobiti minimalni broj bodova?
2. Ako je osoba sudjelovala na nizu HORIZON, FP7 i HRZZ projekata te većem broju COST akcija, ali nigdje nije bila voditelj projekta, znači li to da je ta osoba odmah diskvalificirana ili će na evaluaciji za to područje dobiti minimalni broj bodova?
Obrazac PZS-2019_Individual Evaluation Form (Peer Review) sadrži popis kriterija kojima se recenzenti vode tijekom donošenja preporuke o prihvaćanju projektnog prijedloga za financiranje. Ti kriteriji održavaju različite elemente procjene dosadašnjeg istraživačkog rada voditelja projekta. Svaki se kriterij ocjenjuje skalom 1-5 te nezadovoljavanje jednog od njih ne znači da će projektna prijava odmah biti negativno ocijenjena, ali svaka pojedinačna procjena ovisi o recenzentu.


30. 11. 2018.

1. Interesira me može li voditelj projekta koji se prijavio na nedavno zatvoren natječaj od 11. rujna 2018. godine Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti  prijaviti se i kao voditelj projekta u najavi Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“? 
Konkretno, može li hipotetski voditelj biti ista osoba na oba poziva:  Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“  i  Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“? 
Voditelji prijavljeni na bilo koji natječajni rok Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti prihvatljivi su voditelji na ovom natječajnom roku.
Na ovom je natječajnom roku projektnu prijavu moguće podnijeti najviše jednom.
 
2. Molim Vas pojasnjenje o navodu sto sve treba imati podnositelj projektnog prijedloga: aktivan istraživač (treba imati doktorat znanosti, iskustvo u vođenju projekata, aktivnu istraživačku grupu što je razvidno iz popisa postignuća voditelja projekta i članova istraživače grupe, relevantne publikacije i/ili patente iz područja istraživanja koje predlaže u projektu) s dosadašnjim priznatim rezultatima na međunarodnoj razini i dokazanim uspješnim mentorstvom mladih istraživača;
Sto po Vama definira navod: Aktivna istrazivacka grupa
Znaci li to voditelj laboratorija ili sto?
Naime ja nisam trenutno voditelj laboratorija ali to jesam bila i imala grupu, a sada imam grupu ljudi koja je iz razlicitih ustanova i laboratorija koji bi sudjelovali u ovom projektu kojeg predlazem.
Aktivna istraživačka grupa ne znači nužno da se radi o voditelju laboratorija (što u nekim znanstvenim područjima i nije moguće), nego ranije uspostavljena suradnja s drugim znanstvenicima za koje se također očekuje sudjelovanje u statusu suradnika na projektu.

23. 11. 2018.

1. Prijavila bih ovaj projekt kao voditelj. Zanima me kvalificiram li se, kao docent, za voditelja projekta?
 
Voditelj projekta mora imati doktorat znanosti, iskustvo u vođenju projekata, aktivnu istraživačku grupu što je razvidno iz popisa postignuća voditelja projekta i članova istraživače grupe, relevantne publikacije i/ili patente iz područja istraživanja koje predlaže u projektu, kao i priznate rezultate na međunarodnoj razini i dokazano uspješno mentorstvo mladih istraživača. Prema tome, docent može biti prihvatljiv kao voditelj ako ispunjava ostale navedene uvjete, što procjenjuju paneli za vrednovanje i međunarodni recenzenti.
Kriteriji za podnositelja dostupni su ovdje.
 
2. Trenutačno sam mentor za jednog doktoranda u okviru programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti-DOK-10-2015“ koji ugovorno traje do 31.12.2019. Dali sam u mogućnosti prijaviti se kao voditelj projekta u okviru programa „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ koji je u najavi.
 
Da.
 
3. Zanima me da li se ovaj natječaj odnosi samo na naše znanstvenike koji su zaposleni u znanstvenim organizacija (npr. fakulteti i zn. instituti) ili u obzir dolaze i naši znanstvenici zaposleni u firmama/kompanijama/farmaceutici?
 
Podnositelj projektnoga prijedloga mora biti u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost, upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10).
Vezano uz suradnike na projektu ne postoje ograničenja u pogledu organizacija zaposlenja.
 
16. 11. 2018.

1. Bio sam voditelj UKF projekta koji je završio 2015. godine, a trenutno sam samo suradnik na jednom HRZZ projektu. Mogu li biti voditelj (prijavitelj) projekta?

Da. Ne postoje ograničenja vezana uz aktivnosti na završenim projektima, a znanstvenik može biti u ulozi voditelja ili suradnika na najviše dva HRZZ projekta u tijeku.

12. 11. 2018.

  1. Hoće li voditelj PZS biti prihvatljiv kao voditelj projekta izobrazbe doktoranda za dobivanje doktoranda?

Da.

24. 10. 2018.

1. Ja sam imala UKF projekt koji je zavrsio 2017. Dali imam pravo se prijavljivati na nadolazecem natjecaju u sklopu programa suradnje s dijasporom kojeg ce raspisati HRZZ.
Voditelji UKF i HRZZ projekata koji su završili ili završavaju do 30. 6. 2019. godine prihvatljivi su predlagatelji projektnih prijedloga na ovom natječaju.

2. Mogu li se voditelji i suradnici na Uspostavnim istraživačkim projektima čija provedba završava do 30. lipnja 2019. godine prijaviti na ovaj natječaj kao voditelji projekata?
Da, poštujući ograničenje o angažmanu na najviše dva projekta istovremeno (u što ne ulaze projekti koji završavaju do 30. 6. 2019. godine).

17. 10. 2018.

1. Može li voditelj tekućeg UKF projekta biti prihvatljiv podnositelj projektnog prijedloga na natječaj Program „Znanstvena suradnja“?
Prihvatljivi su podnositelji projektnih prijedloga za program „Znanstvena suradnja“ i voditelji UKF projekata koji završavaju do 30. 6. 2019.