22. 2. 2019.

1. My potential project co-leader has a work agreement to the end of 2020, but her employment has been continually extended for 5-7 year intervals for the last decade.  she now has grants which extend past her contract date ending in 2021 which means she will surely have her contract extended for an additional 5-7 years. this type of employment model is typical for Australia and many other western countries. my question is can she be a co-leader on the grant application and what type of document she needs to upload regarding her employment status.
It is obligatory for a co-leader to be employed for the entire duration of the project. It should be clear from his employment contract or confirmation which is attached to the project proposal.
 
2. Da li Natječaj obuhvaća i dijasporu iz BiH, SAD, Kanade i Njemačke?
Da.

19. 2. 2019.

1. Kojom točno dokumentacijom potencijalni suvoditelj projekta „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori ‘ZNANSTVENA SURADNJA’“  dokazuje svoje državljanstvo? Je li to domovnica ili je potrebo nešto drugo? Dodatno, smije li suvoditelj projekta biti hrvatskog državljanstva, ali neke druge nacionalnosti?
Za dokazivanje državljanstva prihvatljivi su važeća hrvatska osobna iskaznica, putovnica, domovnica ili vojna knjižica. Suvoditelj može biti hrvatskog državljanstva, a druge nacionalnosti.
 
2. Dali suvoditelj projekta (znanstvenik hrvatskog državljanstva ili nacionalnosti koji živi i radi u inozemstvu) mora biti zaposlen u stalnom radnom odnosu na stranoj instituciji ili moze biti zaposlen i na odredjeno radno vrijeme?
Suvoditelj ne mora biti u stalnom radnom odnosu, ali mora biti zaposlen za cijelo vrijeme trajanja projekta.
 
3. PODNOSITELJ projektnog prijedloga mora u projekt ukljuciti zapošljavanje novih znanstvenika (najmanje dva znanstvenika od kojih jedan mora biti doktorand, a ostali doktorandi ili poslijedoktorandi). Dali i Co-leader organizacija moze predvidjeti u projektu zaposljevanje znanstvenika ili se mogu zaposliti samo znanstvenici iz hrvatske? Konketno, dali znanstvenik co-leader moze pomocu ovog projekta osigurati svoje samozaposljavanje?
Svi se mladi znanstvenici zapošljavaju isključivo na organizaciju voditelja projekta te je predviđeno zapošljavanje isključivo doktoranada i poslijedoktoranada, stoga nije moguće financiranje plaće suvoditelja.

13. 2. 2019.

1. Zanima me koju dokumentaciju moram priloziti za prijavu na natjecaj „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja““ (https://hrzz.hr/default.aspx?id=2526) u svrhu dokazivanja drzavljanstva. Moram li popuniti prijavni obrazac uz navedene dokumente (http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/novost/679/potvrda-o-pripadnosti-hrvatskom-narodu-potrebna-za-prijavu-na-natjecaj-program-suradnje-s-hrvatskim-znanstvenicima-u-dijaspori) ili je kopija putovnice (domovnice) dovoljna kao dokaz o hrvatskom drzavljanstvu?
Ukoliko je potrebno popuniti obrazac, kome ga treba poslati? Je li moguce to napraviti putem maila (sa skeniranim dokumentima u prilogu) ili je potrebno slati postom na neku adresu (ili je mozda dovoljno dostaviti u hrvatski konzularni ured u Becu)?
Kopija važeće hrvatske putovnice ili domovnice predstavlja dovoljan dokaz za državljanstvo, stoga u tom slučaju nije potrebno ishoditi potvrdu Ureda za Hrvate izvan RH.

2. Suvoditelj je hrvatski državljanin i ima hrvatsku putovnicu koja je istekla prije 10 godina.  Može li ta putovnica biti dokaz o državljanstu?  Domovnicu ima, ali mu je trenutno teško dostupna.
Kako bi putovnica mogla biti smatrana dokazom o državljanstvu, mora biti važeća. Možete zatražiti izdavanje potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu, procedura je opisana ovdje: https://hrzz.hr/default.aspx?id=2562.

3. Za suvoditelja je potrebno je priložiti potvrdu o zaposlenju, pretpostavljam na engleskom. Postoji li neki propisani oblik ove potvrde? Da li je umjesto potvrde dovoljno da u obrascu Letter_of_Commitment_Co-leader_Organization, bude ekplicitno potvrđeno da je suvoditelj zaposlen na svojoj instituciji za čitavo vrijeme trajanja projekta?
Ne postoji propisani oblik potvrde. Potvrda treba biti zaseban dokument.

4. Namjera mi je prijaviti se kao Co-leader unutar natjecaja “Znanstvena suradnja”.
Htjela bih tocno znati koji je dokument potreban kao dokaz drzavljanstva
– npr. fotokopija putovnice, izvadak iz matice rodenih, domovnica?
Stupila sam u kontakt sa Sredisnjim drzavnim uredom za Hrvate izvan R. Hrvarske, no rekli su mi da se za tu informaciju ipak trebam obratiti Vasem uredu.
Takoder, registrirala sam se unutar sistema EPP. Unutra izbornika “Obrazovanje” trazi se maticni broj znanstvenika, te bih htjela znati o kakvom se broju tocno radi. Da li bi u mom slucaju ORCID ID odgovarao maticnom broju znanstvenika? U protivnom, molila bih Vas da me uputite kako bih mogla dobiti maticni broj znanstvenika.
Kopija važeće putovnice ili kopija domovnice predstavljaju dovoljan dokaz za državljanstvo. U polje „matični broj znanstvenika“ upišite „-“.

6. 2. 2019.

1. Molim Vas, možete li mi odgovoriti na sljedeće pitanje, potvrdno (da) ili negativno (ne):
Je li dovoljno priložiti samo presliku hrvatske PUTOVNICE kao dokaz pripadnosti suvoditelja hrvatskom narodu, bez ikakvih drugih dodatnih dokumenata i potvrda?
Da.
 
2. Moj je upit vezan uz potvrdu o državljanstvu za suvoditelja/icu istraživanja. Naime, u uputi za prijavu navodi se da se državljanstvo dokazuje na temelju dokumentacije navedene … te slijedi link na Središnji državni ured za Hrvate izvan RH.
Ukoliko je gospođa državljanka tada dokazuje državljanstvo važećom hrvatskom osobnom iskaznicom, putovnicom ili vojnom iskaznicom, a ako nema nijednu od tih isprava, državljanstvo dokazuje domovnicom. S obzirom da ovaj Ured ne izdaje potvrde o državljanstvu već samo potvrde o o pripadnosti hrvatskom narodu, vezano uz prijavu na spomenuti Projekt, molimo izravno kontaktirajte Hrvatsku nakladu za znanost radi uputa o podnošenju dokumenata uz prijavu na Projekt.
Molim Vas da me uputite kome se trebam obratiti za izdavanje potvrde o državljanstvu.
U obavijesti objavljenoj na mrežnim stranicama HRZZ-a 23. 1. 2019. godine opisana je procedura izdavanja potvrde o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini/hrvatskome iseljeništvu/hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini koju vrši Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Kao dokaz državljanstva služi osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica, kao što se navodi u odgovoru Središnjeg državnog ureda.

29. 1. 2019.

1. Mora li hrvatski znanstvenik iz dijaspore biti zaposlen na instituciji u dijaspori tijekom cijelog razdoblja trajanja projekta ili se u međuvremenu može vratiti u Hrvatsku (na neku hrv. Instituciju)?
Suvoditelj mora biti u radnom odnosu na organizaciji u inozemstvu tijekom cijelog trajanja projekta.

2. Imam nekoliko potencijalnih partnera – suvoditelja izvan Hrvatske. Jedan od njih jest zaposlen izvan Hrvatske i živi izvan Hrvatske, ali ima i djelomično zaposlenje u Hrvatskoj. Priječi li ta činjenica njegovu prijavu kao suvoditelja. 
Ne, važno je da je barem u dijelu radnog vremena zaposlen u inozemstvu.

23. 1. 2019.

1. Potencijalni suvoditelj projekta je dijete hrvatskih iseljenika, oboje rođenih u RH, a sada stranih državljana. Prema podacima navedenima na: http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/hmiu/hrvatsko-drzavljanstvo/66 potencijalni suvoditelj imao bi pravo na hrvatsko državljastvo. Možete li potvrditi da bi suvoditelj bio prihvatljiv po kriterijima hrvatskog porijekla i da li bi u tom slučaju dovoljan dokaz bio rodni list jednog od roditelja.
Kako bi mogao biti suvoditelj, znanstvenik iz dijaspore treba imati hrvatsko državljanstvo ili dokaz o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini/ hrvatskome iseljeništvu/ hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Ukoliko osoba nema hrvatsko državljanstvo, prijavi projektnog prijedloga može priložiti spomenuti dokaz o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini/ hrvatskome iseljeništvu/ hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini koji izdaje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske na temelju druge valjane dokazne dokumentacije, npr. rodnog lista jednog od roditelja. Za detalje oko ishođenja ovog dokaza, molimo da se obratite Središnjem državnom uredu. Više informacija dostupno je na poveznici: https://hrzz.hr/default.aspx?id=2562

16. 1. 2019.

1. Ako suradnik iz dijaspotre ima hrvatsku putovnicu, da li je to prihvatljiv dokument ili nužno mora priložiti domovnicu?
Putovnica je prihvatljiva kao jedna od isprava kojima se dokazuje državljanstvo.

2. Zanima me što ako za vrijeme trajanja projekta suvoditelju prestane zaposlenje u znanstvenoj organizaciji u inozemstvu prijavljenoj u prijavi na projekt, ali on/ona ima mogućnost nastavka rada na projektu u drugoj instituciji?
Pismom obveze organizacija suvoditelja jamči da će on moći posvetiti dovoljno svog radnog vremena tijekom cijele provedbe projekta. Uz projektnu je prijavu potrebno priložiti potvrdu o zaposlenju suvoditelja ili njegov ugovor o radu i iz tih dokumenata treba biti vidljivo da će suvoditelj biti u radnom odnosu za cijelo vrijeme trajanja projekta. S obzirom na to da je suvoditelj za vrijeme trajanja projekta dužan primiti zaposlene doktorande i poslijedoktorande na svoju organizaciju u okviru kratkoročnih mobilnosti (do šest mjeseci) i da je to jedan od pokazatelja uspješnosti provedbe projekta, mogućnost prestanka radnog odnosa suvoditelja može rezultirati nemogućnošću izvršenja tih obveza te samim time i neuspješnom provedbom projekta.

3. Natječaj se ne odnosi samo na znanstvenike u dijaspori unutar EU, već i na znanstvenike diljem svijeta (SAD, Kanada….)?
Da, odnosi se na znanstvenike iz svih dijelova svijeta.

11. 1. 2019.

1. Ima li ograničenje na trajanje ugovorne obveze inozemne organizacije kao suvoditelja projekta pri javljanju na raspisani natječaj Hrvatske zaklade za znanost za prijavu projektnih prijedloga na Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja”?

Suvoditelj je fizička osoba, a njegova organizacija zaposlenja jamči da će za cijelo vrijeme trajanja projekta suvoditelj moći posvetiti dovoljno radnog vremena za provedbu projektnih aktivnosti.
 
2. Što ako je znanstvenik u inozemstvu, hrvatski državljanin koji je doktorirao na inozemnoj znanstvenoj instituciji, a sada je zaposlen u multinacionalnoj kompaniji i vodi Odjel razvoja i inovacija?
Po postavljenim kriterijima, ta osoba ne zadovoljava uvjet za suvoditelja projekta.
Suvoditelj mora biti zaposlen na znanstvenoj organizaciji i mora postojati suradnja s tom organizacijom u sklopu projekta, što će njegova matična organizacija dokazati Pismom obveze (Letter of Commitment). Natječajem nije propisano da znanstvena organizacija mora biti javno sveučilište.

3. Molim vas informaciju vezanu za funkciju suvoditelja projekta na natječaju “Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori”. 
U natječajnoj dokumentaciji nisam uočio dodatni uvjet osim onoga da suradnik mora živjeti i raditi u inozemstvu.
Što ako je suradnik umirovljen, ali i dalje ima funkciju na stranoj instituciji te radi na znanstvenim istraživanjima?
Suvoditelj mora biti zaposlen na inozemnoj znanstvenoj organizaciji s obzirom na to da njegova matična organizacija mora dostaviti Pismo obveze kojim potvrđuje da će suvoditelj moći odvojiti dovoljno radnog vremena za rad na projektu. U okviru projektne prijave u EPP sustav potrebno je priložiti potvrdu o zaposlenju suvoditelja na inozemnoj znanstvenoj organizaciji.
 
4. U Uputama za prijavu projekta po Progranu suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori, pod točkom 5.2. SUVODITELJ PROJEKTA piše, citat: “Suvoditelj projekta je znanstvenik hrvatskog državljanstva ili nacionalnosti koji živi i radi u inozemstvu.”
Molim informaciju: da li suvoditelj projekta može biti znanstvenik sa Sveučilišta u Mostaru?
Da ako ima hrvatsko državljanstvo ili nacionalnost.

7. 1. 2019.

1. Može li u okviru raspisanog natječaja Hrvatske zaklade za znanost za prijavu projektnih prijedloga na Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja” kao suvoditelj projekta iz inozemne organizacije biti doktorski student koji radi disertaciju na sličnoj temi prijave projekta?
Suvoditelj projektnog prijedloga vrednuje se na temelju kriterija dostupnih u obrascu Individual Evaluation Form, koji se primjenjuju i na podnositelja projektnog prijedloga, stoga bi voditelj i suvoditelj trebali biti istorazinski stručnjaci prema svojim kompetencijama i stupnju obrazovanja i zvanja.

30. 11. 2018.

1. Znanstvenik s kojim planiram aplicirati prijavu na natječaj ima hrvatsko državljanstvo koji živi i radi u dijaspori, ali je zaposlen u svom privatnom Laboratoriju. Može li on biti suvoditelj projekta, ako nije zaposlen u javnoj instituciji?
Suvoditelj mora biti zaposlen na znanstvenoj organizaciji i mora postojati suradnja s tom organizacijom u sklopu projekta, što će njegova matična organizacija dokazati Pismom obveze (Letter of Commitment). Natječajem nije propisano da znanstvena organizacija mora biti javno sveučilište. Dodatno je potrebno uzeti u obzir da se suvoditelj projektnog prijedloga vrednuje na temelju kriterija dostupnih u obrascu Individual Evaluation Form, koji se primjenjuju i na podnositelja projektnog prijedloga.

16. 11. 2018.

1. Ja sam pripadnik hrvatskog naroda, ali nemam državljanstvo u ovom trenutku. Trebao bih predati dokumente u veljači sljedeće godine i vjerojatno dobiti državljanstvo tijekom 2019. Je li potrebno predočiti dokumente koji dokazuju pripadnost hrvatskom narodu (i koje), s obzirom da prigodom predaje aplikacije još neću službeno imati hrvatsko državljanstvo.
Potrebno je priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu ili nacionalnosti. Postupak dokazivanja nacionalnosti pojašnjen je u odgovoru na upit u kategoriji Suvoditelj 24. 10. 2018., pitanje 2.

2. Htio bih aplicirati s hrvatskim kolegama na dva različita projekta u suradnji s istom institucijom. Je li to moguće, ili je podnošenje projektnih prijedloga ograničeno samo na jedan projekt. Trenutno sam suradnik samo na jednom HZZ projektu, koji treba završiti 2019.
Znanstvenik može biti prijavljen u statusu suvoditelja samo na jednome projektnom prijedlogu u okviru natječajnog roka, a u statusu suradnika na najviše dva projektna prijedloga.

31. 10. 2018.

1. Moze li se na projekt Preko granice (UKF) prijaviti znanstvenik hrvatskog porijekla iz diaspore koji je vec prije 10 godina sudjelovao u tom programu ali s drugim znanstvenikom iz Hrvatkse?
Svi uvjeti koje suvoditelj mora ispunjavati navedeni su u poglavljima 5. 2. i 5. 4. Natječaja za prijavu projektnih prijedloga. Nema ograničenja vezano uz prijavu znanstvenika koji su bili uključeni na završene projekte UKF-a i HRZZ-a kao suvoditelja.
 
2. I would like to enquire about the program for funding of projects via the “Program suradnje s hrvatski znanstvenicima u dijaspori”. I would be interested in applying as I have had preliminary discussion with a researcher at a Croatian institute and we see the potential of a collaboration between a project in Croatia and the project which I work on in Canada.  I would like to understand if I am eligible to apply.  I am a Canadian citizen and Croatian citizen. I am a Research Associate  and I am employed on a year-to-year contract by a research grant holder at the university.  The research grant holder is a faculty member but I am not a faculty member.  At my institution, I understand that I would be eligible to obtain my own funding to support a research project.   
Please let me know if you require additional information to determine if I am eligible to apply for funding.
According to the Call for Proposals, the Project Co-leader is not required to be permanently employed at the foreign scientific organization, but with respect to the Letter of Commitment signed by the organization that employs him/her, the organization declares that the Project Co-leader will be able to devote sufficient working time to the project funded by the Croatian Science Foundation. Therefore, it is expected that the Project Co-leader would be employed at this organization at least by the end of the project duration.
Additionally, it has to be taken into account that the Project Co-leader shall be evaluated based on the criteria stated in the Individual Evaluation Form, published within the Call.
Finally, only scientists employed at a public university or a public research institute in the Republic of Croatia or other organizations that perform scientific activity and are registered in the Register of Scientific Organizations of the Ministry of Science and Education are eligible applicants to this Call.

24. 10. 2018.

1. Da li u projetnom prijedlogu mogu biti dva suvoditelja iz inozemstva + suvoditelj iz RH?

Svaki projektni prijedlog mora imati točno jednog voditelja (iz RH) i jednog suvoditelja (iz inozemstva), a ostali mogu biti suradnici.

2..Za suvoditelja projekta predložio bih kolegu iz Njemačke koji zbog zakonskih regulativa i poslovanja u Njemačkoj nije u mogućnosti imati dvojno državljanstvo, radi čega je zatražio otpis iz našeg sustava te se od tada u našoj zemlji vodi kao stranac. S obzirom da ste naveli u tekstu natječaja da se može priložiti potvrda o državljanstvu ili nacionalnosti, zanima me koji dokumente kao dokaze o nacionalnosti prihvaćate kao valjane? U policijskoj upravi su mi pojasnili da se nacionalnost dokazuje ovjeravanjem izjave i ovjeravanjem kod javnog bilježnika uz pratnju dva svjedoka (uz eventualan prikaz nekog dokumenta u kojem je vidljiva izjava o nacionalnoj pripadnosti npr. radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe itd.). Zanima me dali je potvrda o nacionalnosti na ovakav način valjana potvrda u svrhu prijave na vaš natječaj?
Opisana potvrda o nacionalnosti predstavlja valjanu potvrdu u svrhu prijave na natječaj „Znanstvena suradnja“.

3. Dali moze vanjski hrvatski partner biti project leader a hrvatski partner (IRB) co-leader kao sto smo imali u UKF.
Voditelj projekta mora biti s hrvatske znanstvene organizacije, a suvoditelj s inozemne znanstvene organizacije.

17. 10. 2018.

1. Mora li znanstvenik iz dijaspore biti isključivo zaposlen na javnom sveučilištu u stranoj državi ili može biti znanstveni istraživač primjerice u istraživačkom centru pri nekoj kompaniji?
Suvoditelj mora biti zaposlen na znanstvenoj organizaciji i mora postojati suradnja s tom organizacijom u sklopu projekta, što će njegova matična organizacija dokazati Pismom obveze (Letter of Commitment). Natječajem nije propisano da znanstvena organizacija mora biti javno sveučilište.
 
2. Smije li znanstvenik iz dijaspore sudjelovati kao suvoditelj na više od jedne projektne prijave?
Znanstvenik iz dijaspore može biti u statusu suvoditelja u okviru samo jednog projektnog prijedloga. Dodatno,  može biti u statusu suradnika u okviru još jednog projektnog prijedloga u okviru ovog natječaja.
 
3. Da li suvoditelj treba biti stalno zaposlen u inozemnoj znanstvenoj organizaciji ili može biti zaposlen na projektu (npr. kao postdoc fellow)? 
Uvjetima natječaja nije propisano da suvoditelj mora biti stalno zaposlen na inozemnoj znanstvenoj organizaciji, ali s obzirom na to da se Pismom obveze (Letter of Commitment) inozemna organizacija na kojoj je zaposlen obvezuje na to da će suvoditelj tijekom trajanja projekta moći izdvojiti dovoljno radnog vremena za rad na projektu, njegovo zaposlenje na toj organizaciji treba trajati najmanje koliko i projekt. Dodatno je potrebno uzeti u obzir da se suvoditelj projektnog prijedloga vrednuje na temelju kriterija dostupnih u obrascu Individual Evaluation Form, koji se primjenjuju i na podnositelja projektnog prijedloga.

4. Iz natječaja nije jasno može li isti biti suvoditelj na dva projekta ili može biti suvoditelj na jednom i suradnik na drugom. Stranica 6, pod 5.4. Dodatni kriteriji za prijavu stoji: “Za suradnike i suvoditelje vrijedi pravilo HRZZ-a koje se primjenjuje i na drugim natječajima: istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva HRZZ projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta.”
Znanstvenik iz dijaspore može biti u statusu suvoditelja u okviru samo jednog projektnog prijedloga. Dodatno,  može biti u statusu suradnika u okviru još jednog projektnog prijedloga u okviru ovog natječaja.