Odgovori na upite objavljivat će se jednom tjedno. U slučaju da se zaprimi više upita jednakog sadržaja, odgovor će biti objavljen samo jednom.

Napomena: upiti se zaprimaju do 21. 2. 2019. Nakon toga datuma zaprimat će se isključivo upiti vezani uz ispunjavanje projektne prijave u EPP sustavu na adresu e-pošte epp@hrzz.hr.