Obrasce za podnošenje i vrednovanje izvješća projekata financiranih temeljem programa Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja možete preuzeti u ovdje:

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE OPISNOGA DIJELA IZVJEŠĆA 
OBRAZAC ZA PODNOŠENJE FINANCIJSKOGA DIJELA IZVJEŠĆA

Po primitku dokumenata pokreće se vrednovanje izvješća.
Ovdje možete preuzeti obrasce za vrednovanje izvješća:

* OBRAZAC ZA VREDNOVANJE IZVJEŠĆA
* OBRAZAC ZA VREDNOVANJE IZVJEŠĆA (IHJJ)

Sve dodatne upite možete dostaviti putem adrese elektroničke pošte struna@hrzz.hr