OBRASCI ZA PODNOŠENJE IZVJEŠĆA

OBRASCI ZA PODNOŠENJE FINANCIJSKOGA DIJELA IZVJEŠĆA:
*OBRAZAC ZA FINANCIJSKO IZVJEŠĆE xls.

*OBRAZAC ZA FINANCIJSKO IZVJEŠĆE xls. (Istraživački projekti, rok rujan 2014. i rok lipanj 2016.) 

OBRASCI ZA PODNOŠENJE OPISNOGA DIJELA IZVJEŠĆA:

*  OBRAZAC ZA OPISNO IZVJEŠĆE
*  
OBRAZAC ZA OPISNO IZVJEŠĆE (ukoliko je ocjena prethodnog periodičnog izvješća bila A)
*  
OBRAZAC ZA IZVANREDNO IZVJEŠĆE
*  
OBRASCI UZ OPISNO IZVJEŠĆE – tablice za prikupljanje podataka o  napredovanju projekta tijekom izvještajnoga razdobljaLjubazno Vas molimo da uz izvješće dostavite razrađeni radni plan za iduće projektno razdoblje te da u za to predviđeni obrazac unesete i prijedlog troškova za drugo izvještajno razdoblje u skladu s odredbama Natječaja.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOGA PLANA ZA TREĆE RAZDOBLJE xls. (Istraživački projekti, rok studeni 2013.)
* PRIJEDLOG FINANCIJSKOGA PLAN ZA ČETVRTO RAZDOBLJE xls. (Istraživački projekti, rok studeni 2013.)
* PRIJEDLOG FINANCIJSKOGA PLANA ZA TREĆE RAZDOBLJE xls. (Istraživački projekti, rok rujan 2014 i lipanj 2016)
* PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA ČETVRTO RAZDOBLJE xls. (Istraživački projekti, rok rujan 2014.)
* PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA DRUGO RAZDOBLJE xls. (Istraživački projekti, rok lipanj 2016.)* PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA DRUGO RAZDOBLJE xls. (Istraživački projekti, rok siječanj 2018.)
* PRIJEDLOG RADNOG PLANA ZA DRUGO RAZDOBLJE doc. (Istraživački projekti, rok siječanj 2018.)
Napomena za voditelje projekata financiranih na roku IP-01-2018: Ugovorom o dodjeli sredstava propisano je kako su voditelji projekata obvezni prvo periodično izvješće podnijeti nakon 12. mjeseca provedbe projekta, drugo periodično izvješće nakon 30. mjeseca provedbe projekta (za razliku od prethodno propisanog izvještavanja svakih 12 mjeseci) te završno izvješće najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta.
Na mrežnim stranicama Zaklade dostupni su obrasci koje je potrebno popuniti kao prijedlog radnog i financijskog plana za naredna razdoblja koji prate navedenu dinamiku izvještavanja i priložiti prvom periodičnom izvješću.
Ovisno o rezultatima vrednovanja izvješća, Zaklada pridržava pravo određivanja i druge dinamike isplate rata sredstava o čemu će voditelji projekata biti pravovremeno obaviješteni.
 

Po primitku dokumenata pokreće se vrednovanje izvješća.
Ovdje možete preuzeti obrasce za vrednovanje izvješća:
OBRAZAC ZA VREDNOVANJE IZVJEŠĆA
OBRAZAC ZA VREDNOVANJE  IZVJEŠĆA PRETHODNO OCIJENJENOG OCJENOM A
* OBRAZAC ZA VREDNOVANJE IZVANREDNOG IZVJEŠĆA