Natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ omogućava znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom da u svoje znanstvene projekte uključe doktorande koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Financira se bruto II plaća doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanje znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja. Natječajem se također potiče jačanje mentorskih kapaciteta u hrvatskim znanstvenim ustanovama, prijenos, prihvaćanje i primjena novih znanja te se pospješuje razina poslijediplomske izobrazbe i znanstvenog razvoja mladih istraživača.