ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Ukratko o natječaju IP-2019-04:
Datum raspisivanja natječaja: 28. veljača 2019.
Rok za prijavu: 24. svibanj 2019. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Projekt: temeljna ili primijenjena istraživanja koja provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Proračun za 2019. godinu oko 40.000.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekta: 4 godine
Okvirni početak projekta: siječanj 2020. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za ovaj natječaj gore navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji su voditelji projekta i/ili suradnici na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2019. godine.

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava.

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije)

TEKST NATJEČAJA “Istraživački projekti” IP-2019-04 (.pdf)
Upute za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj “Istraživački projekti” IP-2019-04 (.pdf)

* PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
* OBRAZAC ZA PROŠIRENI SAŽETAK (.doc)
* OBRAZAC PONOVLJENA PRIJAVA (.doc)

* RADNI PLAN (.doc)
* FINANCIJSKI PLAN (.xls)
* OBRAZAC POTPORA ORGANIZACIJE (.doc)

* KRITERIJI ZA VREDNOVANJE A (.pdf)
* KRITERIJI ZA VREDNOVANJE C (.pdf)

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije)

* Call for Proposals IP-2019-04 (.pdf)

* Application Form (.doc)
* Extended Abstract Form (.doc)
* Repeated Submission Form (.doc)

* Work Plan (.doc)
* Financial Plan (.xls)
* Institutional Support Letter (.doc)

* Evaluation Criteria A (.pdf)
* Evaluation Criteria B (.pdf)
* Evaluation Criteria C (.pdf)

Svi upiti vezani uz natječaj „Istraživački projekti“ zaprimaju se na adresu istrazivacki@hrzz.hr . Odgovori na sve upite pristigle od četvrtka u 9:00 sati do ponedjeljka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost utorkom poslije 14:00 sati, a odgovori na upite pristigle od ponedjeljka u 9:00 sati do četvrtka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost petkom poslije 14:00 sati. Odgovori će biti objavljeni poštujući anonimnost autora upita te povjerljivost podataka u upitu.