17.05.2019.

P: Pismo namjere osobe koja je iz druge ustanove, a biti će član istraživačke grupe sadrži radni naziv projekta koji prijavljujemo na natječaj. Naziv prijavljenog projekta razlikuje se od onog navedenog u Pismu namjere, jer sadrži kratice naziva spojeva, koje su izostavljene, jer je radni naziv projekta prilagođen pravilima vezanim uz naziv projekta navedenim u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga. Mora li Pismo namjere sadržavati naziv projekta identičan onom koji je naveden u prijavnoj dokumentaciji?
O: Pismo namjere treba sadržavati puni naziv projekta.

P: Da li u Pismu namjere suradnici iz Hrvatske obavezno moraju navesti postotak radnog vremena kojeg namjeravaju posvetiti radu na predloženom projektu?
P: Trebaju li u pismima namjere ustanove za istraživače koji nisu zaposleni na ustanovi podnositelji prijave biti nužno navedeni postotci vremena sudjelovanja u projektu. Naime, dvije suradnice na projektu u svojoj su ustanovi zaposlene u nastavnom zvanju, a ne u znanstveno-nastavnome pa nisam sigurna treba li i za njih navoditi postotak radnoga vremena.
O: U pismu namjere potrebno je navesti postotak radnog opterećenja na projektu.

10.05.2019.

P: Želio bih biti suradnik na IP na ovome natječajnom roku, na kojemu prijavljujem i UIP. Trenutno sam zaposlen u inozemstvu, i mogu izdati samo pismo namjere sa inozemnom adresom, iako ću za vrijeme trajanja projekta biti zaposlen u Hrvatskoj. Je li ovo prihvatljivo
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 12 i 24, pojašnjena su pisma namjere.

P: Vezano uz postupak prijave projektnog prijedloga na otvoreni natječaj za istraživačke projekte zanima me moraju li doista pismo namjere za suradnike potpisati čelnici organizacija u kojima su suradnici zaposleni, ako se ne radi o organizacijama iz područja znanosti (i obrazovanja)?
Konkretno, znači li to da za suradnike koji su zaposleni u ministarstvu pismo namjere mora potpisati ministar? Kako postupiti u tom slučaju?

O: Pismo namjere potpisuje čelnik matične organizacije suradnika (i suradnik), odnosno ovlaštena osoba za potpisivanje.

07.05.2019.

P: Također vas ljubazno molim da mi odgovorite može li student preddiplomskog i diplomskog studija biti član istraživačke grupe istraživačkog projekta, i ukoliko da, je li potrebno dostaviti pismo namjere ukoliko student studira na instituciji u kojoj se provodi projekt?
O: Navedeni student može biti član istraživačke grupe u statusu suradnika. Potrebno je dostaviti pismo namjere koje potpisuje samo student.

P: Dodatno Vas molim informaciju o tome trebaju li i suradnici zaposleni u privatnim tvrtkama dostaviti pismo namjere potpisano od strane poslodavca?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 8. ožujka.

 

26.04.2019.

P: Je li dovoljno da suradnici iz inozemstva svoj životopis i pismo namjere prilože samo na engleskom jeziku i da se taj isti obrazac životopisa (na engleskom) priloži i uz hrvatsku inačicu prijave projekta? Jesu li hrvatski istraživači dužni prilagati životopise i na hrvatskom i na engleskom jeziku?
O: Životopise i pisma namjere za inozemne suradnike moguće je dostaviti samo na engleskome jeziku. Hrvatski istraživači obvezni su priložiti životopise na hrvatskom i engleskom jeziku.

12.04.2019.

P: Molim za informaciju o uključivanju suradnika istraživača, doktora znanosti, bivšeg zaposlenika fakulteta.
Kolega se nada novom zaposlenju, ali u međuvremenu – kako napisati pismo namjere s obzirom da se traži potpis čelnika institucije?
O: U tom slučaju pismo namjere potpisuje samo suradnik.

P: Suradnikov poslodavac u Hrvatskoj odbio je zahtjev za potpisom pisma namjere o suradnji uz objašnjenje da zbog nadolazećeg isteka ugovora (listopad 2019.) sa suradnikom na određeno vrijeme nije ovlašten svojim potpisom iskazivati suglasnost s obvezama koje zaposlenik namjerava preuzeti u razdoblju nakon isteka ugovora. Budući da suradnik nema ugovor o radu koji se odnosi na projektno razdoblje, je li dovoljno da suradnik osobno potpiše ugovor? Je li potrebno, u ovakvom slučaju, ako bi suradnik sam potpisao pismo namjere, priložiti još neku potvrdu ili napisati obrazloženje?
O: Prema uvjetima natječaja i Uputama za podnositelje projektnih prijedloga potrebno je dostaviti pismo namjere suradnika koje potpisuje čelnik ustanove i suradnik. U ovome slučaju dovoljno je da suradnik sam potpiše pismo namjere te u njemu navede da je u trenutku prijave pred istekom ugovora.

09.04.2019.

P: Imam pitanje u vezi pisma namjere koje bi priložio potencijalni suradnik koji trenutno ima ugovor o radu do jeseni 2019 (dakle ne ulazi u planirano projektno razdoblje). Je li dovoljno da suradnik sam potpiše pismo namjere i može li se angažman suradnika definirati u satima.
O: S obzirom na to da će potencijalni suradnik biti u radnom odnosu prije zatvaranja natječaja IP-2019-04 potrebno je da pismo namjere potpiše i čelnik organizacije na kojoj je zaposlen. Radno vrijeme svih članova istraživačke grupe izražava se u postocima.

05.04.2019.

P: Molim odgovor na slijedeća pitanja vezana za prijavu na Natječaj za istraživačke projekte
1. Potencijalni suradnik na projektu je zaposlenik javnog sveučilišta u dijelu radnog vremena (npr 30%) te  privatnog laboratorija u drugom većem dijelu radnog vremena (npr 70%). Pitanje glasi: Obzirom da su aktivnosti na projektu povezane sa privatnim laboratorijem, te će ih suradnik obavljati u dijelu radnog vremena privatnog laboratorija, je li dovoljno  da izjavu odnosno pismo namjere sudjelovanja na projektu supotpise  odgovorna osobe privatnog laboratorija  ili je potrebna i druga izjava koju potpisuje čelnik javnog sveučilišta ?

2. Potencijalni suradnik na projektu u vrijeme pisanja prijave ima status znanstvenika (stranca) zaposlenika obrazovne ustanove u inozemstvu kojem mjesec dana nakon završetka roka prijave projekta ističe ugovor o radu i završava radni odnos koji je sklopljen na određeno vrijeme. Dokaz je ugovor o radu na određeno vrijeme.
Pitanje glasi: Obzirom na činjenicu da će se suradnik moći u punoj mjeri posvetiti projektu  jer neće biti zaposlen u vrijeme realizacije istog i  je li neophodan  supotpis odgovorne osobe institucije na njegovoj izjavi – pismu namjere o sudjelovanju u projektnim aktivnostima.
O: 1. Za navedenog suradnika potrebno je dostaviti dva pisma namjere koja potpisuju suradnik i čelnici njegove organizacije.
2. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 12., pismo namjere suradnika iz
inozemstva potpisuje samo suradnik.

P: Ukoliko je planirani suradnik na projektu professor emeritus iz Hrvatske, tko za njega potpisuje Pismo namjere budući se radi o umirovljenom djelatniku sveučilišta? Je li dovoljno da sam potpiše pismo namjere?
O: Umirovljeni suradnici dostavljaju pismo namjere koje sami potpisuju.

26.03.2019.

P: Trebaju li suradnici iz inozemstva u pismu namjere navesti postotak radnog vremena s kojim će sudjelovati na projektu?
O: U pismu namjere za suradnike iz inozemstva nije potrebno navoditi postotak radnog vremena.

08.03.2019.

P: Suradnik je zaposlenik u privatnoj tvrtki. Na projektu bi pružao intelektualne usluge,  pri cimu ne bi koristio resurse tvrtke u kojoj je zaposlen niti bi radio poslove za projekt tijekom radnog vremena, a njegova tvrtka nema interesa sudjelovati na projektu.
U natječajnoj dokumentaciji se navodi da suradnici iz RH koji nisu zaposlenici ustanove koja prijavljuje projekt moraju imati potpisano pismo namjere i od strane čelnika ustanove na kojoj su zaposleni. U ovom slučaju to neće biti moguće jer takvo pismo implicira da će suradnik raditi tijekom radnog vremena na projektu.
Pitanje je: može li i u ovakvim slučajevima pismo namjere biti potpisano SAMO od suradnika (kao i za suradnike iz inozemstva)?
O: U ovome slučaju dovoljno je pismo namjere koje potpisuje samo suradnik, jer se ne radi o djelatniku javnog sveučilišta, niti instituta.