07.05.2019.

P: U kojoj je kategoriji moguće predvidjeti troškove slanja uzoraka u inozemstvo radi provođenja analiza (suradniku na projektu)?
O: Navedene troškove moguće je planirati unutar kategorije 1. Troškovi istraživanja, u potkategoriji „Materijal“.

30.04.2019.

P: 1. Ljubazno molim za pojašnjenje prilikom pisanja financijskog plana.  Ako sam dobro shvatila iz odgovora na stranicama Zaklade svaka sljedeća stavka unutar pojedine potkategorije numerira se na način da se mijenja drugi broj (znači 1.1, 1.2, 1.3…). Ukoliko unutar potkategorije Materijal ima više stavki potkategorija Usluge više neće biti 1.2, nego 1.x, odnosno onaj broj kojim završava posljednja stavka u potkategoriji Materijal.
S obzirom da je u Uputama navedeno da brisanje stavki ili pitanja iz obrazaca nije dopušteno moje je pitanje ostavljamo li u financijskom planu u konkretnom slučaju već napisanu stavku 1.2.Usluga, naziv vrste usluge za provođenje istraživanja, svaka grupa usluga unosi se kao zasebna  stavka, oznaka iz radnog plana npr. D4.1.2., STAVKA,  te nastavljamo sa 1.x Usluga (npr. 1.8. Laboratorijske usluge za…..)
2. Drugo pitanje vezano je uz povezivanje stavki financijskog plana uz oznake rezultata iz radnog plana.  Je li pojedinu stavku financijskog plana dopušteno vezati uz dvije ili više  oznaka rezultata iz radnog plana ili se svaka stavka proračuna smije vezati isključivo uz jednu oznaku iz radnog plana.
3. Također vas ljubazno molim za odgovor na još jedno pitanje vezano uz ispunjavanje financijskog plana.
Ukoliko je od drugog razdoblja nadalje  u financijskom planu moguće upisati samo ukupan iznos potkategorije, a bez specifikacije po stavkama, na koji način je preporučljivo povezivati oznake rezultata iz radnog plana s potkategorijama u financijskom planu, tj. je li prihvatljivo navesti sve oznake iz radnog plana koje se odnose na navedenu potkategoriju za drugu, treću i četvrtu godinu projekta?
O: 1. Pri numeraciji stavki u financijskom planu navedenu uslugu potrebno je numerirati prvom sljedećom slobodnom brojčanom oznakom kao što ste naveli.
2., 3. Stavke u financijskom planu potrebno je povezati sa svim oznakama rezultata iz radnog plana koje su povezane s troškom navedenim u financijskom planu neovisno o razdobljima provedbe.

26.04.2019.

P: u vezi s Financijskim (i Radnim) planom
1. Možete li precizirati u koja bi se polja obrasca trebalo upisati novčani iznosi za 2., 3. i 4. godinu projekta? Sva polja za potkategorije spojena su u jedinstveno polje.
2. Možete li precizirati što bi trebali sadržavati radni i financijski plan za drugu, treću i četvrtu godinu projekta u trenutku prijave projekta?
O: 1. U Financijskom planu u stupcima razdoblja potrebno je razraditi troškove po stavkama, odnosno, od drugog razdoblja nadalje moguće je upisati samo ukupan iznos stavki te se na ovaj način mogu popuniti svi stupci narednih razdoblja.
2. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 31, 32, 33, nalaze se smjernice za izradu Radnog plana, a u navedenim uputama, na str. 24 – 30, nalaze se smjernice za izradu Financijskog plana.

19.04.2019.

P: Prema Uputama, svaka stavka u proračunu veže se uz rezultat iz radnog plana. Može li se stavka u proračunu vezati uz aktivnost umjesto uz rezultat?
O: Sve stavke u Financijskom planu potrebno je vezati oznakama rezultata iz Radnog plana.

16.04.2019.

P: Iako je napisano da se financijski troškovi ravnomjerno raspodijele po godinama ( dakle npr. po 250000 kn godišnje), meni je to teško izvedivo jer najviše  posla imamo u prve 3 godine.
Osim toga  u drugoj i trećoj godini i planiram zaposliti postdoktoranda ( što je po 180000 kn godišnje).
Moje je pitanje:
1)  Smijem li s troškovima u drugoj godini doći do nekih 300000 kn a u četvrtoj godini bi troškovi bili 200000 kn?
2)  ili smijem li  u drugoj i trećoj godini imati po 300000 kn a u četvrtoj manje dakle 150000 kn???
O: 1. i 2. Da. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 24. „Preporučljivo je da se ukupan iznos financijskih sredstava ravnomjerno rasporedi po godinama trajanja projektnog prijedloga, osim ako bi se time narušila izvodljivost ili izvrsnost projekta.“

12.04.2019.

P: Moje pitanje je vezano uz financijski plan.
Ukoliko unutar potkategorije nemamo troškova, npr. nećemo imati publikacija. Smijemo li tada redak
4.5. Publication costs, please state type of publication, number of publications, costs to be covered; in case more than one publication cost is planned, publication costs shall be entered as a total, in a single item, use the mark from the Work Plan, ITEM
obrisati s obzirom da nam on utječe na numeriranje ili da ga numeriramo, ali s troškom nula?
O: Stavke iz obrasca nije potrebno brisati, a numeraciju je potrebno prilagoditi slijedu brojeva. U stavke u kojima nema troška nije potrebno upisati nulu.

09.04.2019.

P: 1. Financijski plan. U odgovorima 19.3. 2019. ste na pitanje o brisanju pitanja (ili točnije i ispravnije rečeno – smjernica, kako je u upitu naglašeno) odgovorili:
O: Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrasca za Prošireni sažetak, kao niti ostalih prijavnih obrazaca.
Kako u Financijskom planu ima potkategorija čije troškove nisam planirao, molio bih Vas da me uputite kako popuniti Tablicu ukoliko imam slijedeću situaciju:
Imam u:
Services subcategory
1.24.
Field research subcategory nemam pa ostavljam:
1.3. Field research, each piece of field research shall be entered as a separate item; destination, duration, number of team members that will participate in the field research, costs that are to be covered (e.g. travel, accommodation, per diems) shall be enterred as a total for all participants, use the mark from the Work Plan e.g. D4.1.3., ITEM
Workshop subcategory također nemam pa ostavljam:
1.4. Workshop, each workshop shall be enterred as a separate item, use the mark from the  Work plan, e.g. D4.1.4., ITEM
Sada imam Literature subcategory!
Kako numerirati ovu stavku:   X.X: Scientific Literature, Manual Book, D y.y, ITEM
Što pisati umjesto X?
2. Financijski plan. U Financijskom planu stoji: “od drugog razdoblja nadalje moguće je upisati samo ukupan iznos potkategorije te se na ovaj način mogu popuniti svi stupci narednih razdoblja koji će se detaljnije razrađivati pri predaji izvješća prethodnog razdoblja; ukupne iznose potkategorija za naredna razdoblja poslije neće biti moguće uvećavati”. Budući da su ove ćelije u Excelu formatirane kao formule, je li se ovim sugerira intervenciju formulu? Naime, kako ste eksplicitni i rigorozni u tome da se ništa iz Tablice i Obrazaca ne briše od pitanja, smjernica i sl., čudno mi je da dozvoljavate intervenciju u formulu, odnosno da je izbrišemo i formatiramo kao općenitu ćeliju? Pitanje je, mogu li formatirati ćelije u EXCEL tablici svojevoljno?
O: 1. Ostaje 1.5. kao u predlošku Financijskog plana.
2. Troškovi se upisuju u redak stavke ovisno o razdoblju za koje se planiraju.

P: Imam 3 pitanja vezana za Financijski plan:
1) Malo je nejasan odgovor koji ste ponudili o numeriranju stavki. Ako je 1.1. Materijal i njega ima više, prema vašoj preporuci svaki sljedeći se numerira na način da se mijenja drugi broj (znači 1.1, 1.2, 1.3…). To znači da potkategorija Usluge ne može više biti 1.2, nego 1.x, odnosno onaj broj kojim završava posljednja stavka u potkategoriji Materijal? Je li to točno?
2) Gdje se navodi trošak dolaska inozemnih suradnika na matičnu ustanovu u trajanju najviše od 7 dana, a koji nije samo u svrhu radnog sastanka koji je ograničen na 2 dana nego i rada na projektu i rada s doktorandima?
3) Je li moguće platiti edukaciju za primjenu testa za 5 logopeda koji bi prikupljali podatke na terenu duži period. Logopedi neće biti službeni suradnici na projektu, ali bi ih se angažiralo zbog dugotrajnosti prikupljanja podataka. Ako je to moguće, budžetira li se to kroz stavku usavršavanje?
O: 1. Da.
2. Dozvoljeni troškovi detaljno su opisani u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga.
3. Troškove usavršavanja moguće je pokriti samo za članove grupe: suradnik-istraživač, suradnik-poslijedoktorand i suradnik-doktorand.

05.04.2019.

P: Financijski plan. U odgovoru na pitanje (2. travnja 2019. g. ) o ispunjavanju Financijskog plana ste sugerirali slijedeći obrazac:
1.1. Materials, Inorganic chemicals for synthesis of mediators D1.2., ITEM
1.2. Materials, Carbon nanoparticles for synthesis of composite mediators D1.2., ITEM
1.3. Materials, Solvents for synthesis of composite mediators D1.2., ITEM, i tako dalje.
Dakle, u obrascu treba biti 1.1. Materials (zelenom bojom), Inorganic chemicals for synthesis of mediators D1.2 (crnom bojom), ITEM (plavom bojom). Molio bih Vas za potvrdu ovoga.
Naime u Uputama na str. 25 i 26. Primjer ispunjavanja tablice je slijedeći 1.1 DNK kitovi za 250 uzoraka (zelenom bojom), D 4.1 (crnom bojom). Dakle, Izbrisano je “materials” i “ITEM”.
Možete li me uputiti na ispravni način popunjavanja ove Tablice.
O: 1.1. Materijal (ostaje zeleno i tekst se ne mijenja), naziv grupe materijala za provođenje istraživanja, svaka grupa materijala unosi se kao zasebna stavka (prilagođava se projektnom prijedlogu, treba biti napisano crnom bojom), oznaka iz radnog plana npr. D4.1.1. (prilagođava se slovnim i brojčanim oznakama rezultata iz radnog plana; treba biti napisano crnom bojom).

02.04.2019.

P: U Financijskom planu stoji slijedeće (pod Važno) :”numeraciju stavki potrebno je prilagoditi (sve stavke počinju s rednim brojem kategorije, te se unutar kategorije numeriraju na način: kategorija 1 (1.1., 1.2., 1.3., … 1.10., 1.11. ,…); kategorija 2. (2.1., 2.2., 2.3., … 2.10., 2.11.) itd., neovisno u okviru koje se potkategorije upisuju”.
U “Uputama” za predlagatelje ste kao primjer stavili Tablicu u kojoj ste izbrisali tekst zelene boje (1.1. Materials; 1.2. Services, itd.), iako stoji u Financijskom planu slijedeće (pod Važno): “naziv svake stavke unosi se u nastavku teksta zelene boje (zeleni tekst se ne briše)”?
U “Uputama” Usluge stoji 1.3., dok u Financijskom planu pod Uslugama stoji 1.2.?
Što da radim?
Ja sam pisao ovako:
1.1. Materials, Inorganic chemicals for synthesis of mediators D1.2., ITEM
1.1. Materials, Carbon nanoparticles for synthesis of composite mediators D1.2., ITEM
1.1. Materials, Solvents for synthesis of composite mediators D1.2., ITEM
1.1. Materials, Materials for prepartion of carbon paste electrode D1.3., ITEM
1.1. Materials, Chemicals for preparation of electrolyte solution (electrolytes, buffers, etc.) D1.4., ITEM
i
3.1. New equipment, Teflon®-lined hydrothermal synthesis autoclave reactors (50 mL, 100 mL, 250 mL) together with additional Teflon® liner D1.2. , ITEM
3.1. New equipment, Working electrode bodies for carbon paste electrodes, Platinum Counter Electrodes, Reference electrodes, D1.4.; D2.2.; D2.3.; D3.2; D3.3.; D3.5.; D3.6.; D4.2.; D4.3., ITEM
3.1. New equipment, Working electrode (BDDE and GCE), D2.2.; D2.3.; D3.2; D3.3.; D3.5.; D3.6.; D4.2.; D4.3.  ITEM
3.1. New equipment, Electrochemical glass cell, D1.4.; D2.2.; D2.3.; D3.2; D3.3.; D3.5.; D3.6.; D4.2.; D4.3. ITEM
3.1. New equipment, Autolab RDE (Rotation Disc Electrode), D2.2.; D2.3.; D3.2; D3.3.; D3.5.; D3.6.; D4.2.; D4.3. ITEM
3.1. New equipment, Flow Cell for screen printed electrodes, D5.2. ITEM
3.1. New equipment, Thermostatic Cell for screen printed electrodes, D5.2. ITEM
3.1. New equipment, Peristaltic Pump, D5.2. ITEM
3.1. New equipment, PVC tube for Peristalitic Pump-Several diameters, D5.2. ITEM
3.1. New equipment, Screen-printed carbon electrodes (DRP-110; DRP-C110), D5.2. ITEM
3.1. New equipment, μStat Cable Connector for screen-printed electrodes D5.2. ITEM
3.1. New equipment, μStat 400 Potentiostat kit D5.2. ITEM
Molio bih Vas da mi preporučite numeraciju!
Što pišem zelenom bojom, što crnom bojom, a što plavom bojom?
O: Unutar kategorije potrebno je numerirati stavke povećavajući drugu znamenku za 1., što u ovom slučaju, znači da je stavke potrebno numerirati:
– 1.1. Materials, Inorganic chemicals for synthesis of mediators D1.2., ITEM
– 1.2. Materials, Carbon nanoparticles for synthesis of composite mediators D1.2., ITEM
– 1.3. Materials, Solvents for synthesis of composite mediators D1.2., ITEM, i tako dalje.
Isto vrijedi i za ostale stavke unutar iste kategorije.
Naziv svake stavke unosi se u nastavku teksta zelene boje (zeleni tekst se ne briše), plavi tekst se, također, ne briše, a crni tekst se prilagođava potrebama projektnog prijedloga.

P: Za potrebe razmjene znanja unutar istraživačke grupe korisno bi nam bilo organizirati radionicu/sastanak/gostovanje u trajanju od min 4 dana. Planirali bi to organizirati na matičnoj instituciji. Budući da radni sastanci mogu biti max 2 dana, preostaje nam istraživačka radionica ili gostovanje inozemnih znanstvenika. Zanima me pod kojom stavkom je prihvatljivo uračunati prijevoz, dnevnice i smještaj za boravak suradnika iz inozemstva?
O: Prema uvjetima natječaja u kategoriji 1. „Troškovi istraživanja“ prihvatljiv je trošak istraživačke radionice s članovima istraživačke grupe do 7 dana i prihvatljivi su troškovi smještaja članova istraživačke grupe, catering i sitan potrošni materijal. U kojoj stavci financijskog plana ćete prikazati trošak ovisi o svrsi i rezultatima aktivnosti o kojima ćete izvještavati tijekom provedbe projekta.

22.03.2019.

P: Zašto u obrascu pod brojem 6 i naslovom Financijski plan, odjeljak 4 (Diseminacija i suradnja) na str. 29 među nedopuštenim troškovima piše da nisu dopušteni troškovi za monografiju, autorsku knjigu, zbornik radova itd. Ako je tijekom istraživanja planirano napisati monografiju ili autorsku knjigu, a tema joj je tema istraživanja unutar projekta, nije li logično da se troškovi izrade i tiska te knjige mogu navesti u financijskome planu?
O: Troškove diseminacije i suradnje moguće je pokriti sukladno prihvatljivim troškovima navedenim u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 28 i 29.

19.03.2019.

P: 1. Ako u financijskom planu ne planiramo neku potkategoriju, trebamo li skroz pobrisati te retke? Npr. ako znamo da sigurno nećemo imati trošak za terensko istraživanje, da li da pobrišemo slijedeća dva retka iz financijskog plana?
2. Vezano uz odlaske na konferencije treba li svaku konferenciju unijeti kao zasebnu stavku? Treba li za svaku konferenciju tijekom  četiri godine specificirat radi li se o planiranom odlasku na domaću/međunarodnu konf., naziv konf., mjesto održavanja, trajanje…? Nije moguće u ovom trenutku znati sve te detalje.
3. Vezano uz usavršavanja treba li svako usavršavanje unijeti kao zasebnu stavku? Treba li za svako usavršavanje  tijekom  četiri godine specificirat naziv usavršavanja, mjesto održavanja, trajanje…? Nije moguće u ovom trenutku znati sve te detalje.
O: 1. Prijavna dokumentacija treba ostati u izvornom obliku. Brisanje stavki ili pitanja iz obrazaca nije dopušteno.
2. Svaku konferenciju je potrebno navesti kao zasebnu stavku. Troškove je potrebno specificirati samo za prvu godinu provedbe projekta, navodeći podatke koji se nalaze u opisu stavke u financijskom planu. Planirane konferencije navode se unutar kategorija (radi li se o međunarodnoj ili domaćoj znanstvenoj konferenciji u RH ili o konferencijama u inozemstvu). Prilikom prijave na natječaj nije nužno navesti o kojoj se konferenciji radi.
Za preostale godine projekta potrebno je navesti okvirne iznose troškova.
3. Svako usavršavanje potrebno je navesti kao zasebnu stavku. Troškove je nužno specificirati samo za prvu godinu provedbe projekta, navodeći podatke koji se nalaze u opisu stavke u financijskom planu. Ako u trenutku prijave svi podaci nisu poznati potrebno je navesti na koliko se usavršavanja planira ići te navesti okvirne iznose troškova kao i područje u kojem je planirano istraživanje.

P: 1. U uputama za natječaj navedena je ograničena vrijednosti kod nabavke opreme. Iznos 400.000,00 kuna podrazumijeva iznos opreme s PDV-om ili bez PDV-a? Da li se smatra da troškovi nabavke opreme, carine i prijevoza opreme moraju biti sveukupno do 400.000,00 kuna.
P: U uputstvima za prijavitelje stoji da nije prihvatljiv trošak nabavka  nove opreme skuplje od 400.000 HRK. Zanima me odnosi li se ovaj iznos na cijenu bez PDV-a ili s PDV-om?
2. Može li se u okviru financijskog plana planirati troškovi za zapošljavanje doktoranda (plaća doktoranda) i sredstva za školarinu istog doktoranda?
O: 1. -2. Odgovori se već nalaze na mrežnoj stranici Zaklade.