17.05.2019.

P: Budući se u metodologiji navode ocjenske ljestvice koje će se raditi, a čitav obrazac ima maksimalno 4 stranice, da li je prihvatljivo napisati puni naziv tih ljestvica (često duži naziv), a da se pri tome ne navede i referenca uz tu ljestvicu (naravno, sve je navedeno u prijavnom obrascu), jer svaka referenca zauzima oko 3 reda.
O: Moguće je.
P: Da li se u proširenom sažetku trebaju koristiti izvori literature ? Ako da, da li popis literature ulazi u ograničenje od 4 stranice?
O: Moguće je koristiti izvore literature i u tom slučaju popis referenci ne ulazi u ograničenje od 4 stranice.

10.05.2019.

P: Imam pitanje vezano uz Prošireni sažetak. Naime, u uputama je navedeno da je u prvoj sekciji (“Track record of the Applicant in the last five years (1 page maximum), including…”) dozvoljena maksimalno jedna stranica teksta. Može li ta jedna stranica teksta biti prelomljena i na drugu stranicu (u ukupnoj dužini od jedne stranice), ili je tu prvu sekciju potrebno sažeti samo na naslovnu stranicu (što je prilično teško i rezultira nepreglednim tekstom jer preostaje samo otprilike pola stranice mjesta zbog toga što se tekst uputa ne smije brisati)?
O: U obrascu Prošireni sažetak u dijelu u kojem se popisuju postignuća u posljednjih 5 godina dopušteno je da tekst prelazi na stranicu 2, no nije prihvatljivo da bude dulji od jedne stranice.

P: U prethodnim pitanjima odgovorima naveli ste da sažetak projekta se ne stavlja na prvu stranicu obrasca projektne prijave – hrv i engl. verzije (gdje se u prethodnim pozivima stavljao), već da ide u prošireni sažetak. Moje pitanje je gdje se on točno stavlja u proširenom sažetku budući da nije u obrascu predviđeno mjesto za sažetak.
O: Sažetak projektnog prijedloga se u obrascu Prošireni sažetak navodi prateći strukturu zadanih polja za opis projektnog prijedloga.

09.04.2019.

P: Treba li se u obrascu Prošireni sažetak sažeti sve što je prijavljeno u projektu ili više u obliku eseja opisati projekt i njegovu važnost.
Konkretno se tu misli na to je li se stavljaju reference ili ne?
O: Obrazac Prošireni sažetak mora sadržavati sve informacije koje će se vrednovati u prvom krugu u skladu s Kriterijima za vrednovanje projektnoga prijedloga u prvome krugu koji su dostupni na poveznici.

02.04.2019.

P: Na obrascima proširenih sažetaka (HR i EN) stoji da dokument mora biti max. 4 stranice. Da li se to odnosi na cijeli dokument, uključujući i naslovnu stranicu, ili samo na tekst koji predlagatelji unose. Naime, samo je naslova i uputa više od pola stranice.
O: Prošireni sažetak projektnoga prijedloga treba biti na najviše četiri stranice uključujući postojeći tekst, odnosno, i naslovnu stranicu.

26.03.2019.

P: Imam jedno pitanje. Pišem novi HRZZ projekt za poziv: IP-2019-04, i  planiram da, ako bude odobren, nakon  dvije godine umjesto mene to preuzme  dr. sc. (izbrisano ime i prezime), moja asistentica  na radnom mjestu znanstvene suradnice (izbrisan naziv organizacije), radi mog odlaska u mirovinu. Moje je pitanje:  znam da u  prijavnom obrascu moja zamjena piše svoj CV odmah nakon mene ( onaj dio A: od 3 stranice teksta);  međutim zanima me  treba li dr. sc. (izbrisano ime i prezime) pisati svoj CV i u obrascu ( prošireni abstrakt) koji smije imati 4 stranice i ako onda moja zamjena dodaje svoj CV od 1 stranice smije li tada nas  prošireni abstrakt imati 5 stranica ????
O: U ovom slučaju moguće je prekoračenje zadanih stranica.

P: 1. Naveli ste u jednom odgovoru ‘Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrasca za Prošireni sažetak, kao niti ostalih prijavnih obrazaca.’
Odnosi li se to i na tekst u zagradama ili podnožju poput:
‘(najviše 1 stranica), uključujući:’
‘(najviše 2 stranice, prema sljedećem predlošku)’
‘(opišite trenutno stanje u području istraživanja, istaknite najvažnije publikacije.)’
‘(detaljno opišite metodologiju istraživanja.)’
‘(Navedite popis literature kojom ste se služili u izradi projektnog prijedloga. Ograničenje od 17 stranica za Prijavni obrazac ne uključuje reference).’
‘(Navedite planirani način diseminacije i objave rezultata istraživanja te planirane vrste i rang publikacija. Za primijenjena istraživanja opišite eventualne potrebe za korištenjem rezultata, grupe potencijalnih korisnika te kakvi se učinci istraživanja mogu očekivati u slučaju njihove primjene)’
‘Upute za ispunjavanje prijavnog obrasca mogu se pronaći u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga za natječaj Istraživački projekti (IP-01-2018).’ itd.
O: 1. Da, nije dopušteno brisati tekst u zagradama ili u podnožju.

22.03.2019.
P: U uputama za podnositelje prijedloga na str. 20 navodi se da je u Prijavnom obrascu
na naslovnoj stranici potrebno dati sažetak projektnog prijedloga (do jedne stranice). U prijavnim obrascima (niti HR niti EN) takvo mjesto za unos sažetka na naslovnoj stranici nije predviđeno. Što je činiti?
O: Sažetak je potrebno napisati samo u obrascu Prošireni sažetak.

19.03.2019.

P: U zaglavlju IP_2019_04 Obrazac Prošireni sažetak piše da „nije dozvoljeno brisati pitanja u obrascima“, no u tablici obrasca su smjernice, a ne pitanja, dok su pitanja samo u objašnjenju uz naslov tablice, neposredno prije upute o brisanju. Stoga Vas molim za pojašnjenje koji dijelovi obrasca se ne smiju brisati.
O: Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrasca za Prošireni sažetak, kao niti ostalih prijavnih obrazaca.