07.05.2019.

P: Namjeravamo prijaviti projekt u kojem će mjerenje odnosno laboratorijske aktivnosti biti podijeljene između dvije institucije odnosno 2 fakulteta. Da li u tom slučaju i dalje samo fakultet koji prijavljuje projekt dostavlja obrazac Potpora Organizacije, a drugi samo pismo namjere ili je potrebno dostaviti obrazac Potpora organizacije za obadvije institucije?
O: U obrascu „Potpora organizacije“ potrebno je navesti postojeću opremu, koja će se ustupiti istraživačkoj grupi, odnosno, nije potrebno da druga organizacija dostavlja obrazac „Potpora organizacije“. Fakultet na kojem će se provoditi dio analiza treba dostaviti pismo namjere, potpisano od strane čelnika, koje je potrebno postaviti u Ostale dokumente.

26.04.2019.

P: Treba li u obrascu Potpora organizacije navoditi % radnog vremena koji će suradnici i glavni istraživač posvetiti radu na projektu?
O: U obrascu „Potpora organizacije“ potrebno je navesti udio radnog vremena predlagatelja projektnog prijedloga, u polje „Obveze predlagatelja projektnog prijedloga (nastavne i administrativne obveze)“. Udjeli radnih vremena suradnika navode se u Prijavnom obrascu – Cjelina C.

P: Pripremam dokumentaciju za prijavu istraživačkog projekta. Obzirom da sam zaposlen u dvije institucije, te da se predviđa korištenje opreme iz obje institucije za realizaciju projekta, zanima me jesu li potrebne potpore i jedne i druge institucije (organizacije) ili je dovoljna samo potpora one organizacije preko koje se projekt prijavljuje.
O: U obrascu „Potpora organizacije“ potrebno je navesti postojeću opremu, koja će se ustupiti istraživačkoj grupi, znanstvene organizacije koja će biti matična organizacija projekta.