2. 1. 2018.

P: Uzimajući u obzir različite ciljeve otvorenog natječaja Istraživački projekti (IP-01-2018) i prijašnjeg natječaja Uspostavni istraživački projekti (UIP-05-2017), molim pojašnjenje vezano uz moguće prijave projektnih prijedloga koji nisu financirani na natječaju UIP-05-2017 na natječaj Istraživački projekti (IP-01-2018)?
Naime, cilj otvorenog natječaja IP-01-2018 je podržavanje istaknutih znanstvenika i jakih istraživačkih grupa s međunarodno priznatim dostignućima, dok je cilj natječaja UIP-05-2017 bio podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika.
O:
 Program „Istraživački projekti“ i program „Uspostavni istraživački projekti“ dva su različita programa HRZZ-a te se, osim po ciljevima, razlikuju i po kriterijima prihvatljivosti voditelja projekta, iznosima financiranja, trajanju, prihvatljivim članovima istraživačke grupe i drugo.
Kako bi projektni prijedlog mogao biti konkurentan na određenom natječaju, važno je da u potpunosti udovoljava svim kriterijima toga natječaja, stoga je novu projektnu prijavu potrebno pripremiti vodeći se isključivo kriterijima natječaja na koji se prijavljuje, bez obzira na prethodne prijave na druge natječaje.

29. 12. 2017.

P: Mora li akronim sadržavati samo prva slova riječi punog naslova i smije li akronim sadržavati slovo Q ?
O:
 Akronim ne mora sadržavati samo prva slova riječi punog naziva i smije sadržavati slovo Q.

15. 12. 2017.
 
P: Može li se koristiti isti akronim od prethodnih projektnih prijava koje nisu financirane?
O: 
Može.
 
P: Prijedlog istrazivanja sam poslala na Povjerenstvo za etiku koje je od mene trazilo dodatna pojasnjenja i detalje oko samog dizajna istrazivanja. Stoga, iako bih po svemu trebala dobiti pismenu potvrdu o etickoj opravdanosti prijavljenog projekta, istu necu dobiti u pismenom obliku do 10. sijecnja. Da li je moguce istu priloziti naknadno, ukoliko sve obrasce i kompletnu prijavu predam pravovremeno?
O:
 Potvrdu etičkog povjerenstva moguće je priložiti i naknadno, tijekom vrednovanja projektnoga prijedloga ili po završetku, ali svakako ju je potrebno priložiti prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.
 

28. 11. 2017.

P: U obrascu Kriteriji za vrednovanje A zanima me da li sve podkategorije moraju biti ocijenjene s DA da bi se projektni prijedlog uputio na daljnje vrednovanje? Takoder pod rubrikom Voditelj projekta, točka 3 spominje se citiram:
“Voditelj projekta ima evidentirano i značajno mentorsko iskustvo što je razvidno iz:
1. objavljenih zajedničkih radova s diplomantima i/ili doktorandima 2. uspješnih mentorstava doktorskih studenata 3. izvrsnih postignuća poslijedoktoranada koji su bili članovi njegove istraživačke grupe. “
Budući da nije preciziran broj uvjeta koji mora biti zadovoljen (kao sto je to npr. definirano za prethodnu tocku – min 5 od 8) što će biti u slučaju da voditelj projekta ima samo objavljene radove sa studentima koji su završili diplomski studij? Takodjer, molim pojasnjenje citirane tocke 3 – da li se odnosi samo na osobe kojima je voditelj projekta bio mentor na doktoratu ili i na kolege koji su zavrsili doktorski studij i objavili zajednicke radove sa voditeljem, ali im je mentor doktorata bio netko od kolega sa istog zavoda/katedre?
Takoder, vezano uz Voditelj projekta tocka 2 citiram:
“organizator skupa, ili član koordinacijskoga/upravnoga ili organizacijskoga odbora “ Da li se za ovaj kriterij priznaje ako je voditelj bio clan znanstvenog odbora medjunarodnog skupa?

 
O: Obrazac za vrednovanje A sadrži popis kriterija kojima se panel za vrednovanje vodi prilikom donošenja preporuke o upućivanju projektnog prijedloga u daljnje vrednovanje. Ti kriteriji održavaju različite elemente procjene dosadašnjeg istraživačkog rada voditelja projekta u svim znanstvenim područjima. Većina kriterija (i podkriterija u pojedinim pitanjima) moraju biti zadovoljeni, posebice ako su vrlo relevantni za provedbu konkretnog istraživanja. Točka 3, podtočka 1, odnosi se na radove objavljene sa studentima i doktorandima kojima je voditelj projekta bio mentor, a podtočka 3 odnosi se na suradnju s poslijedoktorandima neovisno o tome gdje su završili doktorski studij i tko im je bio mentor.
Članstvo u znanstvenom odboru međunarodnog skupa uključeno je na temelju navedenoga kriterija u pitanju 2. 

21. 11. 2017.

P: Zanima me kakva je politika HZZ-a u vezi otvorenog pristupa, tj. može li se pristupiti projektnim prijavama s prethodnih natječaja koji su prihvaćeni za financiranje kako bi se imalo uvid u primjere dobre prakse? Mišljenja smo kako bi projekti financiran javnim novcima trebali biti dostupni široj javnosti, a autorska se prava mogu regulirati u postojećim zakonskim okvirima.

O: Sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava Zaklade, sažetak projekta i sažetak postignutih rezultata istraživanja javni su podatci te Zaklada zadržava pravo njihova objavljivanja, dok projektna prijava podliježe odredbama o zaštiti intelektualnog vlasništva te kao takva ne može biti objavljena, na što se, potpisivanjem Ugovora o dodjeli sredstava, obvezuju sve ugovorne strane.
 
14. 11. 2017.

P: Na linku za Upute za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj “Istraživački projekti” IP-01-2018 (.pdf) nalazi se samo (ponovljeni) tekst natjecaja. Mozete li molim vas uploadati Upute?
O: Upute se nalaze na odgovarajućem mjestu na mrežnoj stranici.
 
P: Postoje li Upute za podnositelje….  na engleskom?
O: Upute za podnositelje projektnih prijedloga dostupne su samo na hrvatskome jeziku.
P: Trebaju li bas svi obrasci prijave biti uploadani i na hrvatskom i na engleskom? koliko vidim, predložak obrazaca (životopisi, radni plan, potpora organizacije i sl.) postoji samo na hrvatskom jeziku. Ako je nužno uploadati sve na oba jezika, možete li objaviti i predloške na oba jezika?
O: Svu je dokumentaciju potrebno podignuti (uploadati) i na hrvatskome i na engleskome jeziku. Obrasci na engleskome jeziku dostupni su na mrežnoj stranici.

10. 11. 2017.

P: Zašto u  Administrativnom obrascu  u rubrici zvanje nema znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju?

O: U EPP sustav dodana je opcija „znanstveni savjetnik u trajnom zvanju“.