5. 1. 2018.

P: U ocijeni moje  prijave projekta na prijašnjem natječaju board je naveo problem da sam doktoranda premalo opteretio obavezama prema projektu, s obzirom da se na njega troši 16000 kn godišnje. Da li možete otprilike odrediti koliko se očekuje da opteretim doktoranda obavezama, a da to zadovolji propise ili očekivanja Zaklade?
O:
 Očekuje se da doktorand bude aktivno uključen u provedbu projektnih aktivnosti te da njegovo istraživanje, na temelju kojega će izraditi doktorsku disertaciju, bude povezano s temom projekta i da se obavlja u okviru rada na projektu. Navedeno treba biti jasno vidljivo iz uključenja doktoranda u relevantne aktivnosti u radnome planu. Također, HRZZ očekuje da se doktorandi dodatno usavršavaju te da sudjeluju kao izlagači na konferencijama i autori znanstvenih radova.

29. 12. 2017.

P: Da li je moguće zaposliti kao poslijedoktoranda jednog od navedenih suradnika na projektu, ukoliko prema javnom natječaju bude najbolji kandidat?
O:
 Da.

22. 12. 2017.

P: Planiram zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt na rok od 4 godine, uz sufinanciranje ustanove. Kolegica trenutno ne radi na fakultetu, ali će se u slučaju odobrenja projekta zaposliti. Moje pitanje glasi: Treba li i ona suglasnost koju potpisuje čelnik ustanove u kojoj trenutno radi ili je dovoljna njezina suglasnost o zapošljavanju na našem fakultetu?

O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj te se zapošljava najbolji kandidat, o čemu voditelj projekta u roku od osam dana obavještava HRZZ dostavljajući svu potrebnu dokumentaciju. Slijedom navedenog, u projektnoj prijavi nije moguće navesti tko će biti zaposlen na radnome mjestu poslijedoktoranda. Pismo namjere dostavlja se i ako osoba nije zaposlena na organizaciji na kojoj će se provoditi projekt.
 
P: Je li moguće zaposliti postdoka na 18 mjeseci, npr. cijela 2. godina istraživačkog projekta i prva polovica 3. godine?
O: 
Da, zapošljavanje poslijedoktoranda ne mora započeti ni završiti početkom, odnosno završetkom projektne godine.
 
P: U projektu planiramo kao istraživača uključiti doktoranda koji je angažiran na projektu koji završava  do 02. studenoga 2018 iz razloga što je novi projekt usko povezan s njezinim doktoratom. Imamo suglasnost voditelja projekta na kojem je prijavljena kao doktorand, ali nam nije jasno da li je njeno uključivanje kao istraživača u ovu prijavu u koliziji sa  mogućnošću apliciranja za novog doktoranta D za koga smo predvidjeli aktivnosti u IP-2018 projektu, a kojega planiramo zatražiti putem budućeg natječaja „Projekt razvoja karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti“.
O: 
Moguće je na projekt u statusu suradnika prijaviti doktoranda koji je zaposlen na drugom HRZZ projektu ako postoji suglasnost voditelja toga projekta te neovisno o tome po prihvaćanju projekta za financiranje podnijeti prijavu na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti“.
  
P: U Uputama piše da za osobu koja se prijavljuje u statusu suradnika-istraživača nije određeno koje kompetencije, kvalifikacije, zvanje, radni status ima, među-ostalom to znači da suradnik može biti nezaposlena osoba? Kako se u tom slučaju opisuje postotak radnog vremena koja će ta osoba posvetiti provedbi projekta?
Također, je li moguće da se takav suradnik (trenutno nezaposlen) zaposli na projektu kao poslijedoktorand? Tj. smije li se imenom i prezimenom napisati tko je potencijalni kandidat za poslijedoktoranda?
O:
 Suradnik može biti nezaposlena osoba te se navodi postotak vremena u kojem će sudjelovati na projektu, jednako kao i za ostale suradnike (radi se o vremenu koje je potrebno za provedbu projektnih aktivnosti te vremenu koje je moguće izdvojiti s obzirom na druge obveze, u ovom slučaju i buduće zaposlenje). Budući da je za zapošljavanje poslijedoktoranda organizacija na kojoj se provodi projekt obvezna provesti javni natječaj za zapošljavanje te se očekuje zapošljavanje najboljeg kandidata, o čemu obavještava HRZZ, u projektnoj dokumentaciji nije moguće navođenje imena i prezimena poslijedoktoranda.

19. 12. 2017.

P: Može li suradnik na projektu UIP-2014, koji završava 30.6.2018., biti suradnik za prijavi IP 2018., a u statusu je poslijedoktoranda već zaposlenog na ustanovi koja prijavljuje?
O: 
Ako je suradnik zaposlen na HRZZ projektu u statusu poslijedoktoranda na 100% radnog vremena, ne može biti prijavljen kao suradnik na drugom projektu HRZZ-a.
 
P: Moj upit vezan je za doktoranda na „Istraživačkom projektu“. Doktorand je na mojoj matičnoj instituciji prije mjesec dana upisao doktorski studij, zaposlen je u drugoj firmi, tema doktorata bi bila dio ovog projekta, doktorski studij plaća sam, a za pokrivanje dijela troškova njegove školarine (10 000 kn/godini kroz tri godine) traži se potpora HRZZ-a. Moje pitanje glasi, mogu li ga u ovom slučaju prijaviti kao doktoranda ili suradnika-istraživača?
O: 
Ako se sredstva za školarinu (ili dio školarine) pokrivaju iz projekta HRZZ-a, suradnik se navodi u statusu doktoranda.
 
P: Obzirom da je moguće na jednom projektnom prijedlogu zapošljavanje poslijedoktoranda i plaćanje školarine za doktoranda, da li je moguće da poslijedoktorand bude zaposlen na ustanovi partnera, a ne ustanovi prijavitelja projekta? Doktorand bi doktorski studij upisao na ustanovi prijavitelja projekta.
O: 
Poslijedoktorand mora biti zaposlen na matičnoj organizaciji voditelja projekta.
 


12. 12. 2017.

P: Molimo Vas obrazloženje: a) ako se na istraživački projekt zapošljava poslijedoktorand na 100% s kime on potpisuje ugovor (HRZZ ili sa sastavnicom)?  b) mora li sastavnica u oba slučaja imati koeficijente sveučilišta (koeficijenti vezani uz plaću)?
O: 
Poslijedoktorand potpisuje ugovor sa sastavnicom. Koeficijenti kojima sveučilište raspolaže nisu vezani uz zapošljavanje na projektima HRZZ-a jer se sredstva za plaću osiguravaju iz projekta te se iznos plaće određuje temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima.


8. 12. 2017.


P: Je li prihvatljivo zaposliti doktoranda putem ovog natječaja?
O: Ne. Doktorand se može naknadno zaposliti na projektu putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Popis dozvoljenih troškova nalazi se u dokumentu Upute za podnositelje projektnih prijedloga. 
 
P: U svezi projekta za kojeg je natječaj objavljen 02. studenog 2017., zanima me slijedeće: ukoliko odlučimo zaposliti poslijedoktoranda, da li postoji fiksan iznos koliko iznosi bruto plaća poslijedoktoranda mjesečno, odnosno, godišnje?
O: Koeficijent za izračun plaće poslijedoktoranda utvrđen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
 
P: kolegica za koju želimo upis na poslijediplomski doktorski studij je stalno zaposlena  u našem Institutu (ugovor na neodređeno vrijeme). Ima plaću naše ustanove i imala bi je i dalje, a preko projekta bi joj htjeli osigurati plaćanje školarine (60.000,00 kn) tijekom tri godine studiranja. Dakle, moje pitanje je da li je to moguće preko projekta uz korištenje opcije plaćanja školarine.
O: Moguće je platiti školarinu iz sredstava projekta za već zaposlenog doktoranda ako je njegov znanstveni rad vezan uz temu projekta te će sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti. Pritom je potrebno provjeriti snosi li organzacija trošak doktorskog studija za svoje zaposlenike jer u tom slučaju nije moguće platiti trošak školarine iz sredstava projekta.

5. 12. 2017.

P: Planiram prijaviti istraživački projekt i pretpostavljam da će HRZZ i ubuduće raspisivati natječaj za izobrazbu novih doktora znanosti, te namjeravam aplicirati na takav natječaj. Molila bih Vas za malo pojašnjenje: da li je moguće navesti troškove doktorskog studija u finacijskom planu i predvidjeti njegove aktivnosti u random planu ako nam trenutno nije poznat identitet doktoranda?, te kako ga navoditi kod predviđene aktivnosti i opisati u cjelini C suradnici?
O: Za zapošljavanje doktoranda putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti“ potrebno je provesti javni natječaj za izbor kandidata pa stoga nije moguće navoditi ime doktoranda u projektnoj dokumentaciji do okončanja istog. Troškovi doktorskog studija i aktivnosti mogu se predvidjeti za doktoranda kojega se planira zaposliti, te se on označava slovom ‘D’. U Cjelini C navode se kompetencije koje doktorand treba imati za rad na projektu.

P: moje pitanje vezano je uz zaposljavanje i planiranje rada doktoranada na projektu. 
Iz prijasnjih natjecaja vidiljivo je da je jako tesko planirati pocetak rada doktoranda na projektu buduci da se doktorandi zaposljavaju preko projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, a datum njegovog raspisivanja i zavrsetka natjecaja nije vec sad poznat. Ukoliko se u IP-2018 doktorand planira za sve 4 godine projekta kako je moguce to u konacnici i zaista realizirati? Hoce li se pocetak projekta moci odgoditi do trenutka odobrenja doktoranda? Hoce li prihvacanje IP-2018 projekta u kojem je planiran doktorand unaprijed znaciti da ce se odobriti i buduci „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”?
O: Natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” neovisan je o natječaju za program „Istraživački projekti“. Doktorand odobren putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” zapošljava se nakon što organizacija na kojoj je zaposlen mentor raspiše javni natječaj sukladno pozitivnim pravnim propisima te sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme s organizacijom na kojoj je zaposlen mentor. Trajanje njegova zaposlenja regulira se ugovorom o radu i ne ovisi o trajanju istraživačkog projekta. Prijave mentora na navedeni natječaj podnose se i vrednuju zasebno te ne ovise o rezultatima natječaja za program „Istraživački projekti“, pa stoga prihvaćanje IP-2018 projekta za financiranje ne znači automatsko odobravanje doktoranda putem „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.

1. 12. 2017.

P: Može li projektni prijedlog predvidjeti aktivnosti (materijalni i putni troškovi) više od jednog novog doktoranda, čiji identitet još nije poznat? Pri tome bi se jedan doktorand naknadno tražio na natječaju PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI, a drugi bi se zaposlio preko razvojnih koeficijenata ustanove.
Mogu li se projektnim prijedlogom predvidjeti aktivnosti i troškovi novog, još nepoznatog doktoranda, koji bi bio zaposlen na suradničkoj ustanovi preko razvojnih koeficijenata i čiji bi mentor bio suradnik na projektu, također zaposlen na toj istoj suradničkoj ustanovi?

O: Status doktoranda na projektu dodjeljuje se samo suradnicima kojima se iz projekta plaća školarina ili koji se zapošljavaju putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Ostali doktorandi također mogu biti uključeni na projekt, neovisno o njihovu broju, ali u statusu suradnika, te se za njih mogu predvidjeti troškovi i aktivnosti.

28. 11. 2017.

P: Ukoliko je jedan od suradnika (doktorand) već angažiran na projektu koji završava  do 02. studenoga 2018. godine, te će biti prijavljen na novom (drugom) projektu istog voditelja na ovom natječaju, može li taj suradnik biti uključen i na moj projekt koji ću također prijaviti na ovom natječaju (znači, tehnički bi se taj suradnik vodio na 3 projekta)?

O: Ako je doktorand zaposlen na projektu putem natječaja „Razvoj karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti“, za njegovo uključenje u statusu suradnika na drugi projekt potrebna je suglasnost voditelja projekta na kojem je zaposlen. Ako je suradnik u statusu doktoranda jer mu se iz sredstava projekta pokriva iznos školarine, a projekt završava do 2. studenog 2018., može biti prijavljen u statusu suradnika na dva projekta koji se prijavljuju na natječajnom roku IP-01-2018.
 
24. 11. 2017.

P: Kod prijave na natječaj “Istraživački projekti”, mogu li se i trebaju li se studenti doktorskog studija, koji sami financiraju spomenuti studij, a čije će teme disertacija biti dio prijavljenog istraživačkog projekta, prijaviti kao suradnici-istraživači?

O: Ako će spomenuti doktorski studenti sudjelovati u izvršenju projektnih aktivnosti, potrebno ih je navesti kao suradnike u statusu suradnika-istraživača.
 
P: uvjetima natječaja moguće je zapošljavanje poslijedoktoranda za provedbu projektnih aktivnosti i to za 100% radnog vremena. 
Da li je prihvatljiv takav trošak plaće poslijedoktoranda prema kojemu, za angažman od 100% radnog vremena na projektu, HRZZ kroz financiranje projekta snosi trošak 50% (brutto II) plaće poslijedoktoranda, dok trošak preostalih 50% (bruto II) plaće poslijedoktoranda snosi matična ustanova voditelja projekta?

O: Moguće je zapošljavanje poslijedoktoranda za provedbu projektnih aktivnosti i to na puno radno vrijeme. Ako HRZZ snosi trošak 50% (bruto II) plaće za angažman od 100%, matična organizacija mora osigurati preostalih 50% (bruto II) plaće. U tom slučaju u Ugovoru o dodjeli sredstava Zaklade mora biti navedeno da se 50% iznosa financira iz sredstava Projekta, a 50% iz sredstava matične organizacije, ali da će zaposlenik 100% radnog vremena posvetiti obavljanju projektnih aktivnosti bez dodatnih zaduženja.

21. 11. 2017.

P: Sukladno pravilima natječaja sredstvima projekta moguće je financirati plaću poslijedoktoranda (bruto II plaću). Da li je prihvatljiv trošak 50% bruto II plaće doktoranda koji bi bio financiran od strane Zaklade ili isključivo trošak ukupnog iznosa bruto II plaće poslijedoktoranda?

O: HRZZ natječajem predviđa se samo zapošljavanje poslijedoktoranda za provedbu projektnih aktivnosti i to za 100% radnog vremena.
 
P: Ako se u prijavi projekta odmah traži doktorand, mora li se bruto plaća doktoranda predvidjeti u financijskom planu, ili bi HRZZ pokrivala troškove plaće mimo financijskog plana projekta? tako je npr. bilo na natječaju “PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI” raspisanog 1. rujna 2015. g.
O: Plaća doktoranda nije prihvatljiv trošak prema uvjetima natječaja „Istraživački projekti“, stoga se ne može navoditi u financijskome planu. Zapošljavanje doktoranda moguće je financirati putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.
 
P: Možete li precizirati koje aktivnosti su dopuštene/nisu dopuštene kod planiranja radnog plana poslijedoktoranda na istraživačkim projektima (Natječaj objavljen 2.11.). Primjerice, može li se planirati rad u visokoškolskoj nastavi, i ako da, u kojem opsegu?
O: Dopuštene su aktivnosti koje su nužne za provedbu projekta i ostvarenje projektnih ciljeva. Kako se poslijedoktorand zapošljava na radno mjesto za provedbu projektnih aktivnosti, a projekt ne obuhvaća nastavni rad, predviđene aktivnosti za poslijedoktoranda ne mogu uključivati rad u nastavi.
 
P: U uputama se navodi da se Status suradnika-poslijedoktoranda daje se suradniku za čije se zapošljavanje i troškove plaće traži potpora HRZZ-a, ali i da na projektu ne može istovremeno biti zaposleno više od jednoga poslijedoktoranda. Također se navodi da se Status suradnika-doktoranda daje suradniku koji je student doktorskoga studija ili će to tek postati i za pokrivanje troškova njegove školarine traži se potpora HRZZ-a, a čija je tema doktorskoga rada vezana uz temu istraživanja projekta. Zanima me da li, ako zaposlimo poslijedoktoranda, možemo također platiti troškove školarine doktorskog studija i za osobu koja je već kod nas zaposlena te planira upisati doktorski studij i pisati doktorat iz teme projekta?
O: Ako se na projektu planira zapošljavanje poslijedoktoranda, moguće je predvidjeti i plaćanje školarine za doktoranda ako školarinu već ne pokriva ustanova zaposlenja.
 
P: Slijedi pitanje koje sam već uputio (i na njega dobio odgovor):
U istraživačkom timu planiram imati osobu koja je već zaposlena na HRZZ projektu kao doktorand preko natječaja “PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI” raspisanog 1. rujna 2015. g. Prema planu ta osoba bi trebala doktorirati nakon isteka tekućeg projekta, tj. u vremenu trajanja projekta kojeg sada planiram prijaviti. Može li navedena osoba za taj budući projekt biti prijavljena kao član tima- doktorand? Za nju ne bi trebala biti plaćena nikakva školarina doktorskog studija niti plaća, sve navedeno je osigurano po drugoj osnovi.”
Dodatno me zanima jos jedna stvar: U kojem svojstvu bi takva osoba trebala biti zavedena u prijavi novog projekta? istraživač?
Također, ako član tima ima zakazanu obranu teme doktorata vrlo brzo (u svakom slučaju prije početka eventualnog projekta), može li se ona prijaviti na projekt kao poslijedoktorand? ili također kao istraživač? Dakle, radi se o osobi koja formalno u trenutku prijave nema titulu dr.sc.

O: Status suradnika-doktoranda daje se suradniku koji je student doktorskoga studija ili će to tek postati i za pokrivanje troškova njegove školarine traži se potpora HRZZ-a, stoga bi u navedenom slučaju istraživaču koji je zaposlen kao doktorand na drugom projektu trebalo dodijeliti ulogu istraživača.
Status suradnika-poslijedoktoranda daje se suradniku za čije se zapošljavanje i troškove plaće traži potpora HRZZ-a. Kako je za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat, prilikom projektne prijave nijedan istraživač ne može imati status poslijedoktoranda. Ta se osoba u projektnoj prijavi označava oznakom „P“. 

17. 11. 2017.

P: Budući da planiram prijaviti istraživački projekt na natječaj raspisan 2. studenoga 2017., zanima me može li suradnik na projektu biti osoba na doktorskom studiju koja je zaposlena u srednjoj školi te, kao i svi doktorandi, ima dodijeljen znanstvenički broj s predznakom minus.
O: Ne postoji ograničenje u pogledu toga tko može biti suradnik na projektu s obzirom na mjesto zaposlenja ili kompetencije.  

14. 11. 2017.

P: U istraživačkom timu planiram imati osobu koja je već zaposlena na HRZZ projektu kao doktorand preko natječaja “PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI” raspisanog 1. rujna 2015. g. Prema planu ta osoba bi trebala doktorirati nakon isteka tekućeg projekta, tj. u vremenu trajanja projekta kojeg sada planiram prijaviti. Može li navedena osoba za taj budući projekt biti prijavljena kao član tima- doktorand? Za nju ne bi trebala biti plaćena nikakva školarina doktorskog studija niti plaća, sve navedeno je osigurano po drugoj osnovi.
O: S obzirom na to da je navedeni doktorand u statusu doktoranda na drugom projektu te je obvezan posvetiti 100% svoga radnog vremena znanstvenom usavršavanju vezanom uz izradu doktorskog rada, doktorand se može prijaviti u statusu suradnika (ne doktoranda) na drugi projekt isključivo uz dostavljanje pisane suglasnosti mentora. Panel za vrednovanje će razmotriti je li njegov angažman na dva projekta opravdan i moguć s obzirom na obveze na projektu na kojem provodi istraživanje vezano uz izradu doktorske disertacije.

P: Pretpostavljam da će HRZZ i ubuduće raspisivati natječaj za izobrazbu novih doktora znanosti. Ako unutar projekta koji planiram želim i aplicirati na takav natječaj s ciljem dobivanja novog doktoranda, trebam li to predvidjeti u radnom i financijskom planu već u prijavi projekta? Ili je moguće po raspisivanju natječaja za doktorande napraviti izmjene radnog i financijskog plana?
O: Sudjelovanje doktoranda na projektu moguće je, ali ne i nužno, navesti u radnom i financijskom planu prilikom prijave projekta. Ako sudjelovanje doktoranda nije navedeno prilikom prijave projektnog prijedloga, moguće je naknadno zatražiti izmjene radnoga i financijskoga plana i uključiti doktoranda.
 
P: Može li se iz projekta financirati plaća doktoranda umjesto plaća poslijedoktoranda?
O: Sukladno pravilima natječaja „Istraživački projekti“ sredstvima projekta moguće je financirati isključivo plaću poslijedoktoranda (bruto II plaću). Kako bi se na projekt uključio doktorand, moguće je podnijeti prijavu na natječaj „Projekt razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.

10. 11. 2017.

P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga piše da se može predvidjeti bruto plaća za jednoga poslijedoktoranda. Zanima me podrazumijeva li to mogućnost da se poslijedoktorandu isplaćuje plaća nakon što mu istekne ugovor na matičnoj ustanovi ili je za četverogodišnju suradnju na projektu moguće angažirati samo poslijedoktoranda koji je netom stekao taj status.
O: Natječajem je predviđeno zapošljavanje poslijedoktoranda na novo radno mjesto na projektu za koje je organizacija dužna raspisati javni natječaj sukladno važećim zakonskim propisima. Suradnika-poslijedoktoranda moguće je zaposliti najkraće u trajanju od 3 mjeseca. Na projektu ne može istovremeno biti zaposleno više od jednoga poslijedoktoranda.

 
P: Da li školarina doktoranda može uključivati osobu koja je zaposlena u industriji u RH, a  koja će raditi kao suradnik na projektu i za koju se predviđa obrana doktorata iz rezultata projekta, ali se ne očekuje njegovo zapošljavanje u sustavu znanosti?
O: Trošak školarine može se pokriti za bilo kojeg doktoranda koji je u statusu suradnika-doktoranda na projektu.