22. 12. 2017.

P: Dakle, ako sam suradnik na jednom HRZZ istraživačkom projektu, mogu li prijaviti projekt kao voditelj uspostavnog HRZZ projekta?
Ili obrnuto, ako sam voditelj uspostavnog projekta, mogu li biti suradnik na bilo kojem drugom (uspostavnom ili istraživačkom)?
I još nešto, ako imam ispunjenu kvotu (voditeljsku i suradničku), mogu li biti nešto drugo na nekom projektu (konzultant, savjetnik, vanjski suradnik itd.), a da se na bilo koji način vrednuje?
O: 
Upute o prihvatljivim voditeljima i suradnicima nalaze se u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5.-6. te je već odgovoreno na više sličnih upita i odgovori su dostupni na stranici https://hrzz.hr/default.aspx?id=2443  
Na HRZZ projektima ne postoji status savjetnika ili vanjskoga suradnika, a uloga konzultanta također je objašnjena u odgovorima na ranije postavljena pitanja na stranici https://hrzz.hr/default.aspx?id=2429
 
P: molila bih vas odgovor na sljedeću situaciju: Suradnik sam na UIP–05-2017 s postotkom od 10%. koji je prihvaćen za financiranje. U sadašnjem pozivu za istraživačke projekte dali se mogu prijaviti kao suradnik na 2 projektna prijedloga? Razumijem da se može biti suradnik na dva financirana projekta.
O: 
Na natječaj Istraživački projekti možete se prijaviti kao suradnik na jednom projektom prijedlogu.
 
P: Broji li se suradnja na UKF projektu u svojstvu suradnika u ograničenje „istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva  istraživačka  i/ili  uspostavna  istraživačka  projekta  i  to  kao  voditelj  jednoga projekta  i  suradnik  na  drugome  ili  kao  suradnik  na  dvama  projektima“?
Točnije rečeno, je li moguće:
1. biti suradnik na UKF projektu Moja prva suradnja te na ovom roku prijaviti se na jedan istraživački projekt kao suradnik i na jedan kao voditelj?
2. biti suradnik na UKF projektu Moja prva suradnja, suradnik na jednom već postojećem HRZZ projektu i prijaviti se kao suradnik na jednom IP na ovom natječaju?
Napominjem da bi se UKF i IP projekti preklapali u trajanju od najviše mjesec ili dva.
O: 
Sudjelovanje u statusu suradnika na UKF projektima koji završavaju nakon 2. 11. 2017. računa se kao jedna aktivna uloga. Prema tome, ako UKF projekt traje nakon 2. 11. 2017., moguće se prijaviti u statusu suradnika ili voditelja na jednom projektu koji se prijavljuje na natječajni rok IP-01-2018. Odgovor na drugo pitanje ovisi o trajanju i vrsti postojećeg HRZZ projekta, stoga Vas molimo da provjerite odgovore na ranije postavljena pitanja.

19. 12. 2017.

P: Registrirana sam u statusu suradnika na uspostavnom projektu koji je u fazi evaluacije. Sada bih se željela prijaviti kao suradnik na jednom istraživačkom i jednom CSRP-projektu. Mogu li se u sustav prijaviti kao suradnik na 3 projekta, a po evaluaciji odabrati dva, ukoliko svi budu financirani?
O:
 Da.
 
P: Može li netko tko je suradnik na jednom UIP-2014, koji završava 30.6.2018., biti voditelj projekta na natječaju IP-2018.?
O:
 Da. 


15. 12. 2017.

P: Molimo odgovor na pitanje može li netko tko je suradnik na UIP projektu koji završava do 02.11.2018. i suradnik na još jednom IP projektu koji je tek počeo biti prijavitelji / suradnik na IP prijedlogu na ovom natječaju? Naime, iz Uputa za prijavitelje proizlazi da može, no objavili ste protivan odgovor na takvo pitanje. Pretpostavljamo da su Upute relevantnije, no molimo potvrdu.
UPUTE ZA PRIJAVITELJE:
Jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za ovaj natječaj gore navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 02. studenoga 2018. godine. Navedeni uvjet za prijavu na natječaj IP-01-2018 ne odnosi se na voditelje uspostavnih istraživačkih projekata čiji su projektni financirani natječajima UIP-11-2013 i UIP-09-2014 koji za trajanja projekta ne mogu sudjelovati na drugim HRZZ projektima.

O: Mogućnost prijave na natječaj IP-01-2018 za projekte koji završavaju do 2. 11. 2018. godine omogućena je samo za voditelje i suradnike istraživačkih projekata koji se trenutno provode, ali ne i za voditelje i suradnike projekata koji se financiraju u drugim programima (Uspostavni istraživački projekti).

P: Moze li netko tko je suradnik na UIP-09-2014 (dakle, nije voditelj) koji zavrsava prije 2. 11. 2018. on u ovom  natjecajnom roku sudjelovati u dva projekta (konkretno biti suradnik na dva projekta)?
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
O: 
Ako ste suradnik na uspostavnom istraživačkom projektu koji završava nakon 10. 1. 2018. i suradnik na još jednom istraživačkom projektu koji je tek počeo, ne možete se prijaviti na istraživačke projekte ni u kojem statusu jer ste već suradnik na dva HRZZ projekta. Ponavljamo da se završetak projekta 2.11. 2018. veže samo uz trajanje tekućih istraživačkih projekata.

12. 12. 2017.

P: imam jedno pitanje u vezi situacije gotovo identične ovoj koja se nalazi u pitanjima i odgovorima na vašem webu:
P: Ljubazno vas molimo odgovorite konkretno (da ili ne) jer iz odgovora nije jasno. Da li osoba koja je trenutacno voditelj (PI) HRZZ projekta koji zavrsava 14.9.2018. moze prijaviti i svicarski i novi HRZZ projekt kao voditelj (PI) HRZZ projekta i suradnik na svicarskom projektu?
O: Da, ali samo ako se radi o voditelju istraživačkog projekta.
Zanima me, ukoliko je osoba voditelj na istraživačkom HRZZ projektu koji završava u lipnju 2018. i prijavljuje Švicarski projekt (kao voditelj s hrvatske strane), može li se prijaviti kao suradnik (a ne kao voditelj, što je situacija u pitanju na webu) na novom HRZZ projektu?

O: Osoba koja je voditelj na istraživačkom projektu koji završava prije 2. studenog 2018. godine i koja će biti prijavljena kao voditelj s hrvatske strane na CSRP-u (Hrvatsko-švicarski program istraživanja) može biti prijavljena kao suradnik na projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj za istraživačke projekte – natječajni rok IP-01-2018.
 
P: Imam upit vezan za natječaj Istraživački projekti IP-01-2018. Naime, ja sam se prijavio na natječaj za Uspostavne istraživačke projekte UIP-05-2017 (kao voditelj) te sam ovaj tjedan dobio obavijest da je projekt prihvaćen za financiranje. Moje pitanje je sljedeće. Mogu li ja kao budući glavni istraživač projekta UIP-05-2017 biti istovremeno suradnik na projektu IP-01-2018? Pregledom obje natječajne dokumentacije nisam uspio pronaći dio prema kojem se to ne bi smjelo.
O: Voditelji uspostavnih istraživačkih projekata financiranih na roku UIP-05-2017 mogu biti prijavljeni u statusu suradnika na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječajni rok IP-01-2018.
 
P: Na listi smo za potencijalno financiranje uip-05-2017. Trenutno smo na ip koji završava u kolovozu 2018. Kolegica je željela prijaviti nastavak/novi ip sa istim suradnicima. Mozemo li voditeljica uip i suradnice na uip biti suradnici na ovom natječaju?
O: S obzirom na to da istraživački projekt završava prije 2. studenog 2018., voditelji i suradnici na uspostavnom istraživačkom projektu financiranom na roku UIP-05-2017 mogu biti prijavljeni kao suradnici na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječajni rok IP-01-2018.
 
P: Trenutno sam suradnik na:
1. Uspostavni projekt koji završava u srpnju 2018. godine
2. Istraživački projekt koji završava u veljači 2020. godine.
Mogu li prijaviti Istraživački projekt kao voditelj, na natječaju (Šifra natječaja: IP-01-2018).

O: Ne jer ste u statusu suradnika na dva aktivna projekta. 


8. 12. 2017.

P: Zanima me da li istraživač na projektu može biti redovni profesor u trajnom zvanju koji će u godini započinjanja projekta navršiti 65 godina?
O: Ne postoje ograničenja o prihvatljivosti suradnika na projektu s obzirom na njihovo zaposlenje. Umirovljeni suradnici dostavljaju pismo namjere koje potpisuju sami.

5. 12. 2017.
P: Bio sam voditelj UIP-11-2013 koji je zavrsio 30. 09. 2017. Mogu li se prijaviti na natjecaj kao voditelj istrazivackog projekta u ovom natjecajnom roku (IP-1-2018)?
O: Da.

P: Kao suradnika na projektu htio bih predloziti znanstvenika koji trenutno vodi UIP-09-2014. Njegov projekt ce zavrsiti prije nego, u slucaju odobravanja, ovaj novi istrazivacki projekt pocne s radom (odnosno prije 2. 11. 2018 koji se spominje u Uputama). Moze li mi on biti suradnik na projektu?
O: Ne, jer voditelji uspostavnih istraživačkih projekata za vrijeme trajanja projekta ne mogu biti prijavljeni u statusu voditelja ili suradnika ni na jednom drugom projektu.

P: Moze li netko tko je suradnik na UIP-09-2014 (dakle, nije voditelj) koji zavrsava prije 2. 11. 2018. on u ovom  natjecajnom roku sudjelovati u dva projekta (konkretno biti suradnik na dva projekta)?
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
O: Mogućnost prijave na natječaj IP-01-2018 za projekte koji završavaju do 2. 11. 2018. godine omogućena je samo za voditelje i suradnike istraživačkih projekata koji se trenutno provode, ali ne i za voditelje i suradnike projekata koji se financiraju u drugim programima (Uspostavni istraživački projekti).
 
1. 12. 2017.

P: Ljubazno vas molimo odgovorite konkretno (da ili ne) jer iz odgovora nije jasno. Da li osoba koja je trenutacno voditelj (PI) HRZZ projekta koji zavrsava 14.9.2018. moze prijaviti i svicarski i novi HRZZ projekt kao voditelj (PI) HRZZ projekta i suradnik na svicarskom projektu?
O: Da, ali samo ako se radi o voditelju istraživačkog projekta.

P: Dolje prikazani mail sam uputila na Vašu email adresu prošli četvrtak, 23.11 u 16:36. U automatskom odgovoru koji sam primila je navedeno da će odgovor biti dostupan do sljedećeg utorka (danas) u 11 sati. Kako do ovog trenutka niste objavili odgovor na moje pitanje, niti ste mi se javili direktno mailom, ljubazno Vas molim za odgovor:
Nedavno sam postavila upit mogu li prijaviti projekt na natječaj IP 2018 ako sam trenutno voditelj UIP projekta financiranog iz natječaja UIP-09-2014, a koji završava 30.06.2018. Dali ste odgovor da „voditelji uspostavnih istraživačkih projekata za vrijeme trajanja projekta ne mogu podnijeti prijavu na natječaj Istraživački projekti“. Međutim, u uputama za podnositelje prijava za IP 2018, takvo ograničenje nigdje nije spomenuto. Štoviše, u uputama piše sljedeće: „Voditelji projekata financiranih kroz natječaje Istraživački projekti ili Uspostavni istraživački projekti koji za završili ili će završiti s provedbom do  02.studenoga 2018. godine trebaju u projektnome prijedlogu pokazati razvitak istraživačkih ciljeva i povezanost istraživanja….Za projekte koji završavaju nakon roka za prijavu na natječaj IP-01-2018, a prije 02. studenoga 2018. godine podnositelji projektnih prijedloga koji će biti upućeni u drugi krug vrednovanja bit će obvezni dostaviti izvješće o napretku na pisani zahtjev HRZZ-a .“
Iz navedenog teksta jasno ispada da se voditelji UIP-a koji završavaju do 2. studenog 2018 mogu prijaviti na novi natječaj. Shodno tome, odgovor u kojem navodite da voditelji UIP-a za vrijeme trajanja projekta ne mogu podnijeti prijavu na natječaj „Istraživački projekti“ nije u skladu s uputama u raspisanom natječaju. Molim Vas za pojašnjenje.

O: Na mrežnoj je stranici više puta naveden odgovor da voditelji uspostavnih istraživačkih projekata koji završavaju nakon 10. siječnja 2017. nisu prihvatljivi podnositelji projektnih prijedloga na natječaju IP-01-2018, kako je navedeno i u Uputama na str. 5. Citirana uputa odnosi se na to da će u projektnim prijedlozima podnositelja čiji su projekti već bili financirani prethodnim natječajima HRZZ-a biti potrebno posebno pokazati razvitak istraživačkih ciljeva i povezanost istraživanja kako bi bilo vidljivo da se ne financira istraživanje koje je već trebalo biti provedeno. Navedeno se odnosi na sve voditelje istraživačkih i uspostavnih istraživačkih projekata koji su prihvatljivi podnositelji projektne prijave.
Ponavljamo da se neće ponovno odgovarati na upite čiji su odgovori već objavljeni na mrežnim stranicama HRZZ-a. 

28. 11. 2017.

P: Jedan od suradnika istraživača koje bih prijavila na projekt je znanstvenik iz inozemstva koji je zaposlen u privatnoj tvrtki, a koji posjeduje specifičnu znanstvenu ekspertizu i softverske alate koji su neophodni za analizu, integraciju i interpretaciju podataka koji će biti dobiveni u okviru projekta kojeg prijavljujem. S obzirom da je znanstvenik zaposlen u komercijalnom/industrijskom sektoru, smije li biti suradnik istraživač na projektu? Smiju li se troškovi njegovih istraživačkih aktivnosti vezanih za rad na projektu HRZZ kojeg ću prijaviti (specifične računalne analize i biološko- matematičko modeliranje) uvrstiti u budžet projekta?
O: Ne postoje ograničenja u pogledu kompetencija ili mjesta zaposlenja suradnika. Suradnicima na projektu ne mogu se isplaćivati honorari.
Dok se materijalni troškovi analiza mogu financirati HRZZ projektom, prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga nisu prihvatljivi troškovi tehničke i/ili stručne pomoći za djelatnosti koje obavlja matična organizacija voditelja projekta ili suradnika jer takve djelatnosti moraju biti obuhvaćene potporom koju organizacija pruža provođenju projekta (trošak računovodstva, održavanja računala i sl.). Troškovi za tehničku pomoć, osim iznimno, ne mogu biti isplaćeni osobi koja je zaposlena na organizaciji. Prilikom  izbora osobe za tehničku pomoć nužno je izbjegavati sukob interesa.

P: Trenutno sam voditelj uspostavnog istraživačkog projekta (natječajni rok 11/2013) koji završava početkom 2018. Da li mogu prijaviti projekt na natječaj za istraživačke projekte 2018 kao voditelj? Da li mogu biti suradnik na takvom projektu?
Da li mogu prijaviti projekt u sklobu CSRP-a, kao glavni istraživač iz Hrvatske? Da li mogu prijaviti oba (IP i CSRP), s obzirom da se status hrv. voditelja projekta računa kao suradnički status?
O: 
O: Prihvatljivi voditelji i suradnici na projektnim prijedlozima koji se prijavljuju na natječaj „Istraživački projekti“ s rokom prijave 10. siječnja 2018. godine opisani su Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 4-7. U Važnim napomenama (str. 5) navedeno je da se voditelji uspostavnih istraživačkih projekata koji traju nakon roka za prijavu na natječaj „Istraživački projekti“ ne mogu prijaviti na taj natječaj.
Ponovna prijava istog istraživača na natječaj HRZZ-a povezana je s uspješnosti i vrednovanjem prethodno provedenog i financiranog projekta. Natječaj „Istraživački projekti“ omogućuje kontinuitet istraživanja već financiranih istraživačkih projekata i istraživačkih grupa, zato se voditeljima istraživačkih projekata koji su načelno u zadnjoj godini financiranja omogućuje prijava na ovaj natječaj.
Kako je jedan od ciljeva natječaja „Uspostavni istraživački projekti“ uspostava istraživačke grupe, po završetku financiranja potrebno je vrednovati završno izvješće kako bi se utvrdila uspješnost provedbe tog projekta s obzirom na ciljeve natječaja.
Napominjemo da se radi o dva različita natječaja pa je mogućnost prijave na natječaj „Istraživački projekti“ u zadnjoj godini provedbe projekta otvorena za dosadašnje korisnike tog natječaja. Voditelji uspješnih uspostavnih projekata svakako su očekivani predlagatelji istraživačkih projekata po završetku njihovih projekata, te po završetku vrednovanja njihove provedbe.
Upite vezano uz prijavu na CSRP i druge natječaje HRZZ-a potrebno je uputiti na adrese e-pošte navedene u tom natječaju.

24. 11. 2017.

P: molim Vas za pojašnjenje „Uputa za podnositelje projektnih prijedloga“. Na stranici 5, pod točkom 2, Važne napomene navedeno je: „Jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za ovaj natječaj gore navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 02. studenoga 2018. godine. Navedeni uvjet za prijavu na natječaj IP-01-2018 ne odnosi se na voditelje uspostavnih istraživačkih projekata čiji su projekti financirani natječajima UIP-11-2013 i UIP-09-2014 koji za trajanja projekta ne mogu sudjelovati na drugim HRZZ projektima.“ Zatim, na stranici 11 navedeno je: „Iako je ovim natječajem zbog osiguranja kontinuiteta financiranja znanstvenih istraživanja omogućena prijava voditeljima i suradnicima na projektima koji završavaju do 02. studenoga 2018. godine, nije moguće istovremeno financiranje dva projekta HRZZ-a.
Pošto se profesorica koja je trenutno suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost (koji traje do 31. ožujka 2019.) na ovaj natječaj želi prijaviti kao voditeljica projekta, zanima nas da li je prijava uopće moguća budući da je navedeno kako nije moguće istovremeno financiranje dva projekta HRZZ-a. Odnosi li se ta napomena na ostale projekte koji traju dulje od 2. studenog 2018. godine te imamo li pravo prijaviti novi projekt?
O: 
Ako je osoba prijavljena na samo jednom aktivnom projektu kao suradnik, može se prijaviti u statusu voditelja na natječaj IP-01-2017.
 
P: Sto se dogadja sa svojstvom suradnika na IP2018 ukoliko se u periodu nakon predaje projektnog prijedloga preselim/zaposlim na drugoj znanstvenoj instituciji unutar HR (registriranoj za istu znanstvenu djelatnost kao i prvotna institucija), znaci neposredno prije pocetka ili tijekom provedbe projekta IP2018?
O:
 U slučaju promjene ustanove zaposlenja suradnika, voditelj projekta dužan je dostaviti HRZZ-u pismo namjere koje potpisuju suradnik i čelnik njegove nove ustanove zaposlenja. Ako je čelnik nove ustanove zaposlenja suglasan sa suradnikovim angažmanom na projektu, on može nesmetano nastaviti svoj rad na projektu.
 
P: Vodim uspostavni istraživački projekt koji završava 30.11.2018. Na ovom krugu natječaja za istraživačke projekte prijavitelj bi me htio staviti kao suradnika. Znam da po pravilima za UIP-2014 ne smijem surađivati na drugom projektu sve dok mi traje taj UIP. No, smije li me prijavitelj staviti kao suradnika u prijavi IP i onda da počnem raditi na projektu koji on vodi kad mi završi UIP (recimo mjesec dana nakon što počne njegov IP)?
O: Za vrijeme trajanja UIP projekta osoba koja je u statusu voditelja ne može biti prijavljena kao suradnik ni na jednom drugom projektu. Po završetku UIP projekta moguće je podnijeti zahtjev za uključenjem na istraživački projekt koji je započeo te se zahtjev upućuje na vrednovanje. Uključenje nije moguće zatražiti u tijeku vrednovanja projektnoga prijedloga.

21. 11. 2017.

P: Suradnik sam na istraživačkom projektu koji završava 2019. godine. Mogu li se prijaviti kao voditelj istraživačkog projekta na objavljeni natječaj IP-01-2018?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5., jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za ovaj natječaj gore navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 2. studenoga 2018. godine. Navedeni uvjet za prijavu na natječaj IP-01-2018 ne odnosi se na voditelje uspostavnih istraživačkih projekata čiji su projektni financirani natječajima UIP-11-2013 i UIP-09-2014 koji za vrijeme trajanja projekta ne mogu sudjelovati na drugim projektima HRZZ-a.
 
P: Trenutno sam voditeljica aktivnog projekta iz natječaja UIP-2014-9 (taj projekt završava 30.06.2018.). Pregledali smo odgovore na pitanja iz kojih nam opet nije potpuno jasno mogu li se ja, ovaj puta kao suradnik, uključiti u projekt koji će se prijavljivati na raspisani natječaj „Istraživački projekti“ koji je u tijeku.
O: Voditelji uspostavnih istraživačkih projekata čiji su projektni financirani natječajima UIP-11-2013 i UIP-09-2014 za trajanja projekta ne mogu sudjelovati na drugim projektima HRZZ-a.


17. 11. 2017.

P: Radim kao profesor u trajnom zvanju i navršavam 65 godina 2018. god. Budući imam mogućnost produžiti radni odnos još 2+2+1 godine i tu mogućnost planiram zatražiti, odnosno iskoristiti. Moje pitanje je da li se mogu prijaviti kao voditelj Istraživačkog projekta?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 7., voditelj projekta koji financira HRZZ treba biti u radnome odnosu. U slučaju da voditelju projekta prestane radni odnos zbog odlaska u mirovinu, projekt se može nastaviti financirati, a voditelj može nastaviti voditi projekt jedino ako mu organizacija na kojoj je bio zaposlen osigura uvjete za provođenje projekta te sklopi s njim ugovor o radu na puno ili nepuno radno vrijeme do kraja trajanja projekta. Očekivanje je HRZZ-a da organizacija na kojoj se provodi projekt osigura uvjete za uspješan završetak svih ugovorenih projekata. Druga mogućnost koja je na raspolaganju je prijava projektnog prijedloga s predviđenim suvoditeljem, kako je naznačeno u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga, str 7.
 
P: U raspisanom natječaju planiram se javiti kao suradnik na projektu gdje bi voditelj bio s druge ustanove. U okviru projekta planiramo nabaviti opremu važnu za realizaciju projekta. Kako je voditelj s druge ustanove da li je moguće da se novonabavljena oprema  u okviru projekta vodi kao vlasništvo moje ustanove? Molim vas za proceduru kako postupati u ovom slučaju (prijenos vlasništva, direktna nabava s moje ustanove, posudba ili nešto drugo).
O: Oprema nabavljena iz sredstava projekta koji financira HRZZ postaje vlasništvo organizacije na kojoj je zaposlen voditelj projekta, a koja je i supotpisnik ugovora o dodjeli sredstava, i mora biti smještena na njoj, a na drugim se lokacijama može koristiti samo u svrhu provedbe istraživanja. Vlasništvo nabavljene opreme ne može se prenijeti na drugu organizaciju.
 
P: Može li osoba koja je voditelj Istraživačkog projekta (projekt završava u rujnu 2018.), voditeljica projekta za izobrazbu novi doktora znanosti iz 2015. i koja ima namjeru prijaviti se na natječaj Hrvatsko Švicarske suradnje kojeg ste raspisali u listopadu, prijaviti i na natječaj Istraživačkih projekata?
O: Status glavnog istraživača iz Hrvatske u sklopu Hrvatsko-švicarskog programa istraživanja (CSRP) HRZZ će razmatrati kao status suradnika na projektu, stoga osoba koja se prijavljuje kao glavni istraživač ili suradnik na CSRP projektu može biti u statusu voditelja ili suradnika na još jednom prijavljenom projektnom prijedlogu ili projektu koji financira HRZZ ili Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“.

P: Trenutno sam voditelj UIP projekta financiranog iz natječaja UIP-09-2014, koji završava 30.06.2018. Mogu li prijaviti novi projekt (kao voditelj) na natječaj IP 2018, s tim da bi novi projekt započeo NAKON završetka UIP 2014 projekta?
Nekoliko puta ste dali odgovor prikazan dolje, koji mi na žalost nije jasan. Stoga Vas molim za pojašnjenje vezano uz moj konkretan upit.
O: Voditelji uspostavnih istraživačkih projekata za vrijeme trajanja projekta ne mogu podnijeti prijavu na natječaj „Istraživački projekti“.
 
P: Obzirom da potencijalni voditelj projekta ide u mirovinu za 3,5 godina može li suvoditelj biti iz druge ustanove? 
U slučaju da suvoditelj ne može biti iz iste institucije bi li odluka Znanstvenoga vijeća matične ustanove da će se od Ministarstva znanosti i obrazovanja tražiti produženje  radnog odnosa do kraja trajanja projekta mogla biti obvezujuća i omogućila prijavu?
O: Ugovor o dodjeli sredstava za projekte koje će HRZZ podržati ovim natječajem potpisuju HRZZ, organizacija zaposlenja voditelja projekta i voditelj projekta, stoga suvoditelj može biti jedino iz organizacije u kojoj je zaposlen voditelj projekta. 

P: Potencijalni suradnik bit će prijavljen kao suradnik na još jednom istraživačkom projektu HrZZ u natječaju koji je otvoren. Također, kolega je prijavljen kao potencijalni suradnik na projektu STRUNA u natječaju koji je u tijeku. Ako projekt STRUNA-e bude uspješan, hoće li to biti prepreka da kolega bude suradnik i na mojem projektu HrZZ? Drugim riječima, ulaze li projekti STRUNA-e u kvotu od maksimalno dva istraživačka projekta na kojima jedan znanstvenik može biti suradnik?
O: Sudjelovanje u statusu suradnika na projektima koji se financiraju u okviru programa „STRUNA“ ne ulazi u ograničenje sudjelovanja na najviše dva projekta.

14. 11. 2017.

P: Vodim UIP 2014, koji završava 30.11.2018. Smijem li biti suradnik na prijavi projekta koja će ići na ovaj natječaj, budući da će novi projekti početi otprilike kada ovaj koji ja vodim završi? Znam da je spominjan datum 2.11. kao onaj kad se brišu sva prijašnja zaduženja, no 30.11. nije daleko od toga i moguće je da novi projekt krene npr. i tada umjesto 1.11.
U objavljenom pozivu za projekte piše da voditelj uspostavnog smije biti suradnik na istraživačkom, dok je na prijašnjim uvjetima pisalo da ne smije, pa me zanima jel ispravno tumačiti prema novom pozivu da smijem biti suradnik na prijavi istraživačkog?

O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5., jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za trenutno otvoreni natječaj za Istraživačke projekte (IP-01-2018) navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 02. studenoga 2018. godine. Navedeni uvjet za prijavu na natječaj IP-01-2018 ne odnosi se na voditelje uspostavnih istraživačkih projekata čiji su projektni financirani natječajima UIP-11-2013 i UIP-09-2014 te oni za vrijeme trajanja Uspostavnog istraživačkog projekta ne mogu sudjelovati na drugim HRZZ projektima.
 
P: Vezano na odredbu iz Uputa za podnositelje projektnih prijedloga „Navedeni uvjet za prijavu na natječaj IP-01-2018 ne odnosi se na voditelje uspostavnih istraživačkih projekata čiji su projektni financirani natječajima
UIP-11-2013 i UIP-09-2014 koji za trajanja projekta ne mogu sudjelovati na drugim HRZZ projektima“
uvidom u Upute za prijavitelje natječja UIP-11-2013 i UIP-09-2014 te Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade po natječaja „Uspostavni istraživački projekti“, nismo pronašli takvo ograničenje, pa Vas ljubazno molimo da nas uputite na dokumente iz kojih isto ograničenje proizlazi.

O: Uvjeti za prijavu te moguća ograničenja i ostale pojedinosti vezane uz natječaj donose se za svaki novi natječajni rok te je isključivo u uvjetima natječaja za program „Istraživački projekti“, natječajni rok 01-2018 propisano tko su prihvatljivi voditelji i suradnici na tom natječajnom roku. 

P: Prije par dana postavila sam pitanje vezano uz prijavu projekta i dobila sam odgovor koji je objavljeni na HRZZ stranici 10. 11. 2017.
 Molila bih Vas za dodatno pojasnjenje, jer mi postojeci odgovor nije jasan. Naime, iz ovog mi odgovora mi nije jasno da li mogu prijaviti istrazivacki projekt i biti voditeljica tog projekta, buduci da sam voditeljica “Projekta razvoja karijere mladih istrazivaca – izobrazba novih doktora znanosti” koji je sada u tijeku. Da li se Projekt razvoja karijere mladih istrazivaca smatra istrazivackim ili uspostavnim projektom ili ne? Ako se on ne smatra uspostavnim ili istrazivackim projektom, onda bih bila voditeljica dva projekta, sto je suprotno pravilu koje ste naveli u odgovoru. Ako se Projekt razvoja karijere mladih istrazivaca ne smatra uspostavnim ili istrazivackim projektom, onda mogu prijaviti novi istrazivacki projekt kao voditeljica.
 Molim Vas za pojasnjenje kako bih bila sigurna imam li pravo prijaviti se na natjecaj.
O:
 “Projekt razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” nije uspostavni ni istraživački projekt, stoga ne ograničava mogućnost prijave na natječaj „Istraživački projekti“.

10. 11. 2017.

P: Trenutno imam projekt “Projekt razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Da li je to prepreka da prijavim i budem voditelj “Istraživačkog projekta”? Na stranicama HRZZ piše da “Jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše 2 istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta“. Da li to uključuje i projekte izobrazbe novih doktorata znanosti?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5. jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima.
Ako je istraživač mentor doktorandu zaposlenom putem natječaja “Projekt razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, to nije ograničenje za prijavu na natječaj „Istraživački projekti“.
 
P: Da li prof. emeritus, odnosno zaslužni znanstvenik može biti voditelj projekta odnosno da li može prijaviti projekt?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 4., u trenutku prijave i za vrijeme trajanja projekta podnositelj projektnoga prijedloga mora biti u stalnome radnom odnosu u znanstvenoj organizaciji u kojoj planira provesti istraživanje. Prema tome, profesor emeritus ne može biti podnositelj projektnoga prijedloga.

7. 11. 2017.

P: Željela bih napisati projektnu prijavu kao voditelj za ovaj natječaj (Istraživački projekti) koji je upravo objavljen, međutim trenutno sam voditelj Uspostavne potpore koja službeno završava nakon zadnjeg dana natječaja. Molila bih Vas za odgovor dali ja mogu u svojstvu voditelja prijaviti Istraživački projekt na ovom natječaju?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za ovaj natječaj gore navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 02. studenoga 2018. godine. Navedeni uvjet za prijavu na natječaj IP-01-2018 ne odnosi se na voditelje uspostavnih istraživačkih projekata čiji su projektni financirani natječajima UIP-11-2013 i UIP-09-2014 koji za trajanja projekta ne mogu sudjelovati na drugim HRZZ projektima.