5. 1. 2018.

P: Zamolio bih Vas pojašnjenje kategorije suradnik i konzultant na projektu.
Naime, za prijavu koju pripremam osigurao sam podršku iskusnih istraživača sa stranih institucija koji bi trebali imati ulogu savjetnika/sudionika u istraživanju te smo za to od njih dobili pisma podrške.
Također, u putama piše da za suradnike mora biti vidljiva uloga i doprinos u aktivnostima, no to isto nije navedeno za konzultante. Spominju se suradnici iz inozemstva, no nije jasno da li se to odnosi na suradnike-istraživače.
Također, nije jasno da li su dozvoljeni troškovi sudjelovanja na projektnim sastancima za konzultante, jer u Excel formi piše samo suradnici?
O: 
Razlika između suradnika i konzultanta pojašnjena je u odgovorima na ranije postavljene upite. Suradnici iz inozemstva imaju jednak status kao i suradnici iz Republike Hrvatske, dok je uloga konzultanata isključivo savjetodavna te oni ne sudjeluju u izvršavanju projektnih aktivnosti. Pokrivanje troškova sudjelovanja na radnim sastancima predviđeno je samo za suradnike.

2. 1. 2018.

P: Molim Vas da pojasnite u koju kategoriju ili u kojem svojstvu se može upisati student Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 5. godina, u istraživački projekt.
O: 
Studenti se navode u statusu suradnika, jednako kao i svi ostali suradnici (osim doktoranada i poslijedoktoranada).

29. 12. 2017.

P: Da li se tehničar koji je zaposlen u instituciji potencijalnog voditelja projekta može prijaviti kao suradnik.  Naime,  nama su tehničari vrlo važna komponenta pri realizaciji projekta jer je projekt vezan za terenska istraživanja gdje bi posao tehničara bio intenzivno prikupljanje uzoraka , izmjere itd. Može li trošak  tehničara biti prikazan u financijskom planu (konkretno: putni nalozi za rad na terenu) , navodimo li njega u tablici suradnika, trebamo li dati njegov životopis te treba li se on prijaviti u EPP sustav. 
O: 
Ako je potrebno, tehničar može biti naveden kao suradnik te se u tom slučaju pridružuje projektu na jednak način kao i svi ostali suradnici. No tehničaru se mogu isplaćivati troškovi putnih naloga za provedena terenska istraživanja i u slučaju da nije prijavljen u statusu suradnika.
 
P: Može li redovni student diplomskog studija (dakle osoba s prvostupničkom diplomom) biti član projekta? Ako ne, postoji li neka druga mogućnost da se studentu diplomskog studija financira sudjelovanje na znanstvenoj konferenciji?
O: 
Student diplomskog studija može biti prijavljen u statusu suradnika ako je njegov angažman potreban na projektu – njegov angažman treba biti vidljiv u radnom planu.

P: Molila bih Vas za uputu kako postupiti u sljedećem:
Namjeravam uključiti kolegicu kao suradnicu na projektu koji prijavljujem.
Kolegica je  potrebna za provedbu projekta radi njezine ekspertize u području kojim se bavi, no kolegica je trenutno suradnikom na dva HRZZ projeka
S projektom, ukoliko bude odobren za financiranje, planiramo započeti okvirno 01.11.2018. To bi, pretpostavljam, značilo da kolegica ne može biti suradnikom na projektu prvih mjesec dana. No, u to vrijeme njezino sudjelovanje još nije potrebno niti je planirano Radnim planom projekta Sudjelovanje kolegice u projektu potrebno je, znači, od okvirno druge polovice 1. godine projekta.
Mogu li kolegicu odmah navesti pod suradnike projekta koji prijavljujem (tj. navesti je u (a) Administrativnom obrazcu i (b) u tablici Prijavnog obrasca, Cjelina C, te podastrijeti njezin CV u nastavku iste cjeline) s obzirom da bi ona bila suradnikom 47 od planiranih 48 mjeseci? Ukoliko ne, molim Vas za savjet kako postupiti u ovakvom slučaju.
O
: U statusu suradnika moguće je prijaviti samo osobe koje zadovoljavaju uvjete, a u konkretnom slučaju osoba je prijavljena u statusu suradnika na dva tekuća projekta. U ovom je slučaju moguće ili da voditelj jednog od dvaju projekata zatraži isključenje spomenute suradnice svog projekta, što se upućuje na vrednovanje, ili se može zatražiti njezino naknadno uključenje na Vaš projekt u slučaju da bude financiran nakon što se steknu uvjeti za njezino uključenje, odnosno po završetku jednoga od dvaju projekata na kojima je trenutno aktivna u statusu suradnika.


22. 12. 2017.

P: Ukoliko je konzultant iz Hrvatske te s iste ustanove kao i voditelj projekta, je li potrebno pismo namjere za konzultanta i da ali se on prijavljuje u epp sustav.
O:
 Za sve je konzultante potrebno dostaviti pismo namjere te jasno objasniti njihovu ulogu, a oni se ne prijavljuju u EPP sustav.


15. 12. 2017.

P: Pročitao sam vaš odgovor na p0itanje od:
 „7. 11. 2017.
P: Mogu li se kao suradnici na projektu prijaviti znanstvenici koji su zaposleni u industriji?
O: U uputama za podnositelje projektnog prijedloga (str. 16.) navedeno je:
Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta.
Za osobu koja se prijavljuje u statusu suradnika-istraživača nije određeno koje kompetencije, kvalifikacije, zvanje, radni status i sl. treba imati, no očekuje se da odgovaraju potrebama projekta.
Nema ograničenja po pitanju ustanove zaposlenja za suradnike na projektu.“
Proizlazi kao što ste sami napisali proizlazi da „nema ograničenja po pitanju zaposlenja za suradnike na projektu“.
Međutim istovremeno u Vašim uputama (str. 8) glede (ne)financiranja IP-a piše:
da se neće financirati “Istraživanja čija je svrha komercijalna ili se provode s komercijalnim partnerom. Suradne organizacije koje nisu javne znanstvene organizacije ne mogu ostvariti nikakvu komercijalnu dobit iz provedbe projekata financiranih na ovome natječajnom roku.”
Budite molim vas jasni: može li se uzeti kao suradnik netko iz industrije i/ili privatnog sektora?
Također što znači da oni „ne mogu ostvariti nikakvu komercijalnu dobit iz provedbe projekta“? Da li to samo znači da im se ne može ništa platiti sredstvima projekta u smislu njihovih usluga i sl. Međutim pretpostavljam da se imaju pravo okoristiti rezultatima projekta jer zašto bi netko od njih surađivao ako se kasnije eventualno ne može okoristiti rezultatima projekta?
O: 
Kao što je ranije odgovoreno, ne postoje ograničenja u pogledu organizacije zaposlenja suradnika te on može biti zaposlen u privatnom sektoru ili industriji. Na projektima nisu dopušteni komercijalni partneri (u pogledu ustanova) ni suradne organizacije, ali suradnici na projektu mogu biti zaposleni u takvim organizacijama. Suradnicima se ne mogu isplaćivati honorari, ali su za njih prihvatljivi troškovi koji se navode u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga (npr. za usavršavanja i konferencije). Svaki suradnik, bez obzira na ustanovu zaposlenja, sudjeluje u provedbi radnog plana i na taj način doprinosi ostvarenju ciljeva projekta.
Ako planirate projektni prijedlog u suradnji s privatnim sektorom s ciljem komercijalizacije rezultata, moguće ga je prijaviti na natječaj „Partnerstvo u istraživanjima“, a ne Istraživački projekti, jer u slučaju planiranja komercijalne dobiti iz provedbe projekta partnerska organizacija mora sufinancirati troškove provedbe projekta. 


12. 12. 2017.

P: Kako suradnike htjela bih staviti dvoje kolega koji su strani državljani i zaposleni su na stranim sveučilištima. Da li je potrebno da oni prethodno izvrše registraciju putem Vaše web stranice?
O: Svi se suradnici trebaju registrirati u EPP sustavu i poslati ID podnositelju projektnoga prijedloga kako bi ih dodao na projekt.
 
P: Mogu li kolegicu koja je voditeljica uspostavnog istraživačkog projekta koji traje do 28. 2. 2018. prijaviti kao konzultanticu na projektu, te gdje i kako trebam navesti što će ona raditi na projektu? Istu kolegicu namjeravam prijaviti kao suradnicu na projektu, ako projekt dobije financijsku potporu HRZZ-a. Kako i gdje da to navedem u prijavnoj dokumentaciji, da bih je kasnije tijekom pregovora o radnom i financijskom planu, ako projekt dobije potporu HRZZ-a, mogla uključiti u radni plan kao suradnika na projektu? Njezina suradnja vrlo je bitna za realizaciju projekta.
O: 
Konzultanti se navode u Cjelini B Prijavnog obrasca te u tablici u Cjelini C, ali njihovi se životopisi ne prilažu. Uloga je konzultanata isključivo savjetodavna te se ne predviđa njihovo sudjelovanje u realizaciji radnoga plana. Svako eventualno naknadno uključenje suradnika prolazi postupak vrednovanja te je u slučaju pozitivnoga vrednovanja moguće uključiti suradnika na projekt. Prije toga se potencijalni suradnici ne mogu navoditi u radnom i financijskom planu.
 
P: Kao “suradnica” na projektu planira se angažirati studentica doktorskog studija, zaposlena u suradničkom zvanju asistenta na Fakultetu. Budući da neće biti zaposlena kao doktorand putem natječaja “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, ali će dio rezultata projekta biti dio doktorske disertacije, da li “suradnica” na projektu ima status doktoranda ili suradnika? Napominjem da zaposleni u suradničkom zvanju asistenta na Fakultetu sudjeluju i u nastavnom procesu (samo dio radnog vremena rade na projektu).
O: 
Navedena kolegica treba biti prijavljena u statusu suradnice na projektu.


8. 12. 2017.


P: Zanima me koje je obrasce potrebno dostaviti prilikom prijavljivanja stranih partnera u sklopu Istraživačkog projekta IP-01-2018? Također, da li suradnik na projektu može biti student koji će tijekom trajanja projekta diplomirati te se za pokrivanje njegove školarine traži potpora HRZZ-a ili suradnik-doktorand mora biti osoba koja je završila diplomski studij?
O: Postupak dodavanja suradnika iz inozemstva na projekt jednak je kao i za suradnike iz Republike Hrvatske, jedina je razlika u tome što nije potrebno da čelnik njihove organizacije potpisuje pismo namjere nego ga potpisuju jedino suradnici.
Ne postoji ograničenje vezano uz dodjeljivanje statusa suradnika na projektu. Trošak školarine može se pokriti za doktoranda na projektu koji je upisao doktorski studij. 

5. 12. 2017.

P: Da li se tehničar može prijaviti kao član tima? Naime nama su tehničari vrlo važna komponenta realizacije projekta pa mi se čini da bi bilo uredu da se i vode kao članovi tima.
O: Osoba koja će obavljati određene zadatke tehničke naravi može biti prijavljena u statusu suradnika.
 
P: Da li grupa od 10-12 znanstvenika može smatrati ‘grupom sa većim brojem istraživača’? Htjeli bi postići neku optimalnu mjeru troškova financiranja i broja istraživača na projektu, pa me zanima kako HRZZ gleda na to.
O: Veličina istraživačke grupe mora odgovarati predviđenim aktivnostima, a troškovi moraju biti realni s obzirom na predviđeni broj članova istraživačke grupe i planirane aktivnosti. Procjenu opravdanosti veličine istraživačke grupe, kao i relevantnosti troškova, dati će panel za vrednovanje za svaki pojedini projekt pa HRZZ ne može u ovom trenutku davati odgovore na pitanja koja će procjenjivati paneli za vrednovanje.
 
P: Najljepše vas molim da mi pojasnite ulogu konzultanta (savjetnika na projektu). Konkretno me zanima može li konzultant biti prijavljen na projektu a da je pri tome već angažiran na druga dva projekta (u ulozi voditelja i suradnika ili u ulozi suradnika na dva projekta). Odnosno, je li limitiran broj projekata na kojem istraživač može sudjelovati u funkciji konzultanta?
Nadalje, molim vas da mi potvrdite, odnosno da me ispravite ako griješim:
Konzultantova aktivnost na projektu ne opisuje se u radnom planu i ne može biti predviđeno njeno financiranje. Nadalje, ne prilaže se konzultantov CV (1 stranica).
S druge strane, konzultant se navodi u listi suradnika na projektu (početna tablica Cjeline C). Također, konzultant treba dostaviti pismo namjere sudjelovanja na projektu potpisano od njegove strane kao i od strani čelnike njegove ustanove.
O: Uloga konzultanta je savjetodavna te su konzultanti u pravilu priznati znanstvenici koji će savjetovati voditelja projekta i suradnike tijekm provedbe projekta. Konzultanti ne sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti te se stoga ne navode u radnome planu i ne prilaže se njihov životopis; oni se navode u Cjelini C Prijavnoga obrasca te je potrebno dostaviti njihovo pismo namjere. Konzultant može biti osoba koja je voditelj ili suradnik na dva projekta HRZZ-a, ali potrebno je posebno objasniti njegovu savjetodavnu ulogu na ovom projektu.
 
P: zanima me u svezi natječaja za projekt koji je objavljen 02. studenog, 2017., da li je moguće, ako se za potrebe projekta zaposli poslijedoktorand, platiti nekom drugom istraživaču  troškove doktorskog studija (do 20.000,00 kn godišnje)?
O: Moguće je pokriti troškove doktorskog studija za doktoranda neovisno o tome hoće li na projektu biti zaposlen poslijedoktorand.

1. 12. 2017.

P: Postoji li ograničenje u broju suradnika koji mogu biti na istraživačkom projektu?
O: Ne postoji ograničenje u broju suradnika, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama te za svakoga suradnika mora biti jasno vidljiv angažman u izvršenju aktivnosti predviđenih radnim planom, što će se procjenjivati pri vrednovanju.
 
P: Kako je moguće prekinuti postojeći status suradnika na HRZZ projektu u  tijeku? Naravno, podrazumjeva se da je uloga suradnika minorna i ne ugrožava projekt niti znastveno niti financijski. Da li je moguće promijeniti status u vanjski suradnik? Tko pokreće postupak promjene statusa?
O: Zahtjev za izmjenu sastava istraživačke grupe podnosi voditelj tekućeg projekta dostavljajući HRZZ-u potrebnu dokumentaciju. Zahtjev se vrednuje te se utvrđuje je li moguće realizirati projektne aktivnosti ako se suradnik isključi, o čemu ovisi mogućnost daljnje provedbe projekta. HRZZ na prepoznaje status vanjskoga suradnika.
Također napominjemo kako je cilj projekata koje financira HRZZ uspostava istraživačkih grupa te se adekvatnost sastava istraživačke grupe procjenjuje pri vrednovanju projektnoga prijedloga. Stoga se, osim u iznimnim okolnostima, ne očekuju promjene u njihovu sastavu.
 
P: Molim Vas da mi objasnite razliku između stranih suradnika i konzultanata?? Da li konzultanti mogu biti kolege sa stranih znanstvenih institucija koji će imati savjetodavnu ulogu u projektu? Objašnjenje razlike između stranih suradnika i konzultanata ne mogu naći u uputama za podnositelje.
O: Strani suradnici imaju jednak status kao i suradnici iz Republike Hrvatske, osim u pogledu financiranja njihovih aktivnosti, što je navedeno u Uputama na str. 25-28, te se registriraju u EPP sustavu i navode u radnome planu te je za njih potrebno dostaviti pismo namjere. Konzultanti imaju savjetodavnu ulogu i ne sudjeluju u realizaciji projektnih aktivnosti, ne registriraju se u EPP sustavu i ne navode u Radnome planu već samo u Prijavnom obrascu, ali za njih je također potrebno dostaviti pismo namjere.

24. 11. 2017.

P: Kakav je status konzultanata na projektu? Smije li se iz projektnih sredstava konzultantima refundirati sudjelovanje na konferencijama ili istraživački rad? Da li se objavljeni radovi konzultanta iz teme projekta za vrijeme trajanja projekta računaju i kao projektni rezultat?

O: Konzultanti se ne navode u radnome planu projekta, a iz projekta se mogu financirati samo troškovi koji su izravno vezani uz provođenje aktivnosti radnoga plana. Za konzultante je dozvoljeno pokrivanje troškova puta, prijevoza i dnevnica u slučaju dolaska na matičnu organizaciju provođenja projekta s ciljem pomoći voditelju i suradnicima. Uloga konzultanta na projektu prvenstveno je savjetodavna te ako će sudjelovati u pisanju znanstvenih radova u sklopu projekta, to treba biti u suautorstvu s voditeljem projekta i/ili suradnicima. Svi radovi koji se planiraju prijaviti kao rezultati projekta moraju imati istaknutu potporu HRZZ-a prema odredbi iz Ugovora o dodjeli sredstava.

17. 11. 2017.
 
P: Da li je moguće imati suradnika (ne konzultanta) iz druge države, s druge institucije?
O: Suradnici mogu biti iz drugih država i institucija.
 
P: Trenutno sam suradnik na jednom projektu uz ponudu za suradništvo na drugom HRZZ projektu. U slučaju da sam suradnik na oba projekta i želim sudjelovati u narednom natječaju kao prijavitelj, mogu li formalno istupiti iz suradništva prethodna dva projekta?
O: O svakoj promjeni sastava istraživačke grupe (uključenje novih ili isključenje postojećih suradnika) voditelj projekta obvezan je obavijestiti Zakladu. S obzirom na to da je jedan od ključnih elemenata vrednovanja projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Zaklade upravo procjena kvalitete istraživačke grupe i doprinos svakoga suradnika provedbi radnoga plana, svaka izmjena istraživačke grupe nakon početka projekta zahtijeva ponovno vrednovanje projekta. O ishodu rezultata vrednovanja ovisit će i daljnje financiranje projekta.
Također, intencija natječaja „Istraživački projekti“ je okrupnjavanje istraživanja, a očekuje se da istraživači donesu odluku o načinu angažmana na HRZZ projektima za naredno razdoblje, a da time ne uzrokuju značajne promjene na provedbi HRZZ projekata.

10. 11. 2017.

P: Da li trebam imati suradnike na istraživačkom projektu i, ako da, koliko ih je optimalno imati te da li im već kod prijave moram navesti imena ili mogu samo napisati da ću zaposliti jednog poslijedoktoranda? U kakvom bi statusu bio taj poslijedoktorand u odnosu na moju institutciju? Da li bi bio asistent ili može biti zaposlen kao docent te da li smije sudjelovati u nastavi u mjeri u kojoj mu to ne ometa provođenje istraživanja? Da li je umjesto poslijedoktoranda moguće zaposliti doktoranda?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 9., natječajem „Istraživački projekti“ financirat će se samo projekti koji uključuju suradnike, a jedan od ciljeva natječaja je i poticanje povezivanja istraživača i stvaranje prepoznatljivih istraživačkih grupa koje se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom. Broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama projekta te iz radnoga plana mora biti jasno vidljiva uloga svakog suradnika, koja će se provjeravati i prilikom pregleda periodičnih i završnih izvješća. Prilikom prijave moraju biti poznata imena i prezimena svih suradnika te se svi moraju registrirati u EPP sustav, osim poslijedoktoranda koji se zapošljava putem javnog natječaja na kojem je potrebno odabrati kandidata čije kompetencije najbolje odgovaraju potrebama projekta.
Poslijedoktorand se zapošljava na radno mjesto poslijedoktoranda u skladu sa svim zakonskim propisima. Prema uvjetima natječaja na projekt je moguće zaposliti isključivo poslijedoktoranda.
Voditelj projekta odlučuje o broju i sastavu suradnika s obzirom na predviđene projektne aktivnosti.
 
P: Da li su mi šanse za dobivanje projekta veće ako u prijavi imam neke suradnike koji nisu poslijedoktorandi, nego su već istaknuti znanstvenici u području prijave projekta i, ako da, da li oni mogu biti iz inozemstva tj. iz Europe ili iz SAD-a?
O: Sastav istraživačke grupe treba odgovarati stvarnim potrebama projekta te se individualno procjenjuje za svaki projektni prijedlog. Suradnici mogu biti i iz inozemstva.
Tijekom natječajnog postupka HRZZ pruža administrativnu podršku vezano uz uvjete i način prijave na natječaj, no ne može davati procjene o ishodu vrednovanja.
 
P: Koliki broj istraživača se smatra istraživačkom grupom s većim brojem istraživača?
O: Broj istraživača mora biti u skladu sa stvarnim potrebama provedbe radnog plana projekta te mora biti jasno vidljiva uloga svakog člana istraživačke grupe. Prema tome će se za svaki pojedini projektni prijedlog procjenjivati opravdanost traženih sredstava. Ukupan iznos traženih sredstava mora odražavati stvarnu procjenu potreba projektnog prijedloga i biti opravdan. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 34, HRZZ može donijeti odluku o neprihvaćanju projektnog prijedloga za financiranje ako se prilikom vrednovanja utvrde troškovi, navedeni u financijskom planu, koji su 20% ili više veći od iznosa financiranja za koji se procijenilo da je stvarno potreban ili nisu usklađeni s prihvatljivim troškovima navedenim u Uputama.

7. 11. 2017.
 
P: Mogu li se kao suradnici na projektu prijaviti znanstvenici koji su zaposleni u industriji?
O: U uputama za podnositelje projektnog prijedloga (str. 16.) navedeno je:
Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta.
Za osobu koja se prijavljuje u statusu suradnika-istraživača nije određeno koje kompetencije, kvalifikacije, zvanje, radni status i sl. treba imati, no očekuje se da odgovaraju potrebama projekta.
Nema ograničenja po pitanju ustanove zaposlenja za suradnike na projektu.
 
P: U natječaju programa „Istraživački projekti“ da li je propisan minimalan broj istraživača/suradnika uz voditelja projekta.
O: U uputama za podnositelje projektnog prijedloga (str. 7.) navedeno je:
Prihvatljivi su suradnici na projektu osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. Iz projektnog prijedloga mora biti vidljiva uloga svakoga suradnika te oni moraju biti uključeni u provedbu aktivnosti u radnome planu. 
Nema ograničenja niti preporuke broja suradnika na projektu.