Natječaj „Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije” 
(IP-CORONA-2020-04)

 
Cilj natječaja je bolje razumijevanje biologije i patogeneze koronavirusa, specifično virusa SARS-CoV-2 i zarazne bolesti COVID-19, upravljanja krizom tijekom i nakon epidemija uzrokovanih koronavirusima te organizacije i provedbe nastave na daljinu na svim obrazovnim razinama.
Istraživačke teme natječaja:

1. Imuni odgovor i razvoj novih pristupa u dijagnostici COVID-19
2. Razvoj novih cjepiva, tretmana, lijekova i pripravaka za inhibiciju COVID-19
3. Društveni aspekti COVID-19 pandemije
4. Obrazovni aspekti pandemije

Datum raspisivanja natječaja: 30. ožujka 2020. godine
Rok za prijavu: 20. travnja 2020. godine do 13:00 sati (CET)
Proračun: cca 14.000.000,00 kuna, financiranje po projektu od 600.000,00 do 1.500.000,00 kuna za istraživačku temu 1 i 2, od 400.000,00 kn do 750.000,00 kn za istraživačku temu 3 i 4
Trajanje financiranja projekta: 18 mjeseci
Okvirni početak projekta: lipanj 2020. godine

Prijava na natječaj sastoji se od dostave projektnoga prijedloga na obrascima za prijavu koji se podnosi samo u elektroničkome obliku putem e-pošte na adresu ip-corona@hrzz.hr.
Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se putem elektroničke pošte na adresu: ip-corona@hrzz.hr ili telefonski na broj 051 228 690.
Zaprimljeni upiti kao i odgovori biti će objavljeni dva puta tjedno u često objavljenim pitanjima na mrežnim stranicama Zaklade. 

TEKST NATJEČAJA (.doc)
CALL FOR PROPOSALS (.doc)
PRIJAVNI OBRAZAC (.doc)
OBRAZAC POTPORA ORGANIZACIJE (.doc)
FINANCIJSKI PLAN (.xls)
Obrazac za istorazinsko vrednovanje (.pdf)

Edit Content
Edit Content
16.04.2020.

P: Zanima me imate li informaciju, hoće li doći do pomicanja roka za prijavu na natječaj (IP-CORONA-2020-04).
O: S obzirom na to da se natječajem želi u što kraćem roku omogućiti početak istraživanja i da je natječajna dokumentacija svedena na minimum, nije izgledno produljenje roka za prijavu.

15.04.2020.

P: Zanima me razmatra li se mogućnost produljenja roka natječaja?
O: S obzirom na to da se natječajem želi u što kraćem roku omogućiti početak istraživanja i da je natječajna dokumentacija svedena na minimum, nije izgledno produljenje roka za prijavu.

P: 1. Je li potrebno (elektronski) potpisati prijavni obrazac i financijski plan? Ako da, treba li te dokumente potpisati i čelnik ustanove ili samo vodtelj projekta?
2. Na kraju prijavnog obrasca u C. dijelu je kategorija Reference. Odnosi li se to na reference vezane uz „related work“ projektnog prijedloga ili možda na radove projektnog tima?
O: 1. Od prijavne dokumentacije obrazac Potpora organizacije treba sadržavati potpis i pečat čelnika organizacije voditelja i potpis voditelja. Ako to trenutno nije moguće pribaviti, može se dostaviti i naknadno. Ostalu prijavnu dokumentaciju nije potrebno potpisivati (osim pisma namjere članova istraživačke grupe).
2. U dio „Reference“ potrebno je unijeti popis literature koja se koristila prilikom pripreme projektnog prijedloga.

P: U okviru projekta koji se prijavljuje na natječaj sudjelovala bih kao suradnica, no s obzirom na to da sam relativno nedavno zaposlena kao asistentica još uvijek nemam matični broj znanstvenika. Vidjela sam u prethodnim natječajima da se navedeno polje matičnog broja znanstvenika samo ostavlja praznim ili se upisuje “-“ te se kasnije može nadopuniti profil tim informacijama. Ljubazno bih zamolila za povratnu informaciju vrijedi li navedeno i u okviru ovog natječaja.
O: Profil u EPP sustavu možete ažurirati u svakom trenutku. Prijava projektnog prijedloga na ovaj natječaj podnosi se putem adrese e-pošte ip-corona@hrzz.hr stoga taj dio nije nužan za prijavu.

P: Je li u odjeljku b. “Research methodology (Methodology and plan of work. The respective roles of the co-operating partners in carrying out the proposed research plan.)” i u odjeljku c. “Time schedule of the main activities” prijavnog obrasca potrebno navesti samo istraživačke aktivnosti ili i aktivnosti koje se tiču npr. projektnog menadžmenta i diseminacije? Hoće li biti potrebno podnositi izvješća o statusu projekta?
O: Potrebno je navesti sve aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta kako bi se ostvarili planirani ciljevi. Dio c “Time schedule of the main activities” bi trebao sadržavati jasan i pregledan plan rada na projektu. Ukoliko je diseminacija planirana, onda je to projektna aktivnost koju treba navesti. Za sve HRZZ projekte voditelji su obvezni podnositi izvješće o napretku u skladu s odobrenim radnim i financijskim planom projekta.

14.04.2020. 

P: Kako i gdje se predaju životopisi suradnika? U formularu se navodi samo „Full name of Team Member 1, competencies for the implementation of research“. Da li to znači samo navesti kompetencije s kojima bi sudjelovali u projektu, ili se tu stavlja kratki životopis od 10ak redaka?
O: Životopis članova istraživačke grupe unosi se u dio koji ste naveli (Prijavni obrazac, cjelina C). Ovisno o preferenciji prijavitelja to može biti kratak životopis od 10ak redova no svakako trebaju biti navedene kompetencije suradnika neophodne za provođenje predviđenih projektnih aktivnosti.
 
09.04.2020.

P: Zanima nas postoji li ograničenje u broju prijava po instituciji?
O: Natječajem nije predviđeno ograničenje u broju prijava na natječaj s jedne organizacije.

06.04.2020.

P: Kada se predmetu istraživanja planira pristupiti multidisciplinarno, mogu li prijavu projekta podnijeti dvije ustanove (fakulteta) kao sunositelji, te mogu li tada biti i dva suvoditelja projekta (svaki za svoje znanstveno područje).
O: Nositelj projekta može biti samo jedna osoba, odnosno organizacija. U slučaju da projektni prijedlog uključuje više znanstvenih područja, važno je da je riječ o području za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je predlagatelj zaposlen i u kojoj će se projekt provoditi.

03.04.2020.

P: 1. Na kojem jeziku se podnosi prijava? Prijavni obrazac je na engleskom, potpora organizacije na hrvatskom jeziku.
2. Je li moguće imati partnere na projektu? Ako da, koje organizacije su prihvatljivi partneri (udruge, istraživačke organizacije, tvrtke, fakulteti, domaći, međunarodni)?
O: 1. Prijavni obrazac i financijski plan ispunjavaju se na engleskom, a obrazac Potpora organizacije na hrvatskom jeziku.
2. Projekti koji će biti financirani u okviru ovog natječaja mogu se provoditi samo na organizaciji voditelja projekta, a prema uvjetima propisanim natječajem. Osobe iz organizacija koje ste naveli mogu u projekt biti uključene u svojstvu suradnika.

P: Je li moguće prijaviti prijedlog projekta, koji bi obuhvatio istraživačke teme za buduće viruse tipa CORONA, npr. COVID-24 ili COVID 27, jer iskreno mislim da su predložene istraživačke teme u ovom natječaju  “out of scope”, jer je kasno razvijati vatrogasna vozila i plan evakuacije, kada se požar dogodio.
O: U okviru ovog natječaja mogu biti financirani projekti koji istražuju korona viruse.

01.04.2020. 

P: Hoće li se prijava podnositi samo na engleskome jeziku ili dvojezično, kao i do sada. Naime, objavljena je samo engleska inačica obrasca. 
O: Prijavni obrazac i financijski plan ispunjavaju se na engleskom, a obrazac Potpora organizacije na hrvatskom jeziku.
Edit Content
Edit Content
Edit Content

07.04.2020.

P: Smije li section B (Principal Investigator) biti dulji od 1 stranice?
O: Uvažavajući ograničenje prema kojem Prijavni obrazac ne smije biti dulji od 15 stranica (bez dijela C), dio B može biti dulji od jedne stranice.