Edit Content
Edit Content
Titula, ime i prezime
Ustanova
prof. dr. sc. Hrvoje Banfić
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
dr. sc. Tihomir Balog
Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Ines Drenjančević
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet
doc. dr. sc. Željka Krsnik
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
dr. sc. Zrinka Kovarik
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
prof. dr. sc. Felix Wensveen
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće
Sveučilište u Zagrebu, Prirodslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Janoš Terzić
Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Olga Gornik
Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
Edit Content
Titula, ime i prezime
Ustanova
prof. dr. sc. Boris Labar
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Igor Prpić
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Marija Heffer
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Toni Valković
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. lvan Bubić
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Dean Konjević
Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
prof. dr. sc. Asja Čelebić
Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
dr. sc. Anđelko Vidović
Klinička bolnica “Dubrava”, Zagreb
prof. dr. sc. Zdravko Janicki
Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
prof. dr. sc. Igor Aurer
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
dr. sc. Relja Beck
Hrvatski veterinarski institut
Edit Content
Titula, ime i prezime
Ustanova
prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić
Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
izv. prof. dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić
Institut za antropologiju
prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
doc. dr. sc. Pavle Mikulić
Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
prof. dr. sc. Tea Bilušić
Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Jurislav Babić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
prof. dr. sc. Vesna Jureša
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Vladimir Mićović
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac
Svečilište u Zagrebu, Prehrambeno–biotehnološki fakultet
dr. sc. Kristina Pilipović
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
izv. prof. dr. sc. Jelka Pleadin
Hrvatski veterinarski institut
Edit Content
Titula, ime i prezime
Ustanova
dr. sc. Domagoj Šimić
Poljoprivredni institut Osijek
prof. dr. sc. Vlatka Rozman
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek
doc. dr. sc. Vjekoslav Živković
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
dr. sc. Alojzije Lalić
Poljoprivredni institut Osijek
prof. dr. sc. Živana Ninčević Gladan
Institut za oceanografiju i ribarstvo
izv. prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Goran Kušec
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek
prof. dr. sc. Marilena Idžojtić
Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski fakultet
prof. dr. sc. Ivana Maguire
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Neven Voća
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Edit Content
Edit Content
Titula, ime i prezime
Ustanova
prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Nataša Šarlija
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Sonja Špiranec
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Branislava Baranović
Institut za društvena istraživanja
prof. dr. sc. Mira Lulić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Josip Arnerić
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Gordana Vilović
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
izv. prof. dr. sc. Maja Ćukušić
Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Saša Božić
Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju
prof. dr. sc. Marko Petrak
Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
Edit Content
Titula, ime i prezime
Ustanova
prof. dr. sc. Robert Matijašić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Anita Sujoldžić
Institut za antropologiju
izv. prof. dr. sc. Luca Malatesti
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
dr. sc. Tvrtko Zebec
Institut za etnologiju i folkloristiku
prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Nadežda Čačinović
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Marina Vicelja
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Zdenka Janeković Römer
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
dr. sc. Milan Pelc
Institut za povijest umjetnosti
Edit Content
Titula, ime i prezime
Ustanova
prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
dr. sc. Renata Franc
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
prof. dr. sc. Kornelija Mrnjaus
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Sanja Roić
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
dr. sc. Amir Kapetanović
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Tatjana Jukić Gregorić
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Neven Jovanović
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Davor Dukić
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Ingrid Brdar
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Edit Content
Edit Content
Titula, ime i prezime
Ustanova
prof. dr. sc. Mladen Jurak
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku
prof. dr. sc. Nenad Antonić
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Borka Jadrijević
Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Ozren Perše
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Sanja Singer
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
izv. prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci
prof. dr. sc. Slobodan Ribarić
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
dr. sc. Ivica Kopriva
Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Sven Lončarić
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
izv. prof. dr. sc. Ljiljana Šerić
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Edit Content
Titula, ime i prezime
Ustanova
prof. dr. sc. Tatjana Rukavina
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Miodrag Roić
Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet
prof. dr. sc. Jure Margeta
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
doc. dr. sc. Igor Majnarić
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
dr. sc. Josip Terzić
Hrvatski geološki institut
prof. dr. sc. Zenun Skenderi
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Dražen Balen
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Franjo Šumanovac
Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
doc. dr. sc. Damir Modrić
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci
prof. dr. sc. Ante Šiljeg
Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju
Edit Content
Titula, ime i prezime
Ustanova
Prof. dr. sc. Anica Trp
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci
prof. dr. sc. Branko Blagojević
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
prof. dr. sc. Nenad Vulić
Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
izv. prof. dr. sc. Andrej Jokić
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
doc. dr. sc. Silvestar Šesnić
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
prof. dr. sc. Srete Nikolovski
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
prof. dr. sc. Joško Deur
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci
dr. sc. Roberto Žigulić
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci
dr. sc. Roberto Žigulić
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet u Rijeci
dr. sc. Daniel Rolph Schneider
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Edit Content
Titula, ime i prezime
Ustanova
prof. dr. sc. Krešimir Pavlovski
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Andreja Gajović
Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Miroslav Požek
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Biljana Lakić
Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Osor Slaven Barišić
Institut za fiziku
doc. dr. sc. Ivana Herceg Bulić
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Ticijana Ban
Institut za fiziku
dr. sc. Ivan Kokanović
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Matko Milin
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr.sc. Mirko Planinić
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Denis Sunko
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Darko Koračin
Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Edit Content
Titula, ime i prezime
Ustanova
prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
dr. sc. Kata Majerski
Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Igor Jerković
Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Marina Trgo
Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Ines Primožič
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Predrag Novak
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Sanja Tomić
Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Borislav Kovačević
Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Vesna Tomašić
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
prof. dr. sc. Hrvoje Kušić
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije