ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – ŠVICARSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost krajem 2019. godine usvojio je tekst Multilateral Lead Agency (MLA) Sporazuma, u okviru kojega se hrvatskim znanstvenicima omogućuje da se prijavljuju na natječaje drugih agencija koje sudjeluju u ovom Sporazumu i obratno. Sporazum se provodi po načelu „vodeće agencije” (eng. Lead Agency), što znači da jedna agencija provodi cjelokupni postupak prijave, vrednovanja i rangiranja.

U okviru ovog Sporazuma, Hrvatska zaklada za znanost potpisala je Sporazum o bilateralnoj suradnji sa Švicarskom nacionalnom zakladom za znanost (SNSF), temeljem kojega se istraživačima iz Hrvatske i Švicarske otvara mogućnost da prijave zajedničke projekte bilo kojoj od dviju organizacija.
Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između SNSF-a i HRZZ-a, Hrvatska zaklada za znanost raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog u skladu s natječajem SNSF-a te ga prijavljuje na natječaj Švicarske nacionalne zaklade za znanost (SNSF).

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta Hrvatskoj zakladi za znanost, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu, rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.

Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Postupak prijave:

  1. 1. Zajednički projekt švicarsko-hrvatske istraživačke grupe podnosi švicarski glavni istraživač nadležnoj agenciji, odnosno Švicarskoj nacionalnoj zakladi za znanost (SNSF) u punoj dokumentaciji traženoj natječajem SNSF-a do 1. listopada 2020. godine do 17.00 CET
  2. 2. Hrvatski istraživač podnosi prijavu Istraživačkog projekta Hrvatskoj zakladi za znanost najkasnije do 2. listopada 2020. godine do 12.00 CET.
  3. 3. Prijava HRZZ-u sastoji se od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu, podnosi se samo na engleskom jeziku), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu, podnosi se samo na engleskom jeziku), radnog plana i financijskog plana, potpore matične organizacije, pisama namjere te dodatne dokumentacije. Radni plan sadrži aktivnosti zajedničkog projekta koje provodi hrvatska istraživačka grupa, dok financijski plan sadržava samo one troškove koje će financirati HRZZ. 
  4. 4. Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi SNSF, dok HRZZ sudjeluje u procesu procjenjivanjem prihvatljivosti prijavitelja.

Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ipch@hrzz.hr.

Ukratko o natječaju IPCH-2020-10:

Datum raspisivanja natječaja: 10. srpnja 2020.
Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. listopada 2020. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 2. listopada 2020. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 4 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije):

Tekst natječaja (.pdf)
Administrativni obrazac (.doc)
Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac Potpora organizacije (.doc)

Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost (.pdf)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije):

Call for Proposals (.pdf)
Administrative Form (.doc)
Work Plan (.doc)
Financial Plan (.xls)
Institutional Support Letter (.doc)

Više informacija o postupku vodeće agencije dostupno je na: http://www.snf.ch/en/funding/projects/lead-agency/croatia/Pages/default.aspx.

Više informacija o prijavi SNSF-u dostupno je na: http://www.snf.ch/en/funding/projects/projects-in-all-disciplines/Pages/default.aspx.