Cilj je programa „Uspostavni istraživački projekti” potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Programom se omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij. Pritom projektni prijedlog mora uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije.

Program je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na pojedini natječaj i koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu te postati neovisni istraživači.

U razdoblju od 2013. do danas objavljeno je pet natječaja u okviru ovog Programa (UIP-2013-11, UIP-2014-09, UIP-2017-05, UIP-2019-04, UIP-2020-02), a ukupno je financirano više od 200 projekata.