Programom „Istraživački projekti” financiraju se temeljna istraživanja kojima se stvara novo i unapređuje postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima. Trajanje financiranja je 4 godine.

U razdoblju od 2013. do danas u okviru ovog Programa objavljeno je šest natječaja (IP-2013-11, IP-2014-09, IP-2016-06, IP-2018-01, IP-2019-04, IP-2020-02), a financirano je više od 700 projekata.