PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI


Datum raspisivanja natječaja:
 15. svibnja 2014.
Rok za prijavu mentora:  rok za podnošenje prijava produljen je do 17. lipnja zaključno do 16 sati
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji.
Ukupan proračun: 30.000.000,00 kn
Pojedinačan iznos financiranja: godišnja bruto II plaća doktoranda
Trajanje financiranja: 2 + 2 godine
Okvirni početak: jesen 2014. godine

Tekst natječaja
Upute za prijavu