Cilj natječaja, za čiju je provedbu sredstva osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, je potpora istraživačkim i razvojnim aktivnostima u području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama. Privlačenjem hrvatske istraživačke zajednice da aktivnije sudjeluje u rješavanju nacionalno važnih problema vezanih uz klimatske promjene i povezane mjere uz poseban naglasak na energetsku održivost te međusobnu suradnju različitih sektora stavlja se dodatni naglasak na razvoj održivog društva. Natječajem se financiraju znanstveno-istraživačke aktivnosti, analize i prijedlozi inovacija za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije kako bi se lakše suočili s izazovima klimatskih promjena , kao i prijedloge za smanjivanje emisija stakleničkih plinova u industriji, poljoprivredi i drugim sektorima. Ujedno, natječajem se doprinosi učinkovitijem predviđanju i prevenciji posljedica vremenskih nepogoda koje su posljedice klimatskih promjena.