17. 5. 2019.

P: Zanima me da li mogu biti prijavljena kao član istraživačke grupe sa 70% radnog vremena budući da je HRZZ istraživački projekt na kojem sam suradnik s istim postotkom vremena, a koji je trebao završiti u rujnu 2019. godine, dobio produžetak do kraja siječnja 2020.
O: Prema Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga, str. 15. postotak radnog vremena koje članovi istraživačke grupe posvećuju provedbi projekta ne može biti manji od 30%.

P: Prijavit ću UIP na ovom natječaju , no isto tako planiram biti aktivna kao suradnik na još jednom UIPu, također prijavljenom na istom natječaju. Vidim iz odgovora da se to ne može pa mi molim recite u kojem statusu se mogu prijaviti na drugi projekt na ovom natječaju.
O: U Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 5 pojašnjene su prihvatljive uloge predlagatelja projekta na natječaj UIP-2019-04.

Ako je jedna osoba već istraživač (član projektnog tima) na postojećem uspostavnom istraživačkom projektu HRZZ-a, može li ta osoba sudjelovati kao istraživač (član projektnog tima) u dva projektna prijedloga na trenutnom Natječaju HRZZ-a (jedan projektni prijedlog prijavio bi se na Natječaj za uspostavne istraživačke projekte, a drugi projektni prijedlog prijavio bi se na Natječaj za istraživačke projekte) ili samo na jednom projektnom prijedlogu?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 26. travnja za natječaj UIP-2019-04 i od 29. ožujka za natječaj IP-2019-04.

P: Može li član istraživačke grupe biti osoba koja ima dva doktorata, prvi doktorat iz 2009. godine i drugi doktorat iz 2015. godine čime bi ušla u dopušteni vremenski okvir od 7 godina od stjecanja doktorata?
O: Navedeno ovisi o doktoratu s kojim se navedena osoba kvalificira na prijavu na natječaj UIP-2019-04.

P: mogu li studenti diplomskih studija biti članovi istraživačkoga tima?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 12. travnja.

P: Molim da mi pojasnite za suradnike koji nisu financirani članovi istraživačke skupine (npr. znanstvenici sa stranih sveučilišta kojima je prošlo više od 7 godina od doktorata)
1) Moraju li oni imati profil u Hrzz-epp?
2) Moram li ih dodati u “A2 – Istraživačka skupina” unutar HRzz-epp
3) Imam njihova “Pisma namjere” koja su potpisali osobno (nisu potpisali čelnici ustanove) i životopise koje sam mislio priložiti prijavi. Je li to uredu? Ako nije molim da navedete što za njih trebam učiniti.
O: Suradnici ne sudjeluju u provedbi projekta stoga se ne trebaju prijaviti u EPP sustav niti je za njih potrebno dostaviti pisma namjere.

10. 5. 2019.

P: Kao članicu istraživačke grupe uključila bi istraživačicu koja je doktorirala 2010. godine, a od 2012. godine zaposlena je na visokoškolskoj ustanovi. S obzirom da je bila na dva porodiljna dopusta, ali prije nego što je doktorirala i prije nego što se zaposlila na fakultetu, može li biti dio istraživačke grupe? Prema mojem razumijevanju uputa može jer ne postoji ograničenje da su porodiljni dopusti trebali biti u vrijeme poslijediplomskog usavršavanja i rada na visokoškolskoj ustanovi. Ako je tome tako, što je potrebno priložiti kao dokaz s obzirom da joj ustanova na kojoj trenutno radi ne može izdati potvrde o korištenju porodiljnih dopusta. 
O: Mogućnost prijave na natječaj može se produljiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina.
Potvrda kojom se dokazuje produljenje vremena od stjecanja doktorata može se zatražiti od HZZO-a ili se može priložiti druga dokumentacija iz koje je vidljiv broj djece članice istraživačke grupe.

P: S obzirom na novi Kolektivni ugovor i odluku HrZZ o izmjeni UIP natječaja prema kojoj voditelj projekta svome projektu mora posvetiti minimalno 55% svoga radnog vremena, možete li mi reći koji je maksimalni postotak radnog vremena kojim može biti opterećen suradnik u prijavi IP projekta, ako ista osoba prijavljuje UIP projekt kao voditelj (55%)?
Odnosno, kojim maksimalnim postotkom može biti opterećen suradnik u prijavi IP projekta na tekućem natječaju, ako planira prijaviti UIP projekt kao voditelj na budućim natječajima?
O: Postotak sudjelovanja na projektu za suradnike nije određen. Istraživačke aktivnosti provode članovi istraživačke grupe. Sukladno Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 15, udio radnog vremena koje članovi istraživačke grupe posvećuju provedbi projekta ne može biti manji od 30 %.

07. 5. 2019.

P: Tekst natječaja kaže: “najmanji broj članova istraživačke grupe jest tri (uključujući voditelja projekta i poslijedoktoranda ILI doktoranda čije je zapošljavanje predviđeno predloženim financijskim planom). U prvoj godini grupu mogu činiti dva člana ako je planom predviđeno da će se grupa povećati radi ostvarivanja ciljeva projekta” – zbunjuje me ovo “ili” i ovo da u prvoj godini mogu biti zaposlena dva člana (a ostale 4 moraju biti tri člana?). Konkretno, prijavila bih projekt kao voditelj, i preko projekta (putem natječaja) bih tražila jednog doktoranda od prve do kraja četvrte godine projekta, a također putem natječaja bih za 4. i 5. godinu zaposlila i jednog postdoca. Dakle, od prve do kraja treće godine, doktorand i ja bismo bili jedini članovi grupe. Je li to dozvoljeno?
O: Prema uvjetima natječaja u prvoj godini projekta istraživačku grupu mogu činiti dva člana uz uvjet da se od druge godine projekta u istraživačku grupu uključi najmanje još jedan član istraživačke grupe.
P: Može li članom istraživačke grupe biti znanstvenik koji je stekao doktorat znanosti na sveučilištu izvan Republike Hrvatske, zaposlena je na instituciji koja je u sustavu znanosti u Republici Hrvatskoj (http://pregledi.mzos.hr/Ustanove_Z.aspx), ali još uvijek nema Matični broj znanstvenika.
O: Navedeno nije ograničenje za uključenje znanstvenika u istraživačku grupu.

P: Mogu li na projektu suradnici biti ljudi iz industrije koji će pomoći prilikom razvoja sustava na kojem i uz pomoć kojega će se raditi istraživanje. Stručnjaci iz industrije nisu na doktoratu, ali posjeduju vrlo relevantna znanja koja bi bila od koristi projektu.
Sam sustav koji se razvija ne bi imao komercijalnu namjenu niti primjenu te stoga nije primjenjiv za natječaje poput IRI-ja.
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga u provedbi uspostavnog istraživačkog projekta sudjeluju članovi istraživačke grupe, a pomoć u provedbi istraživačkih aktivnosti mogu obavljati i ostali istraživači (suradnici).
Ulogu navedenih suradnika potrebno je pojasniti u Prijavnom obrascu, u Cjelini B.

P: Koliki postotak na projektu mogu imati članovi istraživačke grupe ako su zaposleni preko HRZZ DOK projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača” gdje im je već upisani postotak od 100% a rečeno je da mogu biti članovi istraživačke skupine HRZZ uspostavnog projekta?
O: Doktorand može biti uključen u rad na projektu uz suglasnost mentora te ukoliko su istraživačke aktivnost vezane uz temu njegove disertacije. Njegov angažman na uspostavnom istraživačkom projektu mora biti u obimu koji ne narušava rad na disertaciji odnosno ugovorenom Planu razvoja karijere doktoranda.

P: Osoba planirana biti članicom istraživačke grupe u uspostavnom projektu još je uvijek na drugom porodiljnom dopustu, ali kad bi projekt započeo s aktivnostima u siječnju 2020., njen bi porodiljni dopust završio.
Koliko se mjeseci računa i do kojeg datuma, ako se želi pribrojati taj drugi porodiljni dopust u izuzeće od trajanja razdoblja od stjecanja doktorata? Naime, osoba je vrlo bitna za istraživačku grupu, a ukoliko bi se računalo vrijeme od početka drugog porodiljnog dopusta do dana završetka natječaja, osoba od stjecanja doktorata ima 7 godina i mjesec dana. Postoje li iznimke s obzirom na uključivanje osoba u istraživačku grupu?
O: Zaklada će uzeti u obzir članove istraživačke grupe koji su doktorat znanosti stekli prije više od 7 godina ako dostave potvrdu o rodiljnom dopustu, odnosno rodiljnim dopustima, pa će to razdoblje biti oduzeto od vremena proteklog od dana stjecanja doktorata. Za majčinstvo će se vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produljiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina.

P: Kako za članove grupe koji su na istoj instituciji kao i predlagatelj ne treba Pismo namjere, za njih nema nikakvog drugog posebnog dokazivanja da su suglasni oni i čelnik institucije da sudjeluju u projektu?
O: Suglasnost za sudjelovanje navedenih članova istraživačke grupe na projektu temelji se na ispunjenom te potpisanom i ovjerenom Administrativnom obrascu.

26. 4. 2019.

P: Može li član istraživačke grupe na Uspostavnom istraživačkom projektu biti suradnik na jednom tekućem Istraživačkom projektu HRZZ-a i suradnik na jednom Istraživačkom projektu HRZZ-a prijavljenom na ovom natječajnom roku?
O: Navedeno nije moguće s obzirom na ograničenje o sudjelovanju na najviše dva HRZZ projekta.

P: 1. Koliki je maximalni broj članova
2. Da li moguće na projektu zaposliti od prve godine jednog poslijedoktoranda i dva doktoranda? (Koji su svi financirani sredstvima projekta)
Razlog zašto pitam jer je zaposlenje poslijedoktoranda pod obavezno, a obzirom da ste naveli kao CILJ “uspostava istraživačkih grupa\timova” zanima nas koliko maximalno članova može biti u timu koje možemo financirati iz projekta
O: 1. Prema uvjetima natječaja, na str. 4, najmanji broj članova istraživačke grupe jest tri (uključujući voditelja projekta i poslijedoktoranda ili doktoranda čije je zapošljavanje predviđeno predloženim financijskim planom). U prvoj godini istraživačku grupu mogu činiti dva člana ako je planom predviđeno da će se grupa povećati radi ostvarivanja ciljeva projekta. Najveći broj članova grupe nije određen, ali treba odgovarati potrebama projekta.
2. Očekuje se da se na projektu od prve godine provedbe zaposli doktorand, u trajanju od predvidivo 4 godine, a tijekom provedbe projekta moguće je zaposliti i poslijedoktoranda. Iz projektnih sredstava, istodobno, mogu biti zaposleni jedan doktorand i jedan poslijedoktorand.

P: Zanima me da li član istraživačke grupe može biti specijaliznat treće godine specijalizacije koji je zaposlen u ustanovi u kojoj će se provoditi projekt, koji tek planira upisati doktorski studij u prvoj godini provedbe projekta, koji će aktivno sudjelovati na ovome projektu te planira ovim projektom izraditi doktorsku disertaciju obzirom da je područje specijalizacije kojom se bavi usko vezano za temu projektnog prijedloga? Da li je dozvoljeno njega navesti u projektnom prijedlogu kao člana istraživačke grupe koji će si trošak školarine financirati iz ovoga projekta, ili ta osoba ima samo status suradnika, bez mogućnosti sudjelovanja u financijskom i radnom planu projekta?
O: Navedena osoba može biti član istraživačke grupe i u projektnoj prijavi mu je potrebno dodijeliti ulogu doktoranda s obzirom na to da se iz troškova projekta planira pokriti trošak školarine.

P: Može li status studenta – istraživača imati doktorski student koji pohađa doktorski studij na drugom sveučilištu? (ne na organizaciji koja prijavljuje projekt), (a zaposlen je na trećoj instituciji na kojoj ima nastavničko, a ne znanstveno zvanje). U tom slučaju tko potpisuje pismo namjere? (Osim studenta doktorskog studija)
O: Navedena osoba može biti član istraživačke grupe u ulozi istraživača. Pismo namjere potpisuje čelnik ustanove na kojoj je zaposlen navedeni doktorski student.

19. 4. 2019.

P: Smijem li dva člana mog istraživačkog tima kojima istječe Ugovor o radu na Sveučilištu prije završetka ovog projekta ostaviti kao istraživače (researchers) unutar istraživačkog tima, te ih kao takve ostaviti u financijskom i radnom planu ili ih moram staviti u svojstvo suradnika (koje ne smijem uključiti u financijski i radni plan)?
O: Navedene osobe mogu ostati u statusu člana istraživačke grupe nakon isteka Ugovora o radu.

P: Imamo dva pitanja vezana uz članove istraživačke skupine.
1. Može li prihvatljivi član istraživačkog tima biti osoba koja će se u ovom pozivu prijaviti kao član na uspostavni projekt (naš projekt) i kao član na jedan istraživački projekt?
2. Može li prihvatljivi član istraživačkog tima za uspostavni projekt na ovom pozivu biti osoba koja je već član istraživačkog tima HRZZ istraživačkog projekta i član je istaživačkog tima Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“, prijavljen u veljači 2019. za koji još nema rezultata?
O: 1. Može, osim ako nije riječ o doktorandu i poslijedoktorandu koji su zaposleni na uspostavno istraživački projekt i koji 100 % radnog vremena moraju posvetiti radu na projektu.
2. S obzirom na to da je moguće sudjelovati na najviše dva HRZZ projekta, navedeno nije prihvatljivo.

P: Prema Uputama za prijavitelje (UIP-2019-04):
“Članovi istraživačke grupe koji su doktorandi, koji sudjeluju u provedbi projekta, čija je tema doktorskog istraživanja vezana uz predloženi projekt i očekuje se da doktoriraju tijekom provedbe projekta, a njihova je plaća osigurana iz drugih izvora se navode kao istraživači.”
Kolegica je doktorand na (izbrisan naziv organizacije) zaposlena u (izbrisan naziv tvrtke), tema doktorata nije joj vezana uz predloženi projekt, očekuje se da će doktorirati tijekom provedbe projekta a plaća joj je osigurana iz drugih izvora. Mogu li je uključiti kao člana istraživačke grupe sa statusom istraživača?
O: Ako je opravdano potrebama istraživačkih aktivnosti navedenu studenticu doktorskog studija moguće je uključiti u istraživačku grupu.

P: 1. Može li član istraživačke grupe biti trenutni doktorand na inozemnom sveučilištu, koji je ujedno i strani državljanin?
2. Može li član istraživačke grupe biti zaposlenik druge hrvatske institucije koji je trenutno zaposlen kao viši stručni suradnik u znanosti i obrazovanju na neodređeno, a u postupku je prijave na doktorat (upisi su tek krajem godine)?
O: 1. Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici iz inozemstva.
2. Ako je opravdano potrebama istraživačkih aktivnosti, moguće je navedenog suradnika uključiti u istraživačku grupu. U Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga, na str. 6, navedeni su uvjeti koje trebaju zadovoljiti članovi istraživačke grupe.

P: Može li član istraživačkog tima na Uspostavnom istraživačkom projektu biti mlada osoba koja ima doktorat znanosti i radi kao freelancer u udruzi i ne planira se zaposliti kao posliijedoktorand na projektu?
O: Može, ako zadovoljava uvjete navedene u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 6.

P: Trebaju li se za Uspostavne istraživačke projekte u EPP sustav prijaviti i suradnici, koji nisu članovi istraživačke grupe?
O: Suradnici se ne trebaju prijaviti u EPP sustav.

P: 1. Zanima me je li osoba na radnom mjestu stručni suradnik u SZVO zaposlena na javnom znanstvenom institutu, koja je u statusu doktoranda (doktorat financiran od strane projekta znanstvenog centra izvrsnosti) prihvatljiv član istraživačke grupe u statusu  – istraživač, obzirom da se tema doktorata poklapa s planiranom prijavom?
2. Isto tako, zanima me je li osoba na radnom mjestu stručni savjetnik zaposlena u županijskoj ustanovi za istraživanje, koja je u statusu doktoranda (doktorat financiran vlastitim sredstvima) prihvatljiv član istraživačke grupe u statusu – istraživač, obzirom da se tema doktorata poklapa s planiranom prijavom?
O: 1. i 2. Osobe navedenog statusa ispunjavaju uvjet za člana istraživačke grupe.

P: 1. Kao člana istraživačke grupe uključila bi tehničara koji je ujedno i student. On je zaposlen na neodređeno na istoj instituciji na kojoj je i voditelj. Bio bi aktivan i neophodan član istraživačke grupe. Treba li za njegovu prijavu dopuštenje ustanove ili samo njegova izjava kao studenta?
2. Suradnik kojem je prošlo više od 7 godina od doktorata bio bi savjetnik budućem doktorandu, a voditelj projekta mentor. Je li to moguće?
3. Da li je moguće pisati za suradnika (dakle, ne člana istraživačke grupe)  kolegu koji je prijavljen na dva IP HRZZ projekta u svojstvu suradnika?
4. Treba li dotičnim suradnicima  (2 i 3) potvrda institucije ili samo njihov izjava, obzirom da nisu članovi istraživačke grupe?
O: 1. Za članove istraživačke grupe s matične ustanove voditelja nije potrebno dostaviti pismo namjere.
2. Suradnik koji je doktorirao prije više od sedam godina može biti savjetnik budućem doktorandu, a voditelj projekta – mentor.
3. Navedeno je moguće s obzirom na to da uloga suradnika na uspostavno istraživačkim projektima ne ulazi u ograničenje o sudjelovanju na dva HRZZ projekta.
4. Suradnici ne trebaju dostaviti pismo namjere s obzirom na to da ne sudjeluju u provođenju istraživačkih aktivnosti.

P: Da li doktorandi koji su zaposleni preko HRZZ DOK projekata mogu biti dio istraživačke skupine?
O: Doktorandi zaposleni preko natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ mogu biti članovi istraživačke grupe.

16. 4. 2019.

P: Molila bih informaciju može li se na ovom natječaju UIP-2019-04 znanstvenik (do 7 god nakon završetka doktorata) prijaviti kao član istraživačke grupe s minimalnim opterećenjem radnog vremena od 30% ako će još biti prijavljen na projektu na natječaju IP-2019-04 kao suradnik-istraživač s 40% opterećenja, a trenutno je suradnik-istraživač na jednom HRZZ projektu iz 2016. s opterećenjem od 20%?
O: Jedan istraživač može sudjelovati na najviše dva HRZZ projekta.

P: Ovim putem se javljamo s dva upita vezano za predlaganje projektnog prijedloga na natječaj Uspostavni istraživački projekti (UIP-2019-04).
Naime zanima nas sljedeće:
1. Mogu li i u kojem svojstvu biti uključeni u projekt doktorandi koji su ujedno asistenti (u radnom odnosu) na našem doktorskom studiju na (izbrisan naziv organizacije) a već su prije upisani na studij i  imaju temu doktorske disertacije koja je u skladu s temom projekta koji ćemo predložiti ali ne bi direktno vezali svoj doktorat za projekt tj. završetak disertacije?
2. Mogu li se i u kojem svojstvu na projekt priključiti kolege docenti ili profesori s (izbrisan naziv organizacije) i (izbrisan naziv organizacije)?
O: 1. Navedeni doktorandi mogu se uključiti na projekt u ulozi istraživača ako je to opravdano potrebom projekta.
2. U Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 6 navedeno je tko može sudjelovati u istraživanju i u kojoj ulozi.

P: Može li se kao član istraživačkog tima, kao istraživač, uključiti doktorand kojemu se plaća i školarina plaća iz drugih izvora, a čija tema doktorata nije povezana s temom projekta koji se prijavljuje? Stoga bi i bio uključen kao istraživač.
O: U projekt mogu biti uključeni znanstvenici čija je uloga neophodna za provedbu istraživanja, njihova uloga u projektnom prijedlogu treba biti jasno obrazložena i vidljiva iz Radnog plana.

12. 4. 2019.

P: Možete li molim Vas pojasniti sljedeće:
1. Može li se isti znanstvenik (2-7 god nakon završetka doktorata))  sudjelovati u ulozi člana istraživačke grupe i/ili suradnika prijaviti na dva različita projekta u okviru istog natječaja  UIP-2019-04?
2. Ukoliko se znanstvenik (2-7 god nakon završetka doktorata) prijavi kao suradnik na ovom natječaju UIP-2019-04, može li se prijaviti kao voditelj na narednom natječaju za UIP koje će se raspisati za vrijeme trajanja provedbe ovog projekta?
3. Ukoliko se znanstvenik (2-7 god nakon završetka doktorata)  prijavi kao član istraživačke grupe  na ovom natječaju UIP-2019-04 s min opterećenjem radnog vremena od 30%, hoće li se moći prijaviti kao suradnik ili voditelj na narednim natječajima HRZZ-a koji će biti objavljeni za vrijeme trajanja provedbe ovog projekta?
O: 1. Moguće je da isti znanstvenik sudjeluje na dva HRZZ projekta s roka UIP-2019-04 na jednom u ulozi člana istraživačke grupe, a na drugom u ulozi suradnika ili na dva HRZZ projekta u ulozi suradnika s obzirom na to da uloga suradnika ne ulazi u ograničenje o sudjelovanju na najviše dva HRZZ projekta.
2. Moguće je, budući da suradnici ne sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti.
3. Nismo u mogućnosti odgovoriti na ovaj upit s obzirom na to da nisu poznati uvjeti budućih natječaja.

P: Poštovani, zanima me da li je moguće kao člana istraživačke grupe (istraživača) navesti inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti doktorandi, poslijedoktorandi i znanstvenici koji su stekli doktorat najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj, te studenti. Sukladno uvjetima natječaja, inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike ne ispunjava uvjete za člana istraživačke grupe.
Za provedbu opsežnih pomoćnih poslova koji su usko vezani za provedbu istraživanja moguće je predvidjeti troškove tehničke pomoći koje voditelj projekta dokazuje računom ili ugovorom o djelu.

P: Ljubazno Vas molim informaciju, može li se osoba koja je trenutno kao suradnik uključena u provedbu HRZZ projekta koji traje do 2021. na ovom natječaju prijaviti kao suradnik na dva projekta (jednom istraživačkom te jednom uspostavnom) te se nakon postupka evaluacije povuci s jednog?
O: S obzirom na ograničenje o sudjelovanju na najviše dva HRZZ projekta, navedeno nije moguće. Kompetencije istraživačke grupe predmet su vrednovanja te se isključenjem suradnika iz projekta ugrožava provođenje planiranih aktivnosti.

9. 4. 2019.

P: Zamolio bih Vas za informaciju oko pojma “suradnik”. Naime, u Natječaju (str. 19) piše sljedeće:
“Navodi se status na projektu (voditelj/suradnik/član istraživačke grupe), voditelji projekata navode najvažnije publikacije proizašle s tog projekta, a u slučaju projekata koji su završeni do roka za prijavu na natječaj IP-2019-04 i najvažnije rezultate. “
Postoji li razlika između pojma “suradnik” i pojma “član istraživačke grupe”?
O: U provedbi uspostavnog istraživačkog projekta sudjeluju članovi istraživačke grupe, a pomoć u provedbi projektnih aktivnosti mogu obavljati i ostali istraživači (suradnici). Prema tome, suradnici se ne navode u Radnom i Financijskom planu nego se njihov doprinos može navesti u Prijavnom obrascu, u Cjelini B.

P: Mogu li prihvatljivi članovi istraživačke grupe biti i stranci, tj. znanstvenici zaposleni na inozemnim sveučilištima?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti istraživači iz inozemstva.

P: Prema uputama, istraživački tim čine predlagatelj/voditelj, članovi istraživačke grupe među kojima se razlikuju članovi, na čije se se aktivnosti smiju predvidjeti sredstva osigurana projektom, te suradnici začije aktivnosti se ne planiraju sredstva. S obzirom na interdisciplinarnost istraživanja, planiram uključiti i studenta diplomskog studija koji će imati važnu ulogu u jednom dijelu istraživanja. Zanima me mogu li ga uključiti kao člana te iz sredstava predvidjeti troškove konferencije i/ili ljetne škole?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 6, studente je moguće uključiti u istraživačku grupu i za njih predvidjeti troškove kao i za ostale članove istraživačke grupe.

P: Ako su članovi moje postojeće grupe na institutu tehničar i istraživač inženjer (oboje VSS), i primaju plaću od instituta, mogu li oni biti dio istraživačke grupe na projektu? Istraživač inženjer je ujedno i doktorski student koji sam financira doktorat – može li mu HRZZ kroz uspostavni projekt nastaviti plaćati studij?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti doktorandi, poslijedoktorandi i znanstvenici koji su stekli doktorat najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj, te studenti. Prema podacima koje ste naveli, tehničar ne ispunjava uvjete za člana istraživačke grupe.
Istraživaču koji je student doktorskog studija, iz sredstava projekta, moguće je pokriti trošak školarine ukoliko je član istraživačke grupe.

5. 4. 2019.

P: Nastavno na već postavljeno pitanje i naveden odgovor:
Precizno, zanimalo bi me s obzirom na to da dugi niz godina surađujemo sa znanstvenicima iz određenih institucija izvan Hrvatske, smijemo li ih staviti kao suradnike na uspostavnom projektu?
O: Da. U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači kao suradnici, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe niti mogu biti uključeni u radni i financijski plan.”
moja pitanje glase:
1. U kojem dijelu dokumentacije navodimo suradnike koji ne mogu biti članovi istraživačke grupe obzirom da nisu iz RH ili radi datuma obrane disertacije (dulje od 7. godina)?
2. Obzirom da ne mogu biti dio financijskog i radnog plana, je li potrebno navoditi njihove životopise u prijavnom obrascu? Odnosno, gdje ih se uopće navodi, u kojoj formi?
O: 1. i 2. Suradnike i njihov doprinos možete navesti u Prijavnom obrascu, u Cjelini B. Za suradnike se ne dostavljaju životopisi niti se navode u cjelini C prijavnog obrasca ni u Administrativnom obrascu.

P: Zanima me je li moguće istraživača koji će biti član tima, a sada je na poziciji postdoktoranda na fakultetu i ugovor mu ističe prije kraja predlaganog HRZZ projekta, nakon isteka njegove postdok pozicije ostaviti kao suradnika na projektu čak i ako ne nađe odmah novi posao ili ako prije isteka ugovora ili odmah nakon isteka ugovora napreduje na mjesto docenta?
O: Ako se radi o osobi kojoj od doktorata nije prošlo više od 7 godina, može biti član istraživačkog tima u statusu istraživača.

P: Može li član istraživačkog tima za uspostavni projekt biti osoba koja nema doktorat (ima magisterij znanosti) ali je starosne dobi 50 godina?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 6, član istraživačke mogu biti: doktorandi, poslijedoktorandi i znanstvenici koji su stekli doktorat najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj te studenti. U navedenom slučaju, osoba može biti u statusu suradnika, a ne člana istraživačkog tima te se ne uključuje u radni i financijski plan.

P: U procesu sam oblikovanja prijave za Uspostanvi projekt pa mi nije jasno tko može imati status doktoranda na projektu i istraživača. Možete li mi molim vas to pojasniti i konkretno odgovoriti na dva pitanja:
Koji status ima osoba koja je doktorski student, nije zaposlena na fakultetu niti će to biti – ali svojom temom doktorske disertacije je dijelom istraživačke skupine?
Koji status imaju doktorandi zaposleni na fakultetu ali članovi drugih HRZZ projekata koji svojom uskom specijalnosti doprinose timu, a neće biti financirani (Plaća) s uspostavnog projekta?
Ako sam dobro shvatila iz teksta natječaja odgovor bi trebao biti da oni imaju status istraživača ali u opisu te funkcije je izričito napisano da su to pojedinci koji su doktorirali u posljednjih 7 godina.
O: Osoba koja je doktorski student, a nije zaposlena na fakultetu može biti član istraživačke skupine u svojstvu istraživača. Doktorand zaposlen na fakultetu a koji bi bio uključen u rad na projektu također ima status istraživača.

2. 4. 2019.

P: 1. U jednom od odgovora napisali ste da se studenti preddiplomskog/diplomskog studija stavljaju u kategoriju suradnika, a u drugom odgovoru kao članovi istraživačkog tima. Molim vas potvrdu u koju kategoriju se stavljaju?
2. U svojem projektu planiram kao suradnike uključiti dva profesora iz inozemstva s dvije različite institucije koji već imaju svoje svjetski prepoznate grupe (nije u planu uključivati članove istraživačkog tima s ovih institucija). Jel dozvoljeno planirati usavršavanje na njihovim institucijama kako bi se od njih učilo o uspješnom osnivanju grupe i istraživanju?
3. Obzirom da se ovim projektom pruža prilika uspostave vlastite istraživačke grupe, jel moguće zaposliti višeg tehničara koji je potreban za izradu eksperimentalnih sustava u radionici u sklopu laboratorija?
O: 1. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 6., studenti mogu biti članovi istraživačke grupe. Studentima se dodjeljuje uloga suradnik – istraživač.
2. Usavršavanje u istraživačkim aktivnostima moguće je provoditi na institucijama u inozemstvu, kod inozemnih suradnika. Obrazloženje potrebe usavršavanja i kompetencija stečenih usavršavanjem predmet je vrednovanja.
3. Prema uvjetima natječaja za uspostavno istraživačke projekte predviđeno je zapošljavanje doktoranda i/ili poslijedoktoranda.
Za provedbu opsežnih pomoćnih poslova koji su usko vezani za provedbu istraživanja prihvatljivi su troškovi tehničke pomoći. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 26. pojašnjeni su troškovi tehničara.

P: U raspisanom natječaju, kao voditelj uspostavnih istraživačkih projekata, u istraživački tim dodao bih jednog člana. Međutim, on se već prijavio kao suvoditelj  na vaš projekt partnerstvo u istraživanjima tj. znanstvena suradnja. Mogu li ga dodati kao člana istraživačkog tima ili?
O: Programi „Partnerstvo u istraživanjima“ i Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ su dva različita programa.
U programu „Partnerstvo u istraživanjima“ ne postoji uloga „suvoditelj“, ali istraživač koji je suradnik na projektu iz navedenog programa može biti član istraživačke grupe na projekta s natječaja UIP-2019-04.
Ako je istraživač suvoditelj ili suradnik na Programu suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ može biti član istraživačke grupe, uzimajući u obzir ograničenje sudjelovanja na HRZZ projektima što je pojašnjeno u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 5.

P: Molim vas pojašnjenje u svezi prihvatljivosti suradnika. Može li osoba koja prijavljuje uspostavni projekt kao voditelj na ovom natječaju (UIP2019) biti i suradnik na drugom uspostavnom projektu unutar istoga natječaja?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 5. navedeni su uvjeti koje moraju ispunjavati prijavitelji projektnih prijedloga. Osoba koja prijavljuje uspostavni projekt kao voditelj na natječajnom roku UIP-2019-04 ne može biti suradnik na drugom projektu na ovom natječajnom roku.

P: Može li član istraživačke skupine biti osoba koja je zaposlena u zdravstvenoj ustanovi i planira upisati doktorat. Naime, osoba radi u mikrobiološkom laboratoriju KBC-a i aktivno bi radila na projektu, međutim još nema upisani doktorat. Znam da je u uputama navedeno da član mora biti doktorand, ali može li to biti osoba koja će postati doktorand tijekom provedbe istraživanja. Doktorat će biti financiran iz drugih izvora.
O: Članovi istraživačke grupe moraju ispunjavati uvjete navedene u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 6. Očekuje se aktivna uključenost svih članova istraživačke skupine te na projekt mogu biti uključeni članovi čija je uloga neophodna. Uloga treba biti jasno obrazložena i vidljiva iz radnog plana projekta.

29. 3. 2019.

P: Da li je, zbog specifičnosti teme i istraživačkih interesa, moguće angažman jednog člana istraživačke skupine u statusu istraživača planirati tek od  3. godine pa do kraja trajanja projekta (jer se prije toga niti neće razviti rezultat kojeg on treba nadograditi)?
O: Da, ako je opravdano potrebama projekta.

P: 1. Zbunjuje me što ste u odgovoru na moje prethodno pitanje o zapošljavanju doktoranda rekli da može dobivati plaću iz drugih izvora ali mora doktorirati na projektu i to shvaćam. Ali onda sam pročitala da doktorand koji nije zaposlen je član istraživačke skupine. Odnosi li se to na doktoranda ne nužno s ovog projekta. Vrijedi li prvi zaključak?
2. Može li na ovom natječaju ista osoba biti prijavljena kao istraživač na uspostavnom projektu i na istraživačkom projektu?
O: 1. Član istraživačke grupe može biti doktorand koji prima plaću iz drugih izvora.
2. Da.

P: Ljubazno bih Vas molila za tumačenje sljedeće točke o tome što se trenutno otvorenim natječajem za uspostavne projekte neće financirati:
“Istraživanja koja se provode kao dio suradnje u međunarodnim kolaboracijama ili kao dio međunarodnih (longitudinalnih) istraživanja ili kao dio dugotrajnih istraživanja. “
Precizno, zanimalo bi me s obzirom na to da dugi niz godina surađujemo sa znanstvenicima iz određenih institucija izvan Hrvatske, smijemo li ih staviti kao suradnike na uspostavnom projektu?
O: Da. U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači kao suradnici, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe niti mogu biti uključeni u radni i financijski plan.

26. 3. 2019.

P: Molim Vas informaciju, da li u statusu istraživača može biti student doktorskog studija koji još nije doktorirao, zaposlen je i prima plaću od drugih izvora, i tema mu nema veze s mojim projektom niti će imati poveznica?
O: Moguće je, ako je student doktorskog studija ima potrebne kompetencije za provedbu projektnih aktivnosti i ako postoje opravdani razlozi za njegovo uključenje u istraživačku grupu.

P: Zanima me sljedeće: može li se na UIP kao dio istraživačke grupe staviti osoba koja je diplomirala 2003. godine i koja bi sada upisala doktorat u sklopu projekta? Odnosno je li to na određeni način minus za projekt prilikom vrednovanja?
O: Doktorand može biti član istraživačke grupe no sukladno pravnim propisima RH doktorandi se zapošljavaju temeljem javnog natječaja te nisu unaprijed poznati. Ukoliko je riječ o doktorandu koji već radi na Vašoj ustanovi a doktorat bi izradio u sklopu predloženog projekta može biti član istraživačke grupe.

P: Može li član istraživačkog tima biti osoba koja je doktorirala prije nešto manje od 2 godine, zaposlena je u velikoj farmaceutskoj industriji u SAD-u, u istraživanju i razvoju, na poslovima usko vezanima uz temu projekta, te se i dalje, uz suglasnost svoje institucije, bavi znanstvenim radom?
O: Da.

22. 3. 2019.

P: Može li se član istraživačkog tima koji je u statusu postdoktoranda (po prvi put) na Sveučilištu u Zagrebu (plaća mu ide s MZO-a) nakon isteka tog statusa zaposliti u svojstvu postdoktoranda na HRZZ UIP-u (i da ga se financira s tog projekta)?
O: S obzirom da nije navedeno trajanje statusa poslijedoktoranda na Sveučilištu u Zagrebu, ne možemo dati precizan odgovor. Međutim, status poslijedoktoranda na projektima HRZZ-a može biti odobren najdulje u trajanju od četiri godine uzevši u obzir koliko je osoba prethodno već bila zaposlena na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda. Prije provedbe projekta bit će dostupne detaljne upute o zapošljavanju poslijedoktoranada.

P: Zanima me da li istraživače koji će mi biti članovi tima, a sada su na pozicijama postdoktoranada (njih dvoje) na fakultetima i ugovori im istječu prije kraja ovog projekta, mogu nakon isteka njihovih postdok pozicija ostati kao suradnici na projektu iako ne znaju hoće li nakon isteka ugovora odmah naći novi posao ili biti neko vrijeme na burzi? Dakle, da li suradnici na našim projektima moraju biti zaposleni ili mogu neko vrijeme (dok ne nađu posao) biti na burzi i istovremeno suradnici na UIP-u?
O: Mogu biti članovi istraživačke grupe i sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti.

P: Što se tiče Uspostavnog istraživačkog projekta, mogu li članovi istraživačke grupe diplomirati doktora medicine više od 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj? Odnosi li se ovaj zahtjev na liječnike (i sve studente medicine) su stekli doktorat najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj?
O: Prihvatljivi članovi istraživačke grupe su: doktorandi, poslijedoktorandi i znanstvenici koji su stekli doktorat najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj, te studenti.

19. 3. 2019.

P: Ako se suradnici koji nisu dio istraživačke grupe spominju kroz prijavu zbog povezanosti sa projektom, ulogama u projektu, da li se uopće oni evaluiraju. Tj. da li netko tko nije dio istraživačke grupe, pošto  to ne može biti zbog uvjeta za prijavu uspostavnog projekta(maksimum 7 god od doktorata)jest zapravo suradnik i smije biti još samo na jednom projektu HRZZ suradnik ili voditelj projekta HRZZ prema uvjetu koji nalaže da suradnik može biti na maksimum 2 HRZZ projekta ili voditelj i suradnik HRZZ projekta.
P: U Uputama piše sljedeće: “u provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe”
 Moja pitanja glase:
1 . što to znači “mogu sudjelovati”?
2. ako sudjeluju, da li im se to računa kao suradništvo te mogu još samo a jednom projektu biti suradnik ili voditelj
O: U provedbi uspostavnog istraživačkog projekta sudjeluju članovi istraživačke grupe koja se uspostavlja za provedbu predloženog istraživanja te je predmet vrednovanja.
U radnom planu projekta kao i u administrativnom obrascu navode se samo članovi istraživačke grupe, stoga samo za njih vrijedi ograničenje o broju projekata na kojima sudjeluju.
U provedbi istraživanja može se uspostaviti suradnja s drugim istraživačima, ali ta suradnja ne može biti ključna za provedbu istraživačkih aktivnosti.

P: Zanima me može li za UIP član istraživačke grupe biti osoba koja je doktorirala prije godinu dana?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 6 je navedeno koje uvjete mora zadovoljiti član istraživačke grupe.

P: Da li je moguće za člana istraživačkog tima imati stranca koji ima manje od 7 godina nakon doktorata zaposlenog na stranoj instituciji? Osoba se bavi problematikom kojom se ne bavi nitko u Hrvatskoj i nužna je za provedbu projekta.
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici.

P: 1. Suradnici koji ne mogu biti dio istraživačke grupe (prošlo im je više od 7 god od doktorata) ali su bitni za provedbu projekta se navode gdje točno?
2. Da li se navode u radnom planu?
3. Da i treba i njihove životopise priložiti?
4. Da li treba pismo namjere potpisati član istraživačke grupe koji je zaposlen u matičnoj ustanovi kao i voditelj?
5. Da li pismo namjere potpisuje i suradnik koji nije dio istraživačke grupe?
O: 1. – 2. odgovori su već dostupni na mrežnoj stranici.
3. i 5. Za suradnike se ne dostavljaju životopisi niti pisma namjere; projekt provodi istraživačka grupa, a suradnike možete navesti u  Prijavnom obrascu u Cjelini B.
4. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 23 navedene su smjernice vezane za pisma namjere.

15. 3. 2019.

P: Član istraživačke grupe može biti doktorand koji će raditi važan dio istraživanja ali doktorirat će na drugom projektu
O: Da.

P: Doktorirala sam 10.12.2010. godine, i od tada do danas imala jedan porodiljni – za koji se (ako sam dobro shvatila) računa 16 mjeseci trajanja. Kad se sve to zbroji dolazim do datuma 10.4.2019. sto je u vremenu prijave projekta, ali 20 dana prije konačnog roka.
Postoji li mogućnost da budem član istraživačke grupe na UIP-u ili se zbilja računa samo konačni datum prijave, 30.4.2019.?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 6 prihvatljivi članovi istraživačke grupe mogu biti doktorandi, poslijedoktorandi i znanstvenici koji su stekli doktorat najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj.

P: Mogu li članovi istraživačke grupe može biti istraživači s hrvatske i/ili inozemne institucije koji su zaposleni na određeno, a stekli su doktorat 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj?
O: Da.

P: 1. Može li se u projekt u svojstvu člana istraživačke grupe uključiti:
1a) docent sa sveučilišta B iz Hrvatske koji je stekao doktorat znanosti prije 5 godina bez prekida u karijeri
1b) docent sa sveučilišta C iz, primjerice, Kanade, koji je stekao doktorat znanosti prije 5 godina bez prekida u karijeri
 2. Može li se u projekt u svojstvu suradnika uključiti:
2a) osoba iz prakse, koja ima ured u Hrvatskoj?
2b) docent sa sveučilišta B iz Hrvatske koji je stekao doktorat znanosti prije 5 godina bez prekida u karijeri
2c) docent sa sveučilišta C iz, primjerice, Kanade, koji je stekao doktorat znanosti prije 5 godina bez prekida u karijeri
2d) profesor sa sveučilišta C iz, primjerice Kanade, koji je stekao doktorat znanosti prije 15 godina bez prekida u karijeri
2e) docent sa sveučilišta A iz Hrvatske koji je stekao doktorat znanosti prije 15 godina bez prekida u karijeri
 3. U projekt bi se uključivali studenti preddiplomskog i/ili diplomskog studija.
– Treba li za njih navoditi imena?
– Ako student diplomira tijekom trajanja projekta je li ga moguće zadržati na projektu u svojstvu suradnika
– ako student diplomira, može li ga se zamijeniti s drugim studentom?
O: 1. U Uputama, str. 6. navedeni su uvjeti koje mora zadovoljavati član istraživačke grupe.
2. Ne možete nikoga uključiti na projekt u svojstvu suradnika.
3. Članovi istraživačke grupe unose se imenom i prezimenom u Radni plan i u ostalu prijavnu dokumentaciju u kojoj je potrebno. Vezano uz Vaša pitanja koja se odnose na provedbu projekta upućujemo Vas na Upute za popunjavanje izvješća za projekte HRZZ-a

P: Mogu li članovi istraživačke  grupe koji  su doktorandi, koji sudjeluju  u  provedbi  projekta,  čija je tema  doktorskog istraživanja vezana uz predloženi projekt i očekuje se da doktoriraju tijekom provedbe projekta, a njihova je plaća osigurana iz drugih izvora i navode se kao istraživači biti jedan od članova osnovne istraživačke skupine svih 5 godina?
O: Da.

P: Može li član projektnog tima biti osoba koja je stekla doktorat znanosti, primarno je zaposlena u jednom Kliničkom bolničkom centru,  a radi kao vanjski suradnik na Medicinskom fakultetu?
Ukoliko je odgovor potvrdan, da li smo u tom slučaju obvezni priložiti odobrenje poslodavca Kliničkog bolničkog centra ili i Medicinskog fakulteta?
O: Može u skladu s uvjetima propisanima Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 6. Za navedenog člana istraživačke grupe potrebno je dostaviti pismo namjere KBC-a ukoliko se projekt povodi na drugoj ustanovi.

P: Naime, niti moji suradnici niti ja trenutno nemamo tekućih HRZZ projekata, niti smo suradnici na projektima. Stoga se prijavljujemo na aktualne natječaje “Znanstvena suradnja”, “Uspostavni projekti” i “Istraživački projekti”. Pošto ne možemo znati kakva će biti evaluacija projektnih prijava, pitanje glasi da li je dozvoljeno u fazi prijave da smo dodani na više projekata od dozvoljenog kao suradnici? Ukoliko netko od suradnika bude na više prihvaćenih projekata za financiranje od dozvoljenog, on će odabrati na kojem će projektu sudjelovati, a na kojem ne?
O: Odgovori na pitanja vezana uz ograničenja o sudjelovanju već postoje na mrežnoj stranici Zaklade. U EPP sustavu nećete se moći prijaviti na više projekata od onog što je dopušteno natječajem.

P: Ako je osoba suradnik na već postojećem istraživačkom HRZZ projektu u 100% angažmanu, kako ta ista osoba može biti suradnik na uspostavnom projektu u ovom pozivu i u kojem postotku?
O: U provedbi uspostavnog istraživačkog projekta sudjeluju članovi istraživačke grupe, a pomoć u provedbi projektnih aktivnosti mogu obavljati i drugi istraživači sukladno Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 6.

P: 1. Zanima me može li član istraživačke grupe biti doktorand čije je uže područje djelovanja vezano za ovaj projekt, ali doktorirat će na drugom?
2. Može li se zaposliti doktorand koji je već zaposlen u ustanovi u kojoj se provodi istraživanje, ali biti će uključen i raditi na projektu?
O: 1. Može.
2. Budući da je uvjetima natječaja predviđeno zapošljavanje doktoranda u trajanju od četiri godine, potrebno je obratiti pozornost na to da se zaposli doktorand koji prema svom ugovoru o studiranju ima pravo na status doktoranda još najmanje četiri godine. Dakle, trebalo bi zaposliti osobu koja još nije upisala doktorski studij ili je na početku doktorskog studija. Navedeni je uvjet uključen u ovaj natječaj jer je predviđeno da doktorand počne i provede svoje doktorsko istraživanje u okviru projekta koji financira Zaklada te da tijekom projekta izradi i obrani doktorsku disertaciju čija je tema vezana uz temu projekta.

12. 3. 2019.

P: Prema točki 1.1 u Uputama, tumačim da projekt nije dozvoljeno provoditi izvan Hrvatske? No, smiju li na projekt, u istraživačku grupu, biti uključeni i mladi istraživači izvan Hrvatske? Upisuju li se i strani državljani u EPP sustav?
Jedan o temeljnih ciljeva istraživanja je osnivanje istraživačke grupe na matičnoj ustanovi voditelja.
P: 1. Je li dopušteno u okviru Uspostavnog istraživačkog projekta imati savjetodavnu skupinu koju bi činili istraživači koji su doktorat znanosti stekli prije, primjerice, 10 godina? Ili na projektu ne može biti niti jedan član koji je doktorat stekao prije, primjerice, 10 godina?
2. Je li moguće u projekt uključiti stručnjake iz građevinske prakse isključivo u savjetodavnu grupu, kao suradnike. Grupa stručnjaka iz prakse bi se, primjerice, jednom godišnje sastajala s istraživačkom grupom i diskutirala rezultate istraživanja. Upisuju li se i stručnjaci iz prakse u EPP sustav?
O: 1. Uvjeti za članove istraživačke grupe opisani su u Uputama, str. 6.
2. Savjetodavna grupa nije prepoznata uvjetima ovog natječaja.

P: 1. Na projektu razlikujemo članove tima (grupe) i suradnike (iako nije uvijek jasno preklapaju li se te dvije skupine ili ne).
Pretpostavljajući da se skupine ne preklapaju zanima me može li član istraživačke grupe biti kolegica s druge institucije kojoj je prošlo manje od 7 godina od doktorata?
2. Može li član istraživačke grupe biti osoba koja ima više od 7 godina od doktorata ukoliko je imala prihvatljive pauze u karijeri (dakle, iste uvjete kao i voditelj tima – na str. 2 se ne doima da se primjenjuju isti uvjeti)?
O: 1. Može.
2. Prihvatljivi članovi istraživačke grupe su znanstvenici koji su stekli doktorat do najviše 7 godina u skladu sa opravdanim prekidima u karijeri što je pojašnjeno fusnotom u tekstu Natječaja “Uspostavni istraživački projekti”, str. 3.

P: Mogu li kao članovi istraživačke skupine biti uključeni i istraživači (do 7 godina od doktorata) iz inozemstva (glavni partner projekta je strana institucija iz Francuske) te može li im se platiti dolazak u Hrvatsku na radne sastanke i radionice, kao i odlazak hrvatskih članova istraživačke skupine na radionice i radne sastanke sa ostalim članovima u Francusku?
Također, mogu li i stariji istraživači (koji su stekli doktorat prije više od 7 godina) biti imenom i prezimenom uključeni u projekt i na koji način? Može li se u opisu projekta i metodologiji istraživanja navesti njihova imena ako su važni (kao mentori) za provedbu određenih projektnih aktivnosti te mogu li ući u financijski plan pod stavkom ‘gostovanje inozemnih znanstvenika’?
O: 1. Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici iz inozemstva. Prihvatljivi troškovi opisani su u Uputama, str. 25. Prijava partnerske ustanove iz inozemstva nije predviđena ovim natječajem, pa Vas upućujemo da pogledate i druge natječaje Zaklade ukoliko bi se projekt više uklapao u te programe.
2. Uloga znanstvenika koji su stekli doktorat prije više od 7 godina može biti opisana u Prijavnom obrascu, međutim ne mogu biti navedeni u radnom planu niti je moguće planirati troškove za njih. Dozvoljeni troškovi opisani su u Uputama za prijavitelje.

P: Da li osoba koja je suradnik na aktivnom Istraživačkom projektu koji završava 31.03.2021 može biti prijavljena kao istraživač na dva uspostavna projekta na ovom natječaju?
O: Jedan istraživač može istodobno biti aktivan na dva HRZZ projekta.

P:U tekstu Natječaja „Uspostavni istraživački projekti“ UIP-2019-04  piše “najmanji broj članova istraživačke grupe jest tri (uključujući voditelja projekta i poslijedoktoranda ili doktoranda čije je zapošljavanje predviđeno predloženim financijskim planom)”.
Može li nova istraživačka grupa biti sastavljena od voditelja/prijavitelja, doktoranda i posliedoktoranda zaposlenog na određeno vrijeme, 1-2 godine, te članova koji su prijavljeni kao suradnici.
O: Zapošljavanje doktoranda i/ili poslijedoktoranda obavezno je u punom radnom vremenu.
Suradnici ne mogu biti članovi istraživačke grupe, ali mogu pomagati u provedbi projekta.

P: Mogu li članovi istraživačke grupe biti zaposleni ili primati stipendiju u nekoj inozemnoj ustanovi/sveučilištu? Moraju li svi članovi istraživačke grupe biti zaposleni na matičnoj ustanovi/predlagatelju?
U praksi, bi li bilo moguće da istraživački tim čine voditelj projekta, doktorand koji će biti zaposlen na projektu i član grupe koji je zaposlen u inozemstvu, ali ravnopravno doprinosi istraživanjima, uz privolu svoje matične organizacije?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici zaposleni na inozemnim ustanovama kao i znanstvenici zaposleni na matičnoj ustanovi voditelja projekta.
Navedeni prijedlog članova istraživačke grupe je prihvatljiv ako je usklađen s općim uvjetima natječaja.
P: 1. Može li se status člana istraživačke grupe dati osobi koja nije stekla doktorat znanosti (npr. stručni suradnici, viči stručni suradnici i stručni savjetnici u javnim znanstvenim institutima)?
 2. Treba li za članove istraživačke grupe uz životopis također priložiti TrackRecord po uzoru na obrazac prijavitelja ili ne?
O: 1. Popis prihvatljivih članova istraživačke grupe naveden je u Uputama, str. 6.
2. U životopis suradnika je potrebno navesti informacije iz kojih će se dobiti uvid u kompetencije suradnika relevantne za provedbu projekta. Može se koristiti i predložak za životopis prijavitelja, no u skladu sa dozvoljenim ograničenjima.

P: 1. Mogu li članovi istraživačke skupine biti studenti doktorskog studija koji nisu zaposleni na fakultetu? Je li oni imaju status doktoranda ili status doktoranda ima samo član koji je zaposlen na puno radno vrijeme? Također druga dva člana su doktorandi na fakultetu (asistenti) i koji oni imaju status?
2. Što znaci status suradnika? Može li osoba koja je zaposlena na zdravstvenoj ustanovi i na specijalizaciji je  i planira upisati doktorat može biti član istraživačke skupine?
O: 1. Članovi istraživačke grupe mogu biti studenti doktorskog studija bez obzira na mjesto zaposlenja ako je njihovo sudjelovanje na projektu opravdano temom istraživanje. Status doktoranda na projektu imaju samo studenti zaposleni na projekt putem natječaja koji financira HRZZ. Sve osobe koje zadovoljavaju uvjete za prihvatljive članove istraživačke grupe propisane Uputama, str. 6., mogu se uključiti na provedbu projekta.
2. Na drugo pitanje odgovor već postoji na mrežnoj stranici Zaklade.

8. 3. 2019.

P: Da li članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici iz inozemstva koji zadovoljavaju kriterij o 7 godina od doktorata? / Molila bih Vas za informaciju: mogu li članovi istraživačke grupe biti znanstvenici koji rade na institucijama izvan RH ako ispunjavaju ostale propisane uvjete?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti i znanstvenici iz inozemstva ako ispunjavaju sve propisane uvjete.

P: Dali član istraživačke grupe može biti istraživač s inozemne institucije koji ima između 5-7. godina od stjecanja doktorata? S obzirom da osnivam nove istraživačke teme u HR nužna mi je suradnja s inozemstvom te transfer znanja.
O: Mogu.

P: 1. Mogu li istovremeno na projektu biti zaposleni jedan doktorand i jedan poslijedoktorand?
2. Može li se status istraživača dodijeliti osobi koja će doktorirati prije početka projekta, a njeno sudjelovanje u istraživačkoj grupi se planira od 2. godine projekta?
3. Može li se status istraživača dodijeliti nezaposlenoj osobi koja je stekla doktorat do prije 7 godina do datuma isteka za prijavu na natječaj UIP-2019-04?
4. Može li se status istraživača dodijeliti osobi zaposlenoj u privatnom sektoru koja je stekla doktorat do prije 7 godina do datuma isteka za prijavu na natječaj UIP-2019-04?
5. Može li se i pod kojom kategorijom prijaviti asistent na fakultetu koji za vrijeme trajanja natječaja je još na doktoratu, a tema mu je bliska temi projekta?
O: 1-4 Može
5. Prema Uputama, prihvatljivi članovi istraživačke grupe mogu biti doktorandi, poslijedoktorandi i znanstvenici koji su stekli doktorat najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj te studenti.

P: Mogu li članovi istraživačke grupe biti studenti? Koji status se dodjeljuje studentima prilikom prijave projekta?
O: Studenti se navode u statusu suradnika, jednako kao i svi ostali suradnici (osim doktoranada i poslijedoktoranada).

P: Da li osoba koja nema broj znanstvenika (samo doktorand s upisanim doktorskim studijem, nije u službi asistenta još uvijek) može biti član istraživačkog tima?
O: Student doktorskog studija može biti prijavljen u statusu suradnika ako je njegov angažman potreban na projektu – njegov angažman treba biti vidljiv u radnom planu s obzirom na to da studenti mogu biti članovi istraživačke grupe.

P: Kako se dokazuje status suradnika koji ne ulazi u kategoriju istraživačke grupe (“1.2 Tko može biti predlagatelj projektnog prijedloga i član istraživačke grupe?, U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači kao suradnici, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe niti mogu biti uključeni u radni i financijski plan.”)? U konkretnom slučaju radi se o 4 istraživača s inozemnih institucija (Nizozemska, Švicarska, Češka i Njemačka) kod kojih bi se vršilo usavršavanja članova istraživačke grupe (“2.4.5 Financijski plan, Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, 4) DISEMINACIJA I SURADNJA, usavršavanje za voditelja projekta i članove istraživačke grupe”), posebice doktoranda (kojemu je istraživač iz Njemačke planiran kao ko-mentor uz mene kao drugog ko-mentora) koji se planira uzeti na projekt.
O: U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači u statusu suradnika, međutim, suradnici nisu članovi istraživačke grupe te stoga nisu uključeni u radni i financijski plan.
Suradnike je moguće spomenuti u opisu projekta u Prijavnom obrascu.

P: Da li član istraživačke grupe može biti istraživač koji ima 5-7 godina od doktorata i trenutno je suradnik na HRZZ projektu koji završava 31.8.2019. te je suradnik na dva projekta koja su predana na natječaj  PZS-2019-02?
O: Navedeni suradnik ne može biti član istraživačke grupe na natječaju UIP-2019-04.

P: 1. Navedeno je očekivanje da voditelj UIP-a za provedbu troši 70% svog radnog vremena. Odnosi li se isto na suradnike?
2. Postoji li mogućnost da stranci budu suradnici na projektu?
3. Da li je ovaj UIP namijenjen znanstvenicima u početnoj fazi karijere – dakle docentima ili se na njega mogu prijavljivati i npr. izvanredni profesori – ako zadovoljavaju kriterij da nije prošlo vise od 7 godina od doktorata?
O: 1. Doktorand i poslijedokorand koji se zapošljavaju na trošak HRZZ-a 100 % svog radnog vremena trebaju posvetiti projektnim aktivnostima, dok za ostale suradnike postoci radnog vremena nisu definirani.
2. Članovi istraživačke grupe mogu biti iz inozemstva.
3. Na natječaj UIP-2019-04 mogu se prijaviti i izvanredni profesori ako zadovoljavaju kriterije za predlagatelja projektnog prijedloga.

P: Da li se u pravila o prihvatljivim prijaviteljima i suradnicima na uspostavnim i istraživačkim projektima ubrajaju i projekti “Znanstvena suradnja” u programu suradnje s dijasporom i “Stjecanje iskustva” u programu povezivanja znanstvenika. Konkretnija pitanja glase:
1. da  li moguće biti istovremeno biti suradnik na projektima u programima “Znanstvena suradnja”, “Istraživački projekti” i “Uspostavni projekti”,
2. da li je moguće biti prijavitelj projekta u programu “Uspostavni projekti” i suradnik u programima “Istraživački projekti” i “Znanstvena suradnja”,
3. da li je moguće biti prijavitelj projekta u programu “Istraživački projekti” i suradnik u programima “Uspostavni projekti” i “Znanstvena suradnja”,
4. da li je moguće biti prijavitelj projekta u programu “Stjecanje iskustva” i suradnik u programima “Istraživački projekti” i “Znanstvena suradnja”.
O: 1-4 ni jedna od navedenih kombinacija nije prihvatljiva s obzirom na ograničenja o sudjelovanju na HRZZ projektima koje obuhvaća i sudjelovanje na projektu PZS.

P: Da li voditelj uspostavnog projekta može biti suradnik na još jednom uspostavnom projektu?
P: Znači li da predlagatelj uspostavnog istraživačkog projekta nije u mogućnosti biti istovremeno i suradnik na drugom uspostavnom istraživačkom projektu u istom pozivu? Također, znači li i da predlagatelj uspostavnog projekta ne može istovremeno biti ni suradnik na istraživačkom projektu koji se prijavljuje na ovom pozivu?
O: Prema Uputama, voditelj projekta s natječaja UIP-2019-04 ne može prijavljen kao član istraživačke grupe na ovom natječajnom roku (UIP-2019-04), međutim može biti prijavljen kao suradnik na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj Istraživački projekti u 2019. godini.