17. 5. 2019.

P: Ukoliko doktorand koji će biti uključen u projekt prima placu u ustanovi gdje se vrši istraživanje, ali će imati plaćenu školarinu iz projekta koliki postotak radnog vremena mora biti na projektu?
O: Postotak radnog vremena koji navedeni doktorand posvećuju provedbi projekta ne može biti manji od 30%.
P: Molila bih za dodatno pojašnjenje uvjeta za zapošljavanje doktoranda koji bi trebao doktorirati u okviru projekta. U ranijim odgovorima ste naveli da bi trebalo zaposliti osobu koja još nije upisala doktorski studij ili je na početku doktorskog studija, odnosno zaposliti doktoranda koji prema svom ugovoru o studiranju ima pravo na status doktoranda još najmanje četiri godine. Također, naveli ste da se doktorandima koji su već upisani na doktorski studij ugovor o radu umanjuje za trajanje doktorskog studija koji su već odslušali. 
S obzirom da je u Pravilniku o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu navedeno da “Student ima pravo završiti studij pod uvjetima pod kojima ga je upisao u roku od osam godina” (članak 8), je li moguće zaposliti doktoranda koji je upisan u 3. godinu studija, a koji bi htio promijeniti temu svog doktorskog istraživanja (nova tema odgovara projektu)? Bi li u tom slučaju bilo moguće zaposliti doktoranda na 4 godine umjesto na 2? Naime, ako se u obzir uzmu izmjene u temi i nacrtu doktorskog istraživanja koje bi doktorand trebao napraviti te sama provedba longitudinalnog istraživanja, period od 2 godine ne bi bio dovoljan da doktorand izvrši sve obveze i doktorira prije isteka ugovora. 
O: Ako bi na javnom natječaju bio izabran kandidat koji je već bio zaposlen trajanje njegovog novog ugovora o radu umanjiti će se za trajanje doktorskog studija koji je već odslušao.

P: 1. Je li se doktorand kojeg ćemo zaposliti u prvoj godini upisuje u Administrativni obrazac i ako da pod kojim imenom?
2. Što se upisuje u Administratzivnom obrascu za članove tima pod ULOGA?
O: 1. Za zapošljavanje doktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto. Sukladno tome, u trenutku prijave na projekt u Administrativnom obrascu nije moguće navesti ime i prezime doktoranda. Ako se planira zapošljavanje doktoranda u okviru programa Uspostavni istraživački projekti navedeno je potrebno prikazati u Prijavnom obrascu u Cjelini C Istraživačka grupa, a umjesto imena i prezimena člana istraživačke grupe, potrebno je navesti oznaku D (doktorand).
2. U polju uloga opisuju se obveze člana istraživačke grupe.

07. 5. 2019.

P: 1. Imam upit vezan za zapošljavanje postdoktoranda. Naime, u projektnom prijedlogu planiramo zapošljavanje na postdoktoranskom mjestu osobe koja bi trebala imati vrlo specifične kompetencije, s obzirom da će projekt zahtijevati rad s konkretnom, zahtjevnom opremom. S obzirom da projektom želimo unaprijediti poprilično nerazvijeno područje istraživanja u Hrvatskoj, htjeli bismo dati priliku za znanstveni rad i zapošljavanje osobi čiji je dosadašnji rad (kroz temu doktorata, radionice, ljetne škole, usavršavanja, itd.) u području teme projekta te uključuje određeno znanje u radu sa spomenutom opremom. Nismo sigurni koliko takvih mladih istraživača uopće ima, znamo za nekolicinu koji zadovoljavaju uvjet o vremenu proteklom od doktorata, no po novim, izmijenjenim uvjetima ne smije proći više od 10 godina od upisa na doktorski studij. S obzirom na to da ti mladi istraživači nemaju stalno zaposlenje, ili nemaju radno mjesto koje bi im omogućilo rad u znanosti, zanima nas može li se to (nezaposlenost ili rad izvan znanosti) smatrati prekidom u karijeri zbog kojega se takvu osobu može zaposliti bez obzira na protek nešto više od 10 godina od upisa doktorskog studija (naravno da pritom zadovoljavaju sve ostale uvjete)?
2. Drugo pitanje se odnosi na to da, ukoliko to nije moguće, što ako ne uspijemo naći adekvatnu osobu za mjesto predviđeno projektnim prijedlogom?
O: 1. Kandidati koji se planiraju prijaviti na natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda trebaju zadovoljiti sve navedene kriterije. U tekstu natječaja, str. 3 fusnota 1, pojašnjena su prihvatljiva odstupanja vezana za prekide u karijeri.
2. Sva odstupanja od planiranih aktivnosti predmet su vrednovanja stoga nije moguće unaprijed odgovoriti na postavljeno pitanje. Očekuje se da voditelj projekta predloži moguće rješenje svih predviđenih rizika.

26. 4. 2019.

P: Znanstveni sam suradnik  te naslovni poslijedoktorand na (izbrisan naziv organizacije), zaposlen sam na neodređeno vrijeme u (izbrisan naziv organizacije). Voditelj projekta je (izbrisan naziv organizacije) i zaposlenik (izbrisan naziv organizacije) – ustanova u kojoj će se provodit projekt).
Mogu li se prijaviti na Uspostavni istraživački projekt 2019 voditelja u svojstvu poslijedoktoranda?
O: U trenutku prijave na projekt možete biti uključeni u ulozi istraživača ako nije prošlo više od 7 godina od doktorata. Status poslijedoktoranda dodjeljuje se članu istraživačke grupe za čije se zapošljavanje i troškove plaće traži potpora HRZZ-a. Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto.

16. 4. 2019.

P: 1. Molim vas potvrdite da doktorand može dobivati placu od institucije u kojoj je zaposlen i u kojoj se provodi projekt a iz projekta će mu biti plaćena školarina? Koliko radnog vremena treba provesti na projektu?
2. Molim Vas potvrdite da istraživač može biti doktorand koji izrađuje temu doktorata koja nije dio ovog projekta ali je njegova aktivnost nužna u radu ovog projekta (nije posve jasno iz opisa istraživačke grupe)
O: 1. Navedeni doktorand može biti član istraživačke grupe i iz projekta je moguće planirati troškove školarine. Udio radnog vremena koji članovi istraživačke grupe posvećuju provedbi projekta ne može biti manji od 30 %.
2. Ako je opravdano potrebama projekta navedeni doktorand može biti član istraživačke grupe.

P: Službene informacije s prezentacije Uspostavnih projekata kažu sljedeće (slide 10):
 POSLIJEDOKTORAND
• Član projektnoga tima čiji se troškovi plaće prikazuju financijskim planom projekta (najkraće 3, najdulje 24 mjeseca).
• U jednom se razdoblju, iz projektnih sredstava, može pokriti plaća doktoranda i/ili poslijedoktoranda u trajanju od najdulje 2 godine.
Upute za predlagatelje projektnih prijedloga na natječaj USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
• Očekuje se da se na projektu od prve godine provedbe zaposli doktorand,u trajanju od predvidivo 4 godine.Tijekom provedbe projekta moguće je zaposliti poslijedoktoranda. Iz projektnih sredstava ne može istovremeno biti zaposleno više od jednoga doktoranda/poslijedoktoranda. Financiranje plaće poslijedoktoranada iz sredstava HRZZ projekata moguće je isključivo nakon suglasnosti HRZZ-a koja se temelji na relevantnim zakonima, propisima i odlukama. Poslijedoktorand se može financirati iz Državnog proračuna najviše 4 godine, a do 6 godina uz iznimku da su dodatne 2 godine financirane iz međunarodnih projektnih sredstava takvo projektno financiranje ne uključuje HRZZ s obzirom da se financira iz Državnog proračuna)2.
Molim Vas da jasno napišete koliko dugo može bit zaposlen doktorand, a koliko poslijedoktorand na Uspostavnom projektu? Jer informacije s prezentacije i iz uvjeta natječaja se ne slažu.
O: Poslijedoktoranda je iz sredstava HRZZ projekta moguće zaposliti na razbolje od najdulje 2 godine, a doktoranda na najdulje 4 godine.

12. 4. 2019.

P: Imam upit vezano za zapošljavanje postoktoranada u sklopu uspostavnih projekata. Je li moguće da se osobu, koja je doktorirala prije 3 godine prijavi kao člana istraživačkog tima (istraživač), s obzirom na veliko iskustvo u dijelu istraživanja, te se potom ta ista osoba prijavi na natječaj za poslijedoktoranda? Ako je moguće, može li ta osoba istekom predviđene 2 godine na poziciji poslijedoktoranda nastaviti raditi kao član projekta?
O: Prema Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 6 osoba koju ste naveli zadovoljava uvjete za člana istraživačke grupe. Zapošljavanje poslijedoktoranda provodi se javnim natječajem te se ne može unaprijed precizirati ime i prezime. Ako navedena osoba zadovoljava kriterije za prijavu na natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda može se prijaviti na javni natječaj.
S obzirom na to da se radi o osobi kojoj od doktorata nije prošlo više od 7 godina, može biti član istraživačkog tima u statusu istraživača nakon isteka statusa poslijedoktoranda.

P: Zamolio bih Vas za informaciju može li se uspostavni projekt prijaviti bez namjere zapošljavanja doktoranda niti poslijedoktoranda, dakle samo sa znanstvenicima kao članovima istraživačke skupine čija je plaća financirana iz drugih izvora?
Ako je to moguće, koji je maksimalni iznos financiranja koji se može tražiti?
O: Zapošljavanja doktoranda i/ili poslijedoktoranda treba planirati uspostavnim projektom.

9. 4. 2019.

P: 1. Molim Vas pojašnjenje je li moguće prijaviti zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda na UIP 2019 na način da se jedan doktorand/poslijedoktorand zaposli kod voditelja projekta na jednom Sveučilištu u Hrvatskoj, a drugi kod drugog suradnika na drugom Sveučilištu u Hrvatskoj ?
2. Je li moguće prijaviti zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda na UIP 2019 na način da se jedan doktorand/poslijedoktorand zaposli kod voditelja projekta na jednoj sastavnici a drugi kod drugog suradnika na drugoj sastavnici unutar istog Sveučilištu u Hrvatskoj ?
O: 1. i 2. Cilj programa Uspostavni istraživački projekti je osnivanje istraživačke grupe na matičnoj organizaciji predlagatelja projektnog prijedloga. Navedeno mora biti razrađeno i vidljivo u prijavi projektnog prijedloga jer je jedan od ključnih elemenata vrednovanja.

P: Zanima me postoji li određeno vremensko ili financijsko ograničenje u slučaju zapošljavanja poslijedoktoranda i doktoranda tj. planiram u prijedlogu naznačiti zapošljavanje poslijedoktoranda na 4 godine i doktoranda na 3,5 godine. Izlazi li takvo zapošljavanje van okvira UIP pravilnika?
P:Molim vas možete li mi potvrditi: planiram na UIP zapošljavanje poslijedoktoranda (na 4 godine) i doktoranda (na 4 godine)? Je li to u skladu s (pročitanim) uputama?
O: Iz sredstava HRZZ-a doktoranda je moguće zaposliti najdulje na 4 godine, a poslijedoktoranda najdulje na 2 godine.

5. 4. 2019.

P: Koja su vremenska ograničenja od strane HRZZ-a pri zapošljavanju doktoranda odnosno poslijedoktoranda? Vidio sam u prijašnjim odgovorima da se spominjalo doktorand 4 god, a poslijedoktorand 2 godine. Molio bih za potvrdu ove info, te jel postoji tu ikakva fleksibilnost?
O: Točno, iz sredstava HRZZ-a doktoranda je moguće zaposliti najdulje na 4 godine, a poslijedoktoranda na 2 godine.

P: U uputama za predlagatelje u dijelu koji se odnosi na zapošljavanje poslijedoktoranda navodite sljedeće:
“Financiranje plaće poslijedoktoranada iz sredstava HRZZ projekata moguće je isključivo nakon suglasnosti HRZZ-a koja se temelji na relevantnim zakonima, propisima i odlukama. Poslijedoktorand se može financirati iz Državnog proračuna najviše 4 godine, a do 6 godina uz iznimku da su dodatne 2 godine financirane iz međunarodnih projektnih sredstava takvo projektno financiranje ne uključuje HRZZ s obzirom da se financira iz Državnog proračuna)2”
U ranijim uputama navodite da se doktorand može zaposliti na najviše 4, a poslijedoktorand na 2-24 mjeseca.
Naša pitanja su sljedeća:
1. Je li moguće zaposliti poslijedoktoranda na trajanje od maksimalno četiri godine tijekom čijeg zaposlenja će osoba biti financirana iz sredstava HRZZ projekta?
2. Je li moguće da za mjesto poslijedoktoranda konkurira osoba koja je u prijavi samog projekta navedena u statusu suradnika?
O: 1. Poslijedoktoranda je iz sredstava HRZZ projekta moguće zaposliti na razbolje od najdulje 2 godine.
2. Ako ispunjava uvjete, za mjesto poslijedoktoranda može konkurirati osoba koja je prijavljena u statusu suradnika.

P: Bi li za zapošljavanje na mjesto doktoranda dolazila u obzir osoba koja je koja je već radila na projektu HRZZ-a (natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”), ali je projekt napustila nakon 2 godine i još nije doktorirala (odradila je sve druge obaveze na studiju)?
O: Odgovor se već nalazi na mrežnoj stranici Zaklade, među odgovorima od 15.03.2019.

2. 4. 2019.

P: U slučaju da se prvu godinu nitko ne javi za doktoranda na natječaj, a plaća je uračunata za prvu godinu, da li se pred kraj prve godine radi prebačaj (prenamjena) financija te se prebacuje u drugu godinu? Što ako se uopće niti jednu godinu ne javi niti jedan kandidat na natječaj?
O: Ako tijekom projekta dođe do neočekivanih izmjena u sastavu istraživačke grupe voditelj projekta predlaže na koji način će se osigurati provedba planiranih aktivnosti te uključuje li navedeno izmjene u sastavu istraživačke grupe. Svako odstupanje od planiranih aktivnosti predmet je vrednovanja.
U slučaju da se tijekom prve godine ne zaposli doktorand sredstva planirana za plaću doktoranda moguće je prenijeti u naredno razdoblje, najduže do konca financiranja projekta.

P: 1. Ukoliko znam koga ću zaposliti kao doktoranda na projekt, mogu li odmah njezino ime i prezime i podatke upisati u tablicu za članove istraživačke skupine i priložiti životopis ili samo navodim doktorand bez osobnih podataka?
O: Za zapošljavanje doktoranda na projekt organizacija sukladno pozitivnim pravnim propisima mora provesti javni natječaj nakon čega se HRZZu na suglasnost upućuje dokumentacija o provedenom natječaju i prijedlog kandidata. Zapošljavanje doktoranda moguće je tek nakon suglasnosti HRZZ.

P: 1. Što se događa ako se na javni natječaj ne javi niti jedan kandidat za mjesto doktoranda, a prema tekstu natječaja je zapošljavanje doktoranda obvezno ili se eventualno zaposli kasnije i tada ne stiže doktorirati za vrijeme trajanja projekta?
2. Što se događa ako doktorand da otkaz ili se dese neke druge nepredviđene okolnosti, da li je tada potrebno vratiti sredstva uložena u njegove plaće?
O: 1. U slučaju da se tijekom prve godine ne zaposli doktorand sredstva planirana za plaću doktoranda moguće je prenijeti u naredno razdoblje, najduže do konca financiranja projekta. S obzirom na to da se natječajem UIP-2019-04 financiraju projekti u trajanju od pet godina očekuje se da u tijeku provedbe projekta doktorand obrani doktorsku disertaciju.
Svako odstupanje od planiranih aktivnosti predmet je vrednovanja.
2. Odstupanje od planiranih aktivnosti predmet je vrednovanja. Uslijed nepredviđenih okolnosti nije predviđen povrat sredstava uloženih u plaću doktoranda.

P: Da li je sljedeći scenarij moguć: tijekom prve godine projekta namjeravam zaposliti doktoranda iz projektnih sredstava, a tijekom druge postdoktoranda (ukupno kraće od 4 godine). Njihovi identiteti nisu poznati u ovom trenutku. Također tijekom projekta bi se grupi pridružio još jedan doktorand ili doktorandica, čija bi plaća bila financirana iz drugih sredstava.
O: Moguće je istovremeno zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda – doktoranda u trajanju do 4 godine, a poslijedoktoranda 2 godine.

P: 1. Da li ja kao prijavitelj uspostavnog projekta moram nužno izdvojiti financije za plaću doktoranda ili taj doktorand može biti netko tko je već upisao recimo prvu ili drugu godinu doktorskog studija?
2. Da li se nakon odobrenja financiranja ja kao prijavitelj uspostavnog projekta dodatno moram prijaviti na natječaj HRZZ-a za doktoranda ili je mojim financijskim planom automatizmom za doktoranda osigurana plaća?
3. Ako bi se odobrilo financiranje od siječnja 2020, a upisi u doktorski studij su tek u rujnu 2020. onda teoretski taj doktorand ima nešto malo više od 3 godine  vremena za doktorirati? Je li to u redu? Što ako se uopće nitko ne prijavi?
O: 1. Član istraživačke grupe može biti doktorand kojemu je plaća pokrivena iz drugih izvora.
2. Ako se planira zapošljavanje doktoranda u okviru programa Uspostavni istraživački projekti tada se sredstava za plaću planiraju u financijskom planu i isplaćuju u okviru projekta. Natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ je zaseban natječaj na koji se, također, možete javiti. U tom slučaju moguće je imati dva doktoranda.
3. Natječajem UIP-2019-04, predviđeno je zapošljavanje doktoranda u trajanju od četiri godine (8 semestara), a projektni prijedlog se planira u trajanju od pet godina. Dakle, doktorand se može zaposliti i prije upisa u doktorski studij koji traje 6 semestara.
Ako tijekom projekta dođe do neočekivanih izmjena u sastavu istraživačke grupe voditelj projekta predlaže na koji način će se osigurati realizacija planiranih aktivnosti te uključuje li navedeno eventualne izmjene članova istraživačke grupe. Svako odstupanje od planiranih aktivnosti predmet je vrednovanja.

29. 3. 2019.

P: Zanima me mogu li prve tri godine projekta zaposliti doktoranda a zadnje dvije zaposliti poslijedoktoranda?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 19. ožujka.

P: 1. Mogu li doktorand i poslijedoktorand biti istovremeno zaposleni na projektu?
2. Ako je financiranje plaće doktoranda planirano iz sredstava natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, treba li tog doktoranda planirati kao člana grupe ili ne? Što se događa u slučaju da su aktivnosti projekta dodijeljene doktorandu, a sredstva na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača“ ne budu odobrena?
3. Slično pitanje imam i za zapošljavanje poslijedoktoranda; namjera mi je zaposliti poslijedoktoranda, čija bi se plaća financirala sredstvima programa Obzor2020. S obzirom na neizvjesnost ishoda natječaja, treba li tog poslijedoktoranda planirati kao člana grupe ili ne? Što se događa u slučaju da su aktivnosti projekta dodijeljene poslijedoktorandu, a sredstva na programa Obzor2020 ne budu odobrena?
O: 1. Da.
2. Navedenog doktoranda treba planirati kao člana istraživačke grupe ako se zapošljava na projekt. Ukoliko sredstva za doktoranda ne budu odobrena bit će potrebno revidirati radni plan.
3. Ako je za provedbu projektnih aktivnosti nužno zaposliti poslijedoktoranda moguće ga je planirati, no, ako je poslijedoktorand uključen u provedbu aktivnosti na drugom projektu tada je njegovo radno vrijeme opterećeno aktivnostima drugog projekta.

P: U Uputama za prijavitelje stoji: „Status doktoranda daje se članu istraživačke grupe koji je student doktorskog studija ili će postati student doktorskog studija tijekom prve godine provedbe projekta i čija je tema doktorskog rada vezana uz temu istraživanja projektnog prijedloga, a za pokrivanje troškova plaće traži se potpora HRZZ-a.“, no u odgovorima na ranije postavljena pitanja, potvrdili ste mogućnost da u projektu kao član istraživačke skupine sudjeluje doktorand koji se financira (i doktorirati će) na nekom drugom projektu??
Molim objašnjenje, te odgovor na sljedeće pitanje: Mogu li u projektu kao članove istraživačke skupine predvidjeti doktoranda 1 (nepoznatog, traži se financiranje plaće od strane HRZZ, tek će biti izabran i upisati doktorski studij u prvoj godini projekta) i doktoranda 2 (već ima upisan doktorat, temu i mentora koji nisu na matičnoj instituciji, ali istraživački interesi doktoranda i njegov dosadašnji rad izravno je povezan s temom projekta)?
O: Da.

19. 3. 2019.

P: Moj plan je u Uspostavnom projektu uzeti prve tri godine doktoranta a zadnje dvije poslijedoktoranta. Zanima me da li je to na spomenuti način izvedivo.
O: Očekuje se da se na projektu od prve godine provedbe zaposli doktorand koji će primati plaću iz projekta HRZZ-a te treba provesti istraživanje za svoj doktorski rad. U skladu s time očekivano zaposlenje doktoranda je četiri godine.
Moguće je istodobno zaposliti doktoranda i poslijedoktoranda.

15. 3. 2019.

P: Da li HRZZ dozvoljava zapošljavanje i financiranje doktoranda, koji se želi prebaciti kao novak na 2. godinu Doktorskog studija – Biomedicina sa Doktorskog studija – Biotehnologija, pod novom temom koja bi bila u sklopu mog uspostavnog projekta?
Dakle, da li HRZZ dozvoljava “prebačaj”, umjesto upisa “iznova” te financira doktorat tog novaka sljedeće 4 godine ili čak 3 godine?
O: Zapošljavanje doktoranda na projektu HRZZ-a provodi se sukladno zakonu putem javnog natječaja. Ako bi na javnom natječaju bio izabran kandidat koji je već bio zaposlen trajanje njegovog novog ugovora o radu umanjiti će se za trajanje doktorskog studija koji je već odslušao.
Potrebno je obratiti pozornost na to da se zaposli doktorand koji prema svom ugovoru o studiranju ima pravo na status doktoranda još najmanje četiri godine. Dakle, trebalo bi zaposliti osobu koja još nije upisala doktorski studij ili je na početku doktorskog studija. Navedeni je uvjet uključen u ovaj natječaj jer je predviđeno da doktorand počne i provede svoje doktorsko istraživanje u okviru projekta koji financira Zaklada te da tijekom projekta izradi i obrani doktorsku disertaciju čija je tema vezana uz temu projekta.

P: Na Uspostavnom projektu se planira zapošljavanje doktoranda. Predlagatelj projektnog prijedloga bi doktorandu bio mentor. Ukoliko se na matičnoj ustanovi, na kojoj su zaposleni mentor i doktorand, ne pokrene doktorski studij, je li dopušteno da doktorand upiše doktorski studij na sveučilištu u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske? Iako bi doktorand bio upisan na doktorskom studiju izvan matičnog sveučilišta, mentor bi i dalje ostao isti (s matičnog sveučilišta ), a doktorand bi sva istraživanja provodio na matičnom sveučilištu.
O: Dopušteno je.

P: Ako je Uspostavnim istraživačkim projektom predviđeno zapošljavanje doktoranda u skladu s dijelom Uputa da se radi o: „članu istraživačke grupe koji je student doktorskog studija ili će postati student doktorskog studija tijekom prve godine provedbe projekta i čija je tema doktorskog rada vezana uz temu istraživanja projektnog prijedloga, a za pokrivanje troškova plaće traži se potpora HRZZ-a“, može li to biti osoba koja nije poznata u trenutku prijave, već će nakon odobravanja projekta biti raspisan natječaj (za sve zainteresirane, neovisno o tome imaju li upisan doktorat ili će ga tek upisati ako budu prihvaćeni) i doktorand će tek tada biti izabran?
O: 1. Da, zapošljavanje se provodi nakon provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, detaljnije informacije dostupne su na poveznici .

P: 1. Na uspostavnom istraživačkom projektu mora biti prijavljen doktorand koji će doktorirati na tom projektu
2. Doktorand može biti osoba već zaposlena u ustanovi gdje će se provoditi ovaj projekt i dobiva plaću od te ustanove. Da li se i tada planira njegova plaća iz ovog projekta ili samo troškovi doktorata?
O: 1. Doktorand čije se zapošljavanje planira na projektu, odnosno čija će plaća biti pokrivena iz sredstava projekta, za vrijeme trajanja projekta treba izraditi i obraniti doktorsku disertaciju čija je tema vezana uz temu projekta.
2. Ako doktorand već prima plaću na ustanovi, iz sredstava projekta mogu se tražiti sredstva za školarinu.

12. 3. 2019.

P: Da li je zapošljavanje doktoranda/poslijedoktoranda obavezno na Uspostavnom istraživačkom projektu? Ako nije da li nezapošljavanje utječe na vrednovanje i odabir projektnih prijedloga?
O: Zapošljavanja doktoranda i/ili poslijedoktoranda treba planirati uspostavnim projektom.

P: 1) Je li prihvatljivo da se na projektu zaposli doktorand krajem prve godine projekta, npr. u 10., 11. ili 12. mjesecu projekta?
2) Je li prihvatljivo da doktorand zaposlen na projektu ima dva mentora, gdje bi jedan mentor bio predlagatelj projektnog prijedloga, a drugi mentor bi bio član istraživačke grupe (obojica u zvanju docenta)
O: 1.Očekuje se da doktorand stekne doktorat znanosti za vrijeme trajanja projekta.
2. Doktorand zaposlen na projektu mora biti član istraživačke grupe, doktorat mora steći na istraživanju koje je predloženo projektom i mentor mora biti član istraživačke grupe.

P: 1. Treba li doktorand financiran iz projekta biti upisan na doktorski studij na matičnoj instituciji voditelja ili je doktorandu dopušteno upisati doktorski studij na drugoj instituciji? Ukoliko doktorand smije upisati doktorski studij na drugoj instituciji, smije li ta institucija biti izvan Hrvatske, npr. u Sloveniji?
2. Je li nužno da voditelj projekta ujedno bude i mentor doktorandu financiranome iz projekta ili doktorandu mentor može biti i druga osoba s projekta ili izvan projekta?
O: 1 – 2 Doktorand na projektu je član istraživačke grupe i treba biti zaposlen na matičnoj ustanovi na kojoj se istraživačka grupa osniva, što je jedan od osnovnih ciljeva ovog natječaja.

P: Da li osoba sa sljedećim karakteristikama može biti budući doktorand na HRZZ uspostavnom projektu kojemu se planira u financijskom planu plaća u sljedeće 4 godine:
1. ako je već bila suradnik na istraživačkom HRZZ projektu koji završava u2019.-toj, no nije dobivala plaću preko HRZZ projekta
2. imala je upisan doktorski studij (jedan smjer) no nije obranila doktorat
3. sada bi upisala opet doktorski studij (drugi smjer) na planirano mjesto doktoranda koji dobiva plaću od HRZZ
O: Zapošljavanje doktoranada na projekte Hrvatske zaklade za znanost mora se provesti sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te ostalim propisima i koeficijentima koji vrijede pri ustanovi na koju se zapošljava. Po izboru kandidata Zaklada daje suglasnost temeljem dostavljene dokumentacije. Po dobivanju suglasnosti Zaklade može se potpisati ugovora s kandidatom.

8. 3. 2019.

P: Što znači “Očekuje se da se na projektu od prve godine provedbe zaposli doktorand, u trajanju od predvidivo 4 godine”? Je li zapošljavanje doktoranda u punom radnom vremenu obavezno? Planiram u sklopu financijskog plana financiranje jednog doktorata, međutim ne u punom radnom vremenu doktoranda. Je li to moguće?
O: Ako se na uspostavni istraživački projekt zapošljava doktorand, njega je obvezano zaposliti u punom radnom vremenu na razdoblje do najviše 4 godine. Zapošljavanje u nepunom radnom vremenu nije prihvatljivo. Članovi istraživačke grupe mogu biti i doktorandi čija se plaća financira iz ostalih izvora.