17. 5. 2019.

P: Na tekućem istraživačkom HRZZ projektu moj angažman iznosi 40%. Mogu li biti prijavitelj uspostavnoga projekta, ako je minimum angažmana na uspostavnom projektu za voditelja 50%?
O: Sukladno odluci o izmjeni postotka radnog vremena, voditelji projekata trebaju posvetiti najmanje 55 % svoga radnog vremena radu na projektu, prema tome možete prijaviti projektni prijedlog na natječaju UIP-2019-04.

07. 5. 2019.

P: Trenutno sam zaposlen na fakultetu u inozemstvu, ali sam istovremeno u postupku zapošljavanja na fakultetu u Hrvatskoj. Fakultet u hrvatskoj izdat će mi pismo potpore i garantirat će mi zaposlenje tijekom trajanja projekta, što zadovoljava uvjete natječaja. No, EPP sustav mi ne dozvoljava prijaviti UIP projekt sa stranom adresom. Koja je preporučena procedura u ovome slučaju? Promijeniti adresu u adresu buduće ustanove?
O: U EPP sustavu potrebno je navesti podatke organizacije na kojoj ćete se zaposliti. Navedena organizacija treba ovjeriti „Administrativni obrazac“ i obrazac „Potpora ustanove“.

26. 4. 2019.

P: U opisu uspostavnih projekata HRZZ-a navedeno je sljedeće:
“predlagatelj projektnog prijedloga može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ Istraživačkom projektu ili može biti prijavljen kao suradnik na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj Istraživački projekti u 2019. godini;”
Ja sam suradnica na dvama HRZZ-ovim istraživačkim projektima, od kojih jedan, projekt (izbrisan naziv projekta), prestaje s ovom godinom, dakle, u vrijeme trajanja uspostavnoga projekta kojega prijavljujem, bila bih suradnica na jednome HRZZ-ovom projektu.
Molim Vas za savjet je li to prihvatljivo i ako nije, možete li mi predložiti neko najpovoljnije rješenje ove situacije?
O: Prema uvjetima natječaja UIP-2019-04, na str. 3, jedan istraživač može istodobno biti aktivan na dva HRZZ projekta. Ako navedeni projekt završava do 31. prosinca 2019. možete prijaviti Uspostavni istraživački projekt.

12. 4. 2019.

P: U natječajnoj dokumentaciji na str. 5 navodi se tko sve može biti predlagatelj UIP-a. Može li osoba koja je zaposlena na stručnome radnom mjestu u sustavu znanosti biti predlagatelj s važnom napomenom da je riječ o osobi (1) s doktoratom, (2) izborom u znanstveno zvanje i (3) upisanom u Upisnik znanstvenika MZO-a.
Drugim riječima, možete li potvrditi da je definicija znanstvenika, kako ju tumači Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju (NN 123/2003, članak 31. “Znanstvenici u smislu ovoga Zakona su osobe koje su sukladno ovom Zakonu izabrane u odgovarajuća znanstvena zvanja i upisane u Upisnik znanstvenika.”) primjenjiva i kod vas u HRZZ-u?
O:  Navedena osoba može biti predlagatelj UIP-a, pod uvjetom da matična organizacija ispunjava uvjete natječaja (akreditacija).

P: Imala bih dva pitanja:
1) Što ako predlagatelj projektnog prijedloga odnosno voditelj u međuvremenu  ide na rodiljni dopust ili duže bolovanje? Može li se odgoditi početak provedbe projekta?  Što se događa ako ključni članovi
istraživačkog tima idu na rodiljni dopust pa istraživački tim nije u mogućnosti pratiti radni plan i financijski plan projekta?
2) Smije li biti voditelj netko tko je trenutno voditelj međunarodnog zajedničkog znanstveno-istraživačkog (hrvatsko-slovenskog) projekta MZO (Bilateralne suradnje), koji završava u prosincu 2019. s obzirom na uvjet iz natječaja “nije voditelj projekta financiranog iz drugih izvora u okviru natječaja sličnih ciljeva”.
O: 1. Odgovori su već dostupni na mrežnoj stranici Zaklade od 8. ožujka.
2. Prema Uputama za predlagatelje projektnih  prijedloga, str. 5., navedena osoba zadovoljava uvjete za prijavu projektnog prijedloga na natječaj UIP-2019-04.

9. 4. 2019.

P: Uvjeti natječaja i odgovori na pitanja suptilno, ali nedovoljno jasno, razlikuju status suradnika i voditelja kod prijava projekata u 2019.
Pojašnjeno je da znanstvenik koji je suradnik na aktivnom IP projektu i suradnik na natječajnom roku PZS-2019, ne može biti prihvatljivi predlagatelj u svojstvu voditelja na natječajnom roku UIP-2019.
Konkretno, da li znanstvenik koji je suradnik na aktivnom IP projektu i predlagatelj u svojstvu voditelja na natječajnom roku PZS-2019, može biti prihvatljivi predlagatelj u svojstvu voditelja na natječajnom roku UIP-2019, pri čemu bi predlagatelj morao odabrati samo jedan projekt za vođenje ako bi i PZS i UIP bili dodijeljeni?
O: Moguće je prijaviti PZS-2019-02 i UIP-2019-04, no u slučaju da oba projektna prijedloga budu prihvaćena za financiranje, voditelj projekta morat će odabrati koji će projekt provoditi.

P: Molim Vas pojašnjenje u vezi prihvatljivih voditelja Uspostavnih istraživačkih projekata. Trenutno nisam voditelj, niti suradnik na HRZZ projektima, ali sam voditelj projekta za koji su temeljem internog natječaja Sveučilišta u Osijeku odobrena manja sredstava, a projekt završava u ožujku 2020. Zadovoljavam li uvjete voditelja za prijavu projekta u okviru UIP-2019 ili IP-2019 natječaja?
O: Prema Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga, na str. 5. zadovoljavate uvjete za prijavu projektnog prijedloga na natječaj UIP-2019-04.

P: Upute za predlagatelje projektnih prijedloga natječaj Uspostavni istraživački projekti na stranici 5 definiraju uvjete koje mora zadovoljavati predlagatelj projektnog prijedloga i nigdje ne kažu da voditelj mora biti zaposlen na znanstveno-nastavnom ili znanstvenom radnom mjestu. Može li predlagatelj biti netko tko ima izbor u znanstveno zvanje u odgovarajućem području i zaposlen je na suradničkom ili nastavnom radnom mjestu?
O: Uvjetima natječaja nije definirano treba li predlagatelj projektnog prijedloga biti zaposlen na znanstveno-nastavnom ili znanstvenom radnom mjestu.

P: Molim dodatne upute za prijavu uspostavnog projekta 2019 koje nisam uspio naći u Službenim Uputama za prijavu.
Čini mi se da je moj slučaj i neka vrsta presedana. Zadovoljavam SVE uvjete natječaja, posebno uvjet da sam doktorat stekao najmanje 2 i najviše 7 godina od datuma roka za prijavu projekta. Imam se namjeru prijaviti kao voditelj koji bi uspostavio istraživačku grupu potrebnu za scietific excellence funkcionirnaje novih laboratorija instituta
No sada slijedi kvaka:
Ja ću 2020 godina, kada mi projekt koji će biti odobren i koji će biti  tek u početnoj fazi provedbe, navršiti uvjet za redovnu MIROVINU (veljača 2020) godine.
Kako u pravilima za prijavu projektnog prjedloga NIGDJE ne stoji niti nema ograničenja starosti prijavitelja, niti ima ikakvog drugog ograničenja s time u vezi molim da me uputite koje formalne postupke trebam odraditi da Prijava mojeg uspostavnog projekta bude formano (administrativno) valjana.
Da li je u redu da projekt prijavim kao voditelj s navedenim vremenom do roka 2020 koji spominjem , a nakon toga s 50% aktivnosti koliko mi sadašnji novi zakon dozvoljava aktivnosti uz redovitu mirovinu i imenovanje (odmah prilikom prijave) suvoditelja koji će stupiti u tu funkciju kada ja dobijem mirovinsko rješenje  tako da zajeno odradimo proket do kraja, (suvoditelj bi bio legalni nasljendik istraživačke grupe u dlajnjem znanstvenoom poslu i aktivnostima u novom labosu)
Molim vrlo precizne upute jer projekt ću svakako prijaviti jer ne vidim prepreka. Molim  upute za prijavu, ne upute da projekt ne prijavjujem, a ako će uputa biti NE prijaviti tada molim potpuno prvano pojašnjenje i pojašnjenje zašto to nije u natječajnoj dokumentaciji.
Ista pitanja vrijede i za prijavu istraživačkog projekta (pitanja vezana uz umirovljenje) molim i za taj slučaj prijave iste odgovore (dodatno ću ih uputiti na odgovarajuću adresu elektorničke pošte.)
O: Voditelj uspostavnog istraživačkog projekta koji financira HRZZ mora biti u radnom odnosu za trajanja projekta. Prema uvjetima natječaja za UIP-2019-04 nije predviđeno imenovanje suvoditelja.
Ljubazno Vas upućujemo na Upute za predlagatelje projektnih prijedloga, str. 3. i 4. u kojima su pojašnjeni ciljevi uspostavnih istraživačkih projekata.

P: U Natječaju piše da voditelj projekta mora biti 70% radnog vremena zaposlen na projektu. Međutim, prema Granskom kolektivnom ugovoru to nije moguće jer je primjerice za docenta maksimalan rad u znanosti 63%. Možete li odgovoriti hoće li biti promjene ovog uvjeta i hoće li biti problem ako nam institucija potpiše rad na projektu od 63%?
O: HRZZ je upoznat s odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje stoga će doći do izmjena uvjeta natječaja. Obavijest o izmjeni natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici HRZZ-a.

P: Ako sam poslijedoktorand na Medicini u sklopu HRZZ projekta (izbrisan naziv projekta), iako to iz nekog razloga nije vidljivo na mojem profilu među aktivnim prijedlozima, te suradnik na jednom tekućem projektu (izbrisana šifra projekta), mogu li prijaviti Uspostavni istraživački projekt? Bilježi li se to kao jedno suradništvo ili dva?
O: Ako ste kao poslijedoktorand zaposleni na HRZZ projektu ne možete se prijaviti na ovaj natječaj.

5. 4. 2019.

P: Zaposlenik sam jedne sastavnice (izbrisan naziv sveučilišta). Doktorirao sam pred tri godine i namjeravam se prijaviti na natječaj za Uspostavne istraživačke projekte kao voditelj projekta.
Imam dva pitanja u vezi voditelja projekta:
1) Postoji li mogućnost da se moja prijava automatski odbaci ili se značajno smanji šansa za dobivanje sredstava ukoliko nikada nisam bio na postdoktorskom usavršavanju u inozemstvu?
2) Može li se kao postdoktorsko usavršavanje uvažiti boravak u trajanju od jedne godine na drugom sveučilištu ili fakultetu unutar Hrvatske, nakon stjecanja doktorata?
O: 1. i 2. Poslijedoktorsko usavršavanje u inozemstvu, kao i sve ostale kvalifikacije predlagatelja projekta predmet su vrednovanja, a nisu administrativni uvjet temeljem kojeg se prijava prihvaća ili odbija.

2. 4. 2019.

P: Obzirom da mi je sad u zadnjem natječaju odobren projekt Izobrazbe novih doktora znanosti, jel se mogu prijaviti kao voditelj ovoga projekta? Ako da, u popunjavanju profila u EPP sustavu, jel za pitanje ‘Jeste li trenutno voditelj nekog HRZZ projekta?’ pišem odgovor ‘DA’ ili ‘NE’?
O: Sudjelovanje na natječaju Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti ne ograničava vašu prijavu na natječaj UIP-2019-04. U tom je slučaju u EPP sustavu za pitanje „Jeste li trenutno voditelj nekog HRZZ projekta?“ potrebno označiti „NE“ s obzirom na to da uloga mentora u programu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ ne ulazi u ograničenje uloga o sudjelovanju na HRZZ projektima.

29. 3. 2019.

P: 1. Ja sam trenutno na poslijedoktorskom usavršavanju u Kyotu. Na (izbrisan naziv organizacije) mi je trenutno ugovor na mirovanju, međutim izabran sam u docenta, te novi ugovor očekujem da će biti potpisan prije ljeta 2019. Možete li me savjetovati po pitanju toga da li je neka dodatna dokumentacija (osim dokumenta potpore institucije) potrebna pri prijavi projekta?
2. Da li mogu ispuniti i poslati prijavu za uspostavni samo na engleskom?
O: 1. Prema uvjetima natječaja, matična organizacija mora jamčiti da će voditelj biti zaposlen tijekom trajanja projekta što mora biti vidljivo iz obrasca Potpora organizacije.
2. Prijavnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku.

P: Zanima me da li voditelj projekta može biti osoba zaposlena na radnom mjestu poslijedoktoranda kojoj ističe ugovor za vrijeme trajanja projekta?
S obzirom da Ministarstvo zadnjih 6 mjeseci nije odobrilo niti jedno radno mjesto u matičnoj instituciji unatoč postojećim koeficijentima, postoji realna mogućnost da voditelju i članovima istraživačke skupine isteknu ugovori prije kraja projekta što automatski znači da većina poslijedoktoranata ne može uopće prijaviti projekt.
O: Prema uvjetima natječaja, matična organizacija mora jamčiti da će voditelj biti zaposlen tijekom trajanja projekta što mora biti vidljivo iz obrasca Potpora organizacije.

26.3.2019.

P: 1. Zanima me da li je moguće da netko bude voditelj ili član istraživačke grupe u Uspostavnom istraživačkom projektu ukoliko će jedan dio vremena trajanja projekta biti na porodiljnom dopustu?
2. S obzirom da se očekuje da voditelj projekta posveti projektu 70% svoga radnog vremena zanima me da li je moguće da netko tko koristi zakonsku mogućnost rada na pola radnog vremena (a drugu polovicu radnog vremena koristi porodiljni dopust na treće dijete) bude voditelj Uspostavnog istraživačkog projekta?
3. Također me zanima da li je moguće da voditelj Uspostavnog istraživačkog projekta bude netko kome će prije završetka projekta isteći postojeći ugovor o radu u okviru znanstvene institucije u kojoj je zaposlen, odnosno može li se u okviru projekta predvidjeti da se sredstvima projekta plaća poslijedoktorand koji je ujedno i voditelj projekta?
O: 1. Ako voditelj nije u mogućnosti provoditi projektne aktivnosti dulje od tri mjeseca dužan je o tome obavijestiti Zakladu. U slučaju da voditelj projekta ode na porodiljin dopust može tražiti mirovanje projekta do povratka, što znači – pauziranje financiranja projekta i provođenja projektnih aktivnosti.
2. S obzirom na ciljeve Uspostavnog istraživačkog projekta očekuje se vrlo visok angažman voditelja projekta što je neophodno obrazložiti u prijavi a panel će procijeniti prihvatljivost.
3. Matična organizacija mora jamčiti da će voditelj biti zaposlen tijekom trajanja projekta što mora biti vidljivo iz obrasca Potpora organizacije. Prema uvjetima natječaja, trošak plaće voditelja projekta nije moguć.

P: Mogu li prijaviti uspostavni projekt u trajanju 4 godine ako sam zaposlena kao viši asistent – poslijedoktorand na javnom znanstvenom institutu do rujna 2021. godine? Koje je najmanje moguće trajanje projekta?
O: Programom Uspostavni istraživački projekti financiraju se projekti u trajanju od 5 godina.
Matična organizacija mora jamčiti da će voditelj biti zaposlen tijekom trajanja projekta što mora biti vidljivo iz obrasca Potpora organizacije.

P: Doktorirala sam u srpnju 2008. Majka sam troje djece – prvo dijete sam rodila 1994 dok sam još bila redoviti student Sveučilišta u Zagrebu. Za drugo dvoje djece koristila sam rodiljni dopust. Da li će se i za prvorođeno dijete vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžiti za 16 mjeseci? Odnosno da li sam u mogućnosti na ovom natječajnom roku biti suradnik ili voditelj uspostavnog istraživačkog projekta?
O: Možete se prijaviti na natječaj jer prema uvjetima natječaja, str. 3 (fusnota 1), mogućnost prijave na natječaj može se produljiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina.

P: U tekstu natječaja stoji da je predlagatelj projektnog prijedloga znanstvenik koji je za vrijeme trajanja projekta zaposlen na javnom sveučilištu. Da li poslijedoktorand kojemu ugovor ističe prije predviđenog kraja projekta može biti voditelj uspostavnog istraživačkog projekta.
O: Matična organizacija mora jamčiti da će voditelj biti zaposlen tijekom trajanja projekta što mora biti vidljivo iz obrasca Potpora organizacije.

22.. 3. 2019.

P: Mogu li se prijaviti kao voditelj na natječaj UIP-2019 ako sam trenutno suradnik na jednom tekućem HRZZ IP-2018 projektu i prijavljen sam kao suradnik na natječaj PZS-2019 koji je u postupku evaluacije.
O: Ne. Uvjeti za prijavu na natječaj navedeni su u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 5.

P: Prema naputcima za prijavu uspostavnog projekta (UIP-2019-04) za predlagatelja stoji “da je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj.”. Doktorirao sam 26. srpnja 2012., a rok za podnošenje prijave je 30. travnja 2019. godine. S obzirom na buduće rezultate natječaja te na eventualni početak projekta u 2020., moje je pitanje da li kao predlagatelj kvalificiram za prijavu uspostavnog ili istraživačkog projekta?
O: Da.

15. 3. 2019.

P: Zanima me da li mogu prijaviti uspostavni istraživački projekt kao voditelj ako sam zaposlena na određeno vrijeme kao poslijedoktorand te mi ugovor ističe za vrijeme trajanja projekta (2021. godine).
P: Već deset godina sam zaposlena na javnom institutu, kao znanstveni novak – na mjestu asistenta. Zbog prekida u karijeri (dva porodiljina dopusta) šestogodišnji ugovor za znanstvenog novaka istekao je u drugom mjesecu 2019. Trenutno sam u postupku dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za poslijedoktoranda. Nakon isteka ugovora za znanstvenog novaka dobila sam ugovor o radu do 31.12.2019.
Mogu li biti predlagatelj projekta na pozivu Uspostavni istraživački projekti 2019.? Da li bi bilo prihvatljivo ukoliko u pismu potpore institucije bude navedeno osigurano radno mjesto tijekom trajanja projekta?
Trenutno sam suradnik sam na uspostavnom istraživačkom projektu HRZZ-a do 2023.
O: Predlagatelj projektnog prijedloga u trenutku prijave potporom organizacije mora jamčiti da je voditelj projekta zaposlen tijekom trajanja projekta.

P: Da li podnositelj uspostavnog projekta može biti perspektivni mladi znanstvenik koji u trenutku podnošenja prijave još nije formalno zaposlen na Fakultetu (zbog trenutno nepostojanja raspoloživog koeficijenta za radno mjesto), no aktivan je u nastavi te ima izbor u naslovno zvanje docenta (sa sklopljenim ugovorom za taj dio angažmana), a osobito je aktivan i u istraživačkoj domeni, jer ima izbor u zvanje znanstvenog suradnika te je i do sada bio vanjski suradnik na znanstvenim projektima HRZZ na istoj ustanovi? Potporu ustanove za vlastiti uspostavni projekt može dobiti, a očekivana mogućnost njegova zaposlenja je početak 2020.
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 5 navedeni su uvjeti koje predlagatelj projektnog prijedloga mora zadovoljavati. Voditelj uspostavnog istraživačkog projekta mora biti zaposlen s početkom projekta.

P: Trenutno sam suradnik na jednom HRZZ IP-2018 projektu i prijavljen sam na natječaj PZS-2019 kao suradnik. Mogu li se prijaviti kao voditelj na natječaj UIP-2019?
U slučaju da projekt prijavljen na PZS-2019 bude odobren, imao bih opciju isključiti se s tekućeg projekta IP-2018 jer je moj doprinos mali i koncentriran u prvoj godini projekta.
S obzirom na tekst natječaja mislim da se mogu prijaviti jer “u trenutku prijave nisam voditelj niti na jednom projektu koji financira HRZZ, nisam voditelj HRZZ-ovog Uspostavnog istraživačkog projekta, neću biti prijavljen kao suradnik na ovom natječajnom roku (UIP-2019-04) te nisam voditelj projekta financiranog iz drugih izvora u okviru natječaja sličnih ciljeva;”
I “predlagatelj projektnog prijedloga može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ Istraživačkom projektu” (suradnik sam na jednom tekućem projektu) i neću ” biti prijavljen kao suradnik na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj Istraživački projekti u 2019. godini.”
O: Odgovor na pitanje vezano uz ograničenja o sudjelovanju već postoje na mrežnoj stranici Zaklade.

12. 3. 2019.

P: Temeljem novog natječaja za prijavu uspostavnih projekata objavljeno je da će se vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata.
Majka sam troje djece rođene 2008., 2010 i 2012. g, a akademski stupanj doktorice znanosti stekla sam 22.10.2010.g. Sukladno natječajnoj dokumentaciji, vrijeme od stjecanja doktorata se u mome slučaju produljuje za 48 mjeseci. Trenutno nisam voditelj niti suradnik na HRZZ projektima.
Molim Vas povratnu informaciju da li udovoljavam vremenskim uvjetima natječaja za predlagatelje projekta?
O: Prema uvjetima natječaja, str. 3, mogućnost prijave na natječaj se može produžiti sukladno navedenom, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina.

P: Koristim priliku da za svaki slučaj provjerim mogu li biti voditelj na Uspostavnom projektu koji bi sada prijavljivao ako sam trenutno suradnik na jednom uspostavnom istraživačkom projektu financiranom od strane HRZZ i voditelj na jednom internom projektu, financiranome od strane matične institucije. Interni projekt će završiti do 31. 1. 2020. godine, no moguće ga je završiti i ranije ove godine, ako zbog vođenja internog projekta ne mogu biti voditelj na Uspostavnom projektu HRZZ-a koji bi sada prijavljivao? Sve ovo pitam jer mi nije sasvim jasna rečenica s 5. stranice Uputa: “u trenutku prijave … nije prijavljen kao suradnik na ovom natječajnom roku (UIP-2019-14) te nije voditelj projekta financiranog iz drugih izvora u okviru natječaja sličnih ciljeva”.  Spomenuti interni projekt sam preuzeo od mentora nakon što je otišao u mirovinu.
O: Ako ste suradnik na jednom HRZZ projektu možete prijaviti uspostavni istraživački projekt.

P:Doktorirao sam 17.11.2017. mogu li prijaviti uspostavi? Tj. Gleda li se godina doktorata ili točan broj dana?
O:Prema Uputama, str. 5., prijavitelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2 godine prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj.

P: Doktorirala sam 2011. godine te sam u tome trenutku po svim uvjetima ‘osim petogodišnjeg docentskog staža) uključujući objavljene radove ispunjavala uvjete za izvanrednog profesora. Docent sam postala 2014. godine. Godinu dana ranije, 2013. godine, na našoj skupini predmeta na fakultetu gdje smo nastavu do tada obavljale dvije profesorice i ja, jedna je profesorica umirovljena. Nakon toga smo preostala profesorica i ja same držale svu nastavu dok i ona nije umirovljena 2016. godine. Nekoliko mjeseci prije njenoga umirovljenja dobili smo asistenta doktoranda, s kojim sam sama držala svu nastavu (cca 500 norma sati za mene) do kada 2018. godine nismo dobili još jednoga asistenta te smo sada ekipirani.
Ja sam i dalje jedini nastavnik na desetak predmeta koji može biti voditelj kolegija te držati predavanja i seminare te će tako biti minimalno do 2022. godine ukoliko bi asistenti doktorirali u roku, što po mojoj procjeni nije izgledno.
Moje je pitanje: postoji li mogućnost da HRZZ uvaži ove okolnosti te mi dopusti prijavljivanje na uspostavni projekt. Naime zbog iznimno velikoga nastavnoga i administrativnoga opterećenja od 2013. do 2018. godine nisam uspjela adekvatno razvijati i znanstveni dio karijere te sam tek sada u mogućnosti uspostaviti svoju istraživačku grupu.
O: 1. U Uputama, str 5., detaljno su pojašnjeni uvjeti koje mora zadovoljavati predlagatelj projektnog prijedloga.

8. 3. 2019.

P: U najavi raspisivanja natječaja za IP i UIP 2019 (objavljenoj na mrežnim stranicama HRZZ-a 07.01.2019.) stajalo je da „Svi voditelji i suradnici HRZZ projekata koji završavaju do 31. prosinca 2019. mogu se prijaviti na natječaje u 2019. godini, sukladno uvjetima natječaja.“  Međutim, u otvorenom natječaju navedeno je samo „…predlagatelj projektnog prijedloga može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ Istraživačkom projektu…“
Znači li to da, ako sam suradnik na 2 istraživačka HRZZ projekta, bez obzira što jedan od ta 2 projekta završava tijekom 2019. godine, ne mogu prijaviti UIP na ovom natječajnom roku
O: Svi voditelji i suradnici HRZZ projekata koji završavaju do 31. prosinca 2019. mogu se prijaviti na natječaje u 2019. godini, što bi u konkretnom slučaju značilo da možete prijaviti projektni prijedlog na natječaj UIP-2019-04.

P: Zanimala bi me koja je tolerancija na uvjet o stjecanju doktorata znanosti kod prijave Upostavnih istraživačkih projekata.
Naime, doktorirao sam 02.05.2017. čime mi na dan zatvaranja 30.04.2019. nedostaje dva dana da ispunim uvjet od najmanje 2 godine.
Znače li ta dva dana automatsko odbijanje projektnog prijedloga ili će biti prihvaćen na ocjenjivanje ?
O: Prema Uputama, predlagatelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2 godine prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj.

P: Zaposlenica sam (izbrisan naziv organizacije) i planiram prijaviti projekt na natječaj za Uspostavnu potporu koji je raspisan 28. veljače 2019. godine. Prije same prijave, zanima me što se događa ukoliko projekt bude prihvaćen te ukoliko, tijekom provedbe, voditelj projekta ode na rodiljni dopust? Što se događa ukoliko doktorand ode na rodiljni dopust?
P: Kakva su pravila ukoliko potencijalna voditeljica ili pak neka od članica tima ima porodiljini tijekom trajanja projekta – sto se u tom slučaju događa s projektom? Da li je predvidjena takva mogućnost?
P: Što ako tokom trajanja uspostavnog istraživačkog projekta voditelj projekta ode na plaćeni (ili neplaćeni) dopust, zbog razloga koji nemaju izravne veze sa samim projektom (npr. obnašanje javne dužnosti, rodiljni dopust, usavršavanje u inozemstvu, i sl.)? Da li se projektne aktivnosti (i zacrtani rezultati) privremeno „pauziraju“  u periodu odsustva voditelja projekta i nastavljaju nakon njegovog povratka ili postoji obaveza izvršavanja tih aktivnosti uz preuzimanje obaveza vođenja projekta od strane nekog drugog člana istraživačke skupine?
O: U slučaju da voditelj projekta ode na porodiljin dopust može tražiti mirovanje projekta do povratka. S druge strane, ako doktorand ide na porodiljin dopust, projektne aktivnosti za koje je bio zadužen preraspodjeljuju se ostalim članovima istraživačke grupe.
Osim zdravstvenih razloga i nepredviđenih situacija, sve ostale situacije pojedinačno će se razmatrati s obzirom na specifičnosti ovog natječaja i činjenicu da njima voditelj projekta pokreće vlastitu istraživačku grupu.

P: Ja sam poslijedoktorand na (izbrisan naziv organizacije) s punim radnim vremenom. Ugovor mi traje do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta, najduže do 23.10.2020. Moje pitanje je: mogu li biti predlagatelj projektnog prijedloga premda trenutno nisam u stalnom radnom odnosu?
U slučaju da se zahtjeva da predlagatelj u trenutku prijave bude u stalnom radnom odnosu, da li je moguća prijava koja bi bila uvjetovana time da do početka projekta pređem u stalni radni odnos?
O: Prema Uputama, u trenutku prijave predlagatelj projektnog prijedloga mora biti u stalnom radnom odnosu.

P: Trenutno sam zaposlena na jednom institutu u inozemstvu te sam doktorirala u 11. mjesecu 2017. Zanima me da li se mogu prijaviti na natječaj za uspostavne projekte kako bi svoju karijeru nastavila u Hrvatskoj, također s obzirom na to da bi tek s predviđenim početkom projekta (siječanj 2019.) napunila dvije godine od doktorata.
O: Prema Uputama, predlagatelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2 godine prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj.

P: Ja sam voditelj individualnog projekta kojeg financira (izbrisan naziv organizacije) (financije vrlo male, tek za jedan kongres ili članarinu, čisto simbolično) bez mogućnosti financiranja laboratorijskog rada.
Ujedno ću biti prijavljena kao suradnik na Istraživačkom projektu HRZZ-a na ovom tekućem natječaju 2019. godine.
Pitanje glasi: Da li se ja mogu prijaviti kao voditelj Uspostavnog projekta HRZZ-a na ovom tekućem natječaju 2019. godine?
O: Što se tiče ograničenja sudjelovanja u natječajima HRZZ-a, u ovoj situaciji moguće je prijaviti Uspostavni istraživački projekt.

P: Stekao sam doktorat prije godinu i pol dana. Mogu li se svejedno prijaviti na natječaj?
O: Prema Uputama, predlagatelj prijedloga je znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj.

P: Molio bih Vas za informaciju vezano za prijavu uspostavnog projekta (2019), naime prošle godine sam prijavio ERC Starting grant koji je trenutno u postupku evaluacije (voditelj) a obzirom na  članak u natječaju:
„u trenutku prijave nije voditelj niti na jednom projektu koji financira HRZZ, nije (bio) voditelj HRZZ-ovog Uspostavnog istraživačkog projekta, nije prijavljen kao suradnik na ovom natječajnom roku (UIP-2019-04) te nije voditelj projekta financiranog iz drugih izvora u okviru natječaja sličnih ciljeva“
Da li svejedno mogu prijaviti Uspostavni istraživački projekt?
S obzirom da mi je od doktorata prošlo 6.5 godina ako ne mogu, onda planiram prijavu Istraživačkog projekta.
O: Prema Uputama, str. 5., zadovoljavate uvjete za prijavu projektnog prijedloga na natječaj UIP-2019-04 s obzirom da trenutno niste voditelj ERC projekta.

P: Kao voditelj sam prijavila projekat u sklopu PZS-2019-02 te sam suradnik na HRZZ projektu koji završava 31.8.2019. Prema tome, nisam voditelj ni jednog trenutnog projekta, a s početkom ovog projekta završit će i projekat na kojem sam suradnik. Mogu li prijavit UIP-2019-04 kao voditelj? Na radionici za PZS-2019-02 bilo nam je rečeno da će to biti moguće.
O: Moguće je prijaviti PZS-2019-02 i UIP-2019-04, no u slučaju da oba projektna prijedloga budu prihvaćena za financiranje, voditelj projekta morat će odabrati koji će projekt provoditi.

P: U Natječaju za Uspostavne istraživačke projekte piše da od doktorata smije proći najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj. Ja sam doktorirao 18.04.2012. sto je 12 dana prije roka za predaju projektnog prijedloga. Da li to znaci da vise ne mogu prijaviti Uspostavni istraživački projekt nego isključivo standardni Istraživački projekt?
O: U ovom slučaju može se prijaviti samo Istraživački projekt.

P: Želio bih se prijaviti za uspostavni projekt, međutim doktorirao sam 30. ožujka 2012. godine čime, za mjesec dana prelazim ograničenje od maksimalno 7 godina od doktorata do trenutka prijave, koji je kraj travnja. Zanima me znači li ovo automatsku eliminaciju zbog formalnih razloga, ili se ipak mogu javiti.
O: Prema uvjetima natječaja UIP-2019-04 predlagatelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji je doktorat stekao najviše sedam godina prije datuma roka za prijavu na ovaj natječaj, što je u ovom slučaju 30. travanj.

P: Kako mi ugovor na određeno vrijeme na mjestu višeg asistenta/poslijedoktoranda ističe početkom srpnja 2019, a očekivani početak financiranja uspostavnog HRZZ projekta je siječanj 2020, da li spadam u kategoriju koja se može prijaviti kao predlagatelj projektnog prijedloga?
O: Prema Uputama, predlagatelj projektnog prijedloga u vrijeme prijave projekta mora biti zaposlen na ustanovi na kojoj planira provoditi istraživanje.