29.12.2017.

P: Uz mentora na projektu trebaju li se i suradnici također registrirati na stranici Zaklade?

O: Suradnici na projektu se također trebaju registrirati u EPP sustavu.


19.12.2017.

P: Budući da moj uspostavni projekt još nije potpisan, u EPP sustavu ima nekih nejasnoća:
1. Link na projekt: mogu li napisati: projekt je u fazi potpisivanja, mrežna stranica će biti izrađena naknadno?
2. Datum početka i datum završetka: mora biti u formatu DD.MM.YYYY; pokusala sam napisati DD.MM.2018. i DD.MM.2023., ali sustav to ne dozvoljava. Što da napišem?
3. Voditelj i suradnici: misli li se tu na sve suradnike na tom projektu?
4. Drugi projekt se ispunjava ako je mentor voditelj/suradnik na 2 projekta?

O: U rubriku u kojoj se traži link na projekt možete upisati, npr. napomenu da je potpisivanje ugovora u tijeku, link na projekt još ne postoji ili staviti crticu. Ako rubrika ostane prazna, podaci se neće moći spremiti.
Datum mora biti u formatu DD.MM.YYYY, dakle iza godine ne smije stajati točka jer tada sustav ne prihvaća podatke.
Suradnike na HRZZ projektu EPP sustav će sam povući čim odaberete projekt. Potencijalne suradnike u izobrazbi doktoranda možete upisati u Obrazac A.
Drugi projekt navodite ako će se pojedine aktivnosti financirati iz drugog projekta.


5.12.2017.

P: ERC klasifikacija: misli li se ovdje na područje projekta ili na područje mentora (koje može biti formalno – znaci SH2_8 u slučaju izbora u polje pravo; ili sadržajno u smislu područja ekspertize mentora – znači SH2_6). Naziv studija koji će doktorand upisati: predviđeno je da doktorand promovira u SR Njemačkoj (Sveučilište u Muenchenu) van doktorskog programa što je u Njemačkoj i pravilo – što onda upisujem u rubriku kao naziv? Doktorat znanosti?
O: Prijavitelj na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ sam procjenjuje odnosno označava ERC klasifikaciju.
 
P:  U izborniku mi se nudi samo projekt na kojem sam suradnik, ali ne i projekt UIP-2017-05-XX čiji sam voditelj (ugovor bi trebao biti potpisan do kraja godine). Trebam li čekati da se ovdje nešto otključa ili mogu pod sljedeću rubriku upisati: HRZZ UIP-2017-05-XX:) Link na projekt: za početak sam ovdje upisala link na stranice naseg fakulteta, ali kako do okončanja natječajnog roka još nećemo imati projektnu web stranicu a radi se o obveznom polju, nisam sigurna što da upišem. Mogu li upisati da u trenutku podnošenja prijave još nije počeo projekt, pa slijedom toga nemamo niti projektnu stranicu?
O: Ljubazno molimo da kratko pričekate dok sustav otključa i projekte s roka UIP-2017-05 koji još nisu ugovoreni.

P: VODITELJ I SURADNICI: ovdje sam kao voditelja upisala sebe – na koga se misli pod suradnike? Suradnici na HRZZ projektu na koji se planira zaposliti doktoranda ili suradnici na ovom projektu izobrazbe doktora znanosti? Mogu li ovdje upisati potencijalne ko-mentore doktoranda?
O: Suradnike na HRZZ projektu EPP sustav će sam povući čim odaberete projekt. Potencijalne suradnike u izobrazbi doktoranda možete upisati u Obrazac A.