9.1.2018.

P: Mogu li se za natječaj za “Projekt razvoja karijera …” otvoren do 12.1.2018. prijaviti potencijalni voditelji projekta koji su predali prijavu na natječaju IP-01-2018. Dakle radi se o voditeljima koji su samo predali dokumentaciju, ali nemaju nikakvih povratnih informacija oko toga da li im je istraživački projekt prihvaćen ili ne. Oba projekta se poklapaju kronološki, pa bi mogućnost prijave na oba olakšala situaciju.

 
O: U skladu s uvjetima natječaja, projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave. Stoga nije moguća prijava kandidata za mentora koji je prijavio Istraživački projekt na natječajnom roku IP-01-2018.


5.1.2018.

P: Je li međunarodni projekt iz neke od Interreg shema (Interreg Danube, Interreg Central Europe, itd.) prihvatljiv da bude temelj za prijavu  (tj. da bude projekt na kojem će doktorand biti angažiran tijekom izobrazbe)?
Je li IRI projekt ugovoren kroz natječaj Ministarstva gospodarstva (projekti znanstveno-istraživačkih organizacija i tvrtki, poziv http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1158 ) prihvatljiv da bude temelj za prijavu (tj. da bude projekt na kojem će doktorand biti  angažiran tijekom izobrazbe)?

 
O: Na to pitanje ne možemo odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno već znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt treba imati istraživačku dimenziju – projekti koji nemaju istraživačku dimenziju ne mogu biti temelj za prijavu, jer se očekuje da će doktorand na temelju istraživanja koje se provodi u okviru projekta izraditi doktorsku disertaciju.
 
P: Treba li u trenutku prijave projekt koji je temelj za prijavu već biti u provedbi ili je dovoljno da je odobren ili je potrebno da postoji potpisan ugovor o provedbi?
 O: Ako je projekt prihvaćen za financiranje a u trenutku prijave još nije potpisan ugovor o dodjeli sredstava, možete se prijaviti na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. U tom slučaju potrebno je uz prijavu priložiti potvrdu da je projekt prihvaćen za financiranje te očekivani datum početka projekta.


29.12.2017.

P: Je li mentor koji je suradnik na kompetitivnom EU projektu iz kategorije: Interreg IPA CBC – BIH-CRO-MNO prihvatljiv za natječaj po pozivu za ovaj natječaj HRZZ.

O: Na to pitanje ne možemo odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno već znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje.
 
P: Zainteresiran sam za prijavu na natječaj za Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. Imam pitanje u vezi uvjeta koje moraju ispunjavati  mentori. Naime, u uputi stoji da se mogu prijaviti voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima koji traje najmanje 18 mjeseci od roka prijave. Naime, ja sam koordinator na projektu “XXX” koji se provodi u okviru Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska – XXX 2014-2020, a razdoblje trajanja je od 15.07.2017.-14.12.2019. godine. Krajnji cilj ovoga projekta je oformiti četiri specijalizirana laboratorija, po dva na oba fakulteta partnera (obje partnerske institucije – xxx i xxx), opremljena najsuvremenijom računalnom infrastrukturom (specijaliziranim sklopovljem i pripadnom programskom podrškom) za učenje izrade i testiranja programske podrške za automobilsku industriju. Prema sadašnjim saznanjima to bi trebala biti dva najbolje opremljena laboratorija u široj regiji namijenjena studentima, inženjerima kroz programe cjeloživotnog usavršavanja, tvrtkama i IT klasterima, koji vide svoje mjesto u automobilskoj industriji. Ideja projekta je unaprijediti institucionalnu infrastrukturu i usluge, a time i poduprijeti razvoj i konkurentnost prekograničnog poslovnog okruženja. To unaprjeđenje omogućuje suradnju između partnerskih institucija s tvrtkama, klasterima i mladim profesionalcima u nastajućem i najbrže rastućem području ugrađenih sustava u automobilskoj industriji. Dakle, navedeni projekt izvorno ne predviđa aktivnosti koje se odnose na znanstveno-istraživački rad, no projektom koji bismo prijavili na natječaj razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, predvidjeli bismo istraživačke aktivnosti upravo u okviru novoopremljenih laboratorija (najsuvremenije opreme iz predmetnog područja nabavljene u sklopu IPA DRIVE projekta), a koji bi na taj način bio follow-up „DRIVE“ projekta. Da li svojim sudjelovanjem i ulogom koordinatora na spomenutom projektu ispunjavam uvjet koji se odnosi na iskustvo na znanstvenim projektima, kojega kao mentor moram ispunjavati?
O: Na to pitanje ne možemo odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno već znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje.


 22.12.2017.

P: U slučaju da nam Zaklada odobri zapošljavanje doktoranda na projekt, može li se na Natječaj za doktoranta prijaviti osoba koje je već prijavljena kao suradnik na projektu?

O: Javne natječaje za zapošljavanje doktoranada objavljuju Organizacije na kojima su zaposleni mentori sukladno pozitivnim pravnim propisima. Uz obvezno poštivanje uvjeta koje je utvrdila Zaklada, Organizacije u dogovoru s mentorima mogu imati i dodatne kriterije odabira doktoranda. Dakle, mentor i Organizacija samostalno odabiru doktoranda. Nakon raspisivanja natječaja, Organizacije provjeravaju ispunjavanje uvjeta prijavljenih kandidata i donose prijedlog za izbor doktoranada.
 
P: S obzirom da mentori s nekih institucija nemaju mogućnost upisa doktoranda na instituciji na kojoj rade, a neki imaju (jer su im institucije izvođači doktorskih studija), imam pitanje u vezi natječaja “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”: Je li dopustivo da institucija oprosti trošak studija doktorandu koji se upiše, a zaposlen je preko natječaja s ovog natječajnog roka? Naime, ako je to dopustivo, onda prijavitelji (mentori i projekti koji ih podržavaju) nisu u jednakom položaju, jer jedni moraju priskrbiti dodatna sredstva za upis doktorskoga studija (npr. mentori zaposleni na institucijama koje ne izvode doktorske studije, npr. javni instituti), a drugi ne moraju (ili točnije ‘mogu ne morati’) ako bi matična institucija doktorandu s ovog natječajnoga roka oprostila troškove doktorskoga studija. Napomena: Ovo je molba za pojašnjenje navedenoga detalja, a nije usmjerena ni protiv koga. Najsretniji bih bio kada svi doktorandi s ovoga natječaja ne bi morali plaćati školarinu (kad bi doktorski studiji oprostili školarinu). (Osobno držim nastavu na dva doktorska studija i vodio sam doktorande, i spreman sam to raditi bez dodatnih honorara kako bi se doktorandima olakšalo studiranje.)
O: Uz snažnu potporu Organizacije u kojoj su zaposleni, od mentora se očekuje da vode doktoranda kao i da osiguraju financiranje troškova znanstvenog razvoja doktoranda (školarina za doktorski studij, materijalni troškovi istraživanja i slično). Hrvatska zaklada za znanost ne može utjecati na pravila Organizacija vezano za plaćanje troškova školarine doktorskog studija.
 
P: Trenutno sam u mirovini, i zaposlena na 50% radnog vremena za provedbu projekta iz programa Interreg ITA_CRO, koji će trajati 18 mjeseci ( 01.01.2018.-30.06.2019).
1. da li se takav radni odnos može smatrati “stalnim radnim odnosom” ?
O: U trenutku prijave, kandidat za mentora mora biti u stalnom radnom odnosu u prihvatljivoj Organizaciji. Zaposlenje na 50% radnog vremena za provedbu projekta iz programa Interreg ne može se smatrati stalnim radnim odnosom.
 
P: Mogu li se na natječaj prijaviti doktorandi koji su već upisali doktorski studij, a financiraju se isključivo iz vlastitih sredstava?

O: Prijavu na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ podnosi isključivo kandidat za mentora čiju prijave vrednuju članovi odbora za vrednovanje. Kada se kandidatu za mentora odbori financiranje, Organizacije u kojima su mentori zaposleni moraju raspisati javni natječaj za zapošljavanje doktoranada sukladno pozitivnim pravnim propisima i uvjetima koje je utvrdio Upravni odbor Zaklade i to najkasnije 2 mjeseca nakon zaprimljene obavijesti o odobrenim kandidatima za mentora. Ukoliko se na javnom natječaju odabere kandidat za doktoranda koji već studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do 4 godine studija. 
 
P: Ovim putem Vam se obraćam jer sam uočio informaciju o projektu “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Zanima me nekoliko pojedinosti stoga se nadam kako ćete mi biti u prilici odgovoriti.  Zanima me iduće: 1.kako sam već upisao doktorski studij ekonomije (1. godina) postoji li mogućnost participacije u projektu ili se doktorski studij mora upisati baš tijekom trajanja projekta
2.raspolažete li s informacijom kakav je i koliki utjecaj od otvaranja do zatvaranje projekta na otvaranje novih radnih mjesta  za doktorande na raznim institucijama
3.posebno me zanimaju mogućnosti zapošljavanja kao doktoranda jer bih volio iskoristi svoj istraživački potencijal i mogućnost participacije u otkrivanju novih znanstvenih pregleda

O: Prijavu na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ podnosi isključivo kandidat za mentora čiju prijave vrednuju članovi odbora za vrednovanje. Kada se kandidatu za mentora odbori financiranje, Organizacije u kojima su mentori zaposleni moraju raspisati javni natječaj za zapošljavanje doktoranada sukladno pozitivnim pravnim propisima i uvjetima koje je utvrdio Upravni odbor Zaklade i to najkasnije 2 mjeseca nakon zaprimljene obavijesti o odobrenim kandidatima za mentora. Ukoliko se na javnom natječaju odabere kandidat za doktoranda koji već studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do 4 godine studija. 


19.12.2017.

P: Zanima me smije li kandidat za mentora biti znanstvenik koji će u svojstvu voditelja tek prijaviti projekt IP-01-2018? Naime, u uvjetima natječaja se kategorija znanstvenika koji na ovom natječajnom roku prijavljuju projekt ne navodi, odnosno traži se sudjelovanje ili vođenje postojećih projekata: “Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave.”

O: U skladu s uvjetima natječaja, projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave. Stoga nije moguća prijava kandidata za mentora koji planira prijaviti Istraživački projekt na natječajnom roku IP-01-2018.
 
P: S obzirom na to da je slično pitanje postavljeno na info radionici održanoj 11. prosinca 2017. gdje je odgovor bio drugačiji u odnosu na pitanje postavljeno mrežnim stranicama, molim za dodatno pojašnjenje. Radi se o slučaju kada bi kandidat za doktoranda na projektu bio liječnik na specijalizaciji. Dakle, osoba koja je zaposlena na neodređeno vrijeme u bolnici i koja radi puno radno vrijeme na poslovima liječnika medicine specijalizanta i za to prima plaću baveći se stručnim radom. S obzirom na to da liječnici na specijalizaciji nerijetko upisuju poslijediplomski doktorski studij i bave se, osim stručnom, i znanstvenom aktivnošću pa tako sudjeluju i u znanstvenom projektu ili u više njih iz kojih proizlaze i njihove doktorske disertacije, a jasno je da je to vrijeme koje je izvan njihovog redovnog radnog vremena u bolnici u kojem moraju biti posvećeni stručnom radu s pacijentima, pitanje glasi može li se takav kandidat prijaviti na natječaj za doktoranda u sklopu Projekta razvoja karijera mladih istraživača, naravno, ako bi takav projekt prethodno bio odabran natječajem i ako bi se tim projektom bavio u vrijeme izvan svojeg radnog vremena u bolnici? Na info radionici bilo je postavljeno slično pitanje i, koliko se sjećam, i ako sam dobro razumio odgovor, isti je glasio da nema zapreke u tome da se prijave liječnici na specijalizaciji, kao niti zapreka da istovremeno primaju svoju osnovnu (specijalizantsku) plaću i sredstva predviđena za financiranje istraživačkog rada. Na mrežnoj stranici nalazi se, međutim, drugačiji odgovor iz kojeg je razvidno kako kandidat za doktoranda mora biti isključivo osoba koja je prethodno nezaposlena i kojoj je bavljenje znanošću jedina aktivnost. Unaprijed se ispričavam ako sam krivo razumio ili interpretirao odgovor dobiven na radionici. Imajući u vidu kako su stručna i znanstvena aktivnost liječnika formalno dvije odvojene stvari, iako se u svakodnevici isprepliću i potiče se kombinirano bavljenje jednim i drugim a, ako sam uistinu dobro shvatio odgovor na mrežnim stranicama, proizlazi kako se na ovaj i slične natječaje u svojstvu doktoranda liječnici niti ne mogu prijaviti osim ako su nezaposleni, znači li to da se liječnici na ove projekte ranije nisu niti prijavljivali ili ako jesu, kako je to onda bilo regulirano? Također bih naveo i to kako se poslijediplomski znanstveni studij iz područja biomedicine održava pri medicinskim fakultetima, a specijalizacija se obavlja u zdravstvenoj ustanovi, što znači da se radi o dvije različite institucije, a u slučaju prijave projekta, liječnik specijalizant koji bi ujedno bio i doktorand, tada bi bio zaposlen u bolnici na neodređeno vrijeme, ali i na medicinskom fakultetu na određeno vrijeme odnosno četiri godine, koliko je vrijeme financiranja. Stoga bih molio ako biste mogli dati dodatno objašnjenje u ovom konkretnom slučaju.
O: Natječajem „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ financira se novo zapošljavanje odnosno ukupan trošak plaće doktoranda što ne omogućava pokrivanje obveza reguliranih već postojećim radnim odnosom. Također u skladu s Uputama za prijavu na natječaj, prijavitelji na natječaj ne smiju za financiranje prijaviti one aktivnosti za čiju su provedbu već dobili sredstva iz drugih izvora, tj. aktivnosti se ne smiju dvostruko financirati. Dakle, nije moguće da kandidat bude zaposlen na neodređeno kao specijalizant i za to prima plaću te da istovremeno bude zaposlen i kao doktorand na ovom projektu, za što će također primati plaću.
 
P: Voditeljica sam  projekta IP-2016-06-XXXX. Moj prvi suradnik, doc. dr. sc. XXXX namjerava se prijaviti na natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. Ljubazno vas molim da mi javite koji je, okvirno, najkasniji termin za raspisivanje natječaja, u koliko doc. dr. sc. XXXX bude odabran za mentora.
O: U dogovoru s odabranim mentorima, Organizacije u kojima su mentori zaposleni moraju raspisati javni natječaj za zapošljavanje doktoranada sukladno pozitivnim pravnim propisima i uvjetima koje je utvrdio Upravni odbor Zaklade i to najkasnije 2 mjeseca nakon zaprimljene obavijesti o odobrenim kandidatima za mentora. Međutim, doktorandi moraju biti zaposleni najkasnije do 1. studenog 2018. godine te je naša preporuka da se javni natječaj raspiše što ranije kako bi se na vrijeme provele sve zakonske procedure. Naknadno zapošljavanje ili produljenje trajanja projekta neće biti moguće jer sve isplate u okviru „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ moraju završiti s 31. prosincem 2022. godine, sukladno uputama Posredničkih tijela prve i druge razine u okviru ESF-a.
 
P: Suradnik sam na Horizon 2020 projektu koji je tek nedavno odobren za financiranje, a očekuje se da će početi u ožujku 2018. godine i trajati 48 mjeseci. Mogu li se prijaviti za mentora u okviru Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti?
O: Možete se prijaviti na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. U Vašem slučaju potrebno je uz prijavu priložiti potvrdu da je projekt prihvaćen za financiranje te očekivani datum početka.15.12.2017.

P: nastavno na današnju edukaciju zamolila bih Vas jednu informaciju. Naime, zanima me bi li naš istraživač, koji je suradnik na znanstvenom projektu bio prihvatljiv mentor. Naziv projekta je XXX, a radi se o Erasmus + projektu, suradničko partnerstvo koji traje od 1.1.2018. do 31.12.2019. (broj projekta: XXX). Partneri projekta su X, X , X. Ostali podaci o projektu dostupni su na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/XX
O: Sukladno uvjetima natječaja mogu se prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima te se ne prihvaćaju sveučilišni, fakultetski, projekti HAZU, bilateralni, COST, IPA i slični projekti. Zaklada taj kriterij ne gleda administrativno tako da ne možemo dati izravan odgovor . Znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje vodeći računa o istraživačkoj komponenti projekta. Projekt mora biti istraživački jer se procjenjuje obrazloženje istraživačkih aktivnosti kao i uloga doktoranda na istraživačkom projektu.

12.12.2017.

P: Mogu li na ovom natječaju tražiti financiranje ukupnog troška plaće doktoranda na period od samo 3 godine (a ne 4 godine)? Naravno, pritom bi potencijalni doktorand do kraja 3. godine obranio svoj doktorski rad. Uz to, u slučaju da mogu tražiti doktoranda na 3 godine, da li bi tako skraćeni period (3 umjesto 4 godine) mogao utjecati (negativno) na procjenu moje natječajne dokumentacije? Naime, obzirom da bi se troškovi vezani uz istraživački rad doktoranda pokrivali iz HRZZ projekta čija sam voditeljica, a obzirom na period ovog projekta i njegovo gašenje, 4 godine za doktoranda bi bilo nepotrebno. Doktorand radi 100 % svog radnog vremena na aktivnostima vezanim uz znanstveni rad i doktorski studij te je stoga doista moguće uspješno napraviti i obraniti doktorski rad u 3 godine.
O: Moguće je tražiti financiranje ukupnog troška plaće za razdoblje od 3 godine. U prijavi tada morate adekvatno obrazložiti taj zahtjev budući je Organizacija na kojoj je zaposlen mentor obvezna sukladno zakonu raspisati javni natječaj za zapošljavanje doktoranda.

P: HRZZ projekt na kojem sam angažirana traje do 1.5.2019. godine. Da li se ovaj natječaj odnosi i na naš projekt ili ne ulazimo u vremenski prikladne projekte? (Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti)
O: Jedan od uvjeta natječaja jest da je kandidat za mentora voditelj projekta ili suradnik na nekom kompetitivnom projektu koji traje najmanje 18 mjeseci od roka prijave na ovaj natječaj. U Vašem slučaju taj je kriterij nije ispunjen.

8.12.2017.

P:  Voditelj sam znanstveno-istraživačkog projekta koji financira industrijski partner iz Belgije. Da li kao voditelj takvog projekta mogu aplicirati na natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.
Da li se mogu prijaviti na natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” kao voditeljica IAEA projekta xxx vrijednosti 250.000 EUR/2 god koji će trajati 2018-19 s mogućnošću produžetka na period 2020-22?
Molim vas za informaciju je li suradnik na projektu financiranome iz Europskoga socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali prihvatljiv mentor u okviru poziva DOK-01-2018.
Suradnik sam na projektu Erasmus+. Može li taj projekt poslužiti kao podloga za javljanje na ovaj natječaj, budući na tom projektu nemamo predviđenog doktoranda?
O: Na to pitanje ne možemo odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno već znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju članovi odbora za vrednovanje vodeći računa o tome da se navedenim projektima financiraju znanstvena istraživanja.
 
P:  Na web-stranici s odgovorima na upite stoji “Voditelji ili suradnici na znanstvenim centrima izvrsnosti prihvatljivi su kao kandidati za mentore.” Molim vas pojašnjenje. Jesu li kao  mentori prihvatljivi svi članovi ZCI neovisno o tome jesu li suradnici na nekom projektu ZCI-a? Također, primjenjuje li se ovdje neko ograničenje u smislu broja mentora sa ZCI, ili je moguće da se na natječaj prijavi više članova istoga ZCI-a?
O:  Moguća je prijava voditelja ili suradnika na znanstvenim centrima ali jedan po projektu. U tom će slučaju, uz prijavu na natječaj, bit potrebno priložiti obrazloženje koliko pojedini centar ima projekata, što će svojim potpisom službeno potvrditi čelnik znanstvene organizacije nositeljice  centra.

5.12.2017.
P: Da li se projekti Znanstvenih centara izvrsnosti prihvaćaju kao projekti s kojih se voditelji ili suradnici mogu prijaviti za ovaj natječaj ?
O: Voditelji ili suradnici na znanstvenim centrima izvrsnosti prihvatljivi su kao kandidati za mentore.
 
P:  Nije mi u potpunosti jasna rečenica, pa Vas molim za pojašnjenje: „Prijavitelji na ovaj natječaj moraju biti voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima koji traju najmanje 18 mjeseci od zaključenja roka za prijave na ovaj natječaj.“ Konkretno, moj projekt je započeo u proljeće 2017.g. i zanima me da li ću se moći prijaviti kao mentor na natječaj za doktoranda.
O: Jedan od uvjeta natječaja jest da je kandidat za mentora voditelj ili suradnik na nekom kompetitivnom projektu koji traje najmanje 18 mjeseci od roka prijave na ovaj natječaj. Taj je kriterij uveden kao jedan od pokazatelja znanstvene aktivnosti mentora. U Vašem slučaju taj je kriterij ispunjen jer je projekt započeo u proljeće 2017. godine te je predvidivo da će trajati 4 godine.
 
P:  Može li prijavitelj projekta na natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača” biti znanstvenik koji je suradnik na bilateralnom projektu između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, a koji je odobren temeljem činjenice da je kao suradnik uključen u provedbu znanstvenog projekta kojega financira američka National Science Foundation?
Može li se prijaviti voditelj i/ili suradnik na COST projektu?
O: Sukladno uvjetima natječaja mogu se prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima te se ne prihvaćaju sveučilišni, fakultetski, projekti HAZU, bilateralni, COST, IPA i slični projekti.
 
P: Mogu li se za doktoranda natjecati i voditelji/suradnici sljedećih projekata: (1) IRI projekti financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) – to su projekti u suradnji s industrijom na kojima je fakultet/institut akademski partner, (2) projekt Znanstvenog centra izvrsnosti financiran iz ERDF-a, (3) međunarodni projekt iz programa FLAG-ERA, (4) projekt Obzor 2020. koji se provodi preko institucije u kojoj voditelj/suradnik radi u dopunskom radu uz suglasnost čelnika matične institucije u kojoj radi u punom radnom vremenu – mladi istraživač bi bio zaposlen u matičnoj instituciji voditelja/suradnika projekta i čelnik institucije bi potpisao traženu izjavu. Suradnik sam na projektu XX Erasmus+ programa – ključne aktivnosti 2, čiji je nositelj Sveučilište XX, Njemačka. Projekt se provodi do 31.8.2019. godine. Je li navedeni projekt ispunjava uvjet natječaja: “Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima1 uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave.”? Sukladno natječaju koji je raspisan dana 01. prosinca 2017. godine, imam upit vezan uz natječaj odnosno prihvatljive projekte na koje se doktorandi mogu zaposliti. Na Katedri za xx XX fakulteta Sveučilišta u XX se trenutno provode dva projekta putem kojih bi se prijavili na natječaj ˝Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti˝. Prvi projekt nosi naziv XX koji je financiran iz Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska i koji traje do 31.sprnja 2019. godine. Drugi projekt nosi naziv XX te je financiran iz Trećeg programa za zdravlje Europske Unije (EU Third Health Program) i traje do srpnja 2020. Smatrate li da su navedeni projekti sukladni objavljenom natječaju za razvoj karijera mladih istraživača?
O: Na to pitanje ne možemo odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno već znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju paneli za vrednovanje.
 
P: Mentor sam doktorandice koja je pri kraju s doktorskim studijem (ostalo joj je još nekoliko ispita), ali zbog obaveze na radnom mjestu (radi u industriji) ima jako malo vremena za izradu doktorskog rada. Ja trenutno nisam član niti jednog znanstvenog projekta, ali su svi uređaji i oprema osigurani iz prethodnih projekata, a uzorke je doktorandica sama osigurala. Da li je moguće prijaviti se na natječaj ako nisam član niti jednog znanstvenog projekta, a doktorandica je već upisala doktorski studij?
O: Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave. Ako kandidat za mentora nije voditelj ili suradnik na znanstvenom projektu nije moguća prijava na natječaj.
 
P: Naš projektni prijedlog (2017-05-UIP-XXX) ostvario je ukupno XX boda i nalazi se na rezervnoj listi projekata s kojima će se otvoriti pregovori o radnom i financijskom planu ovisno o raspoloživim sredstvima po okončanju vrednovanja u svim znanstvenim područjima. Da li je moguće vezati novi projektni prijedlog za novog doktoranda uz ovaj potencijalni HRZZ-UIP projekt?
O: Moguća ja prijava projektnog prijedloga s natječajnog roka UIP -05-2017. Ako Vaš projektni prijedlog za UIP ne bude prihvaćen za financiranje, prijava na „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ bit će administrativno odbijena jer će se u tom slučaju uzeti u obzir da niste voditelj ili suradnik međunarodno kompetitivnog projekta.
 
P: Na koji je način moguće u prijavi kombinirati u prijavi na natječaju DOK 2018-1 mogućnosti u kojoj se nalazim. Naime, prijavio bih doktoranda na Instituciji na kojoj je smješten xx projekt, ali bih također iskoristio činjenicu da sam član Znanstvenog centra izvrsnosti. Kako su u prijavi predviđeni kao prijavitelji i istraživački projekti i znanstveni centri izvrsnosti, na koji način to mogu kombinirati? Hoće li mi kombiniranje u prijavi to biti prednost u prijavi, odnosno hoće li nositi neke dodatne bodove? Da li u prijavi i razradi radnog plana na doktoranda mogu recimo poći od pretpostavke da uzmem doktoranda koji je već npr. odslušao 2 semestra doktorskog studija?
O: Prijavitelj projekta treba sam procijeniti koji će projekt navesti u prijavi, koju će vrednovati i procjenjivati članovi odbora za vrednovanje.